دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
خواب زلزله یعنی چه ؟
38
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب زلزله دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های زلزله در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب زلزله نشانه چیست ؟

تعبیر خواب زلزله

1- زلزله در خواب نماد آشفتگی، تهدید، تغییرات غیر منتظره و اتفاقات عجیب در زندگی، از دست دادن ثبات، مشکلات در روابط و احساس نا امنی است.
2- برخی اوقات وقوع زمین لرزه در خواب نشان دهنده تغییرات فاجعه بار است که در زندگی تان اتفاق می افتد. احتمالا چیزهای ارزشمندی را در زندگی از دست داده اید.
3- تعبیر خواب زلزله مچنین میتواند نشانه تحولی بزرگ در برخورد با مسائل زندگی باشد.
4- تعبیر خواب دیدن زلزله همچنین نشانه افسردگی و احساسات سرکوب شده نیز باشد.
5- اگر در خواب دیدید که بالای بلندی ایستاده اید و مشغول تماشای زلزله هستید تعبیرش این است که به زودی اخبار بدی را خواهید شنید و جز تاسف و ناراحتی کار دیگری از شما بر نمی آید.
6- اگر در خواب دیدید که خبر زلزله را شنیدید تعبیرش این است که به زودی خبر غیر منتظره ای را خواهید شنید که زندگی شما را کاملا تغییر خواهد داد.
7- تعبیر دیدن ویرانی های بعد از زمین لرزه در خواب نشان دهند درگیری یا بیماری است. سعی کنید بیشتر از خود و عزیزانتان مراقبت کنید.
8- تعبیر خواب زمین لرزه ناشی از فوران آتشفشان نشانه این است که چندین بار خشمگین شده اید و این خشم باعث واکنش های بزرگ در آینده شده است..

لوک اویتنهاو می گوید :
9- تعبیر زلزله در خواب تغییرات و بی ثباتی است

آنلی بیتون می‌گوید :
10- احساس زمین لرزه در خواب ، نشانه آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و تعبیرش پریشانی و شکست در حرفه است .

ابراهیم کرمانی گوید :
11- اگر بیند زمین آهسته لرزید و یک طرف فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند ، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج بردتعبیر خواب زلزله ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
12- اگر خواب ببیند زلزله شد و زمین لرزید ، تعبیرش آنست که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد ( به اندازه جنبیدن زمین ) و بعضی ازمعبران گویند : اگر بیند زمین می لرزید ، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری در آن دیار بروز کند


تعبیر خواب زلزله از امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
13- زلزله و حنف و زمین فرو شدن ، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از جانب پادشاه و یا تعبیرش قحطی و بیماری است
14- در همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و عذاب و علامت بد بر اهل آن دیار است


تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف

یوسف نبی علیه السلام گوید :
15- تعبیر دیدن زلزله خوف از سلطان است

تعبیر خواب زلزله مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است . اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید
17- اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود .
18- معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد .
19- چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود . ب
20- اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید .
21- به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است .


تعبیر خواب لرزش زمین

22- دیدن لرزش زمین در خواب اگر به شدت بود تعبیرش بی ثباتی مالی و ناامنی است. همچنین ممکن است مدتی به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود بوده اید و دوست دارید به زندگی خود را سر و سامان بدهید. مشکلات مالی کمر شما را شکسته است و به دنبال راهی برای حل بی پولی خود می گردید.

تعبیر خواب زلزله و ریختن ساختمان

23- دیدن زلزله به همراه ریختن ساختمان بلند در خواب نشانه این است که تلاش های طولانی مدت شما برای رسیدن به موفقیت بی ثمر و بی نتیجه مانده است و هر چه رشته کرده بودید با ناکار آمدی دیگران پنبه شده است.
24- اگر عاشق هستید و این خواب ریختن ساختمان بر اثر زلزله دیدید تعبیرش این است که به زودی در عشق شکست می خورید. اما برای کسانی که ازدواج کرده اند تعبیرش این است که به زودی طلاق خواهید گرفت. برای تجار و کسانی که در شغلشان پیشرفت کرده اند دیدن این خواب نشانه ورشکستگی کامل و خراب شدن آرزوهای بلند مدت است و برای افراد مسن دیدن این خواب نشانه بیماری و مشکلات مربوط به سلامت می باشد.


تعبیر خواب مردن در زلزله

25- اگر در خواب دیدید که بر اثر زمین لرزه جان خود را از دست دادید تعبیرش این است که در آینده نزدیک قربانی یک فاجعه خواهید شد. سعی کنید بیشتر مراقب اطراف خود باشید.


تعبیر خواب فرار از زلزله چیست

26- اگر در عالم خواب دیدید که از زلزله فرار می کردید تعبیرش این است که به دلیل تصمیم گیری های بد و مدیریت ناموفق خود مجبور می شوید تا برخی پروژه های خود را لغو کنید.
27- اگر در عالم رویا دیدید که شاهد فرار کردن مردم از زلزله بودید تعبیرش این است که به زودی در آن محل بلایی بر سر شما نازل می شود. سعی کنید با دیدن این خواب بیشتر مراقب خود باشید و مدتی از آن محل دوری کنید.


تعبیر خواب زلزله شدید

28- تعبیر خواب زلزله شدید در صورتی که هنگام زلزله مکان امنی را پیدا کرده بودید و خود را در آنجا مخفی کردید تعبیرش این است که در شرایط خاص و بد می توانید تصمیم های درستی در زندگی بگیرید.


تعبیر خواب زلزله خفیف

29- تعبیر دیدن زلرله خفیف در خواب این است که به زودی بدهی های خود را پرداخت می کنید.


تعبیر خواب زلزله و ترک خوردن دیوار

30- اگر در خواب دیدید که پس از زمین لرزه، دیوار و یا زمین ترک خورد، نشانه هشداری در زندگی شخصی می باشد. سعی کنید در برخورد با مشکلات و موانع زندگی منطقی تر رفتار کنید.


تعبیر خواب نجات یافتن از زلزله

31- تعبیر نجات یافتن از زمین لرزه این است که در آینده به دوستان خود کمک می کنید تا مشکلاتشان را حل کنند.


تعبیر خواب زلزله در محل کار

32- اگر درخواب دیدید که در طول زلزله در محل کارتان بودید تعبیرش این است که اختلافات شدیدی با کارفرمایان یا کارمندان خود دارید که در آینده باعث مشکلات بسیاری برای شما خواهد شد. سعی کنید اختلافات و مشکلات غیر ضروری خود را کنار بگذارید.


تعبیر خواب لرزیدن خانه

33- تعبیر لرزیدن خانه هنگام زمین لرزه نشانه این است که به زودی از آن خانه نقل مکان خواهید کرد و به جای دیگری می روید.


تعبیر خواب فرو ریختن خانه

34- اگر در خواب دیدیدکه هنگام زلزله، خانه شما فرو ریخت تعبیرش این است که یک دوره سخت و دشوار را در زندگی تجربه خواهید کرد. اما اگر در آن کسی آسیب ندید نشان دهنده این است که همه از بلا و آسیب جان سالم به در می برند و زندگی خود را از سر خواهند گرفت.


تعبیر خواب شنیدن صدای زلزله

35- تعبیر شنیدن صدای زلزله نشانه وجود یک شریک کاری یا همسر خیانت کار است. ممکن است به زودی از فریب و حیله او آگاه شده و از او جدا شوید.


تعبیر خواب زلزله و سیل

36- تعبیر دیدن زلزله و سیل و یا سونامی درخواب نشانه احساسات منفی، تغییرات ناگهانی بد و بدبختی است. به طوری که قادر به کنترل آن نیستید.


تعبیر خواب زلزله طولانی

37- اگر در خواب دیدید که زمین لرزه بیش از حد طول کشید و ادامه داشت تعبیرش این است که شرایط سخت و مشکلات شما ادامه دار است و این زودی ها تمام نمی شود.


تعبیر خواب زیر آوار ماندن

38- اگر خواب دیدید که بعد از زمین لرزه عده ای زیر آوار ماندند و شما سعی کردید کمکشان کنید تعبیرش این است که در خانواده اتفاق بدی خواهد افتاد و شما به هر طریق ممکن می خواهید آن ها را از این وضعیت خلاص کنید. اگر خودتان زیر آوار گیر کرده بودید و دیگران سعی می کردند تا شما را کمک کنند تعبیرش این است که مشکلاتتان به زودی حل می شود اما اگر زیر آوار ماندید و کسی به شما کمک نکرد تعبیرش بر عکس است.


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط :

خواب سیل : 49 نشانه و تعبیر دیدن سیل در خواب

تعبیر خواب سونامی : 20 معنی و تفسیر دیدن خواب سونامی

تعبیر خواب آتش سوزی : ۴۳ نشانه و تفسیر دیدن آتش سوزی در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (38 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits