قوانین حقوقی و اداری

اظهارنامه مالیاتی چیست و نحوه تکمیل کردن آن چگونه است ؟

اظهارنامه مالیاتی چیست و نحوه تکمیل کردن آن چگونه است ؟

۱۴ ساعت پیش
مالیات چست و انواع مالیات در ایران کدامند ؟

مالیات چست و انواع مالیات در ایران کدامند ؟

۱۵ ساعت پیش
خرید و فروش املاک موروثی چگونه است ؟

خرید و فروش املاک موروثی چگونه است ؟

۱ روز پیش
خرید و فروش مال وقفی چه شرایطی دارد ؟

خرید و فروش مال وقفی چه شرایطی دارد ؟

۱ روز پیش
بدهی‌های متوفی را ورثه باید پرداخت کنند ؟

بدهی‌های متوفی را ورثه باید پرداخت کنند ؟

۲ روز پیش
صندوق امانات بانکی چیست و چه شرایطی دارد ؟

صندوق امانات بانکی چیست و چه شرایطی دارد ؟

۱ روز پیش
انحصار وراثت برای تقسیم ارث خانه چگونه انجام می‌شود ؟

انحصار وراثت برای تقسیم ارث خانه چگونه انجام می‌شود ؟

۵ روز پیش
مراحل دریافت کدپستی معتبر برای مغازه چگونه است ؟

مراحل دریافت کدپستی معتبر برای مغازه چگونه است ؟

۴ روز پیش
مدیر ساختمان کیست و چه مسئولیت هایی دارد ؟

مدیر ساختمان کیست و چه مسئولیت هایی دارد ؟

۵ روز پیش
عدم پرداخت شارژ ساختمان چه راه حل قانونی دارد ؟

عدم پرداخت شارژ ساختمان چه راه حل قانونی دارد ؟

۶ روز پیش
معرفی و توضیح کامل انواع سند ملکی

معرفی و توضیح کامل انواع سند ملکی

۶ روز پیش
تبدیل سند وکالتی به سند قطعی چه مراحلی دارد ؟

تبدیل سند وکالتی به سند قطعی چه مراحلی دارد ؟

۱ هفته پیش
سند شورایی چیست و چه تفاوتی با سند محضری دارد ؟

سند شورایی چیست و چه تفاوتی با سند محضری دارد ؟

۱ هفته پیش
انتقال وام مسکن به شهر یا شهرستان دیگر چه شرایطی دارد ؟

انتقال وام مسکن به شهر یا شهرستان دیگر چه شرایطی دارد ؟

۱ هفته پیش
رد ترکه از سوی وارث چه آثار حقوقی دارد ؟

رد ترکه از سوی وارث چه آثار حقوقی دارد ؟

۱ هفته پیش
زیر میزی گرفتن پزشکان در قانون چه مجازاتی دارد ؟

زیر میزی گرفتن پزشکان در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
تقسیم ‌سهم‌الارث و نحوه مطالبه آن چگونه است ؟

تقسیم ‌سهم‌الارث و نحوه مطالبه آن چگونه است ؟

۱ هفته پیش
برای رد نشدن دادخواست در دادگاه چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

برای رد نشدن دادخواست در دادگاه چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

۱ هفته پیش
برای انحصار وراثت چه مراحلی باید طی شود ؟

برای انحصار وراثت چه مراحلی باید طی شود ؟

۱ هفته پیش
حکم زنا با زن مرده از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

حکم زنا با زن مرده از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

۱ هفته پیش
در صورت باکره بودن چه مقدار مهریه به زن تعلق می گیرد ؟

در صورت باکره بودن چه مقدار مهریه به زن تعلق می گیرد ؟

۱ هفته پیش
وراث متوفی چه کسانی هستند و سهم‌الارث آنها چقدر است ؟

وراث متوفی چه کسانی هستند و سهم‌الارث آنها چقدر است ؟

۱ هفته پیش
تعریف عقد اجاره و قوانین مربوط به آن در قانون چیست ؟

تعریف عقد اجاره و قوانین مربوط به آن در قانون چیست ؟

۱ هفته پیش
سند عادی چگونه لازم الاجرا می‌شود ؟

سند عادی چگونه لازم الاجرا می‌شود ؟

۲ هفته پیش
قتل در دفاع مشروع چه حکمی دارد ؟

قتل در دفاع مشروع چه حکمی دارد ؟

۲ هفته پیش
با مستاجری که ملک را تخلیه نمی کند چه باید کرد ؟

با مستاجری که ملک را تخلیه نمی کند چه باید کرد ؟

۲ هفته پیش
پشت نویسی چک چه نکات و شرایطی دارد ؟

پشت نویسی چک چه نکات و شرایطی دارد ؟

۱ هفته پیش
بررسی آثار حقوقی ترمیم پرده بکارت (هایمنوپلاستی)

بررسی آثار حقوقی ترمیم پرده بکارت (هایمنوپلاستی)

۱ هفته پیش
بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی چگونه است ؟

بیمه تامین اجتماعی شاغلین کسب و کار خانگی چگونه است ؟

۳ هفته پیش
اجرت المثل زنان شاغل چگونه محاسبه میشود ؟

اجرت المثل زنان شاغل چگونه محاسبه میشود ؟

۳ هفته پیش
حقوقی و کیفری شدن چک چه شرایط دارد ؟

حقوقی و کیفری شدن چک چه شرایط دارد ؟

۳ هفته پیش
شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد ؟

شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به چه دعاوی را دارد ؟

۳ هفته پیش
شکایت ترک انفاق چیست نحوه تنظیم آن چگونه است ؟

شکایت ترک انفاق چیست نحوه تنظیم آن چگونه است ؟

۳ هفته پیش
شکایت کیفری چیست و مراحل انجام آن چگونه است ؟

شکایت کیفری چیست و مراحل انجام آن چگونه است ؟

۳ هفته پیش
اثبات ازدواج موقت در قانون چگونه است ؟

اثبات ازدواج موقت در قانون چگونه است ؟

۳ هفته پیش
شکایت از وکیل چگونه می باشد و چه مراحلی دارد ؟

شکایت از وکیل چگونه می باشد و چه مراحلی دارد ؟

۳ هفته پیش
مطالبه وجه طبق قانون چگونه امکان پذیر است ؟

مطالبه وجه طبق قانون چگونه امکان پذیر است ؟

۳ هفته پیش
خیانت زوجین چگونه می تواند باعث طلاق شود ؟

خیانت زوجین چگونه می تواند باعث طلاق شود ؟

۳ هفته پیش
وظایف زناشویی مرد نسبت به زن چگونه است ؟

وظایف زناشویی مرد نسبت به زن چگونه است ؟

۳ هفته پیش
امضای الکترونیکی چیست و چه مزایایی دارد ؟

امضای الکترونیکی چیست و چه مزایایی دارد ؟

۳ هفته پیش
تنصیف دارایی چیست و چه شرایطی دارد ؟

تنصیف دارایی چیست و چه شرایطی دارد ؟

۳ هفته پیش
کد اقتصادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

کد اقتصادی چیست و چه کاربردی دارد ؟

۳ هفته پیش
ثبت برند یا علامت تجاری چه مراحلی دارد ؟

ثبت برند یا علامت تجاری چه مراحلی دارد ؟

۳ هفته پیش
حقوق حیوانات در ایران شامل چه مواردی می باشد ؟

حقوق حیوانات در ایران شامل چه مواردی می باشد ؟

۳ هفته پیش
دعوای متقابل چیست و چه شرایطی دارد ؟

دعوای متقابل چیست و چه شرایطی دارد ؟

۳ هفته پیش
رباخواری چه مجازاتی در قانون دارد ؟

رباخواری چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
تدلیس در ازدواج چیست و چه مجازاتی دارد ؟

تدلیس در ازدواج چیست و چه مجازاتی دارد ؟

۳ هفته پیش
بازداشت موقت چه شرایطی در قانون دارد ؟

بازداشت موقت چه شرایطی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
وقف اموال در قانون چه شرایطی دارد ؟

وقف اموال در قانون چه شرایطی دارد ؟

۳ هفته پیش
اغفال دختران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

اغفال دختران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
اشاعه فحشا در قانون چه مجازاتی دارد ؟

اشاعه فحشا در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۳ هفته پیش
آیا اسکرین شات در دادگاه مدرک محسوب میشود ؟

آیا اسکرین شات در دادگاه مدرک محسوب میشود ؟

۳ هفته پیش
آیا متن پیامک در دادگاه قابل استناد است ؟

آیا متن پیامک در دادگاه قابل استناد است ؟

۳ هفته پیش
آزار جنسی چیست و چگونه میتوان آن را ثابت کرد ؟

آزار جنسی چیست و چگونه میتوان آن را ثابت کرد ؟

۳ هفته پیش
تعلیق مجازات به چه معناست و چه شرایطی دارد ؟

تعلیق مجازات به چه معناست و چه شرایطی دارد ؟

۳ هفته پیش
حبس تعزیری چیست و چه آثاری دارد ؟

حبس تعزیری چیست و چه آثاری دارد ؟

۳ هفته پیش
خیار عیب چیست و چه کاربردی دارد ؟

خیار عیب چیست و چه کاربردی دارد ؟

۳ هفته پیش
آیا دیه در ماه رمضان افزایش پیدا میکند ؟

آیا دیه در ماه رمضان افزایش پیدا میکند ؟

۳ هفته پیش
تهمت زدن به دیگران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

تهمت زدن به دیگران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
نشوز مرد در قانون چه ضمانت اجرایی دارد ؟

نشوز مرد در قانون چه ضمانت اجرایی دارد ؟

۳ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter