دلگرم
امروز: دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۰ مه ۲۰۲۴ میلادی
کاملترین مرجع اسامی پسرانه که با حرف ف شروع میشوند
37
زمان مطالعه: 10 دقیقه
اسم پسر با ف : فهرست کامل از اسامی پسرانه که با ف شروع میشوند در لهجه و گویشهای (فارسی، عربی ، و ...) را تهیه کرده ایم. امید بر آن است از این صفحه استفاده کامل را ببرید.

اسم پسر با ف

اسم پسر با ف : زمانی که پدر و مادرهای ما برایمان اسم انتخاب می کردند نمی دانستند که روزی ما با این اسامی می خواهیم ایمیل ساخته و یا در شبکه های اجتماعی عضو شویم.

ما هم نمی دانیم ۲۰ سال دیگر فرزندانمان از اسمشان چه استفاده های دیگری خواهند کرد، اما لااقل می توانیم شرایط امروز را در نظر گرفته و نامی برایشان برگزینیم که با حروف لاتین فقط به یک صورت تایپ شود.

بعضی نام ها بر خلاف ظاهر کوتاهی که دارند، تعداد بخش های زیادی داشته و نام های طولانی محسوب می شوند. برخی نام ها نیز به لحاظ ترکیب حروف و تلفظ سختی که دارند در جامعه به اشکال ساده تری تلفظ می گردند.

اسامی فارسی پسرانه که با ف شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1فیروزبرنده، پیروز، پیروزمند، ظفرمند، غالب، فاتح
2فریینبیننده شکوه و جلال
3فیروزانپیروزان. غالبان
4فرخ یساردارای مال و ثروت خجسته و مبارک
5فغانیشاز شخصیتهای شاهنامه
6فرینوشدارای خجستگی و شکوه، جاوید و ماندگار
7فریتوناز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک
8فریشادخوشحال شاد و باشکوه
9فریمانخجسته، مبارک، دارای خجستگی و شکوه، شکوهمند و خجسته ، دارای اندیشه ی خجسته.خیراندیش و نیک اندیش
10فریمنزیبا اندیش، خوش فکر. نیک منش ، خوب ،بهتر
11فریمندصاحب زیبایی و شکوه
12فرینامدارای نام با شکوه و زیبا
13فریبرزپسر کیکاووس و برادر سیاوش - به معنی بزرگ زاده. خوش اندام و خوش قد و قامت
14فریاناز شخصیتهای شاهنامه، آزاده
15فری توساز نامهای باستانی
16فرهودکودک پر گوشت و خوب صورت، مرد درشت اندام
17فرهوشدارنده فر و هوش، نام فرماندار طبرستان در زمان داریوش پادشاه هخامنشی . فر به معنی خداوندگار و ایزد و هوش به معنی ذکاوت می باشد
18فرهوشداددارنده فر و هوش
19فرهمندبخرد، عاقل، هوشمند، پرشوکت، شکوهمند، دارای شکوه و وقار، نورانی
20فرهانبا شکوه و بزرگ
21فرهادبا شکوه زاده شده . یاری دهنده. پایبند به عشق
22فروهلنام پهلوانی ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه
23فرورتیشفر:شکوه
ور::ورای.بزرگی
تیش::کیش.دین
24فرنورآنکه چهره ای روشن و درخشان دارد
25فرواکپیشگفتار، پیش سخن، نام پسر سیامک پادشاه پیشدادی
26فرودپایین، تحت، زیر، نزول.سرازیری
27فرنودبرهان، دلیل. دارنده نشان آریایی
28فرندحریر منقش، بسیار نرم و لطیف و زیبا
29فرنامبهترین نام، بالاترین نام - نام پرشکوه
30فرناکنام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر حکومتی تشکیل داد.
31فرناسنیم خواب و خواب آلود
32فرنادزیرک و باهوش
33فرمین به معنی شکوه و جلال و اسم یکی از شاه دخت های سلسله ماد
34فرمندشکوهمند، دارای شکوه و وقار
35فرسمننام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکانی
36فرشادنام روح و عقلِ کره مریخ، شکوه، شادی، شادی بزرگ. پادشاهان شاد ودرست کار
37فرشیددارای شکوه و عظمتی چون خورشید، . مرد غرور عاشق قدرت و پیشرفت و انسانیت. مردی مغرور ولی مهربان
38فرشیدوردنام برادر ویسه که یکی از پهلوانان توران بود،
39فرمدنام روستایی در نزدیکی طوس
40فرمانامر، حکم، دستور، سفارش، فرمایش
41فرغانفرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم
42فرطوساز شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
43فرغارنام دلاوری تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
44فرشیمقسم
45فرسامدارای شکوه و عظمتی چون سام. آتش شکوهمند، آتش زبانه دار
46فرسادحکیم، دانشمند، دانا، عاقل
47فرزیندانا،آگاه،خردمند . ثروتمند. با عظمت
48فرزیاننام روستایی در نزدیکی بروجرد
49فرزانخردمند، عاقل، حکیم، دانش، استواری
50فرزاملایق، در خور، شایسته، سزاوار
51فرزادبا فر و شکوه زاده شده، زاده شکوه و جلال.بزرگ‌زاده
52فردینبهترین عمل. بزرگی مهربانی. فر +دین یعنی شکوه دین
53فردادمنشنام یکی از سرداران هخامنشی
54فارناسنام برادر همسر داریوش
55 فردادفر + داد، داده شکوه، زیبایی و جلال
56فرخزادنام فرشته موکل بر زمین
57فرخانبزرگ،فرخنده
58فرخ یاردارای یار مبارک و خجسته یا یار فرخنده و مبارک
59فرخ شادفرخ (مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان
60فرخ زندفرخ (مبارک) + زند (زندگی بخشیدن)
61فرخ روزروزگار خجسته و مبارک
62فرخ دادفرخ (مبارک) + داد (عدالت)
63فرخ تاشمبارک خوش یمن و هم قدم
64فرخ‌ بهبهترین شادی
65فرجود معجزه، اعجاز
66فرخخجسته، فرخنده، مبارک، همایون، درخشان، زیبا
67فرتوسفر به معنی شکوه و توس از ریشه ی اوستایی تو به معنی توانایی. صاحب شکوه و توانایی
68فرتاشوجودی که در برابر عدم است. قهرمان
69فارناکنام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی
70فاریابآبی که از باران پارسال در مکانی ذخیره شده
71فربینبیننده ی شکوه و جلال
72فربودراست، درست واقعیت.واقعی
73فربدفربد به معنی فرشته و نگهبان عظمت و شکوه است.قد بلند
74فرامرزمرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن. بسیار بزرگوار
75فرابرزنام پهلوانی ایرانی از سپه داران و رایزنان دارا
76فراهلنخستین پادشاه پیشدادی
77فراهیمنام جد زرتشت
78فراییناز شخصیتهای شاهنامه
79فراهیننام یک ایرانی معروف در زمان قباد.
80فرازماندارای اندیشه بلند، دارای افکار متعالی
81فرارادبالاتر از بخشندگی. بسیار سخاوتمند
82فرازان

منسوب به فراز، برتر، ارجمند

اسم پسر با ف

اسامی عربی پسرانه با اول حرف ف

ردیفاسممعنی
1فلقبامداد، پگاه، سپیده دم، سحر، شفق، صبح، صبحگاه، صبحگاهان، فجر، شکافتگی
2فلک الدیننام طایفه ای از کردان
3فیض اللهلطف و محبت خداوند
4فیاضبخشنده، جوانمرد، فایض، فیض رسان
5فکرعلیآن که دارای فکر و اندیشه ای همچون حضرت علی (ع) است
6فضیلبرتری در دانش، هنر و اخلاق، فضل، ارزش و اهمیت
7فضل اللهلطف و توجه خداوند. کسی که مورد لطف خداوند قرار گرفته
8فضلحکمت، دانایی، دانش، علم، برتری، احسان، بخشش، کرم.فرهیختگی
9فصیح الملکآن که در کشور خود در فصاحت از همه بالاتر است
10فصیح الزمانآن که در زمان خود در فصاحت از همه بالاتر است
11فصیح الدیندارای روشنی و فصاحت در دین
12فصیحبلیغ، زبان آور، شیوا، غرا، گشاده زبانخوش سخن، گویا، شیوا
13فریدالزمانآن که در زمان خود بی مانند، بی همتا، تک، و بی نظیر است
14فریدالدینیگانه در دینبی نظیر در دین داری و دین ورزی
15فردانیکتا، یگانه
16فرصتفراغت، مجال، زمان، نوبت، وقت، فرجه، مهلت
17فرضضروری، لازم، مهم، انگار، پنداشت، پندار، خیال، فکر، گمان، وهم،
18فرقانسوره بیست و پنجم از قرآن کریم دارای هفتاد و هفت آیه. جداکننده حق و باطل،
19فرقدهر یک از دو ستاره فرقدین
20فرهودکودک پر گوشت و خوب صورت، مرد درشت اندام
21فریدیگانه . یکتا. بی مانند. بی نظیر
22فرحتشادی، شادمانی مسرت. لذت
23فرحانشادان شاد، مسرور، خوشحال ، خندان
24فرج الله

فرج الله اسم پسرانه است، معنی فرج الله: (عربی) گشایش خدا، گشایش و فراوانی از سوی خدا.

25فرجبه دست آمدن وضعیت مناسب یا مورد علاقه در کار؛ گشایش در کار و از میان رفتن غم و رنج.
26فتح الدینپیروزی در دین
27فتح اللهپیروزی در راه خدا
28فراستزیرکی، هوشیاری، درک و فهم
29فداکنام روستایی در حجاز
30فخرالملکمایه افتخار سرزمین
31فخرالدینسبب سربلندی و افتخار دین
32فتوتجوانمردی، بخشندگی، سخاوت
33فتحعلی فتح (پیروزی) + علی (بلندمرتبه)
34فتاحیکی از نامهای خدای تعالی.بسیارگشاینده، کارگشا، نصرت دهنده
35فایقپیروز، چیره، غالب، فاتح، مسلط، برتر، عالی، والا
36فایضفیاض، فیض رسان، سرشار، لبریز
37فؤاددل، قلب
38فائز فایز، نایل، رستگار
39فائضفایض، آنکه فیض و منفعت می‌آورد.
40فاتحپیروز. برنده
41فایزنایل، رستگار
42فاطنزیرک، دانا، آگاه
43فاطر آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
44فاضلدارای فضیلت و برتری در علم
45فاروقتمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم
46فاردیگانه، تنها، تک، یکه

اسم فارسی پسر با ف

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با آ : ۲۴۰ اسم زیبای پسرانه که با حرف آ شروع میشوند

اسم پسر با ث : اسامی پسرانه که با حرف ث شروع میشوند

اسم پسر با ج : فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف ج شروع میشوند

لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ب شروع می شود

اسم پسر با ط : زیباترین اسامی پسرانه با حرف ط

اسم پسر با ظ : اسامی پسرانه که با ظ شروع میشوند

اسم پسر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی پسرانه با اول حرف (ص)

اسم پسر با س : ۷۸ اسم از تاپ ترین اسامی پسرانه با حرف س

اسم پسر با ژ : کاملترین لیست اسامی پسرانه با اول حرف (ژ)

اسم عربی پسر با ف

اسامی اوستایی - پهلوی پسرانه با ف

ردیفاسممعنی
1فریدوناز شخصیتهای شاهنامه، اسم پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش، به معنی دارای شکوهی اینچنین (باشکوه)
2فرهامنیک اندیش، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت
3فروهردر دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای محافظت از آسمان فرود می آیند.
4فرشاسب دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه
5فرجادفاضل و دانشمند
6فرخ زاتصورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت
7فاتکمعرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی
8فراوکنام پسر نساک و سیامک در داستان آفرینش اوستا

اسامی پسرانه عبری با ف

 1. فاران : معرب از عبری، موضع مغازه‌ها، نام دشتی که بنی اسرائیل در آن جا گردش می کردند.
 2. فرام : معرب از عبری، تندرو
 3. فراییم : معرب از عبری نام پسر یوسف (ع)

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با ت : لیست نام های پسرانه که با حرف ت شروع میشوند

کامل ترین لیست اسم پسر که با حرف پ شروع میشوند

اسم پسر با ر : فهرست کامل اسامی پسرانه که با (ر) شروع میشوند

اسم پسر با خ : لیست کامل از اسامی پسرانه که با (خ) شروع میشوند

کامترین لیست اسامی زیبای پسرانه که با حرف غ شروع میشوند

اسم پسر با ز : لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ز شروع می شوند

اسم پسرانه با الف : فهرست کامل اسامی پسرانه که با الف شروع میشود

اسم پسر با چ : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف چ شروع میشوند

اسم پسر با د : اسامی پسرانه که با حرف د (دال) شروع میشوند

اسم پسر با ح : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف ح شروع میشوند

اسم اوستایی پسر با ف

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم پسر با ف قدری برای تمامی والدین گمراه کننده و گاها انتخاب این اسم سخت است. حال بنا به درخواست های مکرر شما کاربران بر آن شدیم تا اسامی پسرانه که با ف شروع میشوند را برای شما عزیزان تهیه کنیم. از شما خواهشمندیم نظرات و اسم مورد نظر خود را برای ارسال کرده و این صفحه را با دیگر والدین به اشتراک بگذارید.

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبااین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.7 از 5 (37 رای)  

  دیدگاه ها

  اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

  
  hits