آشنایی با داروها

درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

درمان بیماریهای التهابی پوست با کرم فلوسینونید

۴ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

موارد مصرف و عوارض جانبی آمپول کوریوگونادوتروپین

۴ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

اطلاعات دارویی کامل پماد فلوکورتولون

۴ روز پیش
پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

پماد آریوکورت چیست و چرا مصرف می شود؟

۴ روز پیش
کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

کاربردهای درمانی محلول موضعی اریترومایسین 

۴ روز پیش
آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

آشنایی با فواید مصرف تیبولون در دوران یائسگی

۴ روز پیش
کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

کاربردهای بالینی قرص کلرمادینون

۴ روز پیش
آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

آشنایی با مزیت درمانی کرم جنتامایسین 

۴ روز پیش
آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

آشنایی با منافع درمانی قطره چشم هایپروملوز  

۵ روز پیش
معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

معرفی داروی تزریقی گانیرلیکس و عوارض آن

۴ روز پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

آشنایی با کاربردهای درمانی پماد فلوئوسینولون  

۴ روز پیش
کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

کرم اوره چیست و چرا مصرف می شود؟

۵ روز پیش
موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

موارد مصرف و عوارض قرص کنتراسپتیو ال دی + آهن

۵ روز پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

آشنایی با مزایای درمانی قرص اتینیل استرادیول

۵ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

اطلاعات دارویی کامل فوس فسترول

۵ روز پیش
نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

نگاهی جامع به کاربردهای درمانی آمپول سترورلیکس

۵ روز پیش
آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

آشنایی با مزایای درمانی کرم / پماد فلوتیکازون

۵ روز پیش
کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

کاربردهای درمانی و عوارض احتمالی آمپول منوتروپین

۵ روز پیش
فولیتروپین بتا چیست و چرا تجویز می شود؟

فولیتروپین بتا چیست و چرا تجویز می شود؟

۵ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل کپسول رامیپریل

اطلاعات دارویی کامل کپسول رامیپریل

۵ روز پیش
کاربردهای بالینی رونیدرونات در بیماران قلبی 

کاربردهای بالینی رونیدرونات در بیماران قلبی 

۵ روز پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کرم فلورواوراسیل

آشنایی با کاربردهای درمانی کرم فلورواوراسیل

۵ روز پیش
فواید مصرف ژل نیکوتینامید برای آکنه

فواید مصرف ژل نیکوتینامید برای آکنه

۵ روز پیش
آشنایی با ژل ایزوترتینوئین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با ژل ایزوترتینوئین و عوارض خطرناک آن

۵ روز پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کرم ایمیکویمود 

آشنایی با کاربردهای درمانی کرم ایمیکویمود 

۵ روز پیش
کاربردهای درمانی داروی سدیم هیالورونات 

کاربردهای درمانی داروی سدیم هیالورونات 

۵ روز پیش
آشنایی با اسپری بینی نافارلین و مزایای درمانی آن

آشنایی با اسپری بینی نافارلین و مزایای درمانی آن

۵ روز پیش
لئوپرورلین چیست و چرا تجویز می شود؟

لئوپرورلین چیست و چرا تجویز می شود؟

۵ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دانروبیسین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دانروبیسین

۵ روز پیش
اطلاعات دارویی و عوارض مصرف قرص میتوتان

اطلاعات دارویی و عوارض مصرف قرص میتوتان

۵ روز پیش
فواید فوق العاده پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن 

فواید فوق العاده پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن 

۱ هفته پیش
فواید عالی پودر بندآورنده خونریزی کیتوهم کیتوتک 

فواید عالی پودر بندآورنده خونریزی کیتوهم کیتوتک 

۵ روز پیش
معرفی داروی پالونوسترون و مزیت درمانی آن

معرفی داروی پالونوسترون و مزیت درمانی آن

۵ روز پیش
موارد مصرف و عوارض داروی گرانیسترون چیست؟

موارد مصرف و عوارض داروی گرانیسترون چیست؟

۵ روز پیش
آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

آشنایی با منافع درمانی کپسول نیتیزینون

۵ روز پیش
داروی eylea یا افلیبرسپت در درمان چه بیماری موثر است ؟

داروی eylea یا افلیبرسپت در درمان چه بیماری موثر است ؟

۶ روز پیش
داروی دوتارم یا dotarem در چه مواردی استفاده می شود ؟

داروی دوتارم یا dotarem در چه مواردی استفاده می شود ؟

۶ روز پیش
کاربردهای درمانی داروی تزریقی کلادریبین

کاربردهای درمانی داروی تزریقی کلادریبین

۵ روز پیش
مزایای درمانی فوق العاده آلفاکلسیدول 

مزایای درمانی فوق العاده آلفاکلسیدول 

۵ روز پیش
مقدار مصرف و تداخلات دارویی ستوکسیمب 

مقدار مصرف و تداخلات دارویی ستوکسیمب 

۵ روز پیش

آخرین مطالب دلگرم