پیش بینی وضعیت آب و هوا

کمینه دما

۲۹ °

بیشینه دما

۳۷ °

سرعت باد

۱۵ کیلومتر در ساعت

تهران

نیمه ابری
رطوبت: 19%
طلوع آفتاب: ۰۶:۰۵ صبح
غروب آفتاب: ۰۸:۱۶ عصر
۳۱ تیر ۱۳۹۸
33°
روز ساعت پیش بینی هوا وضعیت جوی
دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۸:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۷°
نیمه ابری
سه شنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۳°
نیمه ابری
۰۶:۳۰ ۲۹°
آسمان بدون ابر
۱۲:۳۰ ۳۸°
آسمان بدون ابر
۱۸:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
چهارشنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ ۲۴:۳۰ ۳۲°
آسمان صاف
۰۶:۳۰ ۲۷°
آسمان صاف
۱۲:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان بدون ابر
پنج شنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان بدون ابر
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
جمعه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۹°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۴°
نیمه ابری
شنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۳۹°
آسمان بدون ابر
۲۲:۳۰ ۳۳°
آسمان صاف
یکشنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۳۰°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۷°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۱°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف
دوشنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۵°
آسمان صاف
سه شنبه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ۰۴:۳۰ ۲۸°
آسمان صاف
۱۰:۳۰ ۳۴°
آسمان صاف
۱۶:۳۰ ۴۰°
آسمان صاف
۲۲:۳۰ ۳۶°
آسمان صاف

آب و هوای دیگر شهرهای ایران

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter