دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب قطار: ۵۶ نشانه و تفسیر دیدن قطار در خواب
81
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب قطار دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های قطار در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب قطار دیدن نشانه چیست ؟

تعبیر خواب قطار

1- قطار در خواب نشانه میل ما به تغییر چیزی در زندگی است. احتمالا شما نیاز دارید چیزی را در زندگی خود تغییر دهید.
2- تعبیر دیدن خواب قطار اگر در قطار خوشحال بودید این است که از وجود تغییرات در زندگی خوشحال هستید و اگر ناراحت بودید تعبیرش برعکس است.
3- اگر در خواب قطار پر از چمدانی را دیدید تعبیرش این است که در آینده نزدیک به مراقبت خانواده خود نیاز دارید.
4- اگر در خواب تان در قطار مسافری را دیدید که او را می شناختید تعبیرش این است که به زودی با فرد جدیدی وارد رابطه خواهید شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
5- تعبیر خواب قطار دیدن اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است .
6- تعبیر خواب آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید .
7- اگر خواب ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید تعبیرش آنست که به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
8- دیدن قطار در خواب تان تعبیرش تطابق و اطاعت است. شما کاری را می کنید که همه انجام می دهند.
9- خواب قطار به معنی این است که شما خیلی روشمند هستید. نیاز دارید که کارها را به صورت خاص سازماندهی کنید و به ترتیب و به شیوه ای منظم انجام دهید.
10- تعبیر خواب قطار اسباب بازی چنانچه در خواب تان با آن بازی کنید یا در خوابتان ببینید، بیانگر این ست که می خواهید کنترل و قدرت بیشتری روی زندگی تان، و جایی که می رود داشته باشید.
11- خواب دیدن اینکه شما از بازمانده های یک قطار تخریب شده هستید بیانگر هرج و مرج و آشفتگی است. مسیر به سوی اهدافتان، طبق مسیری که برنامه ریزی کردید پیش نمی رود. شما اعتماد به نفس ندارید و به توانایی تان در رسیدن به اهدافتان شک دارید.

آنلی بیتون می‌گوید :
12- تعبیر خواب حرکت کردن قطار با سرعت زیاد نشانة آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت .
13- اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصلا ریلی ندارد ، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و منفعت بوده است .


تعبیر خواب سوار قطار بودن

14- دیدن خواب سوار قطار بودن تعبیرش این است که در مسیری جدید قدم برداشته اید.
15- گاهی اوقات تعبیر خواب سوار بر قطار بودن خواب نشانه این است که در مورد موضوعی نگران هستید.
16- خواب سوار شدن در قطار اشتباهی تعبیرش این است که در مسیر اشتباهی قدم برداشته اید و راه را اشتباه رفته اید. این خواب به شما یادآوری می کند که اهداف اشتباهتان را بازبینی کنید و تصمیم بهتری در زندگی بگیرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
17- سوار قطار بودن در خواب تعبیرش آن است که تحولی در زندگی شما پدید می آید .
18- اگر دیدید سوار قطاری بودید که توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
19- خواب دیدن اینکه شما سوار قطار هستید نمادی از سفر زندگی شماست. بیانگر این است که شما در زندگی تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می روید.
20- سوار قطار شدن در خواب به معنی این است که شما عموما، بدون اینکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت هایی که عموما در آخر درست می شوند.


تعبیر خواب مسافر قطار

21- اگر خواب دیدید که در یک قطار پر از مسافر بودید تعبیرش این است که میل به اجتماعی شدن دارید و دوست دارید با کسی وارد رابطه شوید.


تعبیر خواب پیاده شدن از قطار

22- پیاده شدن از قطار در خواب تعبیرش این است که در ذهنتان به فکر تغییرات بزرگ هستید اما می ترسید که این تغییرات را عملی کنید. سعی کنید در زندگی تصمیم درستی بگیرید و برای عملی کردن تصمیماتتان دودل نباشید.
23- اگر درخواب دیدید که کسی از قطار پیاده شد تعبیرش این است که شخصی شما را دعوت به رفتن به جشنی می کند. جایی که میتوانید با افراد زیادی آشنا شوید.


تعبیر خواب قطار در حال حرکت

24- اگر خواب قطار در حال حرکت دیدید تعبیرش این است که وضعیت اجتماعی تان بهبود پیدا می کند. ممکن است یک دوره نگران کننده در زندگی تان اتفاق بیافتد.
25- اگر خواب دیدید که قطار به آرامی در حال حرکت بود و یا به آرامی به جایی سفر می کرد تعبیرش خوب است و نشانه ای از موفقیت شما در پروژه هایی است که به خاطر آن تلاش زیادی کرده اید.
26- اگر خواب دیدید که قطار از شما فاصله گرفت تعبیرش این است که یک دوره غم و اندوه را در زندگی تجربه خواهید کرد. این خواب همچنین ممکن است چیزی غم انگیز را در زندگی یادآوری کند و این خاطرات باعث ناراحتی و افسردگی شما می شود.
27- تعبیر خواب راه رفتن در قطار در حال حرکت نشانه این است که باید رفتارهایی که در گذشته پیش گرفتید را کنار بگذارید. این خواب در واقع هشداری به شماست که از کارها و رفتار بد گذشته درس بگیرید.


تعبیر خواب ایستگاه قطار

28- ایستگاه قطار در خواب نشانه ی تغییرات بزرگ در زندگی است.
29- دیدن خواب ایستگاه قطار نشانه تحول کامل در زندگی تان است و باید قدر آن را بدانید.
30- اگر در خواب قطار در ایستگاه توقف کرد تعبیرش این است پیشنهادات جالبی در آینده تجربه خواهید کرد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
31- خواب دیدن اینکه شما در ایستگاه قطار هستید بیانگر دوره ی تحول در زندگی تان است. شما نیاز دارید که برای ارزیابی مجدد موقعیت تان و تعیین مسیر و اهدافتان، اندکی زمان صرف کنید (از کارتان کمی دست بکشید و ارزیابی مجدد کنید)

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر خواب دیدن ایستگاه قطار، مسافرت کوتاه است
33- تعبیر خواب دیدن ایستگاه قطار از دور یک مهمان ناخوانده است

لیلا برایت می‌گوید :
34- ایستگاه قطار در خواب ، نشانه‌ی تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگی است .
35- اگر در خواب ببینید که در ایستگاه قطار قدم می‌زنید ، به این معنا است که هدیه‌ای دریافت می‌کنید .


تعبیر خواب از قطار جا ماندن

36- دیدن خواب جا ماندن از قطار تعبیرش این است که به دلیل تنبلی و عدم مسئولیت، مشکلات زیادی در زندگی تان به وجود آورده اید. شما مدام وظایف خود را به تعویق می اندازید و مسیر پیشرفت خود را مسدود کرده اید.
37- در برخی موارد جا ماندن از قطار در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته است و نشانه ای از آماده شدن برای تغییرات در زندگی است.
38- اگر در خواب دیدید که قطار بدون شما حرکت کرد و شما دنبال قطار می دویدید تعبیرش این است که اتفاق بدی برای شما می افتد که شما را افسرده و غمگین می کند.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
39- تعبیر خواب از قطار جاماندن بیانگر فرصت های از دست رفته است. بیانگر این است که شما به اندازه کافی آماده ی فاز جدید در زندگی تان نیستید. ممکن است وقت گذرانی می کنید یا انجام چیزهایی را به تاخیر می اندازید که باید قبلا کاملشان می کردید


تعبیر خواب دیدن تصادف قطار

40- تعبیر دیدن تصادف قطار در خواب این است که مانع بزرگی بر سر راهتان قرار خواهد گرفت.
41- خواب دیدن تصادف قطار همچنین نشانه هرج و مرج بیش از حد است. احتمالا در کار خود شریکی دارید که مشکلاتی در زندگی تان ایجاد کرده است.
42- تعبیر خواب دیدن تصادف قطار با ماشین این است که میان خواسته ها و اهدافتان اختلاف وجود دارد.
43- اگر خواب دیدید که قطار با شخصی تصادف کرد تعبیرش بد است. شخصی که قطار با آن تصادف کرده احتمالا ضربه بزرگی می خورد و مشکل بزرگی برای او ایجاد می شود.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
44- اگر خواب ببینید که قطار با ماشین تصادف می کند، بیانگر این است که اهداف زندگی تان با سیستم باورتان در تضاد است. شاید کسی میخواهد که شما هدفی را دنبال کنید که مشتاق آن نیستید
45- تعبیر خواب تصادف قطار با یک نفر این است که آن شخص در زندگی، در مسیری اشتباه هست. شاید شما نیاز دارید که او را در مسیر درست راهنمایی کنید. این خواب ها ممکن است خود شما را نمایش دهد. به عبارت دیگر، شما در مسیر زندگی اشتباه هستید و نیاز دارید که مسیرتان را عوض کنید


تعبیر خواب شنیدن صدای قطار

46-تعبیر خواب صداق قطار شنیدن این است که به زودی یک فرصت ایده آل جلوی راه شما قرار خواهد گرفت.

آنلی بیتون می‌گوید :
47- شنیدن صدای قطار در خواب ، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد .
48- تعبیر خواب شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می شود ، آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است .


تعبیر خواب قطار باری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
49- تعبیر خواب قطار باری به بارها و مشکلاتی اشاره دارد که دارید حملشان می کنید. نمادی از کار یدی است.

آنلی بیتون می‌گوید :
50- دیدن قطار باری در خواب ، نشانه آن است که تغییر و تحولاتی در زندگی شما روی خواهد داد که در اثر آنها به مقامی برتر دست خواهید یافت .


تعبیر خواب قطار اکسپرس

51- تعبیر دیدن قطار اکسپرس در خواب نشان می دهد که اهداف و خواسته های شما سریعتر از انتظار پیش می رود. احتمالا به زودی زود به خواسته هایتان خواهید رسید.


تعبیر خواب قطار مسافری

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
52- قطار مسافری در خواب مربوط به کار ذهنی است.


تعبیر خواب قطار نفتکش

53- دیدن قطار نفتکش در خواب نشانه این است که شخصی برخی چیزها را به شما تحمیل می کند.
54- تعبیر خواب قطار نفتی همچنین نشانه تلاش شما برای داشتن کسب و کار موفق است.


تعبیر خواب قطار خراب

آنلی بیتون می‌گوید :
55- دیدن قطار خراب در خواب ، تعبیرش آن است که در سفر خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد .
56- دیدن خواب قطار خراب نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است .


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

46 تعبیر و معنی دیدن خواب اتوبوس

تعبیر کامل خواب سفر : 54 نشانه و تفسیر دیدن خواب سفر رفتن و ...

تعبیر خواب حج : تعبیر خواب رفتن به مکه چیست؟

تعبیر خواب کامیون: ۴۰ نشانه و تفسیر دیدن کامیون در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (81 رای)  

۱۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

حدیث | ۱۰ ماه پیش
سلام من خواب دیدم سوار مترو ام و برام اونجا آشنا بود فرق داشت کلا! عجیب بود که از یک نفر ایستگاه‌ پرسیدم دختر بود یهو گفت رد کردیم باید منتظر باشی تا ایستگاه‌ بعد لبخند ترسناک زد و یهو قطار به یچی برخورد کرد انگار پریدم از خواب🥹
0
0
ایمان | ۲ سال پیش
خوابه که سواره بالای قطار شدم وسرعت زیاد داشت حالت هوا پیما
1
8
هلنا | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم تنهایی سوار قطار بودم که قطار از ریل خارج شد بااتوبوس تصادف کرد بعد قطار رفت هوا اتش گرفت من نگا میکردم وجیغ میزدم تعبیرش چیه
0
6
مبینا | ۲ سال پیش
سلام،من خواب دیدم که با یه سری از دوستانم باید به یه مقصد مشخص میرسیدیمو همه تصمیم گرفتیم سوار قطار شیم اما من جا موندم و همون لحظه فهمیدم باید با ترن هوایی برم به مقصد،پس به دوستام اشاره کردم که تو ایستگاه ۸ پیاده شنو خودم رفتم سوار ترن هوایی شدم که خیلی تجربه ی ترسناکی بود،هر لحظه میترسیدم پرت شم پایینو ترن تو ارتفاع زیادی بود،اما من بعد ۱۶۰ ثانیه یعنی خیلی زودتر از بقیه به مقصد رسیدم و اونجا مادربزرگم منتظرم بود،آیا تعبیر مشخصی داره؟
5
6
فاطمه | ۳ سال پیش
سلام خاب دیدم کنار ریلی نشستم در حال سقوط ی قطار به سرعت زیاد اومد منو برداشت برد ..
1
2
فاطمه | ۳ سال پیش
سلام من خاب دیدم درکنار ریلی نشستم نزدیک بود سقوط کنم یهوی ی قطار به سرعت زیاد اومد منو برداشت برد .
3
2
Melina | ۳ سال پیش
سلام. من خواب دیدم که همراه قوم و خویشمون سوار قطار شدیم، هممون شاد و خندون بودیم، عکس میگرفتیم حرف میزدیم خوشحال بودیم همگی
صحنه قبلشم هممون توی یه باغی بودیم، شادی میکردیم، بازی، خنده و مسخره خلاصه هممون خوشحال داشتیم خوش می‌گذروندیم اما مامان یکی از دوستام اومد و ما متوقف شدیم و بعدش سوار قطار شدیم که مامانه و دوستمم اومدن سوار شدن ولی احساس میکردم راحت نیستن مخصوصا مامانش(توی واقعیت هم همینطوره البته)
2
5
سبا | ۳ سال پیش
آخه کی قطار نفتکش تو خواب میبینه
1
8
ناشناس | ۳ سال پیش
خواب ریل قطار در وسط حیاط داشتم تمیز میکردمریل رو مار روی دستم آمد نگزید
1
1
Hdis | ۳ سال پیش
سلام تعبیر خواب نجات دادن کسی ک جلوی ریل قطار نشسته چی میشه من خواب دیدم یک پیرمردی ک خودش متوجه نیست ک قطار داره ب طرفش میاد رو از مرگ نجات دادم
3
11
ناشناس | ۴ سال پیش
سلام ی دختر هستم خواب دیدم به همرا دوستم سوار بر قطار شدم تا انجا رفتم پر سبزار زیبایی بود و من تا انجا رفتم از خوشحالی لذت میبردم
3
13

hits