دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
نمونه قرارداد و صلح نامه خودرو
1
زمان مطالعه: 8 دقیقه
صلح نامه خودرو برای کسانی است که قصد دارند یک خودرو را منتقل کنند و البته تمامی مبلغ قرارداد، در زمان امضای آن منتقل شود.

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

به گزارش دلگرم : وقتی از صلح قطعی خودرو ( صلح نامه ماشین ) صبحت می‌کنیم یعنی می‌خواهیم خودرو‌یی را که در رهن بانک یا موسسه خاصی نیست به صورت نقدی صلح کنیم.تنظیم صلح نامه ماشین وسیله‌ای برای انتقال قانونی یک مال است بدون آنکه بخواهیم اصول و قواعد خاصی را رعایت کنیم. به عبارت دیگر، صلح نامه راهی برای انتقال قانونی و آزادانه یک مال است بدون آنکه لازم باشد قواعد مربوط به برخی معاملات مثل خرید و فروش را که در قانون مدنی نوشته شده است، رعایت کنیم. البته تنظیم نمونه متن صلح نامه خودرو به منظور انتقال نقدی مال منقول مثل هر قرارداد دیگری نیاز به تخصص کافی و تجربه مورد نیاز در مسائل حقوقی دارد.

یک نمونه صلح قطعی خودرو ( صلح نامه ماشین ) در صورتی کامل است که:

تمامی حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را به صورت مساوی و بدون تبعیض مورد توجه قرار دهد؛ برای تمامی تکالیفی که به عهده طرفین صلح نامه است تضمین و جریمه تخلف از تعهدات پیش بینی گردیده باشد؛ در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، یک راه حل مناسب برای حل مشکلات ارائه کند؛ مسئول خسارت‌های ناشی از اجرای قرارداد کاملا مشخص شده باشد؛ در صورت بروز حوادثی که از اختیار طرفین صلح نامه ماشین خارج است، راه حل اصولی ارائه کند؛تکلیف شرایط مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و نحوه رسمی کردن صلح نامه قطعی خودرو را دقیقا روشن کند، شرایط فسخ قرارداد را به صورت دقیق عنوان کند. صلح قطعی ماشین با لحاظ مصلحت هر دو طرف قرارداد و به دور از جانبداری تنظیم شده است. تلاش کرده‌ایم حقوق طرفین قرارداد را به صورت مساوی لحاظ کرده و تعهداتی را هم که بر عهده طرفین قرارداد قرار گرفته است به صورت عادلانه تقسیم کنیم. هم اکنون صلح قطعی خودرو با حق الزحمه بسیار پایین و با هدف توسعه فرهنگ قرارداد نویسی در کشور، در دسترس شما است.

صلح نامه خودرو

صلح نامه خودرو برای چه کاری است؟

شرکت خودرو سازی برای آنکه دست دلالان را کوتاه کند و پیش فروش ها به دست خریدار واقعی برسد نه واسطه های سودجو، خرید و فروش آن خودرو را تا یک سال ممنوع کرده است به همین خاطر چون خرید و فروش ممنوع شده افراد در قالب صلح نامه آن کاری را که می خواسته اند انجام می دهد که صلح نامه است یعنی در واقع به نوعی برای انتقال خودرو حیله به خرج داده اند.البته صلح نامه تنها برای این انجام نمی شود و شما می توانید فارغ از بحث پیش فروش در قالب بیع ماشین خود را به دیگری صلح کنید .

نحوه تنظیم صلح نامه خودرو

یکی از کاربرد های صلح نامه خودرو ، بیشتر در موارد پیش فروش ماشین به کار می رود. اما صلح ماشین تنها برای زمان پیش فروش نیست؛ در موارد عادی نیز شما می توانید به جای قالب قراردادی خرید و فروش یا مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم کنید.صلح عقدی است که انعطاف بیشتری در مقابل مبایعه نامه دارد اما در هر دو مورد خودرو از مالک به خریدار منتقل می شود‌.

نکات لازم در صلح نامه خودرو

در صلح نامه برای هر یک از موارد مذکور بهتر است که با مشاور حقوقی و وکیل در این رابطه مشورت شود. لازم است که موارد زیر برای تنظیم صلح نامه رعایت شود:

  1. حقوق و تکالیف و تعهدات هر یک از طرفین در قرارداد ثبت شود؛ مثلا خریدار باید چقدر پول بپردازد و مالک یا فروشنده چه ماشینی با چه مشخصاتی را باید تحویل دهد.
  2. طرفین می توانند برای هر تخلفی که از طرف مقابل انجام شود ضمانت اجرا و جریمه تعیین کنند. برای مثال می توان شرط کرد در ازای هر روز دیر کرد تحویل ماشین فلان مقدار جریمه باشد.
  3. در قرارداد توافقات در خصوص فسخ و… بهتر است درج شود.
  4. زمان تحویل ماشین و زمان تنظیم سند هم باید در قرارداد رعایت شود.

نمونه صلح نامه خودرو

نمونه صلح نامه خودرو

مصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………….. بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن …………………………………………………………………….

متصالح : آقای / خانم ………………………………. فرزند ………………… بشناسنامه شماره ………………… متولد …………….. صادره ……………….. به شماره ملی ………………. ساکن ……………………………………………………………………..

مورد مصالحه : تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در ششدانگ یکدستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

حتماً بخوانید:
صلح نامه ملک چیست؟ + نمونه متن صلحنامه

صلح نامه ملک چیست؟ + نمونه متن صلحنامه

برای کسی که تصمیم به انتقال یک ملک و آپارتمان می گیرد راه ها و عناوین مختلفی وجود دارد؛ به عبارت دیگر انتقال ملک و آپارتمان باید در قالب یکی از عقود…

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

مال الصلح : …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10- 14/1/85 سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند. عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است ، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح ، وصول و مطالبه نماید . ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

بتاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

(متن سند رسمی صلح خودرو در دفترخانه).

وکیل تنظیم قرارداد و صلح

صلح و بیع یا همان قرارداد فروش بسیار شبیه به هم هستند اما آثار یکدیگر را ندارند و وظایف و مسئولیت های عقد صلح کمتر از بیع می باشد.مانند بعضی خیارات که فقط در بیع وجود دارد.تشخیص اینکه شما در چه قالبی عقد منعقد کنید تا مزایای بیشتری داشته باشد یا مسئولیت کمتری داشته باشید با وکیل تنظیم قرارداد است.نحوه تنظیم یک قرارداد به دلیل اثرات حقوقی که بر آن بار می شود بسیار حائز اهمیت است که توصیه می شود با مشورت کار بلد نسبت به آن اقدام کنید. صلح خودرو آنچنان که در بالا بررسی شد در ۲ جا به کار می رود یک مورد آن است که در پیش فروش خودرو خریدار اول یا دلال آن را به خریدار دوم صلح و منتقل می کند قبل از تحویل گرفتن و مورد دیگر صلحی است که در مقام خرید و فروش انجام می شود و به جای مبایعه نامه، صلح نامه تنظیم می کنند این کار جز در برخی موارد جزئی فرقی با بیع ندارد.این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits