alexametrics
دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۷ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
لیست کامل اسامی دخترانه که با حرف م شروع میشوند + معنی
74
زمان مطالعه: 12 دقیقه
در مجموعه ای که پیش رو دارید اسامی دخترانه که با م شروع میشوند در فرهنگ ها گویش و زبان های مختلف (لری، فارسی، ترکی و . . ) را برای شما آورده ایم امید بر آن است که استفاده کافی را برده و اسم مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

اسم دختر با م

اسم دختر با م : برخی نام ها می توانند در شکل گیری شخصیت افراد موثر باشند. به عنوان مثال کسی که نامش علی است در دوران تحصیل نسبت به داستان زندگی امام علی(ع) حساسیت بیشتری داشته و آن را بهتر حفظ می کند. ممکن است بر همین اساس سعی نماید که از امام علی(ع) در زندگی الگو برداری کند.

داستان زندگی صاحب اصلی یک نام می تواند بر روی افراد تاثیر گذار باشد. شخصی که آرش نام دارد، ممکن است نسبت به دیگران عشق و علاقه ای دو چندان به ایران داشته و آمادگی بیشتری برای نثار جان در مسیر وطن پرستی داشته باشد.

چرا که احتمالا با داستان زندگی آرش بزرگ شده و دوست دارد آرش دیگری از خود بسازد. البته این تاثیرات حتمی نبوده و در مورد همه صدق نمی کند.

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی فارسی دخترانه که با م شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1مهربانبا محبت، با مهر، نیکی کننده، رحم کننده
2مهرانه(مِهران + ه (پسوند نسبت))، منسوب به مِهران، مهربان
3مهرانوشمحبت جاوید، مهر و محبت جاویدان
4مِهرانگیزبرانگیزاننده‌ی محبت و دوستی، انگیزنده‌ی شوق و مهر
5میناگلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.
6میگل(می = شراب + گل)، (به مجاز) زیبا و مست کننده
7مهیندختدختر بزرگ و بلند قدر؛ دختر ماهگونه، (به مجاز) زیبارو
8مهینبزرگترین (از نظر سال)؛ بزرگتر، بزرگترین (از نظر مقام و رتبه و ارزش
9مهیسامهسا
10مهیاس(مَه = ماه + یاس)، ماهی که چون گل یاس است؛ 2 یاسی که چون ماه است؛ (به مجاز) زیباروی و با طراوت
11مهوشماه وش، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
12مینوبهشت، فردوس
13مهرجهان(مهر = خورشید + جهان)، خورشیدِ عالم، آفتابِ عالم تاب؛ (به مجاز) زیبا رو
14مهرجانمُعرب از فارسی مهرگان
15مهنور(مه = ماه + نور) نورِ ماه ؛ (به مجاز) زیبارو.
16مهربانوبانوی مهربان و با محبت، زنِ مهربان
17مهنازماه ناز
18مهلقاماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است
19مهگل(مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو
20مهکامهمنسوب به مهکام؛ (به مجاز) آرزوی زیبای روی
21مهروزماه روز، ماهی که در روز نمایان است؛ (به مجاز) زیبارو
22مهروماه رو، (به مجاز) زیبا رو
23مارتادر اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
24مادیار(ماد = مادر + یار = کمک کننده، یاور، مددکار) یاور و کمک کننده مادر، مددکار برای مادر
25ماتیناگل سرخ در گویش مازندرانی
26ماتیساماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
27مهرآفرینآفریننده‌ی مهر و محبت و دوستی
28مهنیاآن که نیاکان و اجدادش از بزرگان و سروران است، بزرگ زاده
29مهنوشماه نوش
30میهنوطن
31مینودختدختر بهشتی.و زیبارو
32مهرآسامثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
33مهرآراویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت
34مهرنیا(مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت
35مهرنوشزیبایی جاوید و همیشگی، همیشه زیبارو
36مهرنِگارخورشید زیباروی، (به مجاز) معشوق زیباروی، دختر یا زنِ زیباروی
37مهرنازنام خواهر کیکاووس که وی را به همسری رستم داده بودند، خورشید ناز
38مهرخماه رخ، آن که دارای رخساری چون ماه است؛ (به مجاز) زیبا، خوبرو
39مهراندختدختر دارنده‌ی مهر و محبت، دختر مهربان
40مهرانامنسوب به مهران
41مهرآفاقمهربان و با محبت
42مهرگلگل آفتاب، گل آفتاب گردان؛ زیبا و لطیف
43مهرگانجشنی که در ایران قدیم در شانزدهم مِهر به مناسبت یکی شدنِ نام روز با نام ماه بر پامیشده است؛ پاییز
44مهرابهدارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد
45مهرامنسوب به مِهر، مِهر
46مهراوهمتنند خورشید
47مهرآنامهربانی و محبت و دوستی مادر
48ماندگارکسی که در جایی اقامت دایمی و طولانی کند
49مانداناعنبر سیاه؛ زن کمبوجیه‌ی اول و مادر کوروشِ کبیر
50ماناماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
51مامکمادر؛ خطاب محبت آمیز به فرزند دختر؛ زن پیر
52مهرآذیندر آیین و روش مهربانی و محبت، دارای آیین و رسم مهربانی و محبت؛ مهرورز، با محبت، مهربان
53مهرآذرآتشِ مهربانی و محبت؛ بسیار مهربان و با محبت، پر عاطفه و احساس
54مهدیسامانند ماه، شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید
55ماهنوشماه جاویدان و همیشگی؛ (به مجاز) زیباروی همیشه زیبا
56مهرکشبیه به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
57مهرشیدخورشید
58مهرسامثل خورشیدزیبارو
59مهدیسمانند ماه؛ زیبارو
60مهدیادختر هدایت شده
61مهدختماه دخت ، دختر ماه
62مهتاجتاج ماه؛ زیبای زیبایان
63مهتابنور و روشنایی ماه؛ مهتابی
64مهتاهمانند ماه، چون ماه؛ زیبارو
65مهبانوبانوی بانوان، سرور بانوان، بزرگ زنان
66مهبانماه بان، زیبا و مهتاب رو
67مهانمثل و مانند ماه
68مرمرینساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر
69مروافال نیک و دعای خیر
70مایسانام گیاهی کوچک ویک ساله که بسیار ظریف است. مثل مادر. بی نظیر یگانه
71ماهینزیبا رو . درخشان و نورانی
72ماهوشمهوش، ماه مانند، مانند ماه؛رعنا و زیبا و معشوقه، زیبا و درخشان
73ماهوردارای ویژگی و صفت ماه؛ زیبارو
74مهردختدختر مهربان و با محبت
75ماهنگارمعشوقه‌ی زیبارو
76ماهنازماهروی زیبا
77ماه گلگلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو
78ماهکزیبا روی و یا خوبروی دوست داشتنی و زیبا روی محبوب - ماه کوچک
79ماهروماه چهر
80ماه رخسارماه چهر، کسی که صورتش مانند ماه باشد
81ماهرخکسی که صورتی مانند ماه زیبا و نورانی داشته باشد
82ماهدختدختر ماه، دختری که مانند ماه است؛ زیبارو
83ماه جهانزیبای جهان
84مهازیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر
85موژانگل نرگس، خمار، پر کرشمه (چشم شهلا)
86منیژهدر شاهنامه نام دختر افراسیاب، که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد
87مژگانمژه‌ها، موی پلک چشم، اشاره به سنان و نیزه و پیکان و تیر که از کرشمه و غمزه‌های معشوق به هدف سینه ی عاشق می رسد.
88مژدهخبر خوش و شادی بخش، بشارت
89مژاننرگس نیمه شکفته
90ماهتابانآن که چهره‌اش مثل ماه تابان است؛ (به مجاز) زیبارو
91ماهتابپرتو ماه، شعاع ماه، نور ماه، مهتاب
92ماه پیکرصفت آن که پیکرش مانند ماه زیبا و دل انگیز باشد؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا
93ماه پسندقبول شونده، پسندیده، (به مجاز) زیباروی چون ماه
94ماهپریمانند پری، بسیار زیبا
95ماهانازیبا و روشن مثل ماه
96ماه آفریدآفریده‌ی ماه؛ زیبارو
97ماهقمر؛ بسیار خوب و دوست داشتنی
98مهفامبه رنگ ماه، به رنگ مهتاب؛ زیبارو
99مهشادماهشاد
100مهشیدپرتو ماه، ماهتاب
101مهستادختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی
102مهسانمهسا، مانند ماه، زیبا
103مهسامثل ماه، مانند ماه؛ زیبارو
104مهرینمنسوب به مهر، نام آتشکده‌ای در قم
105مهریدارای مهر و محبت
106مهروشمثل خورشید، مانند خورشید؛ زیبا رو
107مانلیپری دریایی در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران،

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی زیبای عربی دخترانه با حرف م

ردیفاسممعنی
1مرضیهمرضی. پسندیده. مورد رضایت. مطبوع. خشنود. دارای خویهای پسندیده.
2محبوبهجانانه، دلارام، دلبر، دلبند، دلدار، دلستان، دوست، سوگلی، معشوقه، یار، گل محبوبه، گل شب
3ملاحتحالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی مینماید، نمکین بودن، با نمک بودن؛ خوشایند بودن، دوست داشتنی بودن.
4مکیهمربوط یا متعلق به مکه، اهل مکه
5میمنتسعادت، فرخندگی، مبارکی
6میسونوزین، با وقار، بردبار، گرانمایه
7میسازنی که با برازندگی و تکبّر راه میرود، متکبر و با تبختر راه میرود.
8مهیلاحرکت آهسته، روان؛ از واژه های قرآنی
9مهنادر خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج
10مکرمهزن گرامی و عزیز
11مؤمنهمؤنث مؤمن، دیندار، متدین
12مائدهمؤنث مائد، خوردنی، طعام؛ سفره‌ای که بر آن غذا میگذارند؛ سوره‌ای از قرآن کریم
13متینهمؤنث متین
14مهدیهکسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد.
15مهدااول شب، پاسی از شب، آرامش شب
16موهبتهر چیز ارزشمندی که به کسی بخشیده میشود یا او از آن بهره‌مند است.
17مونسهم نشین و همراز، همدم
18موناتک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
19مولودهمؤنث مولود
20مولودآن که به دنیا آمده، زاده شده، فرزند؛ تولد، میلاد؛ (به مجاز) نتیجه، حاصل
21ملایمفاقد شدت و تندی؛ (به مجاز) دارای اخلاق خوش و سازگار با دیگران، مهربان، نرمخو، خوشایند
22ملاحتحالتی در چهره که شخص را دوست داشتنی مینماید، نمکین بودن، با نمک بودن؛ خوشایند بودن، دوست داشتنی بودن
23میمنتسعادت، فرخندگی، مبارکی
24موحدهمؤنث موحد، یکتا پرست
25منیرهنورانی و روشن و درخشان
26منیراعظمدرخشندگی و تابندگی زیاد؛ (به مجاز) بسیار زیبارو
27منورهنورانی
28منورروشن، درخشان، نورانی؛ (به مجاز) روشن فکر
29منظرآنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود؛ جلوه‌ی ظاهری هر شخص؛ صورت و چهره
30منصورهپیروز، چیره، غالب
31منزهبه دور از آلودگی، پاک، پاکیزه؛ بی عیب
32منزلتارزش و اهمیت؛ مقام، درجه؛ نظم و انضباط؛ حد، پایه
33مناامیدها، آرزوها، مقاصد
34ملیکهصاحب، مالک
35ملیسازمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان
36ملیحهمؤنث ملیح، ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک
37ملوکپادشاهان
38ملک نساپادشاه زنان، سرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان
39متیناباوقار_بامتانت_ سنگین و رنگین
40متین(دخترانه و پسرانه) دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت؛ استوار، محکم؛ از نامها و صفات خداوند.
41مقصودهمطلوب و خواسته شده و محبوب و مورد پسند؛ مورد علاقه
42مقدسهمؤنث مقدس، آنکه از پلیدی و زشتی و گناه دوری میکند، پارسا
43محترمقابل احترام، عزیز و گرامی
44ماهدهگسترنده، گستراننده
45ماریهزنِ سفید و براق، بسیار درخشنده
46ماجدهزنِ بزرگوار
47مریمگلی سفید و خوشبو و دارای عطر بادوام، نام مادر عیسی (ع )، نام سوره‌ای در قرآن کریم
48محیازندگانی، زمان و مکان زیستن
49محسنهمؤنث محسن، آراسته و زیبا؛ زن احسان کننده، زن نیکوکار
50محدثهیکی از القاب حضرت زهرا(س)
51محجوبهمحجوب. با شرم و حیا
52متانتحالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجانهای درونی، وقار
53مبینامؤنث مبین، روشنگر، هویدا
54مبارکهباشگون، خجسته، فرخنده، متبرک
55ماهرهآزموده، استاد
56معصومهزن بی گناه و پاک معصوم
57مطهرهپاک و مقدس
58مهلاآهسته، بی شتاب،دوستانه
59مریسخرمای تر که در آب و شیر و جز آن نهاده شود، چیزی لغزان و تابان
60ملایمفاقد شدت و تندی؛ دارای اخلاق خوش و سازگار با دیگران، مهربان، نرمخو، خوشایند

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی فارسی _ عربی دخترانه با اول حرف م

ردیفاسممعنی
1مه جبیندارای پیشانی سفید و زیبا، زیباروی.
2مهستیماه خانم، ماه بانو
3ملک نازموجب افتخار پادشاه ؛ آن که ناز و کرشمه‌ای شاهانه دارد.
4مه سیماماه سیما و ماه چهر
5ماه طلعتماه سیما، ماه چهره؛ زیبارو
6ماه صنمدلبر و معشوقی که چون ماه و چون طلا باارزش است
7مهرنساخورشید زنان؛ زیباروی در میان زنان
8ماه منیرماه درخشان و تابان؛ زیبارو
9ماه منظرآنچه که دارای منظری چون ماه باشد، ماه چهر
10ماه نساماهِ زنان؛ زیبا رو در میان زنان، زیبارو.

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی خاص عبری دختر با حرف م

ردیفاسممعنی
1مهیمِنآگاه به حاضر و غایب؛ از نامها و صفات خدا
2مرساناهدیه خداوند
3ماریانانگلیسی از عبری، مریم
4ماریا، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
5ماریهلاک شده و کشته گردیده را گویند. مار بودن. زهرآگین بودن. گزنده بودن

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی ترکی دختر با حرف م

 • مارال : مرال، گوزن، آهو؛ (به مجاز) زیبا و خوش اندام.

اسامی اوستایی دخترانه با حرف م

 1. مایا : منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
 2. مَهیا : بزرگ
 3. میترا : مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی تک دخترانه یونانی با حرف م

 1. مانیا : (پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
 2. مایا : در اساطیر یونان مادر هرمس، در اساطیر روم الهه بهار و حاصلخیزی
 3. ملیکا : گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند.

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسم خاص دختر سریانی با اول حرف م

 • مرجان : معرب از سریانی، جانور بی مهره کوچک دریایی، بقایای قرمز رنگ رسوب یافته از همین جانور که در جواهرسازی کاربرد دارد.

اسامی شیک خارجی دخترانه با حرف م

 1. مریلا : شاد و مسرور
 2. ملینا : نام گل، حق شناس،‌ سپاسگزار
 3. ملودی : توالی تعدادی از اصوات در موسیقی سازی و آوازی، به گونه‌ای که یک واحد مستقل را بسازد و معمولًا قابل زمزمه کردن باشد.

اسم دختر با م / اسامی زیبای دخترانه با م / اسامی خاص دخترانه با م / اسامی شیک دخترانه با م /

اسامی دخترانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی دخترانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم دختر با م را در این مجموعه برای شما تهیه کرده ایم. امید بر آن است بعد از استفاده بردن از اسامی دخترانه که با حرف م شروع میشوند این صفحه را با دیگر والدین به اشتراک گذاشته و اسم مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید. اسم دختر با م دیگر چه نام هایست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (74 رای)  
۱۵ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
مریم | ۲ هفته پیش
من دوست دارم اسم دخترمو بزارم مرسانا
0
5
قربانی | ۱ ماه پیش
لطفا بگید چه اسمی به ماعده ومبینا میخوره میخوام اسم خواهرم روانتخاب کنم
1
4
توران | ۲ ماه پیش
اسم پسرم مهدی باردارم یه اسم بگید امروزی باشه بهش بیاد تک باشه تابه حال کم شنیده باشید خودم مانلی خوشم اومد اما پسرم میگه البته یه اسم پسرم بگید چون که نمیدونم جنسیتش چیه
1
7
مارال | ۴ ماه پیش
خوب بود انشاالاه سالم باش خواهر آقا میعاد
3
6
kvs | ۴ ماه پیش
اسم با م به میعاد بخوره ؟
2
8
Miti | ۵ ماه پیش
اسم از (م) بگین ک به میترا و مهدی بخوره
2
19
محدثه | ۵ ماه پیش
اسم دختر ترکی ک ب محمد مهدی و محدثه بیاد ؟؟؟؟
6
16
سلین | ۱ سال پیش
پس معنی ملورین چیه؟
ملورین کجاست
اسمم سلین هست
اما ملورین قشنگ تره اسممو میخوام عوض کنم
15
2
سیزارتا | ۱ سال پیش
وااااااااای چه سخته . خب من 3 تا بچه دارم میعاد. میلیا. مینا الان باردارم نمیدو.نم چیه اینو کجا دلم بزارم آخهههههه.
11
12
پاسخ ها:
مصطفی | ۱۰ ماه پیش
بنظر من اسم اینو چ پسر بود چ دختر بذار مهیا.البته واسه پسر با این ه یعنی مهیا،اما واسه دختر بااین ح .یعنی محیا.
پسر مهیا
دختر محیا.
قدمش خیرباشه
12
5
فردین | ۱ سال پیش
مینا
ملینا
بنظر من هر اسم دختری دوست داری بزار با معاد هم آوا هم نبود نبود
2
10
فردین | ۱ سال پیش
گلم من اسم دخترمو میخوام مایا بزارم به امید خدا
6
10
نگار | ۱ سال پیش
من اسم دخملمو مایا میخوام بزارم
8
11
بهرام | ۱ سال پیش
اسم پسرم میعاد هست،اگه میشه اسم دختر که به میعاد بخوره بگید
2
10
پاسخ ها:
ماعده خوبه | ۶ ماه پیش
ماعده اسم نوه خواهرمه
6
5
hits