دلگرم
امروز: جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی

مرجع کامل تعبیر خواب و رویا با تفسیر روان فارسی

تعبیر خواب کاکتوس: 15 نشانه و تعبیر دیدن کاکتوس در خواب

تعبیر خواب کاکتوس: 15 نشانه و تعبیر دیدن کاکتوس در خواب

۲ روز پیش
خواب کاکتوس دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کاکتوس، تعبیر خواب کاکتوس هدیه گرفتن، تعبیر خواب کاکتوس کاشتن، تعبیر خواب خرید کاکتوس، تعبیر خواب دزدیدن کاکتوس و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات…
تعبیر خواب شمشیر: 23 نشانه و تعبیر دیدن شمشیر در خواب

تعبیر خواب شمشیر: 23 نشانه و تعبیر دیدن شمشیر در خواب

۳ روز پیش
خواب شمشیر چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شمشیر، تعبیر خواب شمشیر در دست داشتن، تعبیر خواب شمشیر تیز، تعبیر خواب شمشیر و کشتن، تعبیر خواب شمشیر شکسته و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب شومینه: 15 نشانه و تعبیر دیدن شومینه در خواب

تعبیر خواب شومینه: 15 نشانه و تعبیر دیدن شومینه در خواب

۳ روز پیش
خواب شومینه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شومینه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب شومینه 1- شومینه با آتش روشن در خواب نشانه این است که به زودی کارهای خوبی…
تعبیر خواب خربزه: 27 نشانه و تعبیر دیدن خربزه در خواب

تعبیر خواب خربزه: 27 نشانه و تعبیر دیدن خربزه در خواب

۵ روز پیش
خواب خربزه تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب خربزه ، تعبیر خواب خربزه خوردن،تعبیر خواب بریدن خربزه، تعبیر خواب خربزه گندیده، تعبیر خواب آب خربزه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب گونی: 20 نشانه و تعبیر گونی در خواب

تعبیر خواب گونی: 20 نشانه و تعبیر گونی در خواب

۵ روز پیش
خواب گونی چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب گونی، تعبیر خواب گونی پر، ،تعبیر خواب گونی خالی ، تعبیر خواب گونی پاره و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب گونی 1-…
تعبیر خواب نخ: 18 نشانه و تعبیر دیدن نخ در خواب

تعبیر خواب نخ: 18 نشانه و تعبیر دیدن نخ در خواب

۱ هفته پیش
نخ در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نخ، تعبیر خواب کلاف نخ، تعبیر خواب نخ گره خورده، تعبیر خواب خریدن نخ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب نخ 1- دیدن نخ…
تعبیر خواب سفیر: 11 نشانه و تعبیر سفیر (خبر رسان) در خواب

تعبیر خواب سفیر: 11 نشانه و تعبیر سفیر (خبر رسان) در خواب

۱ هفته پیش
خواب سفیر دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب سفیر از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب سفیر 1- سفیر یا پیک در خواب نشانه شنیدن اخبار خوب یا بد است. مثلا در روابط…
تعبیر خواب دویدن: 20 نشانه و تعبیر دویدن در خواب

تعبیر خواب دویدن: 20 نشانه و تعبیر دویدن در خواب

۱ هفته پیش
خواب دویدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دویدن، تعبیر خواب دویدن با دوست، تعبیر خواب دویدن با سرعت بالا، تعبیر خواب دویدن به سمت چیزی، تعبیر خواب دویدن و فرار کردن و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
تعبیر خواب خفگی: 14 نشانه و تعبیر خفه شدن (کردن) در خواب

تعبیر خواب خفگی: 14 نشانه و تعبیر خفه شدن (کردن) در خواب

۱ هفته پیش
خواب خفه شدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب خفه کردن ، تعبیر خواب خفه کردن، تعبیر خواب احساس خفگی، تعبیر خواب خفه شدن ابن سیرین، تعبیر خواب خفه شدن توسط شخصی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر…
تعبیر خواب پرستاری بچه: 18 نشانه و تعبیر پرستار بچه در خواب

تعبیر خواب پرستاری بچه: 18 نشانه و تعبیر پرستار بچه در خواب

۲ هفته پیش
خواب پرستار بچه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب پرستار بچه از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب پرستاری از بچه 1- دیدن پرستار مخصوصا در دوران مجردی نشانه این است…
تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواب

تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواب

۲ هفته پیش
خواب حیوانات وحشی چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب حیوانات وحشی از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب حیوانات وحشی 1- تعبیر دیدن حیوانات وحشی در خواب این است که با…
تعبیر خواب دره: 19 نشانه و تعبیر دیدن دره در خواب

تعبیر خواب دره: 19 نشانه و تعبیر دیدن دره در خواب

۲ هفته پیش
دره در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب دره ، تعبیر خواب دره در خانه، تعبیر خواب دره سبز، تعبیر خواب به دره افتادن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب دره 1-…
تعبیر خواب فیلم: 18 نشانه و تعبیر دیدن انواع فیلم در خواب

تعبیر خواب فیلم: 18 نشانه و تعبیر دیدن انواع فیلم در خواب

۲ هفته پیش
خواب فیلم دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب فیلم دیدن ، تعبیر خواب فیلم دیدن با معشوق یا دوست، تعبیر خواب فیلم ترسناک، تعبیر خواب فیلم عاشقانه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب شاه توت: 17 نشانه و تعبیر شاه توت در خواب

تعبیر خواب شاه توت: 17 نشانه و تعبیر شاه توت در خواب

۳ هفته پیش
خواب شاه توت دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب شاه توت، تعبیر خواب شاه توت خوردن، تعبیر خواب چیدن شاه توت از درخت، تعبیر خواب درخت شاه توت و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب کلبه: 16 نشانه و تعبیر دیدن کلبه در خواب

تعبیر خواب کلبه: 16 نشانه و تعبیر دیدن کلبه در خواب

۳ هفته پیش
خواب کلبه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کلبه، تعبیر خواب زندگی در کلبه، تعبیر خواب ساختن کلبه، تعبیر خواب کلبه خراب کردن، تعبیر خواب آتش گرفتن کلبه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…
تعبیر خواب تنباکو: 16 نشانه و تعبیر تنباکو (توتون) در خواب

تعبیر خواب تنباکو: 16 نشانه و تعبیر تنباکو (توتون) در خواب

۳ هفته پیش
خواب تنباکو دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب تنباکو ، تعبیر خواب تنباکو کشیدن، تعبیر خواب کاشتن تنباکو و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب تنباکو 1- تعبیر…
تعبیر خواب سطل زباله : 15 معنی و تعبیر سطل زباله ( آشغال ) در خواب

تعبیر خواب سطل زباله : 15 معنی و تعبیر سطل زباله ( آشغال ) در خواب

۳ هفته پیش
خواب سطل زباله تعبیر خواب سطل آشغال ( زباله) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب سطل زباله 1- دیدن سطل زباله در خواب نمادی از سودی بزرگ است. به زودی ثروتمند…
تعبیر خواب قرقاول: 20 نشانه و تعبیر دیدن قرقاول در خواب

تعبیر خواب قرقاول: 20 نشانه و تعبیر دیدن قرقاول در خواب

۳ هفته پیش
قرقاول در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب قرقاول، تعبیر خواب شکار قرقاول، تعبیر خواب گله قرقاول، تعبیر خواب کشتن قرقاول و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر…
تعبیر خواب چوپان: 29 معنی و تعبیر دیدن چوپان در خواب

تعبیر خواب چوپان: 29 معنی و تعبیر دیدن چوپان در خواب

۴ هفته پیش
خواب چوپان دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب چوپان، تعبیر خواب چوپان بودن، تعبیر خواب حرف زدن با چوپان، تعبیر خواب چوپانی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب میخ : 17 معنی و تعبیر دیدن میخ و میخ کوبیدن در خواب

تعبیر خواب میخ : 17 معنی و تعبیر دیدن میخ و میخ کوبیدن در خواب

۴ هفته پیش
خواب میخ دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب میخ ، تعبیر خواب درآوردن میخ ، تعبیر خواب میخ کوبیدن ، تعبیر خواب میخ شکسته ، تعبیر خواب میخ فروختن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب کتابخانه : 17 معنی و تعبیر دیدن کتابخانه در خواب

تعبیر خواب کتابخانه : 17 معنی و تعبیر دیدن کتابخانه در خواب

۴ هفته پیش
خواب کتابخانه دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب کتابخانه ، تعبیر خواب کتابخانه رفتن، تعبیر خواب کتابخانه قدیمی، تعبیر خواب کتابخانه خالی، تعبیر خواب کتابخانه بزرگ و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…
تعبیر خواب مسجد: 23 معنی و تعبیر دیدن مسجد در خواب

تعبیر خواب مسجد: 23 معنی و تعبیر دیدن مسجد در خواب

۱ ماه پیش
خواب مسجد دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب مسجد ، تعبیر خواب مسجد و مناره، تعبیر خواب داخل مسجد رفتن ، تعبیر خواب به مسجد رفتن و نماز خواندن، تعبیر خواب دیدن مسجد ساختن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله…
تعبیر خواب باتلاق: 17 معنی و تعبیر دیدن باتلاق در خواب

تعبیر خواب باتلاق: 17 معنی و تعبیر دیدن باتلاق در خواب

۱ ماه پیش
خواب باتلاق دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب باتلاق، تعبیر خواب در باتلاق افتادن، تعبیر خواب باتلاق بزرگ ، تعبیر خواب راه رفتن در باتلاق و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب  فانوس: 16 معنی و تعبیر دیدن فانوس در خواب

تعبیر خواب فانوس: 16 معنی و تعبیر دیدن فانوس در خواب

۱ ماه پیش
فانوس در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب فانوس، تعبیر خواب فانوس در دست ، تعبیر خواب فانوس خریدن ، تعبیر خواب فانوس روشن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب پارچه توری : 17 نشانه و تعبیر دیدن تور در خواب

تعبیر خواب پارچه توری : 17 نشانه و تعبیر دیدن تور در خواب

۱ ماه پیش
خواب پارچه توری تعبیرش چیست ؟ تعبیر خواب پارچه توری، تعبیر خواب دوختن تور، تعبیر خواب خریدن پارچه توری، تعبیر خواب پارچه توری سفید و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب انبار: 20 معنی و تعبیر دیدن انباری در خواب

تعبیر خواب انبار: 20 معنی و تعبیر دیدن انباری در خواب

۱ ماه پیش
خواب انباری دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب انبار ، تعبیر خواب انبار خالی ، تعبیر خواب انبار آذوقه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب انباری 1- تعبیر خواب…
تعبیر خواب آهن : 34 معنی و تعبیر دیدن آهن در خواب

تعبیر خواب آهن : 34 معنی و تعبیر دیدن آهن در خواب

۱ ماه پیش
آهن در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب آهن ، تعبیر خواب میله آهنی، تعبیر خواب خریدن آهن، تعبیر خواب آهن فروختن، تعبیر خواب دزدیدن آهن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم…
تعبیر خواب عورت: 15 تفسیر و تعبیر خواب اندام تناسلی زن و مرد (عورت)

تعبیر خواب عورت: 15 تفسیر و تعبیر خواب اندام تناسلی زن و مرد (عورت)

۱ ماه پیش
خواب دستگاه تناسلی زن یا مرد چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب اندام تناسلی زنانه و مردانه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب اندام تناسلی 1- اندام تناسلی در خواب…
تعبیر خواب باطری: 18 تعبیر دیدن باطری (باتری) در خواب

تعبیر خواب باطری: 18 تعبیر دیدن باطری (باتری) در خواب

۱ ماه پیش
خواب باطری دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب باطری از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب باطری (باتری) 1- باتری در خواب نشانه سعادت و آرامش و انرژی برای زندگی است.…
تعبیر خواب بیلیارد: 22 تفسیر و تعبیر دیدن بیلیارد در خواب

تعبیر خواب بیلیارد: 22 تفسیر و تعبیر دیدن بیلیارد در خواب

۱ ماه پیش
بیلیارد در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب بیلیارد، تعبیر خواب بیلیارد بازی ، تعبیر خواب میز بیلیارد ، تعبیر خواب چوب بیلیارد و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر…
تعبیر خواب لوبیا سبز: 13 تفسیر و تعبیر لوبیا سبز در خواب

تعبیر خواب لوبیا سبز: 13 تفسیر و تعبیر لوبیا سبز در خواب

۱ ماه پیش
خواب لوبیا سبز دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب لوبیا سبز، تعبیر خواب لوبیا سبز پخته ، تعبیر خواب لوبیا سبز خوردن ، تعبیر خواب کاشتن لوبیا سبز و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب تشک : 22 تفسیر و تعبیر دیدن تشک در خواب

تعبیر خواب تشک : 22 تفسیر و تعبیر دیدن تشک در خواب

۱ ماه پیش
خواب تشک و بالش دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب تشک، تعبیر خواب تشکچه ، تعبیر خواب تشک خیس، تعبیر خواب خوابیدن روی تشک، تعبیر خواب تشک جدید و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب خنجر : 26 تفسیر و تعبیر دیدن خنجر (دشنه) در خواب

تعبیر خواب خنجر : 26 تفسیر و تعبیر دیدن خنجر (دشنه) در خواب

۱ ماه پیش
خواب خنجر دیدن چه تعبیری دادن تعبیر خواب خنجر، تعبیر خواب خنجر در دست، تعبیر خواب خنجر داشتن ، تعبیر خواب خنجر خونی ، تعبیر خواب خنجر زدن و... ، از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
تعبیر خواب پیچک: 14 تفسیر و تعبیر دیدن گل پیچک در خواب

تعبیر خواب پیچک: 14 تفسیر و تعبیر دیدن گل پیچک در خواب

۱ ماه پیش
دیدن پیچک در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب پیچک، تعبیر خواب بریدن پیچک ، تعبیر خواب کاشت پیچک، تعبیر خواب پیچک سبز و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب…
تعبیر خواب آرایشگر: 16 تعبیر آرایشگر ( آرایشگری ) در خواب

تعبیر خواب آرایشگر: 16 تعبیر آرایشگر ( آرایشگری ) در خواب

۱ ماه پیش
خواب آرایشگر دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر آرایشگر در خواب، تعبیر خواب آرایشگری و آرایشگر بودن و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب آرایشگر 1- آرایشگر نشانه…
تعبیر خواب ناشنوا: 17 تعبیر ناشنوایی و کر شدن در خواب

تعبیر خواب ناشنوا: 17 تعبیر ناشنوایی و کر شدن در خواب

۱ ماه پیش
تعبیر خواب دیدن ناشنوا تعبیر خواب ناشنوا ، و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب ناشنوایی 1- ناشنوایی درخواب نمادی از آرامش است. 2- ناشنوایی همچنین نشانه خود…
تعبیر خواب نارنجک: 12 تفسیر و تعبیر نارنجک در خواب

تعبیر خواب نارنجک: 12 تفسیر و تعبیر نارنجک در خواب

۱ ماه پیش
خواب نارنجک دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب نارنجک ، تعبیر خواب پرتاب نارنجک ، تعبیر خواب نارنجک انداختن و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب نارنجک 1-…
تعبیر خواب بدهی: 13 تفسیر و تعبیر بدهی در خواب

تعبیر خواب بدهی: 13 تفسیر و تعبیر بدهی در خواب

۱ ماه پیش
خواب دیدن بدهی چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب بدهی ، تعبیر خواب پرداخت بدهی ، تعبیر خواب پرداخت بدهی دیگران ، تعبیر خواب بدهی بانکی و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .…
تعبیر خواب پارکینگ: 16 تفسیر و تعبیر دیدن پارکینگ (گاراژ) در خواب

تعبیر خواب پارکینگ: 16 تفسیر و تعبیر دیدن پارکینگ (گاراژ) در خواب

۱ ماه پیش
خواب پارکینگ دیدن چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب پارکینگ از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم . تعبیر خواب پارکینگ 1- پارکینگ در خواب نشانه موفقیت در تجارت است. به احتمال زیاد…
تعبیر خواب زغال اخته: 14 تعبیر زغال اخته (بلوبری) در خواب

تعبیر خواب زغال اخته: 14 تعبیر زغال اخته (بلوبری) در خواب

۱ ماه پیش
خواب زغال اخته چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب زغال اخته ، تعبیر خواب خوردن زغال اخته ، تعبیر خواب چیدن زغال اخته، تعبیر خواب خریدن زغال اخته و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می…
صفحه 1 از 14