متن و سخنان بزرگان در مورد روز جشن بزرگ خام خواری (گیاهخواری)

۲,۷۴۳
۰
۰
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۴۳

متن و سخنان بزرگان در مورد خام گیاه خواری

پل و لیندا مک کارتنی:

اگر دیوار کشتارگاهها شیشه ای بود، همه گیاهخوار میشدند!

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

جورج برنارد شاو:


تا زمانی که بدن ما گور زنده حیوانات کشته شده است، چطور میتوانیم انتظار هر گونه شرایط ایده آل را بر روی زمین داشته باشیم؟

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

لئوتولستوی:

گوشتخواری درانسان، باقی مانده دوران بربریت است.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

پاول مک کارتنی

اگر کشتارگاه ها دیوارهای شیشه ای داشتند، همه گیاه خوار می شدند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

پاول مک کارتنی

انسان نباید چیزی را که صورت دارد، بخورد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

پاول مک کارتنی

کسی که نسبت به حیوانات رحم ندارد، نمی تواند انسان خوبی باشد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

دکتر اتو کارک:


شما میگویید میوه ها گران هستند؟ من از شما میپرسم داروها چه طور؟!

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

استوری از سخن در مورد خام خواری

ای.جی. وایت:

سرچشمه تندرستی، بیرون از دایره پزشکی است.
تندرستی بستگی به رعایت قوانین تغییر ناپذیری دارد که بیماری
محصول شکستن همین قوانین است.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

رابله:


تندرستی ما، زندگی ما است.
بدون تندرستی، نه زندگی وجود دارد و نه زندگی ارزش دارد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

توماس ادیسون:


من گیاهخوار و مخالف مشروبات الکلی هستم زیرا به این صورت بهترین استفاده ممکن را از مغزم میکنم.

بیشتر بخوانید::

همه آنچه که باید در مورد خام گیاه خواری بدانید

آیا با گیاه خواری میتوان سرطان را درمان کرد ؟

تاریخ دقیق جشن خام خواری در تقویم ایران چه روزی است ؟

شعر ۱۵ تیر ماه روز خام گیاهخواری (خام خواری) از افشین نکیسا

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ادیسون:

عدم خشونت به والاترین اخلاق میانجامد که هدف تکامل است. مادامی که از ٓازار رساندن به تمام موجودات دیگر دست بر نداشته ایم ، وحشی هستیم.

پزشکان ٓاینده از دارو استفاده نمیکنند، بلکه ٓانها با برنامه ریزی برای یک زندگی سالم به همراه رژیم غذایی مناسب و ورزش، از بیماری پیشگیری میکنند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

صادق هدایت

گیاه خواری اولین گامی است که به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان گرانبها خواهد بود.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

صادق هدایت

انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی که گوشت خوار است.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

صادق هدایت

* در نتیجه گوشت خواری است که نژاد انسان فاسد شده، پاکیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

رالف والدو امرسون:

تو هم اینک شام خورده ای و کشتارگاه چه زیبا در مایلها مسافت پوشیده شده!
همدستی در جرم برقرار است.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ٓالبرت انیشتین:

هیچ چیز جز تکامل در شیوه تغذیه با مصرف خوراک گیاهی به سلامتی انسانها و یا افزایش احتمال بقا روی زمین کمک نمیکند.

رژیم غذایی گیاهی تأثیر عمیقی بر ذات و طبیعت ما دارد.

اگر تمام دنیا گیاهخوار شود سرنوشت بشریت میتواند تغییر کند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

استوری از سخن بزرگان در مورد خام خواری (گیاهخواری)

میشل مونتین:


پس از این که اهالی رم خود را به تماشای کشتار حیوانات عادت دادند، به تماشای کشتار انسانها روی ٓاوردند.
به کشتار گلادیاتورها .

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

کی. دی. لنگ:


همه ما حیوانات را دوست داریم.
چرا بعضی از ٓانها را حیوان خانگی مینامیم و برخی دیگر را ناهار؟!

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

هنری دیوید تورو:


تردید ندارم که بشر ضمن تکامل تدریجی خود از خوردن حیوانات دست خواهد کشید، همانطور که قبیله های وحشی از خوردن یکدیگر دست کشیدند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ویل کالگ:


چگونه میتوانی چیزی را بخوری که چشم دارد؟

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

متن و جملات روز جشن خام خواری

گاندی:

از دید من ارزش زندگی یک بره کمتر از یک انسان نیست.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

من تمایلی ندارم جان یک بره به خاطر تن ٓادمیزاد گرفته شود.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

قربانی کردن حیوانات حرکت معکوس زمان است به سوی عقب افتادگی.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

از نظر من، گوشت غذای مناسبی برای گونه ما انسانهانیست.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

اگر ما خود را اشرف مخلوقات میدانیم، به غلط از دنیای حیوانات
پایینتر تقلید میکنیم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

برای من، زندگی یک بره به هیچ وجه کم ارزش تر از زندگی یک انسان نیست.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

از نقطه نظر من، گوشت غذای مناسبی برای گونه ما (انسان ها) نیست. اگر ما خود را اشرف مخلوقات می دانیم، به غلط از دنیای حیوانات پایین تر تقلید می کنیم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

کپشن خام خواری (گیاه خواری)

گاندی:

عظمت و پیشرفت اخلاقی یک ملت را می توان از روی نحوه برخورد آن با حیوانات محک زد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

بره ... انسان ... هر چقدر یک موجود ناتوان تر باشد، به همان اندازه باید سهم بیشتری از حمایت انسانیت در برابر بی رحمی انسانی برخوردار باشد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

گاندی:

آزمایش روی حیوانات، سیاه ترین همه جنایات سیاهی است که بشر در زمان کنونی در برابر خدا و مخلوقات زیبای او مرتکب می شود.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

دالایی لاما Dalilama( رهبر مذهبی تبت ) :

هیچ دلیلی برای قصابی حیوانات به بهانه خدمت به تغذیه بشر وجود ندارد، در حالی که این همه جایگزین وجود دارد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

بودا:


کسی که در جستجوی خوشبختی، با خشونت به سایر موجودات، که خود در ٓارزوی خوشبختی هستند، ظلم میکند خوشبختی را نخواهد یافت .

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

کنفوسیوس ( فیلسوف چینی ) :


کسی که یک بار فریاد حیوانی را در حال کشته شدن شنیده باشد هرگز نمیتواند گوشت بخورد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

جنیس سوانسون Janice Suanson( متخصص رفتارشناسی حیوانات در دانشگاه ایالت کانزاس ٓامریکا) :

شما با یک تکه پلاستیک سر و کار ندارید. شما با حیواناتی سر و کار دارید که سیستم اعصاب مرکزی دارند و درد و رنج را حس میکنند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

منسیوس :

اگر او را زنده دیده باشی، نمیتوانی مرگش را تحمل کنی و اگر ناله او را بشنوی، نمیتوانی خوردن گوشت او را تاب ٓاوری.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ار. جی. پورترز:


ما نمیتوانیم همزمان موجودات معنوی و حیوانات شکارچی باشیم!

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

فیثاغورث:


انچه انسان با حیوانات انجام میدهد، به انسان باز میگردد.
کسی که با چاقو گلوی گاوی را میبرد و نسبت به فریاد ترس بی تفاوت میماند، کسی که با سنگدلی گوسفندی را ذبح میکند و پرنده ای را که خود به او غذا داده است، نوش جان میکند، چنین کسی چقدر از جنایت دور است؟!

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

فیثاغورث:


تا زمانی که انسان یک نابود کننده ظالم برای موجودات پایینتر است، هرگز سلامت و صلح را تجربه نخواهد کرد چون تا زمانی که انسانها
حیوانات را میکشند، همدیگر را نیز خواهند کشت.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

البرت شوایتزر ( فیلسوف و برنده جایزه نوبل ) :


تا زمانی که بشر دایره محبت خود را به همه موجودات زنده گسترش ندهد، به صلح دست نخواهد یافت.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

البرت شوایتزر ( فیلسوف و برنده جایزه نوبل ) :

عادت خوردن گوشت با احساسات درونی ما همخوانی ندارد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

جملات زیبا از بزرگان در مورد خام گیاهخواری

البرت شوایتزر ( فیلسوف و برنده جایزه نوبل ) :

این همدردی انسان با همه موجودات است که از او یک انسان واقعی میسازد .

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

البرت شوایتزر ( فیلسوف و برنده جایزه نوبل ) :

هر مذهب یا فلسفه ای که بر اساس احترام به زندگی پایه ریزی نشده باشد، مذهب یا فلسفه واقعی نیست.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

البرت شوایتزر ( فیلسوف و برنده جایزه نوبل ) :

بگذار هیچ کس از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند.
تا زمانی که این همه رفتار بیمارگونه به حیوانات تحمیل میشود، تا زمانی که ناله های حیوانات تشنه در واگنهای قطار ناشنیده میماند، تا زمانی که این همه خشونت در کشتارگاههای ما روا میشود...
ما همه در گناه شریک هستیم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ٓاه خدای بزرگ، دعای ما را گوش کن...
برای حیواناتی که از ٓانها به سختی کار کشیده میشود، با ٓانها به خشونت برخورد میشود؛ برای تمام موجودات منتظر اسیری که بالهای خود را به میله ها میزنند؛ برای تمام ٓانهایی که شکار میشوند یا از بین میروند یا ترک شده اند یا ترسانده شده اند یا گرسنه هستند؛ برای تمام ٓانهایی که باید کشته شوند...
و برای تمام کسانی که با ٓانها سر و کار دارند یک قلب دلسوز و دستهای نوازشگر و سخنان محبت آمیز ٓارزو میکنیم.
ما را به دوستان واقعی حیوانات تبدیل کن تا در نعمتهای بخشایشگر شریک باشیم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

رومن روالند ( نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل ) :


برای انسان ٓازاد اندیش، در ٓازار حیوانات چیزی غیرقابل تحملتر از ٓازار انسانها وجود دارد، چرا که حداقل مورد دوم ( ازار انسانها) بدی و فرد مرتکب جنایتکار محسوب میشود.
ولی هر روز هزاران حیوان قصابی میشوند بدون ٓانکه اثری از پشیمانی به جا ماند، اگر هم کسی به این موضوع اشاره کند، مضحک به نظر میرسد و این جنایت غیر قابل بخشش است.
این به تنهایی توجیه میکند که انسانها سزاوار رنج کشیدن هستند.
این فریاد انتقام خطاب به نسل بشر است.


ایزاک باشویتس سینگر ( نویسنده امریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل ):

من فکر میکنم، دین ٓاینده بر اساس گیاهخواری پایه ریزی خواهد شد.
تا زمانی که مردم خون حیوانات بیگناه را میریزند، هیچ صلح، هیچ ٓازادی و هیچ هماهنگی میان مردم نمیتواند وجود داشته باشد.
کشتار و عدالت نمیتوانند در کنار هم قرار گیرند.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ایزاک باشویتس سینگر ( نویسنده امریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل ):

من حیوانات را برتر یا حتی برابر با انسانها نمیدانم.

دلیل رفتار شایسته با حیوانات، بر این حقیقت استوار است که ما اشرف مخلوقات هستیم.

ما تنها گونه ای هستیم که قدرت تصور، تفکر و انتخاب اخلاقی را دارد و دقیقا به همین دلیل ، این وظیفه ماست که حقوق حیوانات را بشناسیم و به ٓانها احترام بگذاریم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

چارلز داروین:

محبت به همه موجودات زنده، شریفترین ویژگی یک انسان است.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

چارلز داروین:

حتی در کرمی که در زمین میخزد، نور خدایی وجود دارد.
وقتی تو موجودی را ذبح میکنی، خدا را ذبح میکنی.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

چارلز داروین:

حیوانات وحشی هرگز برای ورزش نمیکشند.
انسان تنها موجودی است که تنها برای سرگرمی موجودات همنوع خود را زجر میدهد و میکشد.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

ٓالیس واکر ( نویسنده ٓامریکایی و فعال حقوق زنان ) :

من از ته وجود خود این را میدانم که خوردن موجودی که برای خورده شدن پرورش داده شده است و هرگز شانس ٓان را نداشته است که واقعا وجود داشته باشد، ناسالم است.
این مثل ٓان است که تو بدبختی را میخوری، تو یک زندگی تلخ را میخوری.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

سوئن هدین ( جغرافی دان سوئیسی ) :


من هرگز نمیتوانم نور یک زندگی را که روشن کردن دوباره ان از قدرت من خارج است خاموش کنم.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

جین میدوز ( هنرپیشه امریکایی ) :


من برای زنانی که هنوز هم کتهای خز واقعی میخرند، خیلی متأسفم. ٓانها دو الزام مهم یک زن را کم دارند: قلب و حساسیت.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

مری تایلر مور ( هنرپیشه و کمدین ٓامریکایی ) :

پشت هر لباس خز زیبا یک داستان وجود دارد؛ یک داستان خونین.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

موبی ( اهنگساز و خواننده ٓامریکایی ) :

اگر نمیخواهید کتک بخورید، زندانی شوید، کشته یا شکنجه شوید، نباید این رفتار را بر دیگران جایز بدانید، چه انسانها و چه حیوانات.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

کیم باسینگر ( هنرپیشه امریکایی ) :

اگر میتوانستید رنج را ببینید یا حس کنید، تردید نمیکردید... زندگی را باز گردانید. گوشت نخورید

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

فردریش نیچه ( فیلسوف ٓالمانی ) :


سلامتی روانی از ٓاشپزخانه شروع میشود.

جشن خام خواری متن برای استوری و استاتوس، پیام برای روز 15 تیرماه جشن خام خوری، نوشته ویژه روز جشن خام خوری کپشن و بیو، متن پیام روز جشن خام خواری پروفایل ، سخنان بزرگان در مورد روز جشن خام خوری پست اینستاگرام به مناسبت روز جشن خام خواری 15 تیر

و جمله آخر :

امشب به من فکر کن ، به آنچه که خوردی
آیا توانستی درد مرگ مرا در طعم آن بچشی ؟
صدای زجه هایم را موقعی که تیغ در گلویم بود شنیدی ؟
نگاه ملتمسم را در لحظه مرگ دیدی ؟
بوی زندگیی که از من گرفته شد را استشمام کردی ؟
خوراک امشب تو جانی بود شیرین که آرام آرام از من دور شد .
فردا قبل از خوردن به اینها فکر کن شاید جانداری را زندگی بخشی .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم