دلگرم
امروز: یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
اسم پسر با ع : زیباترین نام های پسرانه که با ع شروع میشوند
31
زمان مطالعه: 6 دقیقه
اسم پسر با ع : با وجود کم یاب و نادر ترین اسامی شما میتوانید تاپ ترین اسامی دخترانه و پسرانه را از ما در مجله دلگرم بخواهید. حال اسامی پسرانه که با ع شروع میشوند را مشاهده خواهید کرد.

اسم پسر با ع

اسم پسر با ع : برای انتخاب اسم فرزندتان دقت کنید، اسم می تواند در شکل گیری شخصیت فرزندتان تاثیر گذار باشد. در این قسمت فهرست اسم های پسرانه با شروع حرف ع به همراه معنی با ریشه اسم های عربی ، عبری گرد آوری شده است. تا انتها با دلگرم همراه باشید تا با اسامی پسرانه که با ع شروع میشوند آشنا شوید.

اسامی عربی پسرانه که با ع شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1عمادبنای بلند. تکیه گاه.ستون، اعتماد
2عمرونام پسر لیث دومین پادشاه صفاری
3عمید

بزرگ و سرور قوم کنیه حضرت ابوالفضل

4عنایتاعتنا، التفات، تفضل، تمایل، توجه، فیض، لطف، مرحمت، مهربانی، میل، نظر، نگاه
5عمیدالدینمسلط بر دین
6عنایتاعتنا، التفات، تفضل، تمایل، توجه، فیض، لطف، مرحمت، مهربانی، میل، نظر، نگاه
7عنایت‌اللهلطف و عنایت خدا
8عینعلیچشم علی، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در تهران است
9عین‌اللهچشم خداوند
10عین‌الزمانعین + زمان. چشم + زمان. چشم دوران. دیده ی زمانه
11عین‌الدینچشم دین، محبوب و نامی در دین
12عندلیببلبل، هزار، هزارآوا، هزاردستان
13عظیمبزرگ، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهم
14عفیف‌الدینعفیف در دین، پرهیزکار
15عقیلخردمند، عاقل، فهیم، لبیب، بزرگوار، گرامی
16علارفعت، بلندی قدر، شرف، بزرگواری.مقام و مرتبه
17علاء‌الدینرفعت و بزرگی دین
18علواننام دیگر پدر ضحاک
19علیشرف، رفعت، بزرگواری .دارای علت.بلندی قدرشریف، توانا،
20علی‌اصغرنام پسر امام حسین (ع)
21علی‌رضابه معنای بلندمرتبه و خوشنود
22عابدپارسا، پرستشگر، پرستنده، زاهد، عبادتکار، مترهب
23عابسعبوس و اخمو
24عادلدادگر، دادگستر، دادور
25عارفسالک، صوفی، دانا، صاحبنظر، عالم، عریف، واقف
26عاشقدلباخته، دلداده، سودازده، شیدا، شیفته، عشیق، مفتون، نوازنده
27عبدالامینبنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است
28عباسعلیشیربیشه بلندمرتبه. کسی که نهایت دلیری هست
29عباساخمو، عبوس، شیری که شیران از او بگریزند. دلیر و نترس. غیرتی و شجاع
30عباداللهبندگان خداوند - رو به خدا-همیشه در حال پرستش
31عبادجمع عَبد، بندگان.به معنی بسیار عبادت کننده
32 عاموسیار، نام شبانی که به نبوت رسید.
33عامرآباد کننده، معمور، آبادان
34عالمکیهان، پهنه‌ زمین و آنچه در آن است، جهان؛ حالت و وضعیت
35عاکفگوشه گیر، گوشه نشین، معتزل، معتکف، منزوی
36

عاصم

نگه دارنده، محافظ، بازدارنده
37عاطفمحبت، مهربانی، مهر، عطوفت
38عاشورعاشورا، روز دهم ماه محرم که روز شهادت امام حسین (ع) است
39عارف پاشاعارف (عربی) + پاشا (فارسی )، پادشاه دانا و آگاه
40عبدالباسطگسترش دهنده و از نامهای خداوند
41عبدالباقیبنده ی جاوید بنده پروردگار که باقی و پایدار است،
42عبدالجباربنده ی خدای قاهر
43عبدالجلیلبنده ی خدای بزرگوار، بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است
44عبدالجوادبنده پروردگار که بخشنده است
45عبدالحسنبنده حسن
46عطاردسنبل الطیب.ستاره تیر
47عطااللهداده و عطای خداوند
48عضدالملکیار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر دوره قاجاریه
49 عضدالدینیار دین. یاور دین
50عضدبازو، پشتیبان، حامی، مددکار، یار، یاور
51عصامبند، ریسمان، طناب؛ حفظ، نگه داری؛ شرافت و شخصیت اکتسابی.
52عزیزاللهگرامی و محبوب در نزد خدا - گرامی نزد خداوند
53عزیزالدینگرامی در دین
54عزیزارجمند، شایسته، عالیقدر، عزتمند، گرامی، گرانمایه، محترم، نورچشم
55عزت‌اللهعظمت و بزرگی خداوند
56عزالدینموجب کرامندی کیش و آیین، سبب عزت و ارجمندی دین
57عروجصعود، معراج، بالاروی، بالایش
58عرفانحکمت، شناخت، علم، معرفت
59عرشیاملکوتی آسمانی،ملائکه، فرشتگان
60عبدالحسین) بنده ی حسین، دوستدار و ارادتمندِ امام حسین (ع )
61عبدالحقبنده پروردگار
62عبدالحلیمبنده ی خدای بردبار - بنده پروردگار که حلیم و بردبار است
63عبدالحمیدبنده پروردگار ستایش شده، نام دو نفر از پادشاهان عثمانی
64عبدالحی، بنده ی زنده، بنده پروردگار همیشه زنده
65عبدالخالقبنده خدا، محبوب پروردگار
66عبدالرحمانبنده ی بخشاینده
67عدنانبه معنی جاوید ، جاویدان
68عدلانصاف، داد، عدالتدادگری، داوری
69عثمانشکست ناپذیر
70عبیرعطر، عنبر، مشک
71عبیداللهبنده ی کوچک خدا
72عبیدبرده، بنده، عبد
73عبدالهادیبنده پروردگار هدایت کننده و راهنما
74عبدالوهاببنده بخشنده
75عبدالرحیمبنده ی خئای مهربان
76عبدالرزاقبنده پروردگار روزی دهنده
77عبدالرسولبنده پیامبر، بنده رسول و فرستاده خدا
78عبدالرشیدبنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی
79عبدالرضابنده ی راضی خدا
80عبدالرفیعبنده پروردگار بلندمرتبه
81عبدالستاربنده پروردگار بلندمرتبه
82عبدالستارعید (بنده) + ستار (پوشاننده عیب)
83عبدالصمدبنده پروردگاری که بی نیاز است
84عبدالواحدبنده پروردگار یکتا و یگانه
85عبدالنبیعبدالنبی به معنی بنده و مطیع پیامبر است
86عبدالناصرعبد (بنده) + ناصر (فاتح، مددکار، یار، یاور)
87عبدالملکبنده ی مَلِک که نامی از نام ها و صفات خدای متعال باشد
88عبدالمعیدعبید (بنده) + معید (از نام و صفات خداوند)
89عبدالمطلبعبد (بنده) + مطلب (خواسته، مراد، مقصود، جریان، سوژه، قضیه)
9009عبدالمحمدبنده محمد (ص)
91عبدالمجیدبنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی
92عبداللهبنده ی خدا، کسی که بندگی خدا را می کند
93عبداللطیفبنده پروردگار که دارای لطف است
94عبدالکریمبنده ی بزرگوار. بنده پروردگار بخشنده
95عبدالقاهربنده ی چیره شونده
96عبدالقادربنده ی توانا
97عبدالفتاحبنده ی گشاینده بنده پروردگار گشاینده دشواریها
98عبدالغنیبنده پروردگار بی نیاز
99عبدالعلیعبد (بنده). علی (بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ)
100عبدالغفاربنده ی بسیار آمرزنده. . بنده پروردگار بخشاینده گناه
101عبدالعظیمبنده ی بزرگ بنده پروردگار بزرگ،

اسامی عبری پسرانه با ع

 1. عیسی : نام پیامبر مسیحیت
 2. عمران : آبادانی، آبادسازی، آبادی، توسعه، رونق، عمارت
 3. عاد : نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
 4. عزرا : نام کاهن و رهبر عبرانیان در زمان اردشیر پادشاه هخامنشی
 5. عیسا : نجات دهنده
 6. عدن : بهشت. بهشت زمینی

با تشکر از همراهی شما همراهان عزیز با مجله دلگرم :
اسم پسر با ع را همراه با معنی و در فرهنگ های عربی و عبری برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امید بر آن است از اسامی پسرانه که با ع شروع میشوند استفاده کافی را برده و این صفحه را با دیگر والدین به اشتراک بگذارید.

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبااین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.2 از 5 (31 رای)  

  دیدگاه ها

  اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

  
  hits