آشنایی با داروها

بهترین زمان مصرف قرص کلسیم و ویتامین دی

بهترین زمان مصرف قرص کلسیم و ویتامین دی

۱ روز پیش
باید و نباید های بعد از مصرف آنتی بیوتیک

باید و نباید های بعد از مصرف آنتی بیوتیک

۱ هفته پیش
معرفی انواع آمپول های شل کننده عضلات

معرفی انواع آمپول های شل کننده عضلات

۲ هفته پیش
موارد مصرف قرص سد آف و عوارض جانبی این دارو چیست؟

موارد مصرف قرص سد آف و عوارض جانبی این دارو چیست؟

۲ هفته پیش
قرص فستوور چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

قرص فستوور چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

۲ هفته پیش
موارد و نحوه مصرف شیاف گلیسیرین

موارد و نحوه مصرف شیاف گلیسیرین

۲ هفته پیش
پردنیزولون چه موقع برای کودکان تجویز می شود ؟

پردنیزولون چه موقع برای کودکان تجویز می شود ؟

۱ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول فلوبایوویر

موارد مصرف و عوارض جانبی کپسول فلوبایوویر

۱ ماه پیش
تنوبایوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

تنوبایوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ ماه پیش
آشنایی کامل با قرص چربی سوز ال کارنیتین

آشنایی کامل با قرص چربی سوز ال کارنیتین

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی کامل کپسول فنوبایوکس

اطلاعات دارویی کامل کپسول فنوبایوکس

۱ ماه پیش
معرفی مزایای درمانی کپسول زتروبایول

معرفی مزایای درمانی کپسول زتروبایول

۱ ماه پیش
مزایای درمانی قرص افابایوویر

مزایای درمانی قرص افابایوویر

۱ ماه پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی قطره چشمی بایوسپت

آشنایی با کاربردهای درمانی قطره چشمی بایوسپت

۱ ماه پیش
دومپرکس چیست و چرا تجویز می شود؟

دومپرکس چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ ماه پیش
آشنایی با مزایای درمانی قرص دی والبایوکس

آشنایی با مزایای درمانی قرص دی والبایوکس

۱ ماه پیش
معرفی کاربردهای درمانی قطره چشمی بایوفناک 

معرفی کاربردهای درمانی قطره چشمی بایوفناک 

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی قطره چشمی کتوبایوفن

اطلاعات دارویی قطره چشمی کتوبایوفن

۱ ماه پیش
موارد مصرف و عوارض قرص بایوودین

موارد مصرف و عوارض قرص بایوودین

۱ ماه پیش
کاربردهای درمانی قطره چشمی زالابایوست

کاربردهای درمانی قطره چشمی زالابایوست

۱ ماه پیش
آشنایی با مزایای درمانی و عوارض قرص لاموبیوژین

آشنایی با مزایای درمانی و عوارض قرص لاموبیوژین

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص بایولپرا

اطلاعات دارویی کامل قرص بایولپرا

۱ ماه پیش
بایوساکول چیست و چرا تجویز می شود؟

بایوساکول چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ ماه پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی کپسول سلبایوکس

آشنایی با کاربردهای درمانی کپسول سلبایوکس

۱ ماه پیش
فواید درمانی متفوربایوکس

فواید درمانی متفوربایوکس

۱ ماه پیش
کاربردهای درمانی و موثر داروی نلفابایوویر 

کاربردهای درمانی و موثر داروی نلفابایوویر 

۱ ماه پیش
آشنایی با مزایای درمانی بایوویراپین

آشنایی با مزایای درمانی بایوویراپین

۱ ماه پیش
مزایای درمانی و عواض جانبی بایوپیپرازول

مزایای درمانی و عواض جانبی بایوپیپرازول

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی کامل بایوتور

اطلاعات دارویی کامل بایوتور

۱ ماه پیش
معرفی قرص بایوفوویر و مزایای درمانی آن

معرفی قرص بایوفوویر و مزایای درمانی آن

۱ ماه پیش
انواع قرص و دارو برای سردرد های میگرنی

انواع قرص و دارو برای سردرد های میگرنی

۱ ماه پیش
آشنایی با کاربردهای درمانی بایوسیکلوویر

آشنایی با کاربردهای درمانی بایوسیکلوویر

۱ ماه پیش
بایلنول چیست و چرا تجویز می شود؟

بایلنول چیست و چرا تجویز می شود؟

۱ ماه پیش
کاربردهای درمانی قرص زیپروبایوکس

کاربردهای درمانی قرص زیپروبایوکس

۱ ماه پیش
آشنایی با مزایای درمانی پنتوبایوزول

آشنایی با مزایای درمانی پنتوبایوزول

۱ ماه پیش
معرفی کامل قطره چشمی بایوکارپین

معرفی کامل قطره چشمی بایوکارپین

۱ ماه پیش
آشنایی با نحوه مصرف و عوارض کپسول پرگابایوکس

آشنایی با نحوه مصرف و عوارض کپسول پرگابایوکس

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص بایوکوئتین

اطلاعات دارویی کامل قرص بایوکوئتین

۱ ماه پیش
آشنایی با مزایای درمانی ریبابایوویر 

آشنایی با مزایای درمانی ریبابایوویر 

۱ ماه پیش
معرفی قرص ریسبایودال و کاربردهای درمانی آن

معرفی قرص ریسبایودال و کاربردهای درمانی آن

۱ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم