دلگرم
امروز: جمعه, ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی
تقسیم دیه بین اولیای دم چگونه است ؟
2
زمان مطالعه: 7 دقیقه
اولیاء دم همان ورثه مقتول هستند، بجز زوج یا زوجه مقتول که حق قصاص ندارند اما دیه بهشان تعلق میگیرد. بر طبق ماده 862 قانون مدنی طبقات ارث 3 طبقه تقسیم می‌شوند.

تقسیم دیه بین اولیای دم

زن و شوهر جزء اولیای دم محصوب نمیشوند اما از دیه ارث می برند. به عبارت دیگر دخالتی در قصاص ندارند ولی اگر کار به دیه برسد جزء ورثه محسوب میشوند.

تقسیم دیه بین وارثان همانند تقسیم دیه ارث است که در ادامه به آن می پردازیم.

مبحث ارث، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثناعات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چرا که فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث تغییر میزان سهم ارث می‌شود.

طبقات ارث

اشخاصی که به موجب نَسَب ارث می‌برند سه طبقه اند و هر طبقه دو درجه دارد.
باوجود طبقه اول، طبقه دوم و باوجود درجه اول درجه دوم ارث نمی‌برند:

طبقه اول

درجه اول: پدر و مادر و فرزندان
درجه دوم: اولادِ اولاد (نوه‌های متوفی)

طبقه دوم

درجه اول: اجداد (مادر بزرگ و پدر بزرگ) و برادر و خواهر
درجه دوم: فرزندان خواهر و برادر و پدر‌ها و مادرهای پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها

طبقه سوم

درجه اول: اعمام (عمو) و عمات (عمه) و اخوال (دایی) و خالات (خاله)
درجه دوم: اولاد آن‌ها (فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله)

ارث زن از دیه شوهر در صورت بودن فرزند برای زن (حتی از همسر دیگر) یک هشتم ماترک و در صورتی که فرزند نباشد یک چهارم سهم الارث زن (زوجه) است.

ارث شوهر از دیه زن در صورت بودن فرزند برای زن (حتی از همسر دیگر) یک چهارم ماترک و در صورتی که فرزند نباشد یک دوم سهم الارث شوهر (زوج) است.
قبل از تقسیم ارث و تقسیم دیه می بایستی گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی اخذ شده باشد تا مشخص گردد وراث چه کسانی هستند.

تقسیم دیه بین اولیای دم (وراث) همان ترتیب تقسیم ارث است و تفاوتی ندارد.

بر طبق قواعد کلی چون دیه را جزء ارث و در حکم آن محاسبه میکنند. طلبکاران متوفی از جمله زوجه برای مهریه میتوانند قبل از تقسیم ارث مطالبه طلب و تقاضای توقیف دیه را کنند.
این که شخص فوت شده زن باشد یا مرد در نحوه تقسیم ارث و فرمول تقسیم ارث تفاوتی نمیکند به عبارت دیگر نحوه تقسیم ارث دیه مادر بین فرزندان مساوی نیست و مثل شیوه تقسیم دیه پدر بین فرزندان است.

تقسیم دیه مادر بین فرزندان

اشتباه رایجی است که فکر میکنند دیه مادر بین فرزندان دختر و پسر مساوی تقسیم میشود.
سهم پدر مادر از دیه فرزند همان قاعده کلی است که در تقسیم ارث توضیح داده شد تفاوتی با آن نمیکند و بستگی به این دارد که سایر وراث چه کسانی هستند و چه شرایطی وجود دارد . پرسیده میشود که پسرمان در اثر تصادف فوت کرده و بیمه می خواهد دیه را پرداخت کند آیا همسر متوفی (عروسمان) میتواند بابت مهریه دیه را بردارد و چیزی به پدر و مادر نرسد ؟ جواب مثبت است زیرا اول تسویه ماترک لامز بدهی ها و سپس تقسیم ارث .

دیه شامل مالیات بر ارث نمی شود.

دریافت کنندگان دیه چه کسانی هستند ؟

در این مقاله در رابطه با دریافت کنندگان دیه برای شما شرح می دهیم.

در مورد دریافت کنندگان دیه بهتر است بدانید که دریافت کنندگان دیه اشخاصی هستند که صلاحیت گرفتن دیه را از متهم و یا افرادی که دیه را می پردازند دارند. دریافت کنندگان دیه به چندین گروه تقسیم می شوند که هر کدام صلاحیت خود را دارند و برای این که بتوانند دیه را دریافت نمایند باید با مقتول رابطه نسبی و یا سببی داشته باشند.

دریافت کنندگان دیه:

چند گروه را می توان جزء دریافت‌کنندگان دیه دانست:

مجنی علیه:

در جنایات مادون نفس چون مجنی علیه نمرده است خود او دیه را دریافت می کند و هیچ کس با او در این زمینه شریک نمی‌شود .

ورثه مقتول:

هرگاه مجنی علیه کشته شود دیه جز ترکه او محسوب شده و به ورثه زمان فوت او، بر اساس طبقات ارث و به میزان سهم الارثی که هر وارث دارد، منتقل می‌شود،ضمن اینکه دیون او از همین محل تادیه شده و وصیت او به اجرا درمی‌آید . هرکس که از مال ارث می‌برد از دیه نیز ارث می برد.

در تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که بستگان مادری را مستثنی کرده و مقرر داشته است، ورثه مقتول به جز بستگان مادری، به نسبت سهم الارث از دیه مقتول ارث می برند. هرکس به تنهایی یا با شرکت دیگری چه به مباشرت و چه به تسبیت مرتکب قتل شود، با توجه به ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی از دیه مقتول سهمی نخواهد داشت .

زوج و زوجه هرچند که بر اساس ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ولی دم محسوب نشده و حق قصاص ندارند ،سهم خود را از دیه در قتل شبه عمد و خطای محض می‌برند .

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد اگر قصاص به هر علت تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند ارث می برد .

بیت المال:

اگر مقتول وارث نداشته باشد دیه او به بیت المال تعلق خواهد گرفت .

ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که در موارد فقدان وارث دیگر،مقام رهبری وارث است.

ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد که وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که همسر و فرزند نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد مقام رهبری است.

سوال در مورد تقسیم دیه

سوال: روش تقسیم دیه بین پدر مادر همسر و فرزند چگونه است ؟

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که مثلاً 24 میلیون تومان باشد، یک ششم آن که چهار میلیون تومان است، میان پدر و مادر در صورت زنده بودن، بصورت برابر تقسیم می شود و اگر همسر ،مرد باشد یک چهارم آن که شش میلیون تومان می شود و اگر زن باشد، یک هشتم آن یعنی سه میلون تومان، به آنان می رسد و مابقی طبق ما فرض الله، بین فرزندان تقسیم می شود.

سوال: نحوه تقسیم دیه تصادفی بین وراث چگونه است ؟

جواب: با سلام، در صورتی که غرامت راننده باشد بصورت مساوی تقسیم خواهد شد و برگ انحصار وراثت فقط برای مشخص شدن وراث می باشد. ولی اگر دیه سرنشین باشد به صورت اصول تقسم ارث بین وراث تقسیم خواهد شد
و اگر راننده مقصر جزو وراث باشد از دیه سرنشین سهمی نخواهد داشت و دیه بین وراث دیگر تقسیم خواهد شد.

سوال: با سلام مادری بر اثر تصادف ماشین فوت میکنند و دیه به ایشان تعلق میگیره همسر این خانم سالهای پیش فوت کرده سوالم این است که سهم دختر و پسر این خانم چقدر است و به چه نسبت تقسیم می شود آیا مساوی هستش یا دو به یک ممنونم.

جواب: سلام در مورد دیه مادر، بین وراث ایشان که دختر و پسرشان می باشد همانند قانون ارث تقسیم می شود یعنی پسر دو برابر دختر ارث می برد. اگر ماترک دیگری هم از متوفی ها ( پدر و مادر) وجود داشته باشد پسر دو برابر دختر ارث می برد.

بیشتر بخوانید:

چرا دیه زن در قانون نصف دیه مرد است ؟

هر آنچه که باید در مورد دیه بدانیم !

ارث بردن زن از شوهر چه شرایطی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است