alexametrics
دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ برابر با ۰۲ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ میلادی

مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

تعبیر خواب زمان : 17 نشانه و تعبیر زمان در خواب

تعبیر خواب زمان : 17 نشانه و تعبیر زمان در خواب

۲ روز پیش
تعبیر زمان در خواب چیست ؟ تعبیر خواب زمان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب زمان 1- زمان و ساعت در خواب نشانه ایده های جدید و اوقات خوش یا دوران سختی است. 2-…
خواب ریزش سنگ : 10 معنی و تعبیر ریزش سنگ در خواب

خواب ریزش سنگ : 10 معنی و تعبیر ریزش سنگ در خواب

۳ روز پیش
تعبیر خواب ریزش سنگ چیست ؟ تعبیر خواب ریزش سنگ از کوه و یا آسمان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب ریزش سنگ 1- ریزش سنگ در خواب سمبل بلا، بدبختی و مشکلات است.…
تعبیر خواب دیوار : 47 نشانه و تعبیر دیدن دیوار در خواب

تعبیر خواب دیوار : 47 نشانه و تعبیر دیدن دیوار در خواب

۱ هفته پیش
خواب دیوار دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دیوار ، تعبیر خواب دیوار کوتاه ، تعبیر خواب از روی دیوار پریدن ، تعبیر خواب بالای دیوار رفتن ، تعبیر خواب فروریختن دیوار و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
24 نشانه و تعبیر دیدن خواهر ( خواهر شوهر) در خواب

24 نشانه و تعبیر دیدن خواهر ( خواهر شوهر) در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر دیدن خواهر در خواب چیست ؟ تعبیر خواب خواهر ، تعبیر خواب خواهر بزرگ تر ، تعبیر خواب عروسی خواهر ، تعبیر خواب عروسی خواهر ، تعبیر خواب خواهر شوهر و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب درد : 44 نشانه و تعبیر درد کشیدن در خواب

تعبیر خواب درد : 44 نشانه و تعبیر درد کشیدن در خواب

۱ هفته پیش
خواب درد چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب درد ، تعبیر خواب درد کشیدن دیگران ، تعبیر خواب سر درد ، تعبیر خواب گلو درد و سرفه ، تعبیر خواب درد قفسه سینه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب…
تعبیر خواب پلیکان : 14 نشانه و تعبیر دیدن پلیکان در خواب

تعبیر خواب پلیکان : 14 نشانه و تعبیر دیدن پلیکان در خواب

۱ هفته پیش
خواب دیدن پلیکان چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب پلیکان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب پلیکان 1- پلیکان در خواب سمبل استرس و موقعیت های اضطراب آور است. 2- اگر…
تعبیر خواب بادبان : 20 نشانه و تعبیر دیدن بادبان در خواب

تعبیر خواب بادبان : 20 نشانه و تعبیر دیدن بادبان در خواب

۱ هفته پیش
تعبیر خواب بادبان چیست ؟ تعبیر خواب بادبان ، تعبیر خواب قایق بادبانی ، تعبیر خواب بادبان کشتی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب بادبان 1- بادبان در خواب…
تعبیر خواب بشکه : 27 نشانه و تعبیر دیدن بشکه در خواب

تعبیر خواب بشکه : 27 نشانه و تعبیر دیدن بشکه در خواب

۱ هفته پیش
خواب بشکه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب بشکه ، تعبیر خواب بشکه نفت ، تعبیر خواب بشکه خالی ، تعبیر خواب بشکه شراب ، تعبیر خواب بشکه مشروب و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب اسب آبی : 13 نشانه و تعبیر دیدن اسب آبی در خواب

تعبیر خواب اسب آبی : 13 نشانه و تعبیر دیدن اسب آبی در خواب

۱ هفته پیش
خواب اسب آبی دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب اسب آبی از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب اسب آبی 1- دیدن اسب دریایی نشانه اخبار خوب است. اسب دریایی نشانه چیزهای…
تعبیر خواب آووکادو : 13 نشانه و تعبیر دیدن آووکادو در خواب

تعبیر خواب آووکادو : 13 نشانه و تعبیر دیدن آووکادو در خواب

۱ هفته پیش
خواب آووکادو چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب آووکادو ، تعبیر خواب درخت آووکادو ، تعبیر خواب آووکادو فروختن ، تعبیر خواب آووکادو خریدن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب درخت نخل : 16 نشانه و تعبیر دیدن درخت نخل در خواب

تعبیر خواب درخت نخل : 16 نشانه و تعبیر دیدن درخت نخل در خواب

۱ هفته پیش
خواب درخت نخل دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب درخت نخل ، تعبیر خواب درخت نخل سبز ، تعبیر خواب شکستن درخت نخل ، تعبیر خواب نخل خشکیده و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم…
تعبیر خواب سایه : 22 نشانه و تعبیر دیدن سایه در خواب

تعبیر خواب سایه : 22 نشانه و تعبیر دیدن سایه در خواب

۳ هفته پیش
خواب سایه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سایه ، تعبیر خواب سایه روی دیوار ، تعبیر خواب سایه خود ، تعبیر خواب سایه درخت و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب خال : 23 نشانه و تعبیر دیدن خال در خواب

تعبیر خواب خال : 23 نشانه و تعبیر دیدن خال در خواب

۳ هفته پیش
خواب خال دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب خال ، تعبیر خواب خال سیاه ، تعبیر خواب خال صورت ، تعبیر خواب برداشتن خال صورت و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب کمربند : 27 نشانه و تعبیر دیدن کمربند در خواب

تعبیر خواب کمربند : 27 نشانه و تعبیر دیدن کمربند در خواب

۳ هفته پیش
خواب کمربند چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کمربند ، تعبیر خواب با کمربند زدن ، تعبیر خواب کمربند هدیه گرفتن ، تعبیر خواب خرید کمربند، تعبیر خواب بستن کمربند و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر…
تعبیر خواب گاو صندوق: 14 نشانه و تعبیر دیدن گاوصندوق در خواب

تعبیر خواب گاو صندوق: 14 نشانه و تعبیر دیدن گاوصندوق در خواب

۳ هفته پیش
خواب گاو صندوق چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب گاو صندوق ، تعبیر خواب شکستن گاوصندوق ، تعبیر خواب گاوصندوق خالی ، تعبیر خواب گاو صندوق بزرگ و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب نیلوفر : 23 نشانه و تعبیر دیدن نیلوفر آبی در خواب

تعبیر خواب نیلوفر : 23 نشانه و تعبیر دیدن نیلوفر آبی در خواب

۳ هفته پیش
خواب نیلوفر دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نیلوفر ، تعبیر خواب برگ نیلوفر و تعبیر خواب نیلوفر آبی و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب نیلوفر 1- تعبیر…
تعبیر خواب نوشیدنی : 22 نشانه و تعبیر نوشیدن و نوشیدنی در خواب

تعبیر خواب نوشیدنی : 22 نشانه و تعبیر نوشیدن و نوشیدنی در خواب

۳ هفته پیش
خواب نوشیدنی چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نوشیدنی ، تعبیر خواب نوشیدنی الکلی ، تعبیر خواب نوشیدن آب ، تعبیر خواب نوشیدن شیر گاو ، تعبیر خواب نوشیدنی شیرین و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر…
تعبیر خواب گرما : 14 نشانه و تعبیر گرمای در خواب

تعبیر خواب گرما : 14 نشانه و تعبیر گرمای در خواب

۳ هفته پیش
خواب گرما چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب گرما ، تعبیر خواب گرمای تابستان ، تعبیر خواب گرمای شدید ، تعبیر خواب گرما در زمستان و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر…
تعبیر خواب طناب دار : 18 نشانه و تعبیر دیدن طناب دار در خواب

تعبیر خواب طناب دار : 18 نشانه و تعبیر دیدن طناب دار در خواب

۳ هفته پیش
تعبیر خواب دیدن طناب دار چیست ؟ تعبیر خواب طناب دار از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب طناب دار 1- طناب دار در خواب نشانه اتفاقات بد، مشکلات و ناتوانی در حل…
تعبیر خواب دستکش : 26 نشانه و تعبیر دیدن دستکش در خواب

تعبیر خواب دستکش : 26 نشانه و تعبیر دیدن دستکش در خواب

۳ هفته پیش
خواب دستکش دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دستکش ، تعبیر خواب دستکش سفید ، تعبیر خواب دستکش زنانه ، تعبیر خواب دستکش چرم و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر…
تعبیر خواب تگرگ : 23 نشانه و تعبیر دیدن تگرگ در خواب

تعبیر خواب تگرگ : 23 نشانه و تعبیر دیدن تگرگ در خواب

۳ هفته پیش
خواب تگرگ دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب تگرگ ، تعبیر خواب تگرگ و رعد و برق و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب تگرگ 1- تعبیر تگرگ در خواب ناامیدی است.…
تعبیر خواب جوجه تیغی : 19 نشانه و تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

تعبیر خواب جوجه تیغی : 19 نشانه و تعبیر دیدن جوجه تیغی در خواب

۴ هفته پیش
خواب جوجه تیغی چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب جوجه تیغی ، تعبیر خواب بچه جوجه تیغی ، تعبیر خواب جوجه تیغی مرده ، تعبیر خواب جوجه تیغی بزرگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب حیوانات مرده : 21 نشانه و تعبیر حیوان مرده در خواب

تعبیر خواب حیوانات مرده : 21 نشانه و تعبیر حیوان مرده در خواب

۴ هفته پیش
خواب حیوان مرده چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب حیوان مرده ، تعبیر خواب لاشه حیوان مرده ، تعبیر خواب گاو مرده ، تعبیر خواب میمون مرده و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب کانگورو : 24 نشانه و تعبیر دیدن کانگورو در خواب

تعبیر خواب کانگورو : 24 نشانه و تعبیر دیدن کانگورو در خواب

۴ هفته پیش
خواب کانگورو دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کانگورو ، تعبیر خواب کانگورو سفید ، تعبیر خواب دیدن کانگورو مرده ، تعبیر خواب کانگورو اهلی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب گیتار : 17 نشانه و تعبیر دیدن گیتار در خواب

تعبیر خواب گیتار : 17 نشانه و تعبیر دیدن گیتار در خواب

۱ ماه پیش
خواب گیتار دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب گیتار ، تعبیر خواب گیتار زدن ، تعبیر خواب خرید گیتار ، تعبیر خواب گیتار شکسته ، تعبیر خواب گیتار سیاه و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب پلنگ : 29 نشانه و تعبیر دیدن پلنگ در خواب

تعبیر خواب پلنگ : 29 نشانه و تعبیر دیدن پلنگ در خواب

۱ ماه پیش
خواب پلنگ دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب پلنگ ، تعبیر خواب پوست پلنگ ، تعبیر خواب پوست پلنگ ، تعبیر خواب پلنگ اهلی در خانه ، تعبیر خواب حمله پلنگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب کلاه : 45 نشانه و تعبیر دیدن کلاه در خواب

تعبیر خواب کلاه : 45 نشانه و تعبیر دیدن کلاه در خواب

۱ ماه پیش
خواب کلاه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کلاه ، تعبیر خواب کلاه نظامی ، تعبیر خواب دوختن کلاه ، تعبیر خواب افتادن کلاه از سر ، تعبیر خواب گم کردن کلاه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر…
تعبیر خواب زالو : 25 نشانه و تعبیر دیدن زالو در خواب

تعبیر خواب زالو : 25 نشانه و تعبیر دیدن زالو در خواب

۱ ماه پیش
خواب زالو دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب زالو ، تعبیر خواب زالوی بزرگ ، تعبیر خواب زالو روی دست ، تعبیر خواب زالو روی پا ، تعبیر خواب چسبیدن زالو به بدن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
تعبیر خواب کامل فیل : 62 نشانه و تعبیر دیدن فیل در خواب

تعبیر خواب کامل فیل : 62 نشانه و تعبیر دیدن فیل در خواب

۱ ماه پیش
 خواب فیل دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب فیل ، تعبیر خواب غذا دادن به فیل ، تعبیر خواب بچه فیل ، تعبیر خواب تعبیر خواب خریدن بچه فیل و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب دریاچه : 31 نشانه و تعبیر دیدن دریاچه در خواب

تعبیر خواب دریاچه : 31 نشانه و تعبیر دیدن دریاچه در خواب

۱ ماه پیش
خواب دریاچه چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دریاچه ، خواب دریاچه نمک ، تعبیر خواب دریاچه زلال ، تعبیر خواب شنا در دریاچه ، تعبیر خواب دریاچه کثیف ، تعبیر خواب ماهی در دریاچه و ...از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله…
تعبیر خواب کفتار : 25 نشانه و تعبیر دیدن کفتار در خواب

تعبیر خواب کفتار : 25 نشانه و تعبیر دیدن کفتار در خواب

۱ ماه پیش
خواب کفتار دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کفتار ، تعبیر خواب کفتار ماده ، تعبیر خواب جنگیدن با کفتار ، تعبیر خواب کشتن کفتار و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب خانواده : 25 معنی و تعبیر دیدن خانواده در خواب

تعبیر خواب خانواده : 25 معنی و تعبیر دیدن خانواده در خواب

۱ ماه پیش
خواب خانواده دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب خانواده ، تعبیر خواب خانواده خودم ، تعبیر خواب دورهمی خانواده ، تعبیر خواب عکس خانوادگی، تعبیر خواب مرگ خانواده و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
تعبیر خواب پسر : 21 نشانه و تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر خواب پسر : 21 نشانه و تعبیر دیدن پسر در خواب

۱ ماه پیش
خواب پسر دیدن تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب پسر ، تعبیر خواب پسر کوچک ، تعبیر خواب پسر بدنیا آوردن ، تعبیر خواب عروسی پسر ، تعبیر خواب بغل کردن پسر و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب…
تعبیر خواب سرود : 19 نشانه و تعبیر سرود خواندن در خواب

تعبیر خواب سرود : 19 نشانه و تعبیر سرود خواندن در خواب

۱ ماه پیش
خواب سرود چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سرود خواندن ، تعبیر خواب سرود دسته جمعی ، تعبیر خواب سرود ملی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب سرود 1- سرود در خواب…
تعبیر خواب شهر : 39 نشانه و تعبیر دیدن شهر در خواب

تعبیر خواب شهر : 39 نشانه و تعبیر دیدن شهر در خواب

۱ ماه پیش
خواب شهر دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شهر ، تعبیر خواب شهر خرابه ، دیدن خواب شهر سوخته ، تعبیر شهر شیراز ، تعبیر خواب شهر مشهد و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب زنگ : 15 نشانه و تعبیر زنگ در خواب

تعبیر خواب زنگ : 15 نشانه و تعبیر زنگ در خواب

۱ ماه پیش
خواب زنگ چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب زنگ زدن ، تعبیر خواب زنگ درب ، تعبیر خواب زنگ بزرگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب زنگ 1- زنگ در خواب نشانه رویدادهای…
تعبیر خواب آدم کوتوله : 10 نشانه و تعبیر دیدن آدم کوتوله در خواب

تعبیر خواب آدم کوتوله : 10 نشانه و تعبیر دیدن آدم کوتوله در خواب

۱ ماه پیش
خواب آدم کوتوله دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر دیدن آدم کوتوله در خواب و یا دیدن خواب کوتوله شدن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب آدم های کوتوله 1- آدم…
تعبیر خواب زخمی شدن : 16 نشانه و تعبیر زخمی شدن در خواب

تعبیر خواب زخمی شدن : 16 نشانه و تعبیر زخمی شدن در خواب

۱ ماه پیش
خواب زخمی شدن تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب زخمی شدن ، خواب زخمی شدن توسط سگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب زخمی شدن 1- زخمی شدن در خواب معمولا تعبیر خوبی…
تعبیر درب در خواب : 51 نشانه و تعبیر خواب درب دیدن

تعبیر درب در خواب : 51 نشانه و تعبیر خواب درب دیدن

۱ ماه پیش
دیدن درب در خواب نشانه چیست ؟ تعبیر خواب درب ، تعبیر خواب بستن درب ، تعبیر خواب قفل کردن درب ، تعبیر خواب درب بسته ، تعبیر خواب بستن درب ، تعبیر خواب درب باز و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
خرید در خواب : 30 نشانه و تعبیر خریدن در خواب

خرید در خواب : 30 نشانه و تعبیر خریدن در خواب

۱ ماه پیش
خرید در خواب تعبیر خواب خریدن ، تعبیر خواب خریدن خانه ، تعبیر خواب خریدن لباس ، تعبیر خواب خرید کردن در بازار ، تعبیر خواب خریدن لباس ، تعبیر خواب خرید و فروش و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
صفحه 1 از 12