دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۶ مه ۲۰۲۴ میلادی
اسم پسر با ک : منتخبی از اسامی خاص پسرانه که با ک شروع می شوند
16
زمان مطالعه: 9 دقیقه
اسم پسر با ک : اگر شما هم مانند دیگر والدین نگرانی هستید که با انتخاب نام فرزندتان مشکل دارید و برای انتخاب یک اسم زیبای پسرانه که با ک شروع میشود در تلاطم هستید تا انتها با ما همراه باشید تا مجموعه ای از نام های پسرانه که با حرف ک شروع میشوند را در...

اسم پسر با ک

اسم پسر با ک : در فرهنگ مقدس اسلام دستور این است که پیش از تولد فرزند بهتر است پدر و مادر تصمیم بگیرند و برای فرزند ، چه دختر و چه پسر ، نامی تعیین نمایند.

امام علی (ع) می فرماید: " فرزند خویش را پیش از تولد نامگذاری کنید. هرگاه نمی دانید پسر است یا دختر ، آنان را به تناسب مرد و زن بودن ، نامگذاری کنید چرا که مردم در هنگامه ی قیامت به نام های خویش خوانده می شوند و فرزندی که سقط شده باشد و نامی برای او تعیین نکرده باشند ، در روز قیامت از پدر مؤاخذه خواهد کرد."

اسامی فارسی پسرانه که با حرف ک شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1کورنگنام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی
2کورشپادشاه هخامنشی. فرزند پاک برتر
3کاوهشخصیتهای شاهنامه، اسم آهنگری ایرانی در زمان ضحاک
4کوچکتنگ، محقر، بچه، خرد، خردسال، طفل، صغیر، کم جثه، پست، حقیر، اندک، قلیل
5کوتکوتاه شدن.خم شدن . از شخصیتهای شاهنامه،
6کندرونام پیشکار ضحاک، از شخصیتهای شاهنامه فردوسی
7کندرصمغی سفید، نرم، خوش بو، و شیرین که از درختی خاردار شبیه درخت مورد گرفته می شود
8کنارنگمرز بان. حاکم، والی،
9کمبوجیهکام + دو + زندگی = خوشبختی و کامروایی زندگی این جهان و آن جهان. نام یکی از پادشاهان هخامنشی بود
10کمانگیرکمانداری را گویند که که در فن تیراندازی بی نظیر باشد. کسی که به کمان مجهز است . کماندار
11کلبادبه معنی ' دارای بویِ گل
12کلاهوراز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
13کشواداز شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرزیان و یکی از پهلوانان دوره فریدون پادشاه پیشدادی
14کسریبرابر پارسی: خسرو پرویز، خسرو
15کیهانجو، سپهر، فضا، جهان، دنیا، عالم، گیتی
16کیومرثاولین شاه جهان و ایران در شاهنامه
17کیوسنام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی
18کیوانستاره زحل، نام یکی از بزرگان دربار بهرام گور پادشاه ساسانی
19کیکاووسپادشاه عادل و اصیل، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر کیقباد
20کیقباد، کیغبادپادشاه محبوب و سرور گرامی، از شخصیتهای شاهنامه
21کیسانمانند پادشاه، دارای منش شاهانه
22کیخسرویکی.از پادشاهان بسیار بزرگ.در شاهنامه.است وی فرزند سیاوش و نوه ی کی کاووس و.نبیره کی قباد می باشد
23کیاوشویژگی آن که مثل پادشاهان، سروران و بزرگان است - مانند پادشاه. آزاد مرد- بزرگ مرد
24کیانمهرمرکب از کیان به معنای بزرگوارانه، دوستی شاهانه، سرآمد پادشاهان،. خورشید پادشاهان
25کیانوشکیانوش از ترکیب (کیا + نوش) تشکیل شده که کیا به معنی پدر،آباء،نیا بوده و نوش به معنی دوست
26کیانکیان یعنی پادشاه . بزرگمرد..بزرگمنش
27کیاشاپادشاه ، سلطان ، حاکم ، فرمانروا شاهنشاه ، پادشاه
28کیارزمکیارزمکیا (پادشاه) + رزم (نبرد)
29کیارخکیاچهر - آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است
30کیارادپادشاه جوانمرد
31کیاچهرآن که چهره اش چون سروران و پادشاهان و بزرگان شکوهمند است
32کیاجورعاقل، فاضل و دانا
33کیاپادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا
34کی منوشاز پادشاهان یا شاهزادگان پیشدادی بنا به روایت تاریخ سیستان
35کی زادزاده پادشاه یا بزرگان
36کی رادپادشاه بخشنده
37کی آذرمرکب از کی (پادشاه) + آذر (آتش)؛ پادشاه آتش
38کهیلااز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
39کیازندپادشاه بزرگ
40کیارنگرنگ پاکیزه و لطیف
41کیارشاز شخصیتهای شاهنامه فردوسی، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی، مرکب از کی + آرش، آرش پادشاه
42کیارسکیارش، از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه کیانی
43کهیارکوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
44کهرماز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
45کهارگهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
46کوهینمنسوب به کوه، نام گیاهی که ریشه آن مانند ریشه نی است
47کوهیارکوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان
48کوهشادنام روستایی در استان هرمزگان
49کوهسارجائی که کوه بسیارباشد، کوهپایه .جایی که دارای کوههای متعدد است
50کوهرنگنام دره و رودخانه ای در زردکوه بختیاری
51کولیاردهی از دهستان مشکین باختری که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع است
52کوشیارکسی که کوشش زیاد می کند
53کوشانکوشا، ساعی، تلاشگر. کسی که کوشش زیاد می کند
54کوشادریشه گیاهی خوشرنگ
55کوشاساعی، تلاشگر. پرتلاش، جدی، درس خوان، سخت کوش، فعال
56کوروسکوروش، کورش کبیر از مقتدر ترین پادشاهان ایران که تخت جمشید را بنا نهاد
57کسراکسرا. نام انوشیروان پادشاه ساسانی، فرزند قباد
58کروخاناز شخصیت های شاهنامه فردوسی،نام دلاوری تورانی فرزند ویسه در سپاه افراسیاب تورانی
59کراخاننام پسر بزرگ افراسیاب تورانی
60کدماننام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی
61کبودهدرخت راست وبلندوبی بر، درخت بیدمشک از شخصیتهای شاهنامه
62کاویانپادشاهی، سلطنتی. جستجو کننده پیشرو
63کاووشجستجو، بررسی، تحقیق
64کاووسکیکاووس - از شخصیتهای شاهنامه
65کاوککاوه
66کاوانکاویان، منسوب به کاوه
67کامیاربختیار، کامجو، کامران، کامروا، کامور، کامیاب، موفق
68کامیابآن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز
69کاموساز شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان کوشانی در سپاه افراسیاب تورانی
70کاریناچهارمین مملکت از ممالک تابعه ٔ پارت که بواسطه ٔ ولات اداره میشده اند، کارینا نام باستانی
71کارنگچرب زبان، زبان آور
72کارننام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی. شجاع و دلیر
73کارداروزیر، حاکم، مأمور سیاسی یک دولت والی
74کابیمعرب منسوب به کاوه آهنگر
75کامگارکامگار یعنی خوشبخت .یعنی کامیاب .یعنی کامران.
76کامکاردولتمند، سعید، سعادتمند، کام دیده، کامیاب، موفق
77کامبوزیابرگرفته از کلمه کمبوجیه پسر کورش
78 کالوبمعنی اخیر تنه، بدن . صورت، شکل
79کاکیپرگوئی. پرحرفی. پرچانگی کردن
80کاکونام دلاوری تازی نبیره ضحاک در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه نیز هست.
81کاکلهاز شخصیتهای شاهنامه
82کامشادمرکب از کام (خواسته، آرزو) + شاد
83کامروابختیار، شادکام، کامجو، کامران، کامکار، کامیاب، موفق
84کامرانخوشگذران، عیاش، کامجو، کامروا، کامیاب، خوشبخت، نیکبخت
85کامدینخواسته دین، اسم یکی از دانایان دین زردشت
86کامدادنام وزیر و مشاور آبتین
87کامجوخوشگذران، عشرت طلب، عیاش، کامران، کامروا، کام طلب، مرادطلب هوس ران، هوسباز
88کامبیزکام + دو + زندگی = خوشبختی و کامروایی زندگی این جهان و آن جهان

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با آ : ۲۴۰ اسم زیبای پسرانه که با حرف آ شروع میشوند

اسم پسرانه با الف : فهرست کامل اسامی پسرانه که با الف شروع میشود

لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ب شروع می شود

اسم پسر با ر : فهرست کامل اسامی پسرانه که با (ر) شروع میشوند

اسم پسر با ج : فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف ج شروع میشوند

اسم پسر با ژ : کاملترین لیست اسامی پسرانه با اول حرف (ژ)

اسم پسر با ث : اسامی پسرانه که با حرف ث شروع میشوند

اسم پسر با ح : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف ح شروع میشوند

اسم پسر با ز : لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ز شروع می شوند

اسم پسر با ط : زیباترین اسامی پسرانه با حرف ط

اسامی زیبای عربی که با ک شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1کمال الدینکامل در دین، سبب کمال دین
2کمالبلوغ، پختگی، رسایی، رشد، بینش، حکمت، معرفت،درجه
3کلیم اللهآن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی (ع)
4کرم اللهبخشش و لطف خداوند
5کرمبزرگواری، بخشندگی ،لطف،
6کرام الدینبزرگوار دین
7کاملتام، تمام، جامع، درست، متکامل، مکمل، بی عیب، بی نقص
8کافی الدینلایق و کارآمد در دین
9کاظمفروبرنده خشم،، بردبار، لقب امام هفتم شیعیان
10کلیمهم سخن، سخنگو، لقب موسی (ع)
11کساعبای ضخیم
12کیسانکی به معنی پادشاه و سان پسوند شباهت. کیسان یعنی مانند پادشاه
13کمیلبه معنای کامل وکامل کننده است. آقا و مرد بخشنده.به کمال رسیده و دانا ودرستکار
14کمال الملکآن که موجب کمال سرزمین و ملک است
15کریمبخشنده، بدیل، جواد، جوانمرد، سخاوتمند، گشاده دست، مکرم، واهب
16کادریشه عبری : نام پسر یعقوب (ع)

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با ش : ۱۰۹ اسم پسرانه بسیار زیبا که با حرف ش شروع میشوند

اسم پسر با س : ۷۸ اسم از تاپ ترین اسامی پسرانه با حرف س

اسم پسر با د : اسامی پسرانه که با حرف د (دال) شروع میشوند

اسم پسر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی پسرانه با اول حرف (ص)

اسم پسر با چ : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف چ شروع میشوند

اسم پسر با ع : زیباترین نام های پسرانه که با ع شروع میشوند

کامل ترین لیست اسم پسر که با حرف پ شروع میشوند

اسم پسر با خ : لیست کامل از اسامی پسرانه که با (خ) شروع میشوند

کاملترین مرجع اسامی پسرانه که با حرف ف شروع میشوند

اسم پسر با ظ : اسامی پسرانه که با ظ شروع میشوند

اسم پسر با ک

اسامی شیک پسرانه یونانی با ک

کارانوس : سردار مقدونی در دوره اسکندر

اسامی خاص ارمنی پسرانه با حرف ک

کارو : کارو به معنای نجات دهنده

اسم پسر هندی - سنسکریت با ک

کریشنا : کریشنا در زبان سانسکریت و آئین هندو به معنی جذاب متعال است.

اسم پسر با ک

با تشکر از همراهی شما کاربران با مجله اینترنتی دلگرم :
بنا به درخواست مکرر شما عزیزان برای انتخاب اسم پسرانه با حرف ک در صدد برآمدیم مجموعه ای از زیباترین نام های پسرانه که با حرف ک شروع میشوند را در اختیار شما قرار دهیم. امید بر آن است از این صفحه استفاده برده و آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا



این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (16 رای)  

    دیدگاه ها

    اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

    
    hits