دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۰۳ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی

وضعیت آب و هوای 9 روز آینده شهرهای ایران

پیش بینی وضعیت آب و هوا

کمینه دما

۲۰ °

بیشینه دما

۳۱ °

سرعت باد

۱۱ کیلومتر در ساعت

تهران

صاف
رطوبت: 40%
طلوع آفتاب: ۰۶:۵۰ صبح
غروب آفتاب: ۱۹:۰۵ عصر
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
21°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
یکشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
دوشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۱:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۸:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ۲۴:۳۰ ۲۳°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
پنج شنبه, ۰۳ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
جمعه, ۰۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۱۹°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۲۱:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان صاف
۰۹:۳۰ ۲۵°
آسمان صاف
۱۵:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۲۴°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۹ ۰۳:۳۰ ۲۰°
آسمان بدون ابر
۰۹:۳۰ ۲۳°
آسمان بدون ابر
۱۵:۳۰ ۲۶°
آسمان صاف
۲۱:۳۰ ۱۹°
آسمان بدون ابر

وضعیت آب و هوای دیگر شهرهای ایران

statcounter