دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ شوّال ۱۴۴۳ قمری و ۱۷ مه ۲۰۲۲ میلادی

مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

تعبیر خواب فوتبال : دیدن فوتبال و فوتبالیست در خواب

تعبیر خواب فوتبال : دیدن فوتبال و فوتبالیست در خواب

۱ هفته پیش
خواب فوتبال دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب فوتبال، تعبیر خواب تماشای فوتبال، تعبیر خواب فوتبال بازی کردن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می…
تعبیر خواب شاهین: دیدن شاهین در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب شاهین: دیدن شاهین در خواب نشانه چیست ؟

۲ هفته پیش
خواب شاهین دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب شاهین ، تعبیر خواب شاهین روی درخت، تعبیر خواب شاهین گرفتن، تعبیر خواب شاهین در حال شکار و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و…
تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار و ...

تعبیر خواب اخراج شدن از محل کار و ...

۲ هفته پیش
خواب اخراج شدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب اخراج شدن ، تعبیر خواب اخراج شدن از کار ، تعبیر خواب اخراج شدن دیگران از کار، تعبیر خواب اخراج شدن همسر از کار و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
تعبیر خواب کرگدن: دیدن کرگدن در خواب چه مفهومی دارد ؟

تعبیر خواب کرگدن: دیدن کرگدن در خواب چه مفهومی دارد ؟

۴ هفته پیش
خواب کرگدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب کرگدن ، تعبیر خواب کرگدن سفید، تعبیر خواب کرگدن سیاه و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر…
تعبیر خواب داس : دیدن داس در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب داس : دیدن داس در خواب نشانه چیست ؟

۱ ماه پیش
دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب داس ، تعبیرخواب داس شکسته، تعبیر خواب خرید داس، تعبیر خواب دزدیدن داس، تعبیر خواب داس تیز و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…
تعبیر خواب چاقی: چاق شدن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب چاقی: چاق شدن در خواب نشانه چیست ؟

۱ ماه پیش
خواب چاقی دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب چاقی ، تعبیر خواب چاق بودن، تعبیر خواب چاق شدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر…
تعبیر خواب دستمال : دیدن انواع دستمال در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب دستمال : دیدن انواع دستمال در خواب نشانه چیست؟

۲ ماه پیش
خواب دستمال دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب دستمال ، تعبیر خواب دستمال کاغذی کثیف، تعبیر خواب دستمال سفره، تعبیر خواب خریدن دستمال و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و…
تعبیر خواب پیراهن : دیدن انواع پیراهن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب پیراهن : دیدن انواع پیراهن در خواب نشانه چیست ؟

۲ ماه پیش
خواب پیراهن دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب پیراهن ، تعبیر خواب پیراهن پاره، تعبیر خواب پیراهن دوختن، تعبیر خواب دزدیدن پیراهن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام…
تعبیر خواب آدم خواری: دیدن آدم خوار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب آدم خواری: دیدن آدم خوار در خواب چه تعبیری دارد ؟

۲ ماه پیش
تعبیر آدم خواری در خواب چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آدم خوار ، تعبیر خواب آدم خوار شدن، تعبیر خواب آدم خواری و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می…
تعبیر خواب چهره (صورت) چیست و به چه معناست ؟

تعبیر خواب چهره (صورت) چیست و به چه معناست ؟

۳ ماه پیش
خواب دیدن صورت و چهره مجله دلگرم: تعبیر خواب چهره ، تعبیر خواب صورت رنگ پریده، تعبیر خواب دیدن چهره زشت، تعبیر خواب دیدن چهره زیبا و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف…
تعبیر خواب چسباندن چیست ؟

تعبیر خواب چسباندن چیست ؟

۳ ماه پیش
تعبیر خواب چسباندن مجله دلگرم: تعبیر خواب چسباندن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب چسباندن چیزی چسباندن دو چیز به هم نشانه این است…
تعبیر خواب لنگر : دیدن لنگر در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب لنگر : دیدن لنگر در خواب نشانه چیست ؟

۳ ماه پیش
تعبیر لنگر در خواب چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب لنگر از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب لنگر تعبیرهای لنگر در خواب : لنگر در خواب نماد سفر…
تعبیر خواب جمجمه: دیدن جمجمه در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب جمجمه: دیدن جمجمه در خواب نشانه چیست ؟

۳ ماه پیش
خواب جمجمه دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب جمجمه ، تعبیر خواب شکستن جمجمه، تعبیر خواب جمجمه انسان و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می…
تعبیر خواب بادبزن : دیدن بادبزن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب بادبزن : دیدن بادبزن در خواب نشانه چیست ؟

۴ ماه پیش
تعبیر خواب بادبزن چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب بادبزن ، تعبیر خواب بادبزن چوبی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب بادبزن بادبزن در…
تعبیر خواب ملخ: دیدن ملخ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب ملخ: دیدن ملخ در خواب نشانه چیست ؟

۴ ماه پیش
خواب ملخ دیدن چه تعبیری دارد؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب ملخ ، تعبیر خواب ملخ های زیاد، تعبیر خواب ملخ بزرگ، تعبیر خواب داشتن ملخ و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این…
تعبیر خواب الک : دیدن الک در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب الک : دیدن الک در خواب نشانه چیست ؟

۴ ماه پیش
دیدن خواب الک چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب الک کردن ، تعبیر خواب الک آرد و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب الک کردن دیدن…
تعبیر خواب اسکله: دیدن اسکله در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب اسکله: دیدن اسکله در خواب نشانه چیست ؟

۴ ماه پیش
خواب دیدن اسکله چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب اسکله، تعبیر خواب اسکله بندر، تعبیر خواب ایستادن روی اسکله و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می…
تعبیر خواب رشوه : مفهوم خواب رشوه گرفتن (دادن) چیست ؟

تعبیر خواب رشوه : مفهوم خواب رشوه گرفتن (دادن) چیست ؟

۴ ماه پیش
خواب رشوه دادن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب رشوه دادن و یا رشوه گرفتن از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب رشوه دادن اگر در خواب…
تعبیر خواب صندوق پول چیست ؟

تعبیر خواب صندوق پول چیست ؟

۳ ماه پیش
خواب صندوق پول دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب صندوق پول، تعبیر خواب صندوق پول خالی، تعبیر خواب برداشت از صندوق پول و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف…
تعبیر خواب تابستان: دیدن فصل تابستان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تابستان: دیدن فصل تابستان در خواب چه تعبیری دارد؟

۴ ماه پیش
خواب دیدن تابستان چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب تابستان، تعبیر خواب باران در تابستان، تعبیر خواب برف در تابستان، تعبیر خواب گرمای تابستان و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…
پیش بند در خواب: تعبیر دیدن خواب پیش بند چیست ؟

پیش بند در خواب: تعبیر دیدن خواب پیش بند چیست ؟

۴ ماه پیش
دیدن خواب پیش بند چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب پیش بند از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب پیش بند تعبیرهای دیدن خواب پیش بند: پیش…
کفشدوزک در خواب: تعبیر دیدن خواب کفشدوزک چیست ؟

کفشدوزک در خواب: تعبیر دیدن خواب کفشدوزک چیست ؟

۵ ماه پیش
خواب کفشدوزک دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب کفشدوزک ،تعبیر خواب کفشدوزک بزرگ، تعبیر خواب کفشدوزک روی مو، تعبیر خواب کفشدوزک های زیاد و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…
برگ در خواب: تعبیر دیدن خواب برگ ها چیست ؟

برگ در خواب: تعبیر دیدن خواب برگ ها چیست ؟

۵ ماه پیش
خواب برگ دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب برگ ،تعبیر خواب برگ پژمرده، تعبیر خواب برگ های پاییزی، تعبیر خواب برگ سبز و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف…
مربا در خواب: تعبیر دیدن خواب مربا چیست ؟

مربا در خواب: تعبیر دیدن خواب مربا چیست ؟

۵ ماه پیش
خواب مربا دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب مربا ، تعبیر خواب مربا خوردن، تعبیر خواب مربا درست کردن، تعبیر خواب خرید مربا و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های…
خواب دستبند پلیس: تعبیر دیدن دستبند پلیس در خواب چیست ؟

خواب دستبند پلیس: تعبیر دیدن دستبند پلیس در خواب چیست ؟

۵ ماه پیش
خواب دیدن دستبند پلیس چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب دستبند پلیس، تعبیر خواب پابند پلیس و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب…
نامه در خواب: تعبیر دیدن خواب نامه چیست ؟

نامه در خواب: تعبیر دیدن خواب نامه چیست ؟

۵ ماه پیش
خواب نامه دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب نامه ، تعبیر خواب نامه گرفتن، تعبیر خواب نامه خواندن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم.…
تعبیر خواب رادیو : دیدن رادیو در خواب نشانه ی چیست ؟

تعبیر خواب رادیو : دیدن رادیو در خواب نشانه ی چیست ؟

۵ ماه پیش
تعبیر رادیو در خواب چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب رادیو ، تعبیر خواب رادیو خریدن، تعبیر خواب رادیو قدیمی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم.…
پرستو در خواب: دیدن خواب پرستوها چه تعبیری دارد ؟

پرستو در خواب: دیدن خواب پرستوها چه تعبیری دارد ؟

۵ ماه پیش
پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب پرستو ، تعبیر خواب پرستو در خانه، خواب گرفتن پرستو، خواب گرفتن پرستو، خواب پرستو زخمی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام…
بهمن در خواب: تعبیر دیدن خواب بهمن چیست ؟

بهمن در خواب: تعبیر دیدن خواب بهمن چیست ؟

۵ ماه پیش
بهمن در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب بهمن ،تعبیر خواب آمدن بهمن از کوه، تعبیر خواب فرار از بهمن، تعبیر خواب مردن در بهمن، تعبیر خواب ماندن زیر بهمن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله…
قاشق در خواب: تعبیر دیدن خواب قاشق چیست ؟

قاشق در خواب: تعبیر دیدن خواب قاشق چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب قاشق دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب قاشق ، تعبیر خواب قاشق چای خوری، تعبیر خواب قاشق غذاخوری، تعبیر خواب شستن قاشق، تعبیر خواب گم شدن قاشق و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
آهو در خواب: تعبیر دیدن خواب آهو چیست ؟

آهو در خواب: تعبیر دیدن خواب آهو چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب آهو دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب دویدن دنبال آهو، تعبیر خواب کشتن آهو ، تعبیر خواب گرفتن آهو و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف…
فندق در خواب: تعبیر دیدن خواب فندق چیست ؟

فندق در خواب: تعبیر دیدن خواب فندق چیست ؟

۳ ماه پیش
خواب فندق چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب فندق ، تعبیر خواب چیدن فندق، تعبیر خواب خوردن فندق، تعبیر خواب کاشتن درخت فندق، تعبیر خواب فندق شکستن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ،…
آسانسور در خواب: تعبیر دیدن خواب آسانسور چیست ؟

آسانسور در خواب: تعبیر دیدن خواب آسانسور چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب آسانسور دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آسانسور، تعبیر خواب بالا رفتن با آسانسور، تعبیر خواب گیر کردن در اسانسور، تعبیر خواب سوار بر آسانسور و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
قابلمه در خواب: تعبیر دیدن خواب قابلمه چیست ؟

قابلمه در خواب: تعبیر دیدن خواب قابلمه چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب قابلمه دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب قابلمه ، تعبیر خواب قابلمه بزرگ، تعبیر خواب قابلمه خالی، تعبیر خواب قابلمه پر، تعبیر خواب قابلمه کثیف و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
قو در خواب: تعبیر دیدن خواب قوی (سفید و سیاه) چیست ؟

قو در خواب: تعبیر دیدن خواب قوی (سفید و سیاه) چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب قو دیدن چه تعبیری دارد؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب قو، تعبیر خواب قوی سیاه، تعبیر خواب قوهای زیاد، تعبیر خواب پرواز قو، تعبیر خواب غذا دادن به قو و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…
خواب فاخته: تعبیر دیدن فاخته در خواب چیست؟

خواب فاخته: تعبیر دیدن فاخته در خواب چیست؟

۶ ماه پیش
فاخته در خواب مجله دلگرم: تعبیر خواب فاخته ، تعبیر خواب گرفتن فاخته، تعبیر خواب غذا دادن به فاخته، تعبیر خواب صدای فاخته، تعبیر خواب فاخته مرده و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و…
خیاطی در خواب: تعبیر دیدن خواب خیاطی و خیاط چیست ؟

خیاطی در خواب: تعبیر دیدن خواب خیاطی و خیاط چیست ؟

۶ ماه پیش
خواب خیاطی دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب خیاط، تعبیر خواب خیاط شدن، تعبیر خواب خیاطی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر…
خواب قهرمانی:  تعبیر دیدن قهرمان در خواب چیست؟

خواب قهرمانی: تعبیر دیدن قهرمان در خواب چیست؟

۶ ماه پیش
تعبیر خواب قهرمان شدن مجله دلگرم: تعبیر خواب قهرمان، تعبیر خواب قهرمان بودن، تعبیر خواب قهرمان شدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب…
خدمتکار در خواب : تعبیر خدمتکار ( شدن ) در خواب

خدمتکار در خواب : تعبیر خدمتکار ( شدن ) در خواب

۷ ماه پیش
تعبیر خواب خدمتکار شدن چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب خدمتکار ، و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب خدمتکار خدمتکار در خواب نماد درگیری…
سمور در خواب: تعبیر دیدن خواب سمور چیست ؟

سمور در خواب: تعبیر دیدن خواب سمور چیست ؟

۷ ماه پیش
خواب دیدن سمور چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب سمور ، تعبیر خواب سمور مرده، تعبیر خواب گرفتن سمور، تعبیر خواب غذا دادن به سمور، تعبیر خواب حمله سمور و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ،…
صفحه 1 از 15