دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
کلمات سخت و مهم املایی فارسی نهم
847
زمان مطالعه: 12 دقیقه
کلمات سخت فارسی نهم با معنی / کلمات املایی فارسی نهم کل کتاب / املا فارسی نهم / املا کلمات فارسی نهم / املا کلمات سخت فارسی نهم .

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

املا کلمات مهم فارسی نهم برای تقویت املای شما و موفقیت در آزمون های کلاسی و نهایی را برای شما قرار داده ایم . تا انتها با ما همراه باشید .

کلمات املایی ستایش و شعر نخستین

 • توام راهنمایی
 • اندیشه برنگذرد
 • رهنمای
 • ببایدت بست

لغات املایی درس اوّل و حکایت

 • صحرا
 • تنبیه
 • اقرار
 • تسبیح
 • مستمع
 • اسرار
 • مرغان سحر
 • غفلت
 • گل صد برگ از خار
 • خوشه زرّین عنب
 • عاجز
 • مسخّر
 • شکرگزار
 • انعام
 • کلیات سعدی
 • قصاید
 • ذکر خدا
 • سنایی غزنوی
 • گردان سپهر
 • فروزنده ماه و ناهید و مهر
 • ستودن
 • لیل و نهار
 • خواب جهالت
 • حیف شدن
 • میوه الوان
 • حیرانی عقل
 • حقّه یاقوت انار
 • گوی سعادت
 • اسرار التوحید
 • محمد بن منوّر
 • معرفت خویش
 • حکایت

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دوم و شعرخوانی

 • صنع خدا
 • جواهر و معادن
 • انواع نباتات
 • برّ و بحر
 • میغ و باران
 • رعد و برق
 • قوس قزح
 • عجایب صنع
 • نظر کنی
 • بساط زمین
 • جوانب وی
 • آب های لطیف
 • دیبای هفت رنگ
 • تعجّب کنی
 • سقف بی ستون
 • قندیل های وی
 • غافل و بی خبر
 • قصر ملک
 • جمال صورت
 • بسیاری غلامان
 • سریر ملک
 • معرفت حق تعالی
 • مدهوش و متحیّر
 • کیمیای سعادت
 • امام محمّد غزّالی
 • مرغ فروتن
 • محبس تن
 • نشستن منحنی
 • جستن از قفس
 • وارهیدن از مرگ
 • بهر پریدن

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس سوم و شعر و حکایت

 • تعلیمی
 • نیک اندیشی
 • تولّد
 • پرسشگر
 • نیک بختی
 • آیینه
 • متاع
 • عار
 • بصیرت
 • ایّام
 • هشیار
 • پروین اعتصامی
 • توجّه
 • المؤمن مرآة المؤمن
 • حجّت مساعی
 • مشخّص
 • عزّت
 • عزیزیت
 • تأمّل
 • کهنسالی
 • حرص و هوس باطل
 • پاک دل
 • سعدالدّین وراوینی

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس چهارم و روان خوانی

 • مسئله
 • خوشحالی
 • خرسندی
 • مصاحبت
 • دل انگیز
 • موفّق
 • مصائب
 • معلّم
 • امّا
 • مولانا جلال الدّین
 • تأثیرگذاری
 • صلّی اللّه علیه و آله
 • هم نشین
 • لکّه
 • متّهم
 • نبوّت
 • همان گونه
 • عامل مهمّ گرایش
 • ویرانگری
 • نیکوخصال
 • شخصیّت
 • بیفزاید
 • معرّفی
 • فرنگیس
 • کلّی
 • طعنه
 • *
 • قابلیت
 • مزه
 • متعدد
 • مطمئنم
 • لذّت بخش ترین
 • به ویژه
 • مقدّس
 • خاصّی
 • حسّاس
 • احتمالا
 • اعتنا
 • مدّت
 • متقاعد
 • صرفا
 • اوّلین
 • فوق العاده
 • خوشایند
 • مهیّج
 • مایه تأسّف
 • تربیت
 • جذّاب
 • منظره
 • خوشحالی
 • تصوّر
 • تجسّم
 • گرانبها

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس ششم و حکایت

 • محمّدتقی بهار
 • مغیلان
 • جهد کن
 • چنانکه
 • هیچ کس
 • خاصّه
 • اوفتد
 • عنصرالمعالی
 • وجه
 • محاورات
 • خوض
 • نصیرالدّین
 • اتّهام
 • قانع
 • طعنه
 • مقدّم
 • حنظله بادغیسی
 • مهتری
 • عزّ و نعمت و جاه
 • مردانت
 • داعیه و ادعا
 • رحلت
 • دولت صفّاریان
 • ترقّی و شوکت
 • نظامی عروضی
 • آداب زندگانی
 • پند و نصیحت
 • خاصّه و ویژه
 • طالب علم
 • پرهیزگار وقانع
 • قطع و قاطع
 • متقدّم و پیشین
 • طعن و ناسزا
 • محاورات و گفت و گوها
 • استراق سمع
 • خوض نمودن
 • مداخلت کردن
 • اصل و سبب

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هفتم و شعر

 • حکیمی متفکّر
 • تفکّر برانگیز
 • اندیشه های عمیق عرفانی
 • مشخّصه برجسته
 • تباهی های روزگار
 • انتقاد جسورانه
 • طنز ظریف
 • طعن و لعن و هجو
 • کنعان
 • کلبه احزان
 • دل غمدیده
 • واقف و وقوف
 • سرّ غیب
 • نوح کشتیبان
 • توفان
 • خار مغیلان
 • غوّاص
 • درّ گرانمایه
 • مرغ یاحق
 • هوا و هوس
 • عزیز مصر
 • به رغم برادران غیور
 • قعر چاه

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هشتم و شعر

 • ملّی
 • همدلی
 • همتا
 • گرانمایه
 • هم نشین
 • باشندگان
 • لهجه
 • رخسار
 • آبشخور
 • مایه ور
 • سیراب
 • فراخنا
 • توجّه
 • جان فشانی
 • خفاش خویان
 • زرتشتی
 • آذری
 • هم زیستی
 • شکوهمند
 • سدّی استوار
 • معظّم
 • میلیونی
 • حسّ مشترک
 • هم جوشی
 • هم کوشی
 • ملّت
 • می غرند
 • یکدلان
 • دقّت
 • تکبّر
 • سفله
 • *
 • همزادگان
 • مخزن الاسرار

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات مهم املایی درس نهم

 • موفّقیّت
 • محضر
 • دلخواه
 • مسئله
 • تفکّر
 • حاسب
 • حمزه
 • طنین
 • نصیرالدّین
 • امّا
 • فراست
 • رخسار
 • هجده
 • سیمگون
 • اشکبار
 • مقطّع
 • تمنّا
 • تعرّض
 • از جای برخاست
 • صدای شیون برخاست
 • اطلب العلم من المهد الی اللّحد

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دهم و حکایت

 1. بسمه تعالی
 2. متنوّع
 3. تجسّم
 4. خطّ مرزی
 5. سلاح جنگ
 6. هراس انگیز
 7. کم رنگ
 8. خاکریز
 9. جانبازی
 10. باروت
 11. تلّی
 12. یکباره
 13. نامدار
 14. خرس زار
 15. عزل
 16. خسیس

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی سخت درس یازدهم و روان خوانی

 • رابعه عدویّه
 • عطّار
 • تذکرة الاولیا
 • جامه
 • برخاست
 • دلتنگ
 • علیه الصّلاة والسّلام
 • سیّده
 • امّت
 • قحطی عظیم
 • متفرّق
 • بیفتاد
 • الّا
 • مقرّبان
 • دایم
 • امّا
 • خواست تا ببرد
 • صومعه
 • زهره
 • طرّار
 • تولّد
 • خرّمشهر
 • ملحق
 • باز نایستاده است
 • حیات معمول
 • متوقّف
 • حیات حقیقی
 • باژگونه
 • مقرّ تداعی
 • الآن
 • عشّاق
 • سلاله
 • سیّد

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس دوازدهم و حکایت

 1. حسّ انسان
 2. گلشن
 3. طنین
 4. هم نشین
 5. قهر
 6. دقّت
 7. توجّه
 8. بیهوده
 9. بیچاره
 10. بینوا
 11. رعایا
 12. توبره
 13. تکبّر

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس سیزدهم

 1. رخصت
 2. طراوت
 3. قیصر
 4. حسّ و حال
 5. می کشان
 6. هزار
 7. رهی معیّری
 8. تسلّط
 9. ترخیص
 10. همجنس
 11. هم سال

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس چهاردهم و شعر

 • مفضّل
 • نبوّت
 • اعتراض
 • شدّت
 • آنجا
 • متانت
 • اندوهناک
 • حکمت
 • تفکّر
 • تأمّل
 • اینها
 • قائل
 • جراحت
 • حرارت
 • تلف
 • قوّه
 • مصلحت
 • حیا
 • مهمانداری
 • حتّی
 • حقّ پدر و مادر
 • صله رحم
 • معاصی
 • صلاح دین
 • شأن
 • تواضع
 • تضرّع
 • خضوع
 • تصرّف
 • نطق
 • زلف
 • دیرُم
 • محبّت
 • ملایک
 • محنت
 • وصل
 • واکره پوست
 • دولتمند
 • مطیع
 • فراخی
 • وینی (ببینی)
 • باباطاهر

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس پانزدهم

عزّ و احترام
نیاکان

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی سخت درس شانزدهم

 1. دوست دار اعتراض
 2. غرّه
 3. بیفشانی
 4. روییدن
 5. امّا
 6. خدمتگزار
 7. یک دل
 8. عشق ورزی
 9. صبور و آرزومند
 10. مرغ سحر
 11. آزرده

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

کلمات املایی درس هفدهم و روان خوانی و نیایش

 • مار بوآ
 • مدّت
 • هضم
 • سنّ کودکی
 • نقّاشی
 • شاهکار
 • بلعیده بود
 • نصیحت
 • فنّ ظریف نقّاشی
 • کمابیش
 • حیرت
 • سیّاره
 • معرّفی
 • عزیمت
 • کارفرمایی
 • حتّی
 • تعجّب
 • پنجمین
 • تأمّل
 • همتا
 • تصوّر
 • اوّل
 • لیکن
 • مسئول
 • مفتون
 • فراغت یافتم
 • آنتوان دوسنت اگزوپری
 • های بیان حرکت
 • حدس
 • وداع
 • علاقه مند
 • نقّاش
 • ترجیح
 • جمعیّت
 • هورا
 • آبدار
 • حوالی
 • مطمئنّاً
 • مات و مبهوت
 • مسلّط
 • آن قدر خوب بود
 • امّا
 • برآریم
 • انعام
 • عقبی
 • ذلّت
 • هوس
 • بیهودگی
 • عزّت

لغات مهم تمام دروس پایه نهم

معنی درس و حل تمام تمرینات درس 7 عربی نهم

املا کلمات مهم فارسی نهم برای تقویت املای شما عزیزان را در این صفحه قرار داده ایم حال اگر کلمه ای در این دروس جا افتاده در قسمت کامنت ها برای ما ارسال نمایید .این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (847 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

۴۶۸ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

اونی که هیچی نخونده | ۱ روز پیش
ساعت ۲ کی درس میخونه اونم املا
0
2
نرگس | ۱ روز پیش
کلمات مهم حکایت‌ها و روان خوانی ها و شعرها توی این متن هستن؟
0
2
امیر | ۱ روز پیش
14 ساعت تا امتحان
1
1
poori | ۱ روز پیش
فردا صبح امتحان نهمه و اخرین امتحان هم هست :)))))
1
4
Hasti | ۱ روز پیش
عالیی فقط همینا خوبه یا از کتابم باید بخونم؟
0
1
محمد | ۱ روز پیش
آخه کجای کلمه (آبدار) مهمه
0
1
A mmd | ۱ روز پیش
5 دقیقه ب امتحان🦦🤝🏻
7
21
طاها | ۲ روز پیش
یه سلامی هم بکنیم به اون زبان شناس غیوری که با یه حرف ز کارش راه نیفتاد، و چند تا ز عجیبو غریب اختراع کرد ، ز ر ای ، ز د ای ، ز ریسته ، ز بالا دسته ، ز صابونی ، ز شامپویی ، مایع دستشویی ، هوووووییییییی، سلام روانی ، املا ۶ شدم ۶، حالا خوب شد ، بدبخت
8
32
پاسخ ها:
Set | ۱ روز پیش
کاش حداقل از خودت مینوشتی پروفسور
0
0
طاها | ۲ روز پیش
ساعت ۳ نصف شبه من درس ۳ هستم فردا هم امتحانه ، عالی
3
16
حسین | ۲ روز پیش
سلام و خسته نباشید
در درس چهارم : (متعدد) تشدید دارد
4
7
King | ۴ روز پیش
یک ساعت مانده تاامتحان😇1403/3
/24
5
28
Fazel | ۴ روز پیش
5 دقیقه ب امتحانو من هنوز درس 2
6
16
پاسخ ها:
طاها | ۲ روز پیش
عالییییییی
2
2
اسما | ۴ روز پیش
زردشتی درسته نه زرتشتی اصلاح بشه ممنون.
7
25
شایان | ۵ روز پیش
3ساعت تا امتحان املا
7
4
Amirhooosin | ۵ روز پیش
۲ دفه از امتحان رد شده🗿
4
7
زهرا | ۵ روز پیش
به ربع دبگه امتحان دارم الان دارم مبخونم😭
6
9
ابولفظل | ۵ روز پیش
۱ ساعت تا امتحان ۱۴۰۳/۳/۲۳
2
8
fatemeh | ۵ روز پیش
تو مدرسم دارم‌میخونم ۲۰دیقه دیگه امتحان شروع کاش حداقل املا مو ۲۰بشم😂😂
5
10
نهم | ۵ روز پیش
۲۹دقیقه تا امتحان
2
2
مائده | ۵ روز پیش
نیم ساعت به امتحان
2
4
ممد | ۵ روز پیش
10 دقیقه تا امتحان

بعد یک سوال مگه املا رو میخونن؟
5
9
پری | ۵ روز پیش
عالی،۵ دیقه دیگ امتحان ،تو حیاط مدرسه😂امیدوارم کار ساز باشه
1
8
رضا | ۵ روز پیش
اونایی که 50 دقیقه دیگه امتحان دارن
سلام
4
4
PRG1387 | ۵ روز پیش
۴۵ دقیقه دیگه امتحان دارم😂
2
5
زینب پیروی | ۵ روز پیش
۳ساعت مونده به امتحان فقط بچه های مشهد امتحان ندادن حالا منم اصلا هیچی نخوندم
3
5
Haj_reza | ۵ روز پیش
خب ک چی چقد مونده امتحان بع چپم... ی مش دلقک
9
35
ممد | ۵ روز پیش
2 ساعت تا امتحان
3
3
امیرمم | ۵ روز پیش
کمتر از ۲ساعت دیگه تا امتحان!
خراسان رضوی
2
3
ابوالفضل شجاع بهار | ۵ روز پیش
سلام دوستان ساعت ۸ و نیم صبح و یک ساعت دیگه باید برم مدرسه املا بدم امیدوارم املا هم مفهومی نباشه
2
12
حسین | ۵ روز پیش
2 ساعت مونده به امتحان 😂
3
6
.... | ۵ روز پیش
جوری ک نمیخوام کتابو بخونم
1
7
کوثر | ۵ روز پیش
چند ساعت مونده ب امتحان
منی ک کل شب بیدار موندم هیچی نخوندم:
1
5
حسین کیوانلو | ۵ روز پیش
بسیار عالی و دقیق نکات و کلمات سخت املایی رو گذاشته بودن بسیار عالی و مفید بود.
0
7
پارسا | ۵ روز پیش
10دقیقیه مونده به امتحان
4
13
پاسخ ها:
ممد | ۵ روز پیش
حاجی از همینا میاد ؟ اگه آره ک کتابو نخونم
3
16
محمد | ۵ روز پیش
کمتر از یک ساعت دیگه تا امتحان مونده و من هنوز درس هشتمم😂
7
18
ریحانم | ۶ روز پیش
۴۵ دقیقه /۱ ساعت / ۲ ساعت هه یه ربع به امتحان😂
8
9
فریما | ۶ روز پیش
نیم ساعت تا امتحان
3
8
حسین | ۶ روز پیش
فرتوتی
4
8
محمد.....gghftuhb | ۶ روز پیش
درحال امتحان🥲😂
5
11
سارا | ۶ روز پیش
بیست دیقه دیگه امتحان شروع میشه🐥
2
8
دمت گرم | ۶ روز پیش
عالیییی
3
2
بدبخت رفوزه🗿 | ۶ روز پیش
۵۲ دیقه تا امتحانننن😭
کمککک🙏🥲
5
5
Rha | ۶ روز پیش
۷ دیقه دیگه سرویسم میاد🤌🏻
6
8
دمت گرم | ۶ روز پیش
نیم ساعت تا امتحان ، مونده بود ، بدون خوندن قبلی
4
7
ریحآن | ۶ روز پیش
بریم واسه امتحان😑
1
7
ZaRi | ۶ روز پیش
نهم شدیم کم مونده نهایی املام ازمون مفهومی بگیرن ☺️💔 ایشالله که خیره 😂😂
0
31
ی امتحانی | ۶ روز پیش
الان شبه فردا ساعت ۸ املا دارم
دو روزه فرجه دادن من الان تازه دارم میخونم😂
4
4
پاسخ ها:
ArshiaAx | ۵ روز پیش
منم دارم امروز
1
1
امی | ۶ روز پیش
نگاه میگن اول درس

ولی اگه کسانی ک بجز درس در ورزش مثل فوتبال ،والیبال.....
خوبه اونو بیشتر ادامه بده اگه پشتوانه داره👍🔥❤️
1
13
توسل | ۶ روز پیش
اهل قم کسی هست؟
13
4
نرجس | ۱ هفته پیش
عالیه
4
7
محمد | ۱ هفته پیش
45 دقیقه تا امتحان
5
7
Hosein | ۱ هفته پیش
۱ ساعت تا امتحان
4
2
fati | ۱ هفته پیش
2ساعت دیه تا امتحان املاایزدیاا😔😂
5
6
محمد | ۱ هفته پیش
ساعت 8 تا امتحان 1.30 مانده انشاالله 20 تم
4
5
نرجس خسروی فرد | ۱ هفته پیش
هعی فردا امتحان دارم حوصلش نیست بخونم🥺😂
3
16
امیر | ۲ هفته پیش
18دقیقه مانده به امتحان 😂
5
17
یه نهمی بیچاره | ۲ هفته پیش
وای من دیشب با خیال راحتتتت و خجسته پاشدم رفتم عروسی الان که بیست دقیقه مونده تا امتحان شروع کردم خوندن لغات....
2
10
رضا | ۲ هفته پیش
ساعت 9:30 من درحال خوندن اینا | 20دقیقه راه تا مدرسه | امتحان ساعت 10 شروع میشه
4
17
Parsa | ۲ هفته پیش
۵ دقیقه تا رفتن به سمت مدرسه 😂
3
16
پرهام | ۲ هفته پیش
١ساعت و ١٠ دقيقه تا امتحان🤣💪
1
8
آرین | ۲ هفته پیش
۴۹ دقیقه دیگه امتحانه دارم تازه میخونم😂
4
7
ممد | ۲ هفته پیش
۲ ساعت دیگه امتحانه من الان دارم میخونم😁
4
7
Hosein | ۲ هفته پیش
صبح امتحان دارم الان دارم نگاه میکنم تازه همین هم میخام فردا صبح بلند شم بخونم 😁😁 املا آسونه
9
8
دانیال | ۲ هفته پیش
۳ دقیقه دیگه امتحانه😂😂
3
9
سینا | ۲ هفته پیش
10 دقیقه مونده برای امتحان می خودنم
2
8
سینا | ۲ هفته پیش
10 دقیقه مونده برای امتحان
4
4
ممد | ۲ هفته پیش
منی که ی ربع دیه امتحان دارم تازه کلمه میبینم
1
9
پارمیس | ۲ هفته پیش
دو ساعت مونده به امتحانننم🦦🤌🏻
1
9
آرمان | ۲ هفته پیش
یح ثوال دارم طشدید در امطحان تاصیر دارد یا نه؟😂😂😂😂😂 انشالله ۲۰ میشم به عمید خدا
4
40
پاسخ ها:
امین | ۶ روز پیش
داداش شما که حطما 20 میشی
0
9
Someone | ۵ روز پیش
برای ما که تاصیر داره😂😂
1
1
Erfan | ۲ هفته پیش
خیلی فارسی بدرد نخوره
23
19
پاسخ ها:
.. | ۶ روز پیش
این شمای که بدرد نخوری نه زبونی باید بهش افتخار کنی که اگه نبود باید عربی حرف میزدی از نظر من کتابهای عرب زبان بدردنخورن و ربطی به ما ایرانی ها ندارن
5
27
محمد | ۱ روز پیش
آقای .. منم با نظر ایشون تا یه جاهایی موافقم ولی شما اجازه ی اینو نداری که به من عرب زبان توهین کنی و در ضمن در جنوب ایران عرب ها ساکن هستند پس ربطی هم به شما داره
0
1
ℌ𝔬𝔖𝔢𝔦𝔫 | ۲ هفته پیش
هورا امتحان
13
6
پاسخ ها:
Yekta | ۴ روز پیش
فازت چیه؟😂
0
6
امیر | ۲ هفته پیش
ما رفتیم برا امتحان حلال کنید😂
2
23
گرفتار امتحانات | ۲ هفته پیش
بنااازم یه ساعت مونده به امتحان نهایی تهران اومدم دارم املا میخونم👍
2
9
Reza | ۲ هفته پیش
خوب بود ولی زیاد ساده بود 😎😑
5
6
خسته ام | ۲ هفته پیش
نمیدونم چقدر مونده به امتحان ولی خب بریم برا امتحان
2
5
بد شانس | ۲ هفته پیش
همرو با دقت کامل خوندم تک تکشون رو الان ساعت ۴ صبحه میرم سر جلسه تو مغزم عین چاه تو خالی میشه🫠🥲
0
13
امیر حسین | ۲ هفته پیش
منی که ساعت چهار صبح دارم املا میخونم با آهنگ محسن لرستانی تو گوشم 😂😂
2
12
نازنین | ۲ هفته پیش
فردا امتحان املا دارریم نهمیا🤣🤣
25
168
پاسخ ها:
parsa | ۲ هفته پیش
تازه تهران سخت تره
کاش اینم سوالاش مفهومی نباشه 😅
فقط ازمون املا بگیرن
1
13
امیر | ۲ هفته پیش
ریاضی در کمین است 😭
1
9
ایلی🙄 | ۲ هفته پیش
10دیقه دیگه امتحان املا دارم🙄😂
1
7
پوریا | ۲ هفته پیش
100%😂😐
0
5
اردستانی | ۲ هفته پیش
الان یه ساعت مونده به امتحان دارم میخونم:)
0
11

hits