آشنایی با داروها

با موارد مصرف قرص مسکن دلتافن آشنا شوید

با موارد مصرف قرص مسکن دلتافن آشنا شوید

۱ روز پیش
با سدیم فلوراید و کاربردهای آن آشنا شوید

با سدیم فلوراید و کاربردهای آن آشنا شوید

۱ روز پیش
همه چیز در مورد قرص رانیفلکس و عوارض مصرف آن

همه چیز در مورد قرص رانیفلکس و عوارض مصرف آن

۱ روز پیش
با موارد مصرف و عوارض قرص پوکساکیم آشنا شوید

با موارد مصرف و عوارض قرص پوکساکیم آشنا شوید

۱ روز پیش
درمان فشارخون بالا با قرص آملودیپین

درمان فشارخون بالا با قرص آملودیپین

۱ روز پیش
آشنایی با فواید بی نظیر مصرف قرص مگویت 

آشنایی با فواید بی نظیر مصرف قرص مگویت 

۲ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیتالورامین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سیتالورامین

۲ روز پیش
راهنمای مصرف داروی ریتوکسی مب و عوارض آن

راهنمای مصرف داروی ریتوکسی مب و عوارض آن

۳ روز پیش
از پماد آداپالن و مزایای مصرف آن در درمان آکنه بیشتر بدانید

از پماد آداپالن و مزایای مصرف آن در درمان آکنه بیشتر بدانید

۳ روز پیش
هر آنچه باید در مورد قرص مسکن آلفن ایکس ال بدانید

هر آنچه باید در مورد قرص مسکن آلفن ایکس ال بدانید

۳ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف پماد تریامسینولون ان ان 

آشنایی با موارد مصرف پماد تریامسینولون ان ان 

۳ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی لوودوپا سی فورت

موارد مصرف و عوارض جانبی لوودوپا سی فورت

۳ روز پیش
مزایای مصرف کپسول دیافیت برای افراد دیابتی

مزایای مصرف کپسول دیافیت برای افراد دیابتی

۳ روز پیش
افزایش باروری آقایان با مکمل مکس ریپروستاسیس 

افزایش باروری آقایان با مکمل مکس ریپروستاسیس 

۳ روز پیش
موارد مصرف و عوارض آمپول آتروپین

موارد مصرف و عوارض آمپول آتروپین

۳ روز پیش
موارد مصرف و عوارض کپسول لانزو

موارد مصرف و عوارض کپسول لانزو

۳ روز پیش
فواید بی نظیر کپسول فمی لاکت برای همه افراد

فواید بی نظیر کپسول فمی لاکت برای همه افراد

۴ روز پیش
معرفی موارد مصرف قرص بیوتین ۵۰۰۰

معرفی موارد مصرف قرص بیوتین ۵۰۰۰

۵ روز پیش
از موارد مصرف و عوارض داروی روکامیکس بیشتر بدانید

از موارد مصرف و عوارض داروی روکامیکس بیشتر بدانید

۵ روز پیش
فواید مصرف کپسول ارکتاویتال در تقویت قوای جنسی آقایان

فواید مصرف کپسول ارکتاویتال در تقویت قوای جنسی آقایان

۵ روز پیش
آشنایی با قرص ریزاتریپتان جهت درمان میگرن حاد

آشنایی با قرص ریزاتریپتان جهت درمان میگرن حاد

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی رزوواستاتین

آشنایی با موارد مصرف و تداخلات دارویی رزوواستاتین

۶ روز پیش
همه چیز در مورد قرص سیپرالکس (Cipralex)

همه چیز در مورد قرص سیپرالکس (Cipralex)

۶ روز پیش
موارد مصرف و مکانیسم اثر آمپول دپو مدرول Depo-medrol

موارد مصرف و مکانیسم اثر آمپول دپو مدرول Depo-medrol

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص لوکستا ۲۰ میلی گرمی

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص لوکستا ۲۰ میلی گرمی

۶ روز پیش
معرفی موارد مصرف و عوارض داروی ابیلیزول

معرفی موارد مصرف و عوارض داروی ابیلیزول

۶ روز پیش
اطلاعات کامل در رابطه با داروی گالانتامین 

اطلاعات کامل در رابطه با داروی گالانتامین 

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض تترابنازین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض تترابنازین

۱ هفته پیش
با موارد مصرف و عوارض داروی فنازوپریدین آشنا شوید

با موارد مصرف و عوارض داروی فنازوپریدین آشنا شوید

۱ هفته پیش
با موارد مصرف و عوارض قرص ملوکسیب آشنا شوید

با موارد مصرف و عوارض قرص ملوکسیب آشنا شوید

۱ هفته پیش
موارد مصرف قرص نوافن

موارد مصرف قرص نوافن

۱ هفته پیش
موارد مصرف قرص ضد بارداری دروسبلین 

موارد مصرف قرص ضد بارداری دروسبلین 

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف داروی لوزاتن

اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف داروی لوزاتن

۱ هفته پیش
همه چیز در رابطه با موارد مصرف داروی آرام بخش زالپلون 

همه چیز در رابطه با موارد مصرف داروی آرام بخش زالپلون 

۱ هفته پیش
اطلاعات کامل دارویی در رابطه با قرص ایدبنون

اطلاعات کامل دارویی در رابطه با قرص ایدبنون

۱ هفته پیش
با داروی ضد قارچ وریکونازول آشنا شوید

با داروی ضد قارچ وریکونازول آشنا شوید

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص تداپروکس

آشنایی با موارد مصرف قرص تداپروکس

۱ هفته پیش
معرفی و آشنایی کامل با قرص آناهیل

معرفی و آشنایی کامل با قرص آناهیل

۱ هفته پیش
ویال (Vial) چیست و در چه مواردی کاربرد دارد ؟

ویال (Vial) چیست و در چه مواردی کاربرد دارد ؟

۱ هفته پیش
همه چیز در رابطه با موارد مصرف کپسول نوروتک

همه چیز در رابطه با موارد مصرف کپسول نوروتک

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی در رابطه با مصرف کپسول لانسوپرازول

اطلاعات دارویی در رابطه با مصرف کپسول لانسوپرازول

۱ هفته پیش
اطلاعات کامل دارویی در رابطه با قرص ویزان

اطلاعات کامل دارویی در رابطه با قرص ویزان

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی قرص تیزانیدین

اطلاعات دارویی قرص تیزانیدین

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف پلاستر کاپسیکوم شیر نشان

آشنایی با موارد مصرف پلاستر کاپسیکوم شیر نشان

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف تیوتیکسین

اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف تیوتیکسین

۱ هفته پیش
با داروی ضد دیابت سیتاگلیپتین آشنا شوید

با داروی ضد دیابت سیتاگلیپتین آشنا شوید

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف راساژیلین

اطلاعات دارویی در رابطه با موارد مصرف راساژیلین

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص آریافن

موارد مصرف و عوارض قرص آریافن

۱ هفته پیش
آشنایی کامل با موارد مصرف و عوارض قطره فنیل افرین

آشنایی کامل با موارد مصرف و عوارض قطره فنیل افرین

۱ هفته پیش
اسپری سیمبیکورت چیست و چه عوارضی دارد ؟

اسپری سیمبیکورت چیست و چه عوارضی دارد ؟

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی قرص لومیدکس ۲ میلی گرمی

اطلاعات دارویی قرص لومیدکس ۲ میلی گرمی

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی مهم در رابطه با کپسول اکسی پرازول

اطلاعات دارویی مهم در رابطه با کپسول اکسی پرازول

۱ هفته پیش
فواید مصرف مکمل رابونکس

فواید مصرف مکمل رابونکس

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص کاریسوپرودول

موارد مصرف و عوارض قرص کاریسوپرودول

۱ هفته پیش
با فواید مصرف قرص سیناکلست آشنا شوید

با فواید مصرف قرص سیناکلست آشنا شوید

۱ هفته پیش
موارد مصرف داروی ایزوکام (لودوپا)

موارد مصرف داروی ایزوکام (لودوپا)

۱ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص مونتکس برای درمان آسم

همه چیز در مورد قرص مونتکس برای درمان آسم

۱ هفته پیش
اطلاعات دارویی کپسول گاباپنتین رازک ۱۰۰

اطلاعات دارویی کپسول گاباپنتین رازک ۱۰۰

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص فروتب

آشنایی با موارد مصرف قرص فروتب

۱ هفته پیش
قرص و کپسول اشتها آور WAM

قرص و کپسول اشتها آور WAM

۱ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter