آشنایی با داروها

همه چیز در مورد داروی مخدر پنتازوسین

همه چیز در مورد داروی مخدر پنتازوسین

۴ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض داروی بیهوشی اتومیدیت

موارد مصرف و عوارض داروی بیهوشی اتومیدیت

۹ ساعت پیش
معرفی داروی خواب آور دیازپام و موارد مصرف این دارو

معرفی داروی خواب آور دیازپام و موارد مصرف این دارو

۹ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض قرص کلداکس

موارد مصرف و عوارض قرص کلداکس

۱۰ ساعت پیش
همه چیز در مورد داروی بیهوش کننده متوهگزیتال

همه چیز در مورد داروی بیهوش کننده متوهگزیتال

۱۱ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض داروی آرام بخش میدازولام

موارد مصرف و عوارض داروی آرام بخش میدازولام

۱ روز پیش
از داروی بیهوشی پروپوفول بیشتر بدانید!

از داروی بیهوشی پروپوفول بیشتر بدانید!

۱ روز پیش
همه چیز در مورد داروی آرام بخش آموباربیتال

همه چیز در مورد داروی آرام بخش آموباربیتال

۱ روز پیش
همه چیز در مورد داروی خواب آور لورازپام 

همه چیز در مورد داروی خواب آور لورازپام 

۱ روز پیش
همه چیز در مورد آنتی بیوتیک سفورکسیم

همه چیز در مورد آنتی بیوتیک سفورکسیم

۲ روز پیش
موارد مصرف و عوارض داروی مپیواکائین (Mepivacaine)

موارد مصرف و عوارض داروی مپیواکائین (Mepivacaine)

۲ روز پیش
موارد مصرف و عوارض آنتی بیوتیک آمیکاسین

موارد مصرف و عوارض آنتی بیوتیک آمیکاسین

۲ روز پیش
آشنایی کامل با قرص استیل سالیسیلیک اسید

آشنایی کامل با قرص استیل سالیسیلیک اسید

۲ روز پیش
آنتی بیوتیک کلیندامایسین و عوارض جانبی آن

آنتی بیوتیک کلیندامایسین و عوارض جانبی آن

۲ روز پیش
موارد مصرف و عوارض آنتی بیوتیک موکسی فلوکساسین

موارد مصرف و عوارض آنتی بیوتیک موکسی فلوکساسین

۳ روز پیش
همه چیز در مورد قرص کلداستاپ یا کلداکس

همه چیز در مورد قرص کلداستاپ یا کلداکس

۳ روز پیش
تتراسایکلین و کاربردهای فراوان این دارو

تتراسایکلین و کاربردهای فراوان این دارو

۳ روز پیش
همه چیز در مورد آنتی بیوتیک توبرامایسین

همه چیز در مورد آنتی بیوتیک توبرامایسین

۳ روز پیش
همه چیز در مورد آنتی بیوتیک پر مصرف داکسی سایکلین 

همه چیز در مورد آنتی بیوتیک پر مصرف داکسی سایکلین 

۳ روز پیش
معرفی داروی بی حسی موضعی پریلوکائین

معرفی داروی بی حسی موضعی پریلوکائین

۴ روز پیش
معرفی داروی بی حس کننده موضعی پروکائین

معرفی داروی بی حس کننده موضعی پروکائین

۴ روز پیش
موارد مصرف قرص متوکلوپرامید و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص متوکلوپرامید و عوارض جانبی این دارو

۴ روز پیش
از موارد مصرف داروی بوپیواکائین بیشتر بدانید

از موارد مصرف داروی بوپیواکائین بیشتر بدانید

۴ روز پیش
آشنایی کامل با شربت گیاهی تیمکس

آشنایی کامل با شربت گیاهی تیمکس

۴ روز پیش
موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی تتراکائین

موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی تتراکائین

۵ روز پیش
همه چیز در مورد داروی بی حس کننده لیدوکائین 

همه چیز در مورد داروی بی حس کننده لیدوکائین 

۵ روز پیش
نقش آنتی بیوتیک در سرماخوردگی و آنفولانزا

نقش آنتی بیوتیک در سرماخوردگی و آنفولانزا

۵ روز پیش
موارد مصرف قرص فلوکونازول یا دیفلوکان و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص فلوکونازول یا دیفلوکان و عوارض جانبی این دارو

۵ روز پیش
فواید و موارد مصرف کپسول پیوراریا میریفیکا

فواید و موارد مصرف کپسول پیوراریا میریفیکا

۵ روز پیش
موارد مصرف کورتیزون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف کورتیزون و عوارض جانبی این دارو

۵ روز پیش
موارد مصرف قرص پردنیزولون و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص پردنیزولون و عوارض جانبی این دارو

۵ روز پیش
کاربردهای جادویی پماد زایلاپی

کاربردهای جادویی پماد زایلاپی

۵ روز پیش
همه چیز در مورد داروی کتوکونازول 

همه چیز در مورد داروی کتوکونازول 

۶ روز پیش
ترک ترامادول : چگونه مصرف ترامادول را ترک کنیم ؟

ترک ترامادول : چگونه مصرف ترامادول را ترک کنیم ؟

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف کپسول کوبیکس

آشنایی با موارد مصرف کپسول کوبیکس

۱ هفته پیش
موارد مصرف قرص نالوکسان و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص نالوکسان و عوارض جانبی این دارو

۱ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص استامینوفن کدئین

موارد مصرف و عوارض قرص استامینوفن کدئین

۱ هفته پیش
مصرف قرص آنتی هیستامین و عوارض آنها در دوران بارداری

مصرف قرص آنتی هیستامین و عوارض آنها در دوران بارداری

۱ هفته پیش
فواید بی نظیر لوسیون کالامین برای مشکلات پوستی

فواید بی نظیر لوسیون کالامین برای مشکلات پوستی

۲ هفته پیش
آسیکلوویر : موارد مصرف پماد آسیکلوویر

آسیکلوویر : موارد مصرف پماد آسیکلوویر

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد فواید مصرف قرص نروکسین دینه

همه چیز در مورد فواید مصرف قرص نروکسین دینه

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص ملوکسیکام یا موبیک و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص ملوکسیکام یا موبیک و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
فواید بی نظیر مصرف قرص فمودین دینه برای خانم ها

فواید بی نظیر مصرف قرص فمودین دینه برای خانم ها

۲ هفته پیش
فواید باورنکردنی ژل آکدین دینه برای درمان آکنه

فواید باورنکردنی ژل آکدین دینه برای درمان آکنه

۲ هفته پیش
موارد مصرف آمپول جنتامایسین (Gentamicin) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف آمپول جنتامایسین (Gentamicin) و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
فواید بی نظیر مصرف قرص زینک دینه

فواید بی نظیر مصرف قرص زینک دینه

۲ هفته پیش
موارد مصرف داروی ریفامپین یا ریفامپیسین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف داروی ریفامپین یا ریفامپیسین و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
فواید بی نظیر قرص کلسیم، منیزیم ، زینک، ویتامین د دینه

فواید بی نظیر قرص کلسیم، منیزیم ، زینک، ویتامین د دینه

۲ هفته پیش
آشنایی کامل با داروی دی پیریدامول

آشنایی کامل با داروی دی پیریدامول

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص تربوتالین (Terbutaline) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص تربوتالین (Terbutaline) و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص پردنیزولون (Prednisolone) چیست؟

موارد مصرف و عوارض قرص پردنیزولون (Prednisolone) چیست؟

۲ هفته پیش
موارد مصرف متیل پردنیزولون (مدرولین ۵۰۰) و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف متیل پردنیزولون (مدرولین ۵۰۰) و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
موارد مصرف اسپری استنشاقی بکلومتازون و عوارض این دارو

موارد مصرف اسپری استنشاقی بکلومتازون و عوارض این دارو

۲ هفته پیش
فواید بی نظیر پودر گرانول پسیلیوم دینه در رفع یبوست

فواید بی نظیر پودر گرانول پسیلیوم دینه در رفع یبوست

۲ هفته پیش
مزایای بی شمار مصرف قرص کلسیم+ D دینه 

مزایای بی شمار مصرف قرص کلسیم+ D دینه 

۲ هفته پیش
فواید آمپول بنورویت (آمپول ویتامین B۱۲)

فواید آمپول بنورویت (آمپول ویتامین B۱۲)

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص سنالین و عوارض جانبی این دارو

موارد مصرف قرص سنالین و عوارض جانبی این دارو

۲ هفته پیش
آشنایی کامل با قرص کلوبازام

آشنایی کامل با قرص کلوبازام

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص بیوتین برای سلامتی و درمان ریزش مو

موارد مصرف قرص بیوتین برای سلامتی و درمان ریزش مو

۲ هفته پیش
فواید عالی مصرف قرص فولیک اسید ۱ میلی گرمی دینه 

فواید عالی مصرف قرص فولیک اسید ۱ میلی گرمی دینه 

۲ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter