قوانین حقوقی و اداری

نزول و نزول خواری چه مجازاتی دارد ؟

نزول و نزول خواری چه مجازاتی دارد ؟

۱ روز پیش
قوانین به اجرا گذاشتن مهریه به صورت فایل صوتی

قوانین به اجرا گذاشتن مهریه به صورت فایل صوتی

۴ روز پیش
پروانه زناشویی چیست + مراحل و شرایط اخذ پروانه زناشویی

پروانه زناشویی چیست + مراحل و شرایط اخذ پروانه زناشویی

۵ روز پیش
تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع چیست ؟

تفاوت حق ارتفاق و حق انتفاع چیست ؟

۵ روز پیش
حق انتفاع چیست و چه آثاری دارد ؟

حق انتفاع چیست و چه آثاری دارد ؟

۱ هفته پیش
اموال منقول و اموال غیر منقول چه تفاوتی با هم دارند ؟

اموال منقول و اموال غیر منقول چه تفاوتی با هم دارند ؟

۱ هفته پیش
چگونه مجوز باغ تالار بگیریم | راهنمای کامل اخذ مجوز تاسیس تالار

چگونه مجوز باغ تالار بگیریم | راهنمای کامل اخذ مجوز تاسیس تالار

۱ هفته پیش
جواز کسب چیست ؟ + شرایط و مراحل صدور جواز کسب

جواز کسب چیست ؟ + شرایط و مراحل صدور جواز کسب

۱ هفته پیش
مجازات اغتشاشگران در قانون چیست ؟

مجازات اغتشاشگران در قانون چیست ؟

۱ هفته پیش
ملک مشاع چگونه تقسیم میشود ؟

ملک مشاع چگونه تقسیم میشود ؟

۲ هفته پیش
احاله پرونده چیست ؟

احاله پرونده چیست ؟

۲ هفته پیش
چه اموالی قابل توقیف هستند ؟ + مراحل توقیف مال

چه اموالی قابل توقیف هستند ؟ + مراحل توقیف مال

۲ هفته پیش
تامین خواسته چیست و چه کاربردی دارد ؟

تامین خواسته چیست و چه کاربردی دارد ؟

۲ هفته پیش
گواهی عدم سوء پیشینه چیست ؟

گواهی عدم سوء پیشینه چیست ؟

۳ هفته پیش
ضمانت نامه بانکی چیست | کاربرد و شرایط ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی چیست | کاربرد و شرایط ضمانت نامه بانکی

۳ هفته پیش
معرفی کامل انواع خیارات در قانون مدنی

معرفی کامل انواع خیارات در قانون مدنی

۱ ماه پیش
چرا زن نمی تواند چند شوهر همزمان داشته باشد ؟

چرا زن نمی تواند چند شوهر همزمان داشته باشد ؟

۱ ماه پیش
دست سارق در چه شرایطی قطع می‌شود ؟

دست سارق در چه شرایطی قطع می‌شود ؟

۱ ماه پیش
ماده ۵۵ قانون شهرداری در چه مورد است ؟

ماده ۵۵ قانون شهرداری در چه مورد است ؟

۱ ماه پیش
استرداد جهیزیه در طلاق توافقی چگونه است ؟

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی چگونه است ؟

۱ ماه پیش
طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چه تفاوتی دارد ؟

طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چه تفاوتی دارد ؟

۱ ماه پیش
توقیف اموال برای مهریه چه شرایطی دارد ؟

توقیف اموال برای مهریه چه شرایطی دارد ؟

۱ ماه پیش
هر آنچه باید در مورد فک پلاک خودرو بدانید !

هر آنچه باید در مورد فک پلاک خودرو بدانید !

۱ ماه پیش
اثبات نسب در قانون چگونه است ؟

اثبات نسب در قانون چگونه است ؟

۱ ماه پیش
جرم جاسوسی در قانون چه مجازاتی دارد ؟

جرم جاسوسی در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۱ ماه پیش
صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز چه تفاوتی با هم دارند ؟

صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز چه تفاوتی با هم دارند ؟

۱ ماه پیش
نحوه بستن قرارداد کاری : محتوای قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما

نحوه بستن قرارداد کاری : محتوای قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما

۱ ماه پیش
چه شرایطی باعث باطل شدن ازدواج میشود ؟

چه شرایطی باعث باطل شدن ازدواج میشود ؟

۱ ماه پیش
مهلت پرداخت دیه در قانون چقدر است ؟

مهلت پرداخت دیه در قانون چقدر است ؟

۱ هفته پیش
نفقه فرزند چیست و طبق چه شرایطی باید پرداخت شود ؟

نفقه فرزند چیست و طبق چه شرایطی باید پرداخت شود ؟

۱ ماه پیش
ازدواج مجدد زن و مرد چه شرایطی دارد ؟

ازدواج مجدد زن و مرد چه شرایطی دارد ؟

۱ ماه پیش
حضانت فرزند در صورت اعتیاد والدین چگونه است ؟

حضانت فرزند در صورت اعتیاد والدین چگونه است ؟

۱ ماه پیش
تفاوت های اصلی ازدواج دائم با ازدواج موقت

تفاوت های اصلی ازدواج دائم با ازدواج موقت

۱ ماه پیش
شرایط و نحوه خرید بیمه سربازی چیست ؟

شرایط و نحوه خرید بیمه سربازی چیست ؟

۲ ماه پیش
مهر المثل چیست و طبق چه شرایطی تعیین میشود ؟

مهر المثل چیست و طبق چه شرایطی تعیین میشود ؟

۱ ماه پیش
سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی چه شرایطی دارد ؟

سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی چه شرایطی دارد ؟

۱ ماه پیش
گرفتن خسارت به هم خوردن نامزدی چگونه است ؟

گرفتن خسارت به هم خوردن نامزدی چگونه است ؟

۱ ماه پیش
مهمترین علت تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه اسلام چیست؟

مهمترین علت تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه اسلام چیست؟

۳ هفته پیش
نکات ارزشمند برای آگاهی از نحوه پر کردن سفته

نکات ارزشمند برای آگاهی از نحوه پر کردن سفته

۲ ماه پیش
مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن

مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن

۱ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم