مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۳ مارس ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب شمشیر: 23 نشانه و تعبیر دیدن شمشیر در خواب
12
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب شمشیر دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن شمشیر در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب شمشیر چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب شمشیر، تعبیر خواب شمشیر در دست داشتن، تعبیر خواب شمشیر تیز، تعبیر خواب شمشیر و کشتن، تعبیر خواب شمشیر شکسته و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

 تعبیر خواب شمشیر

تعبیر خواب شمشیر

1- شمشیر در خواب نشانه این است که به زودی به یک سفر طولانی خواهید رفت. این شما تصمیم میگیرید که در شهر دیگری به دنبال خوشبختی باشید. اما تردید دارید که آیا این کارتان درست است یا نه. اما سختی های کشورتان باعث شده که دل را به دریا بزنید و به رفتن فکر کنید.
2- اگر در خواب دیدید که شمشیر را لیسیدید تعبیرش این است زیر بار حرف های زور نمی روید و کاری می کنید که دیگران دوست ندارند. وقتی مردم به شما می گویند که نمی توانید کاری انجام دهید ، همه کارها را انجام می دهید تا اشتباه آنها ثابت شود.
3- اگر در خواب دیدید که شمشیرتان روی دیوار آویزان است تعبیرش این است که روی برنامه ها و هدف های خود پافشاری می کنید. اگر اخیراً تصمیم گرفته اید کار خود را شروع کنید یا شغلی را تغییر دهید ، احتمالاً باید منتظر بمانید زیرا اکنون زمان مناسبی برای چنین چیزی نیست.
4- اگر در خواب دیدید که شمشیر را بی هدف روی هوا می چرخاندید، تعبیرش این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما هشدار می دهد که اصلا و ابدا ترس را در دل خود راه ندهید. احتمالا در گذشته اشتباهی کرده اید که راه پیشرفت را از شما گرفته است و می ترسید که تصمیم دیگری برای زندگی تان بگیرید. اگر می خواهید زندگی تان تغییر پیدا کند بلند شوید وترس ها را کنار بگذارید.
5- اگر در خواب دیدید که شمشیر از دستتان افتاد تعبیرش این است که اعتماد به نفس خود را از دست داده اید. این خواب نشانه عدم آگاهی و ضعف در تصمیم گیری و اشتباه در عملکرد و زندگی عادی است. به همین دلیل ، افراد دیگر سریعتر از شما در کار خود پیشرفت می کنند. شما بعضی اوقات به آنها حسادت می کنید ، اما باید به جای اینکه خود را با احساسات منفی مسموم کنید به خودتان بیایید و روی خود کار کنید.
6- اگر در خواب دیدید که دشمنتان حین جنگ شمشیرش را انداخت و تسلیم شد تعبیرش این است که اگر حس میکنید دشمنتان تسلیم شده دیگر او را اذیت نکنید. تعبیر دیگرش این است که با زیر دست های خود مهربان باشید.. دیگران را تحقیر نکنید فقط به خاطر این که قدرت دارید.
7- این خواب نماد خجالت است. شما احتمالاً قول هایی داده اید ، اما به آن عمل نکردید. دفعه بعد که با آن شخص روبرو شدید به دلیل آن شرمنده خواهید شد. سعی کنید خوش قول باشید و به نظرات دیگران احترام بگذارید.
8- اگر در خواب دیدید که شمشیر را دزدیدید تعبیرش این است که برای رسیدن به جایگاه خوب در زندگی راه را اشتباه رفته اید. شما می خواهید دیگران با اینگونه رفتار باور کنند که شما از افراد معمولی بهتر هستید و سری از سر ها جدایید. خودتان باشید و به دنبال ظاهر سازی نباشید.

آنلی بیتون می‌گوید :
9ـ اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .
10ـ اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .
11ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانة آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .


تعبیر خواب شمشیر در دست داشتن

12- اگر در خواب دیدید که شمشیر را در دستانتان نگه داشتید تعبیرش این است که کسی به شما افتخار میکند. شما در کارهایتان به موفقیت هایی رسیده اید و دیگران به شما غبطه می خورند و دوست دارند به جای شما باشند. اینجای کار قشنگ است که بعد از رسیدن به موفقیت خودتان را گم نمی کنید و تکبر و غرور ندارید. به جای آن تمام تلاشتان را میکنید که رموز موفقیتتان را به آن ها یاد دهید.
13- اگر در خواب دیدید که کسی شمشیر در دست گرفته تعبیرش این است که به زودی خطری شما را تهدید خواهد کرد. شما یک فرد اصولی هستید که همیشه بدون نگرانی و بی هیچ محافظی روی عقایدی ایستاده اید که به مزاق بعضی ها خوش نمی آید. شما در سخت ترین شرایط روی آن اصول پایبندید و این موضوع ممکن است برای شما خطرناک به نظر برسد.. افرادی که دیدگاه های مختلفی نسبت به جهان دارند ، چنین رفتاری را دوست ندارند ، بنابراین این احتمال وجود دارد که آنها برای شما مشکل ایجاد کنند.


تعبیر خواب شمشیر تیز

14- اگر در خواب دیدید که شمشیرتان را تیز میکردید تعبیرش این است که به زودی در کار و عشق و امور زندگی به موفقیتی که انتظارش را می کشیدید خواهید رسید. سرانجام همه چیز همان چیزی می شود که شما می خواهید. اگر بچه می خواهید به زودی به آن می رسید. اگر زنی درخواب دید که مشغول تیز کردن شمشیر است، تعبیرش این است که پسر دار خواهد شد.


تعبیر خواب شمشیر و کشتن

15- تعبیر خواب کسی را با شمشیر کشتن: دیدن این خواب نشانه دردسرهایی است که در آینده متحمل آن می شوید. مراقب باشید که به چه کسی حرف های خصوصی تان را می زنید و چه کاری انجام می دهید. سعی کنید کاری که درست است و فکر میکنید درست است را انجام بدهید.
16- اگر در خواب دیدید که با شمشیر کسی را کشتید، تعبیرش این است که در دعواها و جنجال ها پیروز خواهید شد. به زودی با تلاش خود به آنچه می خواهید می رسید و همان کاری را می کنید که همیشه آرزویش را داشتید.
17- کشتن شریک ، دوست ، یا یکی از اعضای خانواده با شمشیر نشانه آسیب رساندن به آنها است. ممکن است با کارتان دل آنها را بشکنید با با زبانتان به آن ها آسیب برسانید. مثل همیشه صادق باشید اما مراقب باشید تا سخنان شما موجب ناراحتی دیگران نشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
18- اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید .

تعبیر خواب کشته شدن با شمشیر

19- اگر در خواب دیدید که با شمشیر کشته شدید، تعبیرش این است که برنامه هایتان با شکست مواجه خواهد شد. چیزی که شما برای آن برنامه ریزی خوبی داشتید به دلیل دخالت دیگران شکست می خورد. چنین حوادث و اتفاقات ناگواری، شما را بسیار ناامید خواهد کرد ، اما نمی توانید امید و انگیزه خود را از دست بدهید. در اهداف خود پایدار باشید.تعبیر خواب شمشیر شکسته

20- دیدن شمشیر شکسته در خواب نشانه این است که قدرت و اراده لازم را برای رسیدن به اهدافتان ندارید. به همین دلیل به شدت ناراحت هستید و ضعیف شده اید. شما در زندگی خود بارها عزم راسخ ، قدرت و پشتکار را نشان داده اید ، اما به دلیل اینکه معمولا شکست خورده اید دیگر علاقه ای به جنگیدن ندارید و اجازه می دهید که مشکلات روی سرتان فرود بیایند.
21- اگر در خواب دیدید که شمشیر دشمنتان شکست تعبیرش این است که به زودی در پروژه کاری به موفقیت می رسید. به زودی در امتحانی قبول می شوید و کارها بر وفق مراد شما خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید :
22- دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانة ابتلا به نومیدی و یأس است .

تعبیر خواب شمشیر امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
23- دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه بود .
اول : فرزند .
دوم : ولایت ( فرمانروایی ) .
سوم : محبت .
چهارم : منفعت .
پنجم : ظفر ( پیروزی ) .
دیدن شمشیر ، دلیل بر مردی قوی و فصیح بود .

ترجمه : معصومه راهی

 تعبیر خواب شمشیر

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب تبر : 29 نشانه و تعبیر دیدن تبر در خواب

تعبیر خواب خنجر : 26 تفسیر و تعبیر دیدن خنجر (دشنه) در خواب

تعبیر خواب چاقو : ۳۲ نشانه و تفسیر دیدن چاقو در خواب

41 نشانه و تعبیر دیدن خواب قتل و آدم کشیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (12 رای)  
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است