دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۴ آبان ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی

مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

قو در خواب: تعبیر دیدن خواب قوی (سفید و سیاه) چیست ؟

قو در خواب: تعبیر دیدن خواب قوی (سفید و سیاه) چیست ؟

۱۸ ساعت پیش
خواب قو دیدن چه تعبیری دارد؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب قو، تعبیر خواب قوی سیاه، تعبیر خواب قوهای زیاد، تعبیر خواب پرواز قو، تعبیر خواب غذا دادن به قو و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها…
خواب فاخته: تعبیر دیدن فاخته در خواب چیست؟

خواب فاخته: تعبیر دیدن فاخته در خواب چیست؟

۵ روز پیش
فاخته در خواب مجله دلگرم: تعبیر خواب فاخته ، تعبیر خواب گرفتن فاخته، تعبیر خواب غذا دادن به فاخته، تعبیر خواب صدای فاخته، تعبیر خواب فاخته مرده و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و…
خیاطی در خواب: تعبیر دیدن خواب خیاطی و خیاط چیست ؟

خیاطی در خواب: تعبیر دیدن خواب خیاطی و خیاط چیست ؟

۶ روز پیش
خواب خیاطی دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب خیاط، تعبیر خواب خیاط شدن، تعبیر خواب خیاطی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر…
خواب قهرمانی:  تعبیر دیدن قهرمان در خواب چیست؟

خواب قهرمانی: تعبیر دیدن قهرمان در خواب چیست؟

۱ هفته پیش
تعبیر خواب قهرمان شدن مجله دلگرم: تعبیر خواب قهرمان، تعبیر خواب قهرمان بودن، تعبیر خواب قهرمان شدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم. تعبیر خواب…
خدمتکار در خواب : تعبیر خدمتکار ( شدن ) در خواب

خدمتکار در خواب : تعبیر خدمتکار ( شدن ) در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب خدمتکار شدن چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب خدمتکار ، و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب خدمتکار خدمتکار در خواب نماد درگیری…
سمور در خواب: تعبیر دیدن خواب سمور چیست ؟

سمور در خواب: تعبیر دیدن خواب سمور چیست ؟

۱ هفته پیش
خواب دیدن سمور چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب سمور ، تعبیر خواب سمور مرده، تعبیر خواب گرفتن سمور، تعبیر خواب غذا دادن به سمور، تعبیر خواب حمله سمور و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ،…
صلیب در خواب: دیدن خواب صلیب چه تعبیری دارد ؟

صلیب در خواب: دیدن خواب صلیب چه تعبیری دارد ؟

۲ هفته پیش
صلیب در خواب چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب صلیب ، تعبیر خواب گردنبند صلیب هدیه گرفتن، تعبیر خواب خریدن صلیب، تعبیر خواب صلیب چوبی، تعبیر خواب صلیب طلایی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
تعبیر مسافرخانه در خواب چیست و چه مفهومی دارد ؟

تعبیر مسافرخانه در خواب چیست و چه مفهومی دارد ؟

۲ هفته پیش
تعبیر خواب مسافرخانه چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب مسافرخانه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب مسافر خانه انواع تعبیر دیدن مسافرخانه در…
بال در خواب: تعبیر بال داشتن در خواب چیست ؟

بال در خواب: تعبیر بال داشتن در خواب چیست ؟

۳ هفته پیش
خواب دیدن بال چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب بال ، تعبیر خواب بال داشتن، تعبیر خواب بال شکسته، تعبیر بال زدن در خواب و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این…
خواب آهنگری: تعبیر آهنگری و آهنگر در خواب چیست ؟

خواب آهنگری: تعبیر آهنگری و آهنگر در خواب چیست ؟

۳ هفته پیش
خواب آهنگر دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آهنگر و آهنگری از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب آهنگری تعبیر خواب آهنگر و آهنگری :…
کت در خواب: تعبیر خواب دیدن کت چیست ؟

کت در خواب: تعبیر خواب دیدن کت چیست ؟

۳ هفته پیش
خواب کت دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب کت ، تعبیر خواب کت پوشیدن، تعبیر خواب کت دوختن، تعبیر خواب کت فروختن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب…
قصاب در خواب: تعبیر دیدن خواب قصابی و قصاب

قصاب در خواب: تعبیر دیدن خواب قصابی و قصاب

۴ هفته پیش
قصاب در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب قصاب ، و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب قصاب تعبیر خواب قصاب و قصابی :…
خواب آزمایشگاه: تعبیر دیدن آزمایشگاه در خواب چیست ؟

خواب آزمایشگاه: تعبیر دیدن آزمایشگاه در خواب چیست ؟

۱ ماه پیش
خواب آزمایشگاه دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آزمایشگاه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب آزمایشگاه آزمایشگاه در خواب نشانه…
خواب قاچاق: تعبیر دیدن قاچاقچی در خواب چیست ؟

خواب قاچاق: تعبیر دیدن قاچاقچی در خواب چیست ؟

۱ ماه پیش
قاچاق در خواب چه تعبیری دارد مجله دلگرم: تعبیر خواب قاچاق، تعبیر خواب قاچاق مواد مخدر، تعبیر خواب قاچاق انسان، تعبیر خواب قاچاق مشروب، تعبیر خواب قاچاقچی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ،…
تعبیر خواب سکان و سکاندار بودن چیست ؟

تعبیر خواب سکان و سکاندار بودن چیست ؟

۱ ماه پیش
تعبیر خواب سکان کشتی مجله دلگرم: تعبیر خواب سکان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب سکان تعبیر های خواب سکان و سکان کشتی : سکان در خواب…
خواب کارخانه: تعبیر دیدن کارخانه در خواب چیست ؟

خواب کارخانه: تعبیر دیدن کارخانه در خواب چیست ؟

۱ ماه پیش
خواب کارخانه دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب کارخانه ، تعبیر خواب کار در کارخانه، تعبیر خواب راه اندازی کارخانه، تعبیر خواب کارخانه را به آتش کشیدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
گچ در خواب: تعبیر دیدن خواب گچ چیست ؟

گچ در خواب: تعبیر دیدن خواب گچ چیست ؟

۱ ماه پیش
خواب گچ دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب گچ ، تعبیر خواب گچی شدن، تعبیر خواب خوردن گچ دیوار و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر…
پارچ در خواب:  تعبیر خواب دیدن پارچ آب و پارچ شکسته

پارچ در خواب: تعبیر خواب دیدن پارچ آب و پارچ شکسته

۱ ماه پیش
خواب دیدن پارچ آبچه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب پارچ آب ، تعبیر خواب پارچ پر از آب ، تعبیر خواب پارچ خالی، تعبیر خواب پارچ آب شکسته و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام…
عکاسی در خواب: تعبیر خواب عکاس و عکاسی چیست ؟

عکاسی در خواب: تعبیر خواب عکاس و عکاسی چیست ؟

۱ ماه پیش
خواب عکاسی دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب عکاس، تعبیر خواب عکاسی، تعبیر خواب عکاس شدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب…
خواب زنجیردیدن : زنجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟

خواب زنجیردیدن : زنجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟

۱ ماه پیش
خواب زنجیر دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب زنجیر، تعبیر خواب به زنجیر کشیدن، تعبیر خواب زنجیر پاره شدن ، تعبیر خواب زنجیر و قفل و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام…
تعبیر خواب راسو : 31 نشانه و تعبیر راسو در خواب

تعبیر خواب راسو : 31 نشانه و تعبیر راسو در خواب

۱ ماه پیش
خواب راسو دیدن چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب راسو ،تعبیر خواب آمدن راسو به خانه، تعبیر خواب خوردن راسو، تعبیر خواب فرار از راسو و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام…
خواب آهک : 19 نشانه و تعبیر آهک در خواب

خواب آهک : 19 نشانه و تعبیر آهک در خواب

۱ ماه پیش
تعبیر خواب آهک چیست ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب آهک (خوردن) و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم خواب آهک 1- آهک در خواب نشانه سفر است. به زودی به…
جیب بر در خواب : 13 نشانه و تعبیر خواب دیدن جیب بر

جیب بر در خواب : 13 نشانه و تعبیر خواب دیدن جیب بر

۱ ماه پیش
خواب جیب بری چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب جیب بر و جیب بری از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم تعبیر خواب جیب بری 1- اگر در خواب دیدید که جیب…
تعبیر خواب بیدار شدن: 18 معنی و تعبیر بیدار شدن از خواب

تعبیر خواب بیدار شدن: 18 معنی و تعبیر بیدار شدن از خواب

۱ ماه پیش
دیدن بیدار شدن در خواب چه تعبیری دارد ؟ مجله دلگرم: تعبیر خواب بیدار شدن ، تعبیر بیدار شدن مادر در خواب، تعبیر بیدار شدن پدر در خواب، تعبیر بیدار شدن فرزند در خواب و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
گل  بابونه در خواب : 21 نشانه و تعبیر خواب دیدن بابونه

گل بابونه در خواب : 21 نشانه و تعبیر خواب دیدن بابونه

۱ ماه پیش
بابونه در خواب دیدن تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب گل بابونه، تعبیر خواب چای بابونه، خواب چیدن گل بابونه، تعبیر خواب فروش بابونه و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این…
20 نشانه و تعبیر خواب افسار ( لگام ، یوغ و ... )

20 نشانه و تعبیر خواب افسار ( لگام ، یوغ و ... )

۲ ماه پیش
افسار ( لگام) در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب افسار ( لگام و یوغ ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب افسار ( لگام ، یوغ ) 1- افسار در خواب نشانه ضعف و عدم…
تعبیر خواب کشتارگاه: 13 نشانه و تعبیر دیدن کشتارگاه در خواب

تعبیر خواب کشتارگاه: 13 نشانه و تعبیر دیدن کشتارگاه در خواب

۲ ماه پیش
تعبیر خواب دیدن کشتارگاه چیست ؟ دیدن خواب کشتارگاه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب کشتارگاه 1- دیدن کشتارگاه در خواب نشانه این است که به هر قیمتی میخواهید به…
نیمکت در خواب : 19 نشانه و تعبیر دیدن خواب نیمکت

نیمکت در خواب : 19 نشانه و تعبیر دیدن خواب نیمکت

۲ ماه پیش
تعبیر خواب دیدن نیمکت چیست ؟ تعبیر خواب نیمکت، تعبیر خواب روی نیمکت نشستن، تعبیر خواب نیمکت چوبی، تعبیر خواب نیمکت پارک و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب نفرین : 17 نشانه و تعبیر نفرین در خواب

تعبیر خواب نفرین : 17 نشانه و تعبیر نفرین در خواب

۲ ماه پیش
خواب نفرین دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نفرین شنیدن ، تعبیر خواب نفرین کردن ، تعبیر خواب نفرین مادر به فرزند، تعبیر خواب نفرین فرزند و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب باغ وحش: 18 نشانه و تعبیر باغ وحش در خواب

تعبیر خواب باغ وحش: 18 نشانه و تعبیر باغ وحش در خواب

۲ ماه پیش
خواب باغ وحش دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب باغ وحش، تعبیر خواب رفتن به باغ وحش، تعبیر خواب فرار حیوانات از باغ وحش، تعبیر خواب باغ وحش در خانه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب…
تعبیر خواب سرآشپز: 21 نشانه و تعبیر دیدن سرآشپز در خواب

تعبیر خواب سرآشپز: 21 نشانه و تعبیر دیدن سرآشپز در خواب

۲ ماه پیش
خواب سرآشپز بودن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سرآشپز از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب سرآشپز 1- تعبیر سرآشپز نشانه عشق نافرجام است.. مدت هاست که کسی را دوست…
تعبیر خواب حیاط: 17 نشانه و تعبیر دیدن حیاط در زندگی

تعبیر خواب حیاط: 17 نشانه و تعبیر دیدن حیاط در زندگی

۲ ماه پیش
خواب حیاط دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب حیاط، تعبیر خواب حیاط جارو زدن، تعبیر خواب باغچه حیاط، تعبیر خواب در حیاط خانه، تعبیر خواب در حیاط خانه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
15 نشانه و تعبیر خواب چین و چروک (صورت، دست و ...)

15 نشانه و تعبیر خواب چین و چروک (صورت، دست و ...)

۲ ماه پیش
چین و چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب چین و چروک، تعبیر خواب چین و چروک در پیشانی، تعبیر خواب چین و چروک صورت و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب چرک : 14 نشانه و تعبیر چرک (کثیفی) در خواب

تعبیر خواب چرک : 14 نشانه و تعبیر چرک (کثیفی) در خواب

۲ ماه پیش
خواب چرک دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب چرک، تعبیر خواب چرک زخم، تعبیر خواب چرک پا، تعبیر خواب چرک صورت و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب چرک 1- چرک در…
تعبیر خواب شاه بلوط: 17 نشانه و تعبیر دیدن شاه بلوط در خواب

تعبیر خواب شاه بلوط: 17 نشانه و تعبیر دیدن شاه بلوط در خواب

۲ ماه پیش
دیدن شاه بلوط در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شاه بلوط، تعبیر خواب خوردن شاه بلوط، تعبیر خواب درخت شاه بلوط و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب شاه بلوط…
تعبیر خواب زبان : 17 نشانه و تعبیر دیدن زبان در خواب

تعبیر خواب زبان : 17 نشانه و تعبیر دیدن زبان در خواب

۲ ماه پیش
زبان در خواب تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب زبان، تعبیر خواب گاز گرفتن زبان ، تعبیر خواب زبان نداشتن ، تعبیر خواب زبان بلند، تعبیر خواب زبان کوچک، تعبیر خواب سوراخ شدن زبان و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله…
تعبیر خواب کاکتوس: 15 نشانه و تعبیر دیدن کاکتوس در خواب

تعبیر خواب کاکتوس: 15 نشانه و تعبیر دیدن کاکتوس در خواب

۲ ماه پیش
خواب کاکتوس دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کاکتوس، تعبیر خواب کاکتوس هدیه گرفتن، تعبیر خواب کاکتوس کاشتن، تعبیر خواب خرید کاکتوس، تعبیر خواب دزدیدن کاکتوس و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
تعبیر خواب شمشیر: 23 نشانه و تعبیر دیدن شمشیر در خواب

تعبیر خواب شمشیر: 23 نشانه و تعبیر دیدن شمشیر در خواب

۲ ماه پیش
خواب شمشیر چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شمشیر، تعبیر خواب شمشیر در دست داشتن، تعبیر خواب شمشیر تیز، تعبیر خواب شمشیر و کشتن، تعبیر خواب شمشیر شکسته و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب شومینه: 15 نشانه و تعبیر دیدن شومینه در خواب

تعبیر خواب شومینه: 15 نشانه و تعبیر دیدن شومینه در خواب

۲ ماه پیش
خواب شومینه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شومینه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب شومینه 1- شومینه با آتش روشن در خواب نشانه این است که به زودی کارهای خوبی…
تعبیر خواب خربزه: 27 نشانه و تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر خواب خربزه: 27 نشانه و تعبیر دیدن خربزه در خواب

۳ ماه پیش
خواب خربزه تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب خربزه ، تعبیر خواب خربزه خوردن،تعبیر خواب بریدن خربزه، تعبیر خواب خربزه گندیده، تعبیر خواب آب خربزه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
صفحه 1 از 15