دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۹ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۵ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب گنجشک : ۴۳ نشانه و تفسیر دیدن گنجشک در خواب
53
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب گنجشک دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های گنجشک در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب گنجشک دیدن چه معنایی دارد ؟

1- گنجشک در خواب نشانه موفقیت، روابط اجتماعی و عاشقانه، شادی، رفاه، نعمت است.
2- تعبیر دیدن یک جفت گنجشک در خواب نشانه عشق و روابط عاشقانه است.
3- تعبیر خواب تخم گنجشک در خواب این است که به زودی کار و بارتان سکه خواهد شد.
4- تعبیر خواب گنجشک بدون پر نشانه خوبی نیست. این خواب بیانگر این است که زیر سلطه شخصی قرار گرفته اید که از شما پولدارتر و قدرتمند تر است.
5- اگر در خواب دیدید که مشغول عکس گرفتن از گنجشک هستید تعبیرش این است که از پیشرفت دیگران لذت می برید و انسان حسودی نیستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- تعبیر خواب گنجشک مردی است پر هیاهو اما فاقد اصالت و ریشه و یا مالی است که دیری نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود .
7- گنجشک ماده در خواب را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است .
8- به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم

لوک اویتنهاو می گوید :
9- تعبیر خواب گنجشک دعوا و تشنج است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- تعبیر دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

آنلی بیتون می‌گوید :
11- دیدن گنجشک در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارید و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .


تعبیر خواب گنجشک ها

12- تعبیر دیدن یک دسته گنجشک در خواب نشان دهنده دستاوردهای کسب و کار و قدرت است. این خواب همچنین نشانه شنیدن اخبار خوب است که در آینده نزدیک خواهید شنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می کردند و جیک جیک می نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جوئی می نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی خواهند بگویند یا نمی توانند فاش کنند .


تعبیر خواب پرواز گنجشک

14- تعبیر دیدن پرواز گنجشک در خواب نشانه فرصت های از دست رفته یا بی میلی شما برای رسیدن به موفقیت است.
15- اگر در خواب دیدید که گنجشک ها در یک فضای بسته پرواز میکردند تعبیرش این است که میل شما به آزادی یا مستقل بودن بسیار زیاد است و دوست دارید در مسیری که خودتان انتخاب می کنید قدم بردارید.
16- اگر خواب دیدید که گنجشکی قادر به پرواز کردن نبود تعبیرش این است که به زودی شاهد رویارویی با برخی مشکلات خواهید بود. این خواب در واقع هشدار بزرگی به شما می دهد که بیشتر مراقب باشید.
17- اگر در خواب دیدید که گنجشک ها سعی میکردند پرواز کنند تعبیرش این است که شما سعی می کنید هر طور شده موفق شوید. ممکن است افرادی این اجازه را به شما ندهند که بهتر است هر چه زودتر آن را شناسایی کنید.
18- اگر خواب دیدید که گنجشک ها روی سر شما پرواز میکردند تعبیرش این است که از رقبای کاری خود پیشی میگیرید و موفق می شوید.
19- اگر خواب دیدید که با گنجشک ها پرواز کردید تعبیرش این است که سود مالی خوبی خواهید رسید و آزاد می شوید.


تعبیر خواب گنجشک داشتن

20- تعبیر داشتن و نگهداری گنجشک در خواب نشانه این است که خدا محافظ و نگهبان شماست و افکار منفی تان اجازه لغزش و شکست را به شما نخواهد دارد.


تعبیر خواب حمله گنجشک

21- تعبیر حمله گنجشک به شما نشانه این است که با برخی مسائل و مشکلات روبرو می شوید. در برخی موارد این خواب نشانه ناتوانی در کنترل احساسات است و همچنین نشانه جدایی است.


تعبیر خواب گنجشک زخمی

22- تعبیر زخمی شدن گنجشک در خواب نشانه نا امیدی است. شما احساس ضعف و ناتوانی می کنید.
23- تعبیر دیدن گنجشک زخمی در خواب نشانه وجود یک بیماری است. بهتر است هر چه زودتر چک آپ شوید و مراقب سلامتی تان باشید.

آنلی بیتون می‌گوید :
24- تعبیر خواب گنجشک زخمی ، اضطراب و پریشان خاطر شدن است .


تعبیر خواب گنجشک مرده

25- تعبیر خواب گنجشک مرده ناامیدی و افسردگی است.
26- دیدن خواب گنجشک مرده همچنین به وضعیت دشوار در زندگی اشاره دارد و به شما هشدار می دهد که زندگی خود را تغییر دهید.


تعبیر خواب لانه گنجشک

27- خواب لانه گنجشک نشانه امنیت و استقلال و آرامش است.
28- تعبیر خواب لانه گنجشک همچنین نشان دهنده فرصت های جدید شغلی و آغاز پروژه های موفقیت آمیز کاری می باشد.
29- تعبیر دیدن لانه خالی گنجشک در خواب نشانه خوبی نیست. احتمالا این خواب بیانگر مشکلات مالی است. اما خبر خوب اینکه شما از پس آن مشکلات بر خواهید آمد.


تعبیر خواب گنجشک بزرگ

30- تعبیر دیدن گنجشک بزرگ در خواب نشانه سنگین شدن مسئولیت های شماست. این موضوع به شما فشار زیادی وارد کرده و ممکن است به شما آسیب بزند. سعی کنید کمی وظایف خود را محدودتر کنید.


تعبیر خواب گنجشک کوچک

31- تعبیر دیدن گنجشک کوچک در خواب نشانه انجام یک پروژه نوپا ولی موفق است.


تعبیر خواب شکار گنجشک

32- تعبیر شکار گنجشک در خواب خوب نیست و نشانه بدبختی و ورشکستگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
33- تعبیر خواب کشتن گنجشک با تفنگ انجام عملی بیهوده است
34- تعبیر خواب گرفتن گنجشک ملاقات غیر منتظره است


تعبیر خواب گنجشک گرفتن

35- اگر خواب دیدید که گنجشک را در دستتان گرفتید تعبیرش این است که از فرصت هایتان نهایت استفاده را می برید.


تعبیر خواب خوردن گنجشک

36- گنجشک خوردن در خواب نشانه سلامت روح و جسم است.


تعبیر خواب دانه خودن گنجشک

37- دانه خوردن گنجشک در خواب تعبیرش این است که به زودی به پول زیادی دست خواهید یافت .


تعبیر خواب فضله گنجشک

38- تعبیر دیدن فضله گنجشک در خواب بیانگر خبری بسیار خوب در آینده است. بنشینید و منتظر باشید.


تعبیرخواب گنجشک سیاه

39- دیدن گنجشک سیاه در خواب نشانه این است که به زودی خبر بدی را خواهید شنید. همچنین این خواب نگرانی های شما را در آینده نشان می دهد.


تعبیر خواب گنجشک سفید

40- گنجشک سفید درخواب نشانه صلح و آزادی است.


تعبیر خواب گنجشک در خانه

41- تعبیر دیدن گنجشک در خانه نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده از دست دادن برخی روابط با دوستانتان است.


تعبیر خواب گنجشک در قفس

42- اگر در خواب گنجشکی را در قفس دیدید تعبیرش این است که شخصی شما را تحت فشار قرار داده و آزادی عمل را از شما گرفته است. سعی کنید خودتان را از این بند رها کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
43- تعبیر دیدن خواب گنجشک در قفس آنست که با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید .


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد و نشانه چیست ؟

تعبیر و معنی خواب قفس چیست ؟

تعبیر خواب جوجه : ۳۰ نشانه و تفسیر دیدن جوجه در خواب

تعبیر خواب کبوتر : ۴۹ نشانه و تعبیر دیدن کبوتر در خواب

تعبیر خواب قناری : ۱۵ نشانه و تفسیر دیدن قناری در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (53 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits