قوانین حقوقی و اداری

اثبات جرم رابطه نامشروع به چه صورت می باشد ؟

اثبات جرم رابطه نامشروع به چه صورت می باشد ؟

۱ روز پیش
طلاق به دلیل رابطه نامشروع همسر چگونه است ؟

طلاق به دلیل رابطه نامشروع همسر چگونه است ؟

۱ روز پیش
رابطه نامشروع زن شوهردار چگونه قابل تشخیص است ؟

رابطه نامشروع زن شوهردار چگونه قابل تشخیص است ؟

۲ روز پیش
محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟

محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟

۴ روز پیش
مجازات رابطه نامشروع پیامکی در قانون چیست ؟

مجازات رابطه نامشروع پیامکی در قانون چیست ؟

۵ روز پیش
معرفی کامل ایراداتی که مانع رسیدگی به دعوا می شوند

معرفی کامل ایراداتی که مانع رسیدگی به دعوا می شوند

۶ روز پیش
شرط بندی چه مجازاتی در قانون دارد ؟

شرط بندی چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۶ روز پیش
معرفی انواع حدود و جرایم مستوجب حد در قانون

معرفی انواع حدود و جرایم مستوجب حد در قانون

۶ روز پیش
محاسبه دیه آسیب به گوش و ناشنوایی

محاسبه دیه آسیب به گوش و ناشنوایی

۵ روز پیش
ممنوع الخروج کردن شوهر بابت مهریه چگونه است ؟

ممنوع الخروج کردن شوهر بابت مهریه چگونه است ؟

۱ هفته پیش
دیه آسیب به استخوان دنده و ترقوه چگونه محاسبه می شود ؟

دیه آسیب به استخوان دنده و ترقوه چگونه محاسبه می شود ؟

۱ هفته پیش
مجازات جرم تهدید در قانون چیست ؟

مجازات جرم تهدید در قانون چیست ؟

۱ هفته پیش
افشای اسرار خصوصی دیگران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

افشای اسرار خصوصی دیگران چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
شرایط اجرای قصاص در قانون ایران چگونه است ؟

شرایط اجرای قصاص در قانون ایران چگونه است ؟

۶ روز پیش
قمار در قانون ایران چه مجازاتی دارد ؟

قمار در قانون ایران چه مجازاتی دارد ؟

۵ روز پیش
دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد و وظیفه هر کدام چیست ؟

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد و وظیفه هر کدام چیست ؟

۱ هفته پیش
قاچاق انسان در ایران چه مجازاتی دارد ؟

قاچاق انسان در ایران چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
جرم تخریب به چه صورت است و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

جرم تخریب به چه صورت است و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
تجاوز جنسی در قانون چه مجازاتی دارد ؟

تجاوز جنسی در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
سوء قصد به جان مقامات سیاسی چه مجازاتی دارد ؟

سوء قصد به جان مقامات سیاسی چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
رابطه نامشروع در فضای مجازی چه مجازاتی دارد ؟

رابطه نامشروع در فضای مجازی چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
معرفی جرم جعل و مجازات استفاده از سند مجعول در قانون

معرفی جرم جعل و مجازات استفاده از سند مجعول در قانون

۱ هفته پیش
لعان چیست و مراحل انجام آن چگونه است ؟

لعان چیست و مراحل انجام آن چگونه است ؟

۱ هفته پیش
تغییر جنسیت در ایران چه آثار حقوقی دارد ؟

تغییر جنسیت در ایران چه آثار حقوقی دارد ؟

۱ هفته پیش
انواع کودک آزاری در قانون چه مجازاتی دارد ؟

انواع کودک آزاری در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۱ هفته پیش
قرار عدم استماع دعوا چیست و چه آثاری دارد ؟

قرار عدم استماع دعوا چیست و چه آثاری دارد ؟

۱ هفته پیش
توقیف خودرو چه شرایطی در قانون دارد ؟

توقیف خودرو چه شرایطی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
فرار از پرداخت مالیات چه مجازات و عواقبی در قانون دارد ؟

فرار از پرداخت مالیات چه مجازات و عواقبی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
جرم کلاهبرداری چه مجازاتی در قانون دارد ؟

جرم کلاهبرداری چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۲ هفته پیش
جرم جعل امضا در قانون چه مجازاتی دارد ؟

جرم جعل امضا در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۲ هفته پیش
انتشار یا تهدید به انتشار اسکرین شات چه مجازاتی در قانون دارد ؟

انتشار یا تهدید به انتشار اسکرین شات چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
جلب متهم چگونه است و چه قوانینی دارد ؟

جلب متهم چگونه است و چه قوانینی دارد ؟

۲ هفته پیش
قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

۲ هفته پیش
تفخیذ (رابطه جنسی بدون دخول) چه مجازاتی در قانون دارد ؟

تفخیذ (رابطه جنسی بدون دخول) چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۱ هفته پیش
هر آنچه در مورد وکالت بلاعزل باید بدانید

هر آنچه در مورد وکالت بلاعزل باید بدانید

۲ هفته پیش
لواط چه مجازاتی در قانون دارد ؟

لواط چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۲ هفته پیش
ورود به عنف چیست و چه مجازاتی دارد ؟

ورود به عنف چیست و چه مجازاتی دارد ؟

۲ هفته پیش
مساحقه (همجنس بازی زنان) چه مجازاتی در قانون دارد ؟

مساحقه (همجنس بازی زنان) چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۲ هفته پیش
تهاتر چیست و چه شرایطی در قانون دارد ؟

تهاتر چیست و چه شرایطی در قانون دارد ؟

۲ هفته پیش
مفسد فی الارض کیست و چه مجازاتی دارد ؟

مفسد فی الارض کیست و چه مجازاتی دارد ؟

۲ هفته پیش
برات چیست و چه تفاوتی با چک دارد ؟

برات چیست و چه تفاوتی با چک دارد ؟

۲ هفته پیش
گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چه قوانینی دارد ؟

گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چه قوانینی دارد ؟

۳ هفته پیش
پیش فروش ساختمان چه قوانین و مقرراتی دارد ؟

پیش فروش ساختمان چه قوانین و مقرراتی دارد ؟

۳ هفته پیش
جرم نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

جرم نشر اکاذیب چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۲ هفته پیش
محاربه چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

محاربه چیست و چه مجازاتی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
انواع سرقت در قانون ایران چه مجازاتی دارد ؟

انواع سرقت در قانون ایران چه مجازاتی دارد ؟

۳ هفته پیش
سرقت مسلحانه در قانون چه مجازاتی دارد ؟

سرقت مسلحانه در قانون چه مجازاتی دارد ؟

۳ هفته پیش
وکالت تسخیری به چه معناست و چرا به صورت رایگان می باشد ؟

وکالت تسخیری به چه معناست و چرا به صورت رایگان می باشد ؟

۳ هفته پیش
وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر در قانون ایران چیست ؟

وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر در قانون ایران چیست ؟

۳ هفته پیش
آشنایی کامل با وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن

آشنایی کامل با وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن

۳ هفته پیش
دیه صدمه دیدن لب در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

دیه صدمه دیدن لب در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

۳ هفته پیش
عزل وکیل چه شرایطی در قانون دارد ؟

عزل وکیل چه شرایطی در قانون دارد ؟

۳ هفته پیش
جدیدترین نرخ دیه اندام تناسلی و بیضه

جدیدترین نرخ دیه اندام تناسلی و بیضه

۱ ماه پیش
طلاق بائن چیست | معرفی انواع طلاق بائن

طلاق بائن چیست | معرفی انواع طلاق بائن

۱ ماه پیش
طلاق رجعی چیست و چه آثاری دارد ؟

طلاق رجعی چیست و چه آثاری دارد ؟

۱ ماه پیش
دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه در قانون ایران چقدر است ؟

دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه در قانون ایران چقدر است ؟

۱ ماه پیش
پس گرفتن هدیه بعد از بهم خوردن نامزدی چه شرایطی دارد ؟

پس گرفتن هدیه بعد از بهم خوردن نامزدی چه شرایطی دارد ؟

۱ ماه پیش
نفقه اقارب (خویشاوندان) چیست و عدم پرداخت آن چه مجازاتی دارد ؟

نفقه اقارب (خویشاوندان) چیست و عدم پرداخت آن چه مجازاتی دارد ؟

۱ ماه پیش
دیه زوال عقل در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

دیه زوال عقل در قانون مجازات اسلامی چقدر است ؟

۱ ماه پیش
حق طلاق زن (وکالت زن در طلاق) چه شرایطی دارد ؟

حق طلاق زن (وکالت زن در طلاق) چه شرایطی دارد ؟

۱ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter