طلاق به دلیل رابطه نامشروع همسر چگونه است ؟

طلاق به علت خیانت همسر
۲,۲۶۶
۷
۰
دوشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۳:۳۵
در این مقاله بررسی مصادیق طلاق به دلیل خیانت مرد، خیانت زن و مواردی که منجر به صدور حکم طلاق به دلیل خیانت، همچنین مواردی که به دلیل خیانت مرد یا زن منجر به صدور حکم طلاق نمی‌شود، پرداخته می‌شود.
طلاق به علت خیانت همسر

طلاق به دلیل خیانت همسر

به جرأت می توان گفت که در سال های اخیر یکی از بیشترین موارد طلاق در ایران در خصوص خیانت همسر بوده است. خیانت مرد به زن در پی رابطه نامشروع یکی از شایع ترین علل طلاق می باشد که به تازگی شاهد طلاق هایی بخاطر رابطه نامشروع زن و خیانت زن به مرد هم بوده ایم.

ازدواج اشخاص با یکدیگر و ادامه ی زندگی مشترک، مستلزم وفاداری و صداقت با طرف مقابل خواهد بود و بنابراین این تعهدی است که با توجه به ماهیت نکاح و روابط زناشویی شکل گرفته است. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند ناسازگاری و عدم تفاهم در زندگی متاهلی و مشترک خود را دستاویزی برای برقراری رابطه ی غیر اخلاقی و نامشروع قرار دهد. از همین رو خیانت هر کدام از زوجین به هر نحوی هم که باشد، موجب فروپاشی کانون خانواده خواهد بود و می‌توان در بعضی از موارد موجب صدور حکم طلاق هم بشود. طلاق به دلیل خیانت مرد، از سالهای گذشته، یکی دیگر از موارد بسیار شایع پرونده ها در دادگاه‌های خانواده بوده که بعضا رسیدگی در این مورد منجر به صدور حکم طلاق شده است.

اگر مرد تحت شرایطی قرار بگیرد که نیاز به ازدواج مجدد داشته باشد، می‌تواند این دادخواست را از دادگاه داشته و با توجه به شرایط مرد اجازه ی ازدواج مجدد به وی اعطا گردد و بدون این که اقدام و اجازه ی ازدواج مرد، بتواند موجب طلاق به دلیل خیانت مرد شود. به صورت کلی رابطه ی مرد با غیر همسر خود نمی‌تواند دلیلی به عنوان طلاق باشد ولی در بعضی موارد، خیانت مرد به عنوان دلیل طلاق با توجه به مصادیق آن ممکن است موجب طلاق به دلیل خیانت مرد باشد.

separator line

صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد

خیانت مرد، با توجه به عرف و موارد قانونی ملاک تشخیص می‌باشد. بر همین اساس، خیانت مرد مصادیق متعددی دارد. نزدیک ترین مصداق شبیه به خیانت مرد، وجود رابطه ی نامشروع مرد با زن نامحرم است که می‌تواند به صورت زنا و یا در قالب جرایم و مصادیق رابطه نامشروع باشد و بر همین اساس رفتارهای غیر متعارف و غیر شرعی مرد در زندگی زناشویی که به شکل رابطه ی نامشروع می‌باشد، در صورت تعدد و تکرر می‌تواند از موجبات اثبات سوء معاشرت مرد تلقی و در نتیجه موجب عسر و حرج زن گردد. از جهتی دیگر، خیانت مرد می‌تواند به شکل دیگری با توجه به عرف مطرح شود و آن در صورتی است که مرد بدون اطلاع همسر خود، ازدواج با شخص دیگری داشته باشد و این امر اثبات شود.

separator line

شرایط امکان صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد

با توجه به موارد و مصادیقی که به عنوان طلاق به دلیل خیانت مرد مطرح گردید، باید به این موضوع اشاره گردد که هرگاه خیانت مرد به شکل ایجاد و برقراری رابطه ی نامشروع از قبیل زنا و یا غیر زنا و در قالب رابطه ی نامشروع باشد و این امر اثبات شود، نمی‌تواند موجب صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد مطرح شود؛ چرا که در قانون زوجه با توجه به شرایط بسیار محدود و مضیقی تحت عنوان موارد عسر و حرج می‌تواند با اثبات آن برای طلاق اقدام کند.

مگر این که خیانت مرد یکی از مصادیق عسر و حرج در زندگی زناشویی تحت عنوان سو معاشرت مرد و سو رفتار وی با خانواده و همسر خود که به زن این اجازه را برای طلاق می دهد، باشد و به علاوه باید برای قاضی دادگاه محرز گردد که خیانت مرد به دلیل رابطه ی نامشروع موجب به وجود آمدن وضعیتی خواهد بود که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در غیر این صورت خیانت مرد به دلیل رابطه نامشروع نمی‌تواند موجب حکم طلاق باشد.

راه دیگر این است که اگر بتواند یکی از موارد چهارده گانه شروط چاپی ضمن عقد (سند نکاحیه) ( در صورتی که مرد امضاء کرده باشد) را ثابت کند که در این صورت وکیل مرد (زوج) در طلاق و قبول می شود و می تواند طلاق بگیرد. حال با توجه به آنچه گفته شد اثبات رابطه نامشروع شوهر و گرفتن حکم در این خصوص می تواند با تشخیص دادگاه هم از مصادیق عسر و حرج باشد و هم از مصادیق بند های ۲ و ۹ شروط ضمن عقد نکاح، با این توضیح که رابطه نامشروع عرفا سوء رفتار و سوء معاشرت زوج می شود و از جرایمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد.

البته باید توجه داشت که در نهایت این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که با توجه به شرایط، شخصیت و نوع رابطه زوجین تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ می کند. در تمام این موارد باید توجه کرد که صرف اتهام زنی یا داشتن عکس و پرینت راهگشا و موثر نیست و بایستی در خصوص رابطه نامشروع حکمی از سوی دادگاه صادر شده باشد بعضی درخواست می کنند که اگر پرینت موبایل همسرم گرفته شود مشخص می شود که او رابطه نا مشروع دارد در حالی که دادگاه خانواده رسیدگی کننده به طلاق به این مسایل ورود پیدا نمی کند فقط اگر رایی در این خصوص باشد ضمیمه پرونده می شود و دادگاه به آن استناد می کند.

با توجه به شرط مندرج در سند ازدواج مبنی بر ازدواج بدون اجازه ی زوجه، هرگاه خیانت مرد در قالب ازدواج مجدد بدون اطلاع و رضایت همسر خود باشد، می‌تواند موجب صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد شود و نوع ازدواج هم تفاوتی در مجوز برای جدایی ایجاد نمی‌کند.

البته نکته ای که باید به آن اشاره گردد این است که هرگاه زوجه بدون اجازه ی مرد منزل را ترک کرده باشد و یا این که از همسر خود تمکین نکند، در صورت اثبات و قطعیت عدم تمکین و نشوز وی و با وجود الزام به تمکین، از رای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند به مرد اجازه ی ازدواج مجدد را بدهد که در صورت ازدواج، این امر از موارد خیانت مرد محسوب نمی‌شود تا مجوزی برای صدور حکم طلاق به دلیل خیانت مرد قرار گیرد.

separator line

آثار ناشی از طلاق به دلیل خیانت مرد

هرگاه به تشخیص قاضی خیانت مرد به دلیل رابطه ی نامشروع، از مصادیق عسر و حرج زوجه نباشد و منجر به صدور حکم طلاق نشود، زوجه نمی‌تواند از همسر خود جدا شود؛ ولی اگر دچار کراهت و تنفر از زوج شده باشد، در صورت رضایت مرد و بخشش بخشی از مهریه یا معادل مهریه و یا بیش از مهریه، می‌توانند به صورت توافقی از یکدیگر جدا شوند. ولی با احراز عسر و حرج زوجه در صورت خیانت مرد به جهت رابطه ی نامشروع، منجر به حکم طلاق می‌شود و در این مورد مهریه در صورت مطالبه تماما پرداخت می‌شود.

با ازدواج مجدد مرد، زن می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و با صدور حکم طلاق، مرد مکلف به پرداخت نفقه در ایام عده خواهد شد و می‌تواند تمام مهریه ی خود را مطالبه کند ولی به دلیل این که دادخواست طلاق از طرف زن بوده، زن مستحق تملک نصف دارایی شوهر نمی‌شود.

با خیانت مرد در صورت ازدواج مجدد و یا برقراری رابطه ی نامشروع، هر گاه دادخواست طلاق از جانب مرد باشد و در حالی که زوجه تمکین کرده است، زوجه مستحق تملک نصف دارایی شوهر می‌شود.

separator line

طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)

به این نکته بسیار مهم باید توجه داشت که در فرض اثبات رابطه نامشروع زنی که شوهر دارد مهریه او از بین نمی رود به عبارت دیگر حتی اگر زنی از بابت هر جرمی در زندان هم که باشد می تواند از زندان دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت شوهر تقدیم دادگاه کند. گرچه در این مواقع دیده شده است که زن از ترس آبروریزی و دادگاه، در قبال طلاق و شکایت نکردن شوهر حاضر به گذشت از مهریه و اصطلاحا طلاق توافقی شده است ولی از حیث مقررات حقوقی اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه نخواهد شد.

بر طبق قانون حق طلاق با مرد است و اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند در نهایت رای (گواهی عدم امکان سازش) صادر خواهد شد ولی ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج می باشد که در رای دادگاه منعکس می گردد.

فرض کنید که مردی به دلیل رابطه نامشروع همسرش، شکایت کرده و در این خصوص رای قطعی محکومیت صادر شده باشد حال بخواهد دادخواست طلاق به استناد آن تقدیم دادگاه خانواده کند. خوب جای سوال که رای دادگاه چه خواهد بود ؟ در این مورد توضیح داده شد که اگر مرد قبلا پرداخت نکرده باشد حتی در صورت اثبات رابطه نامشروع دادگاه موظف است که نسبت به مهریه در ضمن رای طلاق تعیین تکلیف کند و مرد را مکلف به پرداخت کند البته اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت مهریه موکول به استطاعت مرد و اثبات آن از طرف زوجه می باشد.

در ادامه این که رابطه نامشروع باعث از بین رفتن اجرت المثل ایام زوجیت هم نمی باشد و دادگاه در ضمن پرونده طلاق با ارجاع به کارشناس جهت برآورد آن، در دادنامه نسبت به آن تعیین تکلیف می کند.

اما اگر مردی شرط چاپی تنصیف اموال مندرج در عقدنامه را امضاء کرده باشد، امکان دارد طبق تشخیص دادگاه یا دادن حکم رابطه نا مشروع به قاضی رسیدگی کننده به طلاق از این شرط رهایی پیدا کند زیرا در شرط مذکور آمده است که در صورتی زن مستحق تا نصف اموال موجود بعد از ازدواج می باشد که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوء رفتار و سوء اخلاق او نباشد.

separator line

پرسش و پاسخ درباره طلاق به علت خیانت همسر

سوال: وقت بخیر همسرم مدت چهار ماه هست به دلیل فکر خیانت من از خانه رفته و مدارک او پیام های رو گوشی من بصورت واتساپ و پیامک ، از آن موارد عکس گرفته و شکایت کیفری کرده آیا بعد از گذر چهار ماه می تواند چنین ادعایی با این مدارک و گذر زمان داشته باشد. تشکر.

جواب: بله، ایشان بعد از گذشت ۴ماه هم می توانند نسبت به رابطه نامشروع شکایت خود را مطرح کنند. در خصوص اسکرین شات از پیام ها چنانچه استناد این پیام ها به شما قابل اثبات باشد و متن پیام ها مبتنی بر رابطه جنسی و عاشقانه باشد می تواند از قرائن و امرات اثبات این جرم باشد در هر حال تشخیص ارزش و اعتبار مدارک با مقام قضایی است. در خصوص سندیت داشتن اسکرین شات ها لازم به توضیح است در صورتی که شاکی متن پیام ها را هم بتواند ارائه دهند یعنی استناد پیام ها را به طرفین ثابت کند و ثابت کند این پیام ها توسط متهم و از خط ایشان صادر شده در این صورت می تواند از دلایل مثبته یا اثبات کننده ی جرم رابطه نامشروع باشد .

سوال: سلام آیا زن میتونه از همسر خودش یا معشوقه همسر خودش شکایت کند ؟

جواب: با سلام. کاربر گرامی، سوال جنابعالی بسیار کلی است و برای دریافت پاسخ نیاز به توضیحات بیشتری می باشد.اما اگر منظور شما شکایت تحت عنوان روابط نامشروع می باشد میتواند بطرفیت هر دو نفر یعنی هم همسر و هم معشوقه وی باشد.

سوال: سلام وقتتون بخیر. 4 ساله که ازدواج کردم و بچه هم نداریم ولی بدلیل ناراضی بودن خانوادها و وضعیت نامتعادل کاریم توافق کردیم که از هم طلاق توافقی بگیریم ولی زنم ازوقتی که رفت خونیه پدرش کلان نظرش روبخشش مهریه عوض شده.

درنبودزنم رابطیه پیامکی عاطفی درحد۱۵الی۲۰ روز بازنی دیگر ایجادشد ولی رابطیه جنسی برقرارنشد و دیگر آن رابطه وجودندارد. میخوام بدونم زنم میتونه با ادعای این که من رابطه پیامکی داشتم ادعای خیانت کنه و حق طلاق رو ازم بگیره. یا هر حکمی که باعث بشه بضررمن تموم شه ؟

جواب: سلام و امید رحمت. خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم انگاری نشده است.
ارسال یک پیام که محتوای ابراز علاقه ساده باشد نمی تواند جرم باشد. در هر صورت این به عهده قاضی پرونده می باشد که ایشان بعد از ورود به پرونده و در اختیار داشتن مدارک رای خود را اعلام خواهد کرد. در هر صورت نه می توان گفت پیامک غیر شرعی دلیل کافی میباشد و نه می توان گفت بی تاثیر در روند کار دادگاه خواهد بود. اثبات خیانت یا توهم به خیانت، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای زن از موجبات طلاق باشد.مرد هر وقت بخواهد میتواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود داشته باشد. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده است.

بیشتر بخوانید:

اثبات جرم رابطه نامشروع به چه صورت می باشد ؟

رابطه نامشروع زن شوهردار چگونه قابل تشخیص است ؟

محکومیت به رابطه نامشروع منجر به سوء‌ پیشینه می شود ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(7 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter