دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
اسم دختر و پسر بی نقطه

لیست کامل از اسامی بدون نقطه

اسم دختر و پسر بی نقطه
0
زمان مطالعه: 12 دقیقه
اسم بی نقطه و انتخاب نامی بدون نقطه برای فرزندانتان از جذاب ترین تفریحات والدین میباشد . در ادامه لیست کاملی از نام هایی که بدون نقطه هستند را برای شما عزیزان آماده کرده ایم .

اسم بی نقطه

انتخاب اسم بدون نقطه دخترانه و پسرانه

اسم بی نقطه : انتخاب نام فرزندان مسئولیت بزرگی بر دوش والدین است . نام ها می توانند با تلفظی نرم یا سخت بیان شوند یا حتی نام های بدون نقطه و یا چند نقطه باشند که معمولا از جذابیت خاصی برخوردار هستند.

مجله دلگرم در ادامه برای شما عزیزان فهرستی از اسامی بدون نقطه را تهیه کرده است. این اسامی شامل اسامی دخترانه بی نقطه و اسامی پسرانه بی نقطه میباشد .

اسم بی نقطه / اسم دختر بی نقطه / اسم پسر بی نقطه / اسم بینقطه حالا هر چی هست

اسم دختر بی نقطه

ردیفاسممعنی
1احلامجمع حلم، بردباری ها، وقارها، عقل ها،خواب، رویا،
2اسرابه شب راه رفتن، در شب سیر کردن
3اسراررازها، پوشیده ها، نهانی ها
4اسمانام ها، اسامی، معارف، حقایق
5اطهرپاکیزه تر، پاک تر، طاهرتر
6اکرمبخشنده تر، گرامی تر، آزادتر، جوانمردتر، بزرگتر
7ال آیماه طایفه،خوش چهره،زیبا
8السانان خواه، دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاشند
9الهامبه دل افکندن، در دل انداختن، القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض
10الههپرستش کردن، ماه نو، آفتاب، بتان
11آرارای ها، اندیشه ها، راه ها، رای ها
12آرامخاموش، خلوت، دنج، ساکت، آرامش
13آرامهرآرام جان
14آساآسودن، آسایش دهنده، وقار، ثبات، آراینده
15آسارهنام دختر به زبان لری بختیاری به معنی ستاره
16آسوداراحت و آرام، آسوده
17آسودهآرام، راحت، خاطرجمع، فارغ، بی خیال
18آلاسرخ، سرخ کم نگ - نعمتها
19آلالهشقایق، لاله،
20آلمادرخت سیب جنگلی، در زبان ترکی به سیب آلما می گویند
21آمالآرزوها، آرمان ها، امیدها
22آهوغزال، غزاله، (به مجاز) معشوق زیبا، (در قدیم) (به مجاز) چشم زیبا
23آواآواز، بانگ، صدا، صلا، صوت، لحن، ندا، نغمه،
24آوامهرصدای زیبای مهر
25آی سومرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب، ماه و آب
26آی سودااسم ترکی به معنی ماه در آب
27آی گلآی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
28حلمابردباران، صبوران - به ضم ح، جمع حلیم، صبوران، دختران صبور
29حماسهدلاوری، شجاعت، رجز، شعرحماسی، شعررزمی، رزم نامه
30حورازن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی
31حوریزن زیبای بهشتی، زن زیبا
32داگلداگل نام دخترانه لری است به معنی مادری که مانندگل لطیف و زیبا و دوست داشتنی است.
33دراجلاجل، درای، زنگ، ناقوس
34درساشبیه به دُر، گران قیمت و ارزشمند
35درگلدر (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
36دروار(دُر + وار (پسوند شباهت)هچون در
37دعانماز، نیایش، رازونیاز، مناجات، ورد
38دل آراآرامش و شادی دیگران، محبوب، معشوق
39دل آرامآرامش دهنده قلب، تسکین دهنده دل
40دل آساموجب تسکین و آسایش دل
41دل آوانوای دل
42دلدارجانان، دلارام، دلبر، دلداده
43دلسابه معنی مایه آسایش دل یا مانند دل
44سارایآسایش دل
45راحمهبه معنی رحمت آورنده و دل سوزاننده
46رامامنسوب به رام
47رسارسیده، واضح، بلند
48رهاخلاص، فارغ، مرخص، نجات یافته و آزاد. پراکنده
49رهامپرنده ای که شکار نکند
50ساحلزمینی که در کنار دریا یا دریاچه یا رودی بزرگ واقع شده است، مرزبین آب و خشکی
51ساراخالص، بی آمیختگی
52سارالاسم دخترانه کردی، نام روستایی در نزدیکی سنندج
53سارایماه زرد، ماه شب چهارده
54سارگلگل زرد
55سارهبه معنی امیره ی من، زوجه ابراهیم خلیل (ع)
56سالومهصلح و آرامش، صفا و دوستی
57سامرهمؤنث سامر، نام شهری در عراق
58ساهرهمؤنث ساهر، چشمه روان
59ساواخالص، ناب، طلای خالص
60سحربامداد، پگاه، جادو، سپیده دم
61سحرگلگل زیبای بامداد
62سرمهکحل، سیاهی، تیرگی، تاریکی
63سرواعمارتی که پیشگاه آن گشاده بود سرواز، مانند سرو، سربلند مثل درخت سرو اسمی کردی اس
64سروربزرگ، پیشوا، خداوندگار، خواجه، رئیس، سر، سرپرست
65سعادنام معشوقه ای در عرب
66سلالهبچه، خانواده، فرزند، کودک
67سلماآشتی، زنِ صلح طلب
68سلوایک کومونه در ایتالیا
69سماآسمان، ارض، زمین
70سهااختر، ستاره، مهر، خورشید
71سوداتجارت، دادوستد، معامله، تندخویی، تندمزاجی، عصبیت
72سودهساییده، کوفته، نرم، سوراخ، مذاب،نام دختر زمعه بن قیس بن عبد شمس
73سوراپرنده ای است سیاه رنگ دارای نقطه های سفید که خوش آواز است
74سورههر یک از بخش های صد و چهارده گانه ی قرآن که خود شامل چند آیه است
75سوریگل سرخ، گل محمدی، منسوب به سور
76سوگلمورد علاقه و محبت زیاد، محبوب
77سوگلیبرگزیده، عزیزدردانه، عزیزکرده
78سی دااسم دخترانه لری است . سی دا به معنی برای مادر
79صالحهشایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درست دینی
80صداصلا، صوت، ندا،آواز، بانگ،
81طاهرهپاکدامن
82طاووسزیبا. رنگارنگ. نام نوعی پرنده
83طلاکم یاب، شخص بسیارارزشمند
84طلوعبرآمدن، دمیدن، طلعت، پیدایش
85طهورابه معنی پاک کننده، تطهیر کننده
86عادلهعادل، دادگر
87عالمگردون، گیتی ، دانا، دانشمند
88عالمهآگاه - بانوی دانشمند
89عسلانگبین، شهد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
90کام مهردوست داشتن. پسندیده
91کلارانام راهبه ای ایتالیایی
92کلالهزلف، موی مجعد، کاکل، کسمه، دسته گل
93گل آسازیبنده مثل گل
94گل روکسی که مثل گل زیباست
95گلارهنامی دخترانه دارای ریشه ی کُردی است به معنی نور چشمی، بسیار عزیز و گرامی
96گلساچون گل، مانند گل، گلسان
97گلسارمانند گل، به شکل گل، گل چهره
98گلسرآن که سر و رویی چون گل دارد
99گلمهرنام دخترانه به معنی گل خورشید
100گلیمنسوب به گل، به رنگ سرخ، به گونه ی گل، به رنگ گل
101گواراخوشگوار، گوارنده
102گوهراصل، تبار، حسب، نژاد، نسب، جوهر
103گوهرآراکسی که با جواهر آراسته شده باشد
104لالهآلاله، شقایق، گلی به شکل جام و سرخ رنگ
105لاله رولاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد
106لی لیظریف و شکننده. او را بعمل آوردن ناز او را کشیدن
107مارالگوزن، آهو، زیبا و خوش اندام
108ماه گلماهی که مانند گل است. گلی که مانند ماه می تابد.
109ماهروماهچهر
110ماهرویکسی که مانند ماه تابان و دلرباست
111ماهسارزیبا چون ماه
112ماهکبه معنی خوبروی کوچک، معشوقک زیبا روی و یا خوبروی دوست داشتنی
113ماهیجانور آبزی، به عبارتی دیگر مانند ماه
114مائدهسفره آسمانی - خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
115مرسدهملکه ،عروس جهان ،شاداب،زیبا
116مروافال نیک و دعای خیر
117مروهبسیارخوشبو و معطر
118مری دانام دخترانه لری
119معصومهپاک، بی گناه، باعصمت، لقب حضرت فاطمه
120مکرمهزن گرامی و عزیز کرده
121ملکهشهربانو .سلطنت،صفت راسخ در نفس
122ملودیآهنگ، لحن، نغمه، خوش آهنگی
123ملوکپادشاهان، شاهان، ملک ها
124مه کامآرزوی زیبای روی ،دارای کام و آرزویی چون ماه روشن
125مهابزرگ، منسوب به ماه ،سنگی مانند بلور
126مهادگهواره، مهد، بستر
127مهراوهمرکب از مهر
128مهرآرامهربانی و محبت آرا .ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده
129مهرآواصدا و نوای محبت و دوستی
130مهرساشبیه به مهر، مانند خورشید
131مهرکامکسی که به دوستی دستت را میگیرد
132مهروخوبرو، زیبا رو ،ماهی که در روز نمایان است
133مهریمنسوب به مهر و محبت
134مهسامانند ماه، زیبا، چون ماه زیبا و درخشان
135مهسودارای زیبای چون ماه، چشمان فریبنده چون ماه، نور ماه
136مهگلگلی به مانند ماه زیباو تابان
137مهلاآهسته ،آرامش،صبور
138مهوارهماهیانه و مقرری ماه به معنای دیگر (مانند ماه)
139مولودزاده، زاییده، محصول، نتیجه
140هالهخرمن ماه
141هدیهدایت کردن، راهنمایی، راه درست ،پیش کش، ارمغان، کادو
142هرساماسمی بختیاری به معنی اشکهایم
143هلالهگلی زرد رنگ خوشبو. اسم اولین پادشاه زن ایرانی است
144هلماحلما به معنی صبور است و هلما به معنی ستاره درخشان
145همانام پرنده ای دارای بال های بلند
146همایخجسته، مبارک، فرخنده
147همدمانیس، دلارام، دمساز
148هودهحق، درستی، راستی، فایده
149هوراجوانمرد و با خدا، مرد نیکنام
150هورامنامی دخترانه و پسرانه به معنای شکست ناپذیر
151هوردادتابنده و پر حرارت
152هورمهرخورشید
153وصالپیوند، دیدار، پیوستن
154وهارنام کردی به معنای فصل بهار
155عسلانگبین، شهد، بسیار شیرین و خوش مزه
156وداددوستی، صمیمیت، عشق، محبت
157مسکامسکا به معنی لبخند
158 هالهچنبرماه، خرمن
159سهاستاره ی کم نور. اختر، کوکب
160سهامنصیب ، بهره

اسم بی نقطه / اسم دختر بی نقطه / اسم پسر بی نقطه / اسم بینقطه حالا هر چی هست

اسم پسر بی نقطه

ردیفاسممعنی
1احدیکتا، یگانه، واحد، یک
2احمدستوده ترین، یکی از نامهای پیامبر (ص)
3اسدحیدر، شیر، از القاب حضرت علی
4آرادنام فرشته ی موکل بر دین و تدبیر ،آرای، آراینده
5آرسامزورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه
6حامدستایشگر، ستاینده، مداح
7حامیپشتیبان، طرفدار، کمک، مجیر
8حسامتیغ، سیف، شمشیر، قداره
9داراتوانگر، ثروتمند، غنی، مالک
10داوودمحبوب، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل
11رامامنسوب به رام رام
12رسولایلچی، پیام آور، پیغمبر، پیک، سفیر
13رهامنام پسر گودرز که در جنگ دوازده رخ ' بارمان ' را کشت، پرنده ای که شکار نکند
14رهیغلام، بنده، چاکر
15صلاحمصلحت، خوبی، خیر، نیکی، آشتی، صلح
16سالارسردار، فرمانده، پیر، ریش سفید
17سردارپیشوا، رئیس، سردسته، فرمانده
18صالحامین، ، پارسا، پرهیزگار، خلف
19صمدبی نیاز، غنی
20طاهانام سوره ای در قران کریم
21طاهرپاک، پاکیزه، تمیز، طیب، منقح، پاکدامن
22عادلدادگر، دادگستر، دادور
23عامرآباد کننده، معمور، آبادان، بسیار عمر کننده
24عسگرلشکر_سپاه
25علیبلند قدر، بزرگ، شریف، توانا
26کاوهنام شخصیتِ اساطیری شاهنامه و آهنگری ایرانی
27کسریخسرو پرویز، معرب از فارسیِ خسرو ، نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
28کمالبلوغ، پختگی، رسایی، رشد
29کهرامنام قلعه ای در هندوستان
30محمدستوده، بسیار تحسین شده
31محمودممدوح، ستایش شده، نیک
32مرادآرزو، حاجت، خواهش، پیشوا، رهبر
33مرصادبزنگاه، رصدخانه، زیجگاهکمین گاه، گذرگاه
34مسعودخوشبخت، سعادتمند، نیک بخت
35مسلماهل قبله، مسلمان، امکان پذیر
36مهدیهدایت شده، آخرین امام از امامان دوازده گانه ی شیعه
37مهرادمِهتر و بزرگتر، بخشنده بزرگ
38مهرامآن که ماه رام اوست،خوشبخت
39مهردادداده ی مهر، آفریده شده ی مهر
40موسیاز آب کشیده،نام امام هفتم شیعیان
41هادیپیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر، مرشد
42والابلند، رفیع، مرتفع،بلندپایهگرامی، شایسته
43ولی اللهدوست خداوند، لقب علی (ع)
44ارد(تلفظ: ard) (اوستایی) راستی و درستی، نام فرشته ی نگهبانِ ثروت
45اَوَردادخداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
46اَوَرکام چیره‌ شدن‌، غلبه‌ یافتن‌، مغلوب‌ ساختن‌
47دادار د ادگر، عادل
48داورنام موبدی است
49دَسَمفرمانده ده تن سرباز
50دلاوردلیر، قهرمان
51سالارپدر زال، پسر نریمان
52سامبهدینی از خاندان گرشاسب
53گرامیارجمند، مقدم
54صدرالله صدرالله
55مهردادنام چوپانی که کوروش را پرورش داد
56آسامسام، داستان خوشایند، حدیث خوش
57آکوقله کوه، مکان بلند، انسان با عظمت
58آسوبه معنای تندی، شتاب و کوشا آمده - شفق، هنگام طلوع خورشید
59صدرامنسوب به صدر، ارج دهنده
60صدربالاترین جایگاه، پیشگاه، پیشوا، بلند پایه
61صارمشمشیر تیز، قطع کننده، بُرنده
62سدرانام درختی در آسمان هفتم بهشت
63سامرافسانه گوینده، قصه گو
64 راد جوانمرد، حربخشنده، دلاور، دلیر
65روح‌اللهروح خداوند، لقب عیسی (ع)
66رَسامرسم کننده، طراح، نقاش
67همامسخن چین، غماز، نمام
68هادیپیر، دلیل، راهبر، راهنما، رهبر
69هوالخبر، رفیق
70موسیبه معنی از آب کشیده
71عمادپالار، رکن، ستون، تکیه گاه، متکا
72محرمرازپوش، رازدار، رازنگهدار، سرنگهدار
73مرادآرزو، تقاضا، حاجت، خواهش، غرض، قصد
74مسلماهل قبله، مسلمان، حنیف
75 سامبیماری، مرض، ناخوشینواده ی گرشاسب جهان پهلوان پدر زال و جد رستم جهان پهلوان، آتش،
76سع دخجستگی، شگون، مبارک، میمون، نیکبختی
77ح دادآهن فروش، آهنگر، چلنگر
78 اسد اللهشیر خدا، از القاب علی (ع)
79رهانجات یافته ، آزادی، نام پسر گودرز که در جنگ دوازده رخ ' بارمان ' را کشت،
80کام لبی عیب، بی نقص، دارای محاسن و خصوصیات مقبول
81عا دلدادگر، انصاف و قانون
82عم ارمرد با ایمان، ثابت و استوار
83و لیسرپرست، قیم، کفیل
84حم داللهحمد و ستایش خداوند
85ص الح امین، اهل، باتقوادرستکار، نیک، خوب

برای سهولت در انتخاب نام دختر یا نام پسر میتوانید از جدول های زیر استفاده نمایید.

اسم بی نقطه / اسم دختر بی نقطه / اسم پسر بی نقطه / اسم بینقطه حالا هر چی هست

اسامی دخترانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی دخترانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسم بی نقطه / اسم دختر بی نقطه / اسم پسر بی نقطه / اسم بینقطه حالا هر چی هست

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسم بی نقطه / اسم دختر بی نقطه / اسم پسر بی نقطه / اسم بینقطه حالا هر چی هست

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم بی نقطه که شامل لیست کامل اسامی دخترانه بی نقطه و اسامی پسرانه بی نقطه میباشد را برای شما عزیزان فراهم کرده و امید بر آن است از این صفحه استفاده کافی را برده و نام مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید .این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits
statcounter