دلگرم
امروز: جمعه, ۲۹ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب سونامی و سیل چیست ؟
18
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب سیل دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های سیل در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب سیل دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب سیل

1- سیل در خواب نشانه فراوانی در هر چیز است.
2- تعبیر خواب سیل آمدن نشانه اختلافات و نگرانی هاست.
3- تعبیر دیگر دیدن خواب سیل همچنین نشانه سرکوب احساسات و علایق شماست. به احتمال زیاد شخصی در اطراف شما وجود دارد که مانع از پیشرفت شما در زندگی می شود.
4- در برخی موارد تعبیر دیدن خواب سیل نا امیدی و عدم کنترل در زندگی است. احتمالا شخصی نظرات و عقاید خودش را به شما تحمیل کرده است.
5- تعبیر دیگری از سیل به خواب دیدن ، دشمنی بزرگ یا پادشاهی ظالم است
6- اگر در خواب بیند با سیل درگیر بود تعبیرش درافتادن با یک دشمن است و اگر در خواب دید که از سیل بیرون آمدن تعبیرش آن است که بر دشمنش پیروز خواهد شد
7- تعبیر خواب سیل آمدن در منطقه سردسیر ، غم و اندوه است
8- تعبیر خواب سیل آمدن در منطقه گرمسیر منفعت و شادی بود .
9- اگر خواب دیدید که سیل با سرعت بسیار بالا به سمت شما می آمد تعبیرش این است که شما قادر نیستید که تغییرات زندگی را کنترل کنید. این شرایط آنقدر سریع اتفاق افتاده که شما را گیج و سردرگم کرده است. این خواب نشان می دهد که زندگی شما در حال رکود است.
10- اگر خواب دیدید که توسط سیل محاصره شدید تعبیرش این است که احساسات جنسی شما سرکوب شده است. این خواب نشانه عدم تعادل احساسی شماست.
11- اگر خواب دیدید که سیل خانه ها را ویران کرد نشانه این است که در آینده ضرر مالی زیادی می بینید. این خواب همچنین نشانه حسادت کسی است که قصد دارد به شما آسیب بزند. اگر آب سیل پس از ویرانی کم شد تعبیرش این است که میتوانید دوباره از نو شروع کنید و مشکلاتتان را حل نمایید.
12- اگر در خواب دیدید که در داخل خانه و از پنجره مشغول تماشای سیل بودید تعبیرش این است که شما به دلیل موضوعی، بسیار نگران و مضطرب هستید و با این احساسات نمی توانید به راحتی کنار بیایید.
13- اگر در خواب دیدید که سیل در سر راه خود همه چیز را ویران کرد تعبیرش این است که به زودی در آن شهر بدبختی و بیماری و مشکلات گریبان گیر مردم خواهد شد. در واقع این خواب هشدار بزرگی به شماست. مشکلاتی مثل بیماری، مشکلات خانوادگی، مشکلات اقتصادی بسیار نگران کننده است.
14- اگر در خواب سیل دیدید که زباله و مدفوع از فاضلاب بیرون آمد تعبیرش این است که به خاطر کارهای زشتی که انجام داده اید بسیار خشمگین و خجالت زده هستید.

جابرمغربی گوید :
15- تعبیر خواب خرابی سیل آنست که مردم آن منطقه از فرمانرواشان سودی کسب خواهند کرد


تعبیر خواب سیل از نظر امام جعفرصادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است .
16- دشمنی بزرگ .
17- پادشاهی ستمگر .
18- لشگر غالب وپیروز .
19- فتنه و بلا .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
20- دیدن سیل در خواب تان تعبیرش مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
21- سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد .
22- تعبیر دیدن سیل آمدن در خواب آن است که در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد .
23- اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید .
24- خواب سیل در منطقه گرمسیر نشان دهنده شادی و فرج و خیر و برکت .

آنلی بیتون می‌گوید :
25- تعبیر دیدن سیلاب در خواب آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود


تعبیر خواب سیل بزرگ

26- تعبیر خواب سیل بزرگ و عظیم در خواب نشانه عدم تعادل احساسات در زندگی است.
27- بر اساس تعبیری دیگر دیدن سیل عظیم در خواب نشانه این است که اتفاقاتی بد در انتظارتان خواهد بود. اتفاقاتی که زندگی شما را کاملا زیر و رو خواهد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- دیدن سیل بزرگ در خواب اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد تعبیرش نیکو نیست .
29- اگر در خواب سیل ، آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست .
30- تعبیر شنیدن صدای سیل در خواب در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است .


تعبیر خواب سیل آرام

31- تعبیر خواب سیل آرام و یا سیلی که جوش و خروش نداشت این است که به زودی مشکلات و نگرانی هایتان برطرف خواهد شد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
32- تعبیر دیدن یک سیل آرام در خوا بتان این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد


تعبیر خواب دیدن سیل از راه دور

34- اگر خواب دیدید که از راه دور مشغول تماشای سیل بودید تعبیرش این است که اتفاقی در زندگی تان رخ می دهد که زندگی تان را کاملا تغییر خواهد داد. این اتفاق ممکن است شخصیت شما را کاملا تغییر دهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
35- اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید تعبیرش آن است که از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید


تعبیر خواب غرق شدن مردم در سیل

36- اگر خواب دیدید که مردم در سیل غرق شدند تعبیرش این است که چالش ها و موانعی در انتظار شماست که باید هر چه سریعتر آن ها را حل کنید. این چالش ها شما را بسیار اذیت می کند.


تعبیر خواب سیلاب گل آلود

37- تعبیر دیدن سیل گل آلود در خواب هشداری است که به شما می گوید به افراد دور و برتان اعتماد نکنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
38- دیدن خواب سیل گل آلود تعبیرش خطر و غم و اندوه بیشتر است


تعبیر خواب سیل در شهر

39- تعبیر خواب سیل آمدن در شهر این است که در آن شهر اتفاقات بسیار بدی خواهد افتاد.

آنلی بیتون می‌گوید :
40- اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، تعبیرش آن است که بیمار خواهید شد و یا در شغل خود زیان خواهید دید و یا اینکه هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .


تعبیر خواب در سیل بودن

41- اگر در خواب دیدید که در سیل ایستاده اید تعبیرش این است که با تمام توان و قدرت خود سعی می کنید موانع و چالش ها را از سر راه خود بردارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
42- اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد .
43- چنانچه در خواب دیدید در سیل فرورفته اید و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد شدت خطر کمتر است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
44- تعبیر خواب در سیل بودن این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید.
45- اگر در خواب سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش های احساسی است. احساسات سرکوب شده ی شما دارد شما را له می کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه هایی در مورد جایی در زندگی تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می کند.
46- تعبیر دیگر خواب در سیل بودن آن است که شما با تقاضاها و نظر قوی تان، دیگران را تحت فشار می گذارید (زیر بار تقاضاهای شما له می شوند).
47- تفسیر دیگری هم هست، این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تر و تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید

تعبیر خواب خانه در سیل

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
48- تعبیر خواب سیل بردن خانه این است که شما زیر بار احساساتتان له می شوید.
49- تعبیر خواب سیل در خانه این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید

تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر کامل خواب باران : ۷۸ نشانه و تفسیر دیدن باران در خواب

تعبیر خواب رنگین کمان : ۲۳ نشانه و تفسیر دیدن رنگین کمان در خواب

تعبیر خواب چتر : ۵۱ نشانه و تفسیر دیدن چتر در خواب

تعبیر خواب گردباد : ۲۷ نشانه و تفسیر دیدن گردباد در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.4 از 5 (18 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

ببژن | ۶ ماه پیش
تونستم تا حدودی بفهمم معنی خوابم را،،سپاس
0
0

hits