دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مه ۲۰۲۴ میلادی
اسم پسر با ه : ۹۱ اسم زیبای پسرانه که با (ه،هـ) شروع می شوند
54
زمان مطالعه: 8 دقیقه
اسم پسر با (ه، هـ) : اگر شما هم مانند دیگر والدین انتخاب اسم برای فرزند دلبندتان از مهم ترین تصمیمات زندگیتان میباشد ما را در مجله دلگرم همراهی کنید تا کاملترین مجموعه از اسامی را در فرهنگ های مختلف را نظاره گر باشید.

اسم پسر با ه

اسم پسر با هـ

اسم پسر با ه : برخی نام ها می توانند در شکل گیری شخصیت افراد موثر باشند. به عنوان مثال کسی که نامش علی است در دوران تحصیل نسبت به داستان زندگی امام علی(ع) حساسیت بیشتری داشته و آن را بهتر حفظ می کند. ممکن است بر همین اساس سعی نماید که از امام علی(ع) در زندگی الگو برداری کند.

داستان زندگی صاحب اصلی یک نام می تواند بر روی افراد تاثیر گذار باشد. شخصی که آرش نام دارد، ممکن است نسبت به دیگران عشق و علاقه ای دو چندان به ایران داشته و آمادگی بیشتری برای نثار جان در مسیر وطن پرستی داشته باشد.

چرا که احتمالا با داستان زندگی آرش بزرگ شده و دوست دارد آرش دیگری از خود بسازد. البته این تاثیرات حتمی نبوده و در مورد همه صدق نمی کند.

اسم پسر با ه / اسم پسر با هـ

اسامی فارسی پسرانه که با ه شروع میشوند

ردیفاسممعنی
1هیتاسباز فرماندهان داریوش اول اسم کاملا فارسی
2هماونداز نامهای امروزی زرتشتیان
3هژیرپسندیده، خوب، ستوده، نیک، نیکو، خوبرو، زیبا، جلد، چابک، فرز
4هباسپدارنده اسب اصیل
5هامیحیران، حیرتزده، سرگردان، سرگشته، متحیر
6هامویهنامکارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی
7هومن نیک اندیش
8هومانازسران لشکر افراسیاب. پسر پهلوان واز بزرگان نامدار
9هومگیاهی دارای ساقۀ کوتاه و پرگره که شیرۀ سفیدی دارد.نام مردی پرهیزکار و عابدی کوه نشین از نژاد فریدون
10هوفرهو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت، شأن و شکوه نیک، شان و شوکت خوب
11هوشیارآگاه، بافراست، باهوش، بخرد، بیدار، بیداردل، تندذهن، تیزطبع، تیزهوش، خردمند، دوراندیش، زیرک، عاقل، فهیم
12هوشنگهوش و آگاهی و عقل و خرد
13هوشمنددارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش، عاقل، خردمند
14هوریاریار و دوست خورشید
15هورمزدبه معنی هورمز است که نام فرشته ای است
16هویداآشکار، آشکارا، بدیهی، پدید، پدیدار، پیدا، ظاهر، مبرهن، محسوس، مرئی، مشهود، معلوم
17هونیاکپهلوی با اصل و نسب
18هونامخوشنام، نیک نام
19هوتننیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی
20هوتکنام روستایی در نزدیکی کرمان
21همنواداز شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان
22همایونخجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه
23هورادجوانمرد و با خدا، مرد نیک
24هودادنیک آفریده، داده خوب، داده نیک
25هامونزمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه‌ای در سیستان
26هامنمخفف هامون است که زمین هموار و دشت سخت باشد
27هارپاکنگهبانِ پاکی
28هزبرشیر
29هزارههزارمین سال .فواره ای که مانند ابریق است
30هیشویاز شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و روم در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی
31هیشنگهوشنگ، پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران
32هیرودنام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنشی
33هیرمندنام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی
34هیرساپارسا و آن شخصی است که در تمام عمر با زنان نزدیکی نکرده است
35هیربدآموزگار، آموزنده، استاد، معلم، داور، پیشوا، موبد، موبدموبدان
36هیرادتازه روی و خوشحال وانمودن
37هیرابنام ملکی است که رب النوع عنصر باد باشد. نام فرشته باد
38هرواکنام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی
39هرمزدهرمز، نام ستاره مشتری، نام یکی از پادشاهان ساسانی
40هرمزنام یکی از پادشاهان ساسانی
41هخامنشدوست منش، دوست کردار، کسی که دارای کردار و اندیشه نیک است
42هجیرخوب و نیک و نیکو و زبده.

اسم پسر با ه / اسم پسر با هـ

بیشتر بخوانید :

اسم پسرانه با الف : فهرست کامل اسامی پسرانه که با الف شروع میشود

اسم پسر با آ : ۲۴۰ اسم زیبای پسرانه که با حرف آ شروع میشوند

لیست کامل اسامی پسرانه که با حرف ب شروع می شود

اسم پسر با ر : فهرست کامل اسامی پسرانه که با (ر) شروع میشوند

اسم پسر با ژ : کاملترین لیست اسامی پسرانه با اول حرف (ژ)

اسم پسر با د : اسامی پسرانه که با حرف د (دال) شروع میشوند

اسم پسر با ش : ۱۰۹ اسم پسرانه بسیار زیبا که با حرف ش شروع میشوند

اسم پسر با چ : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف چ شروع میشوند

اسم پسر با ج : فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف ج شروع میشوند

اسم پسر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی پسرانه با اول حرف (ص)

اسم پسر با ه / اسم پسر با هـ

اسامی زیبای عربی پسرانه با اول حرف ه

ردیفاسممعنی
1هیبت اللهشکوه و جلال خداوند
2هیبتصلابت، صولت، مهابت، وقار، هیمنه، بیم، ترس، خوف، رعب، هراس، شکوه، عظمت، کبریا
3هودنام پیامبر قوم عاد، نام سوره‌ای در قرآن کریم
4همتاراده، انگیزه و پشتکار قوی برای رسیدن به هدف، بلندطبعی، بلندنظری، جوانمردی
5همام الدیندارای مقام و منزلت در دین
6همامدارای مقام و منزلت و فضایل، ارجمند، نام یکی از شعرا و سخنگویان مشهور در آذربایجان
7هدایت اللههدایت شده توسط خداوند
8هدایتراهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد
9هبیةللهبخشیده شده از جانب خداوند، نام چندتن از شخصیتهای ادبی و تاریخی
10هامرابر باران زا
11هاشمشکننده، خرد کننده،
12هادیهدایت کننده، راهنما، از نامهای خداوند، از القاب پیامبر (ص) و امام علی نقی (ع)
13هاتفنوادهنده‌ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود، سروش، نام شاعر معروف قرن دوازدهم، هاتف اصفهانی

اسم پسر با ه / اسم پسر با هـ

اسامی اوستایی - پهلوی پسر با هـ

ردیفاسممعنی
1هوبردربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه هخامنشی
2هورمکشبان
3هاووشامت، پیروان یک پیامبر
4هامینتابستان
5هامرزنام سردار ساسانی

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی پسرانه با اول حرف (ص)

اسم پسر با ج : فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف ج شروع میشوند

اسم پسر با ط : زیباترین اسامی پسرانه با حرف ط

اسم پسر با ح : کاملترین مرجع نام پسرانه که با حرف ح شروع میشوند

اسم پسر با ث : اسامی پسرانه که با حرف ث شروع میشوند

اسم پسر با خ : لیست کامل از اسامی پسرانه که با (خ) شروع میشوند

اسم پسر با ظ : اسامی پسرانه که با ظ شروع میشوند

اسم پسر با ع : زیباترین نام های پسرانه که با ع شروع میشوند

اسم پسر با ت : لیست نام های پسرانه که با حرف ت شروع میشوند

اسم پسر با م : مجموعه ای از اسامی پسرانه که با حرف م شروع میشوند

اسامی کردی پسرانه با حرفه ه هـ

ردیفاسممعنی
1هیرشفشار، هجوم . جنگجو
2هیرافراخ، وسیع
3هیدیآرام، آهسته، بردبار
4هولانچوگان بازی
5هوگرانس گرفتن، عادت کردن
6هیواامید
7هیمنآرام، موقر، شکیبا
8هورازدوست صمیمی
9هوتخشصنعت گر
10هوالخبر، رفیق
11هلموتکنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است.
12هفالرفیق
13هستیاراحساس کننده، ادیب
14هایکاآرام، مرموز، از اسطوره‌های کردستان
15هاوارفریاد
16هوارقشلاق، خیمه سلطان در قشلاق
17هلکوکوه کوچک، تپه
18هلکوتفرصت، وقت
19هلمتحمله، هجوم
20هیژاگرامی، شایسته، گران بها، بزرگوار
21هیرونام گلی به زبان کردی
22هورانمرغزار کوچک در کوهستان
23هورامانمنطقه‌ایی در کردستان

اسم پسر با ه / اسم پسر با هـ

اسامی پسرانه یونانی با ه

 1. هرمان : نام یکی از پادشاهان یونانی
 2. هامان : معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش
 3. هرمس : از خدایان اولمپی، نام پسر زئوس و مایا

اسامی شیک عبری با ه

ردیفاسممعنی
1هارونکوه نشین، نام برادر موسی (ع)
2هلیوسخورشید
3هارانکوه نشین
4هاداننام پدر ساوه همسر ابراهیم (ع)
5هابیلدومین پسر حضرت آدم بوده است

بیشتر بخوانید :

اسم پسر با ع : زیباترین نام های پسرانه که با ع شروع میشوند

فهرست کامل از اسامی زیبای پسرانه که با ق شروع میشوند

اسم پسر با ط : زیباترین اسامی پسرانه با حرف ط

اسم پسر با ظ : اسامی پسرانه که با ظ شروع میشوند

اسم پسر با خ : لیست کامل از اسامی پسرانه که با (خ) شروع میشوند

فهرستی از اسامی پسرانه که با حرف (ذ) شروع می شوند

کاملترین مرجع اسامی پسرانه که با حرف ف شروع میشوند

کامترین لیست اسامی زیبای پسرانه که با حرف غ شروع میشوند

کامل ترین لیست اسم پسر که با حرف پ شروع میشوند

اسم دختر با ص : منتخبی از زیباترین اسامی دخترانه با اول حرف (ص)

با تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله اینترنتی دلگرم :
اسم پسر با ه را در این مجموعه از اسامی برای شما قرار داده ایم امیدواریم همانند دفعات پیش از اسامی پسرانه که با ( ه ، هـ) شروع می شوند استفاده کافی را برده باشید و این صفحه را با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید. و اسم مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید. حال شما بگویید زیباترین نام از میان مجموعه اسم پسر ه با هـ کدام است ؟

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبا

جدول اسامی پسرانه با اول حرف مورد نظر
الف (اَ.اِ.اُ)آبپتثجچ
حخدذرزژس
شصضطظعغف
قکگلمنوه (ه،هـ)
ی

اسامی پسرانه به ترتیب حروف الفبااین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.4 از 5 (54 رای)  

  دیدگاه ها

  اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

  
  hits