دلگرم
امروز: جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۹ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب غاز : 38 تفسیر و تعبیر دیدن غاز در خواب
1
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن غاز تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن غاز در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب غاز دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب غاز ، تعبیر خواب حمله غاز ، تعبیر خواب حرف زدن با غاز ، تعبیر خواب گرفتن غاز و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب غاز

تعبیر خواب غاز

1- غاز در خواب نشانه مهاجرت و آرزوی سفر به دوردست هاست. این خواب را معمولا کسانی میبنند که مدام در سفر هستند. شاید هم نگران سفر به آینده هستید. غاز همچنین نشانه زن است.
2- تعبیر دیدن تخم غاز در خواب نشانه این است که عواقب کارهای خود را در نظر نمی گیرید و نا امید و بی تحرک هستید. سعی کنید بیشتر به آینده فکر کنید و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید.

آنلی بیتون می‌گوید :
3- اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .
4- اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .
5- اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می برید ، علامت آن است که ملکی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید .

لوک اویتنهاو می گوید :
6- تعبیر خواب پروراندن غاز : یک کار جانفرسا در انتظارتان است.


تعبیر خواب حمله غاز

7- اگر درخواب دیدید که غاز به شما حمله کرد یا می خواست به شما آسیب بزند تعبیرش این است که شما به دردسر افتاده اید. این خواب نشانه اتفاقات بد در خانواده است. شاید هم به خاطر رسیدن اهدافتان دیگران را ناراحت کنید.


تعبیر خواب دنبال شدن توسط غاز

8- اگر غازها شما را تعقیب میکردند تعبیرش این است که مردم سعی میکنند شما را از مشکلات واقعی منحرف می کنند. ممکن است به زودی خبرهای بدی را بشنوید.
9- اگر در خواب دیدید که به دنبال غاز می دویدید تعبیرش این است که دوست دارید به سفر بروید. احتمالا برنامه سفرتان را از مدت ها قبل چیده اید و دوست دارید دوباره همه آنها را مرور کنید.


تعبیر خواب حرف زدن با غاز

10- اگر در عالم رویا دیدید که با غاز صحبت میکردید باید به پیام های غاز توجه کنید. شما عاشق هستید و هرگز تنها نیستید. از آنجایی که غاز نشانه زن است، به زودی با یک زن تحصیکرده آشنا می شوید که مسیر زندگی را به شما نشان خواهد داد.


تعبیر خواب گرفتن غاز

11- اگر درخواب دیدید که دنبال غاز دویدید و آخر او را گرفتید، تعبیرش این است که شما به شدت مسائل را جدی میگیرید و باید کمی از جنبه شوخی به بعضی چیزها نگاه کنید. احتمالا کسی از خانواده شما می خواهد مهاجرت کند، اما شما اجازه این کار را به او نمی دهید.


تعبیر خواب پر کندن غاز

12- تعبیر کندن پر غاز در خواب نشانه نارضایتی از وضعیت کنونی است. شما به خوبی حمایت نمی شوید و در حال حاضر تنهای تنها شده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :
13- تعبیر خواب پر کندن غاز : سرخورده شدن


تعبیر خواب غاز پخته

14- غاز سرخ کرده یا برشته در خواب نشانه شادی و میهمانی است. به زودی به جشنی بزرگ دعوت می شوید و به سود و منفعت خوبی خواهید رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :
15- تعبیر خواب بریان کردن غاز : یک مهمان


تعبیر خواب شکار غاز

16- اگر در خواب دیدید که غازی را شکار میکردید تعبیرش این است که به زودی یکی از عزیزانتان به سفر خواهد رفت و شما برای همیشه تنها می شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :
17- تعبیر خواب کشتن غاز : ارث


تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو می گوید :
18- تعبیر خواب خوردن غاز : یک همراه پرچانه

آنلی بیتون می‌گوید :
19- خوردن غاز در خواب ، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .


تعبیر خواب غاز در خانه

20- دیدن غاز در خانه نشانه موفقیت در کار است. با این حال باید خود را برای همه چیز آماده کنید. غاز اگر در حمام یا در اتاق خواب باشد تعبیرش بهتر است.
21- دیدن غازها در حیاط خانه نشانه اوقات خوب و خوش با خانواده است.
22- تعبیر دیدن غاز در قفس، نشانه محدود بودن و عدم آزادی است. شاید خود شما قربانی شدید یا اینکه کسی را قربانی کرده اید. در هر دو صورت باید به هر شکل ممکن خود را از این وضعیت خلاص کنید زیرا این شکل از زندگی به ضرر شما تمام خواهد شد.


تعبیر خواب غاز طلایی

23- دیدن غاز طلایی در خواب، نشانه خوشبختی و سعادت است. به زودی به ثروت بزرگی خواهید رسید و تجارت جدیدی به راه خواهید انداخت.


تعبیر خواب غاز سفید

24- دیدن غاز سفید در خواب نشانه پیشرفت در کار است. به زودی وارد کار تازه ای خواهید شد و بر همکاران خود نظارت خواهید کرد.


تعبیر خواب غاز سیاه

25- دیدن غاز سیاه در خواب نشانه مرگ یا تصادف شما یا یکی از اعضای خانواده است.


تعبیر خواب غاز آبی

26- غاز آبی در خواب نشانه عشق و آرامش روحی است. به زودی با کسی که دوست دارید ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب غاز بزرگ و عظیم الجثه

27- دیدن غاز بزرگ و غول پیکر در خواب نشانه اغراق در کار است. سعی کنید همه چیز را ساده بگیرید و مسائل را بیش از پیش بزرگ نکنید. تعبیر دیگر این خواب این است که شما به سفری بزرگ فکر میکنید. سفری که زندگی شما را تغییر خواهد داد.


تعبیر خواب غاز چاق

28- دیدن غاز چاق و چله در خواب نشانه موفقیت است. شما از زندگی تان لذت خواهید برد و پیشنهادات کاری خوبی خواهید گرفت.


تعبیر خواب غاز کوچک

29- تعبیر دیدن غاز کوچک در خواب نشانه این است که به زودی از کاری که انجام می دهید نا امید می شوید زیرا حس میکنید که این کار مطابق میل شما نخواهد بود.


تعبیر خواب غاز مرده

30- دیدن غاز مرده در خواب نشانه این است که زمان استراحت و تعطیلات شما رسیده است. شما به شدت کار کرده اید و تا حد مرگ خود را خسته و افسرده کردید. وقت آن رسیده کمی به خود برسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
31- دیدن غاز مرده در خواب ، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید .


تعبیر خواب مدفوع غاز

32- دیدن فضله غاز روی زمین نشانه این است که به زودی کمک های خوبی از خانواده میگیرید و آنها شما را حمایت خواهند کرد.


تعبیر خواب غاز خانگی

33- دیدن غاز اهلی و نگه داشتن آن به عنوان حیوان خانگی، نشان دهنده این است که با همسر وفادار و مهربانی ازدواج خواهید کرد.


تعبیر خواب غازهای زیاد

34- تعبیر دیدن گله غاز ها در خواب نشانه این است که به زودی در یک جمع دوستانه شرکت خواهید کرد. اتحاد شما باعث می شود که اتفاقات خوبی برایتان بیوفتد.


تعبیر خواب خریدن غاز

لوک اویتنهاو می گوید :
35- تعبیر خواب خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود.


تعبیر خواب پرواز غاز

لوک اویتنهاو می گوید :
36- تعبیر غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است.


تعبیر خواب غاز وحشی

لوک اویتنهاو می گوید :
37- غاز وحشی : خبرهایی از خارج از کشور خواهید داشت.


تعبیر خواب صدای غاز

آنلی بیتون می‌گوید :
38- اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می کند ، نشانة آن است که یکی از افراد خانوادةشما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید ، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب غاز

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب جوجه : ۳۰ نشانه و تعبیر دیدن جوجه در خواب

تعبیر خواب گنجشک : ۴۳ نشانه و تفسیر دیدن گنجشک در خواب

تعبیر خواب شتر مرغ : دیدن شترمرغ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مرغ : ۴۲ نشانه دیدن مرغ در خواب

تعبیر خواب اردک : دیدن اردک در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر و معنی خواب قفس چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (1 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • dream-meaning.net
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits