تعبیر خواب خوک : ۴۶ نشانه و تفسیر دیدن خوک در خواب

۳۴,۵۴۶
۲۲
۰
یکشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴

دیدن خواب خوک نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب خوک ( خواب کشتن خوک ، خواب غذا دادن به خوک ، تعبیر خواب حمله خوک ، دیدن سر خوک در خواب ، تعبیر خواب گوشت خوک و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب خوک

1- تعبیر خواب خوک پول ناپاک و حرص و طمع است. البته اگر بیننده خواب به خوک و گوشت خوک علاقه داشت تعبیرش نشانه خوبی است.

جابر مغربی گوید :
2- تعبیر خواب داشتن مو یا پوست و یا استخوان خوک آنست که به اندازه آنها مال حلال به دست خواهد آورد

محمدبن سیرین گوید :
3- خوک درخواب مردی است توانگر ، اما بدون همت و اراده
4- تعبیر خواب خوک خانگی مردیست بی دین و بی دیانت .
5- تعبیر خواب نگهداشتن خوک های زیاد در جایی ، حمع آوری مال حرام به میزان زیاد است

ابراهیم کرمانی گوید :
6- تعبیر خوردن شیر خوک در خواب مصیبت و اندوه مالی است

آنلی بیتون می‌گوید :
7- تعبیر خواب خوک چاق آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود .
8- تعبیر دیدن خوک لاغر در خواب، نشان آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .
9- تعبیر دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .
10- تعبیر شنیدن صدای خوک در خواب ، آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .
11- اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، تعبیرش آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .
12- تعبیر دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .
13- اگر دختری در خواب ببینید که خوکی در لابلای گل و لای حرکت میکند ،تعبیرش آنست که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- خوک در خواب مالی است زیاد ولی حرام . پولی است فراوان که از طریق نامشروع و خلاف حتی به عدد جنایت جمع آوری شده
15- تعبیر دیگر دیدن خوک در خواب مردی است در نهایت کثافت و پلیدی که با وجود داشتن ثروت زیاد هم کثیف می خورد و هم کثیف زندگی می کند و هم گذشته ای آلوده دارد و هم آینده ای نکبت بار .
16- تعبیر داشتن خوک دیگر اندوختن پولی است که از راه نادرست کسب شده باشد .
17- اگر در خواب ببینید که خوک در خا نه یا جائی دیگر دارید که آن خوک متعلق به شما باشد پولی فراوان به شما می رسد
18- اگر ببینید خوکان بسیار دارید یا در خوکدانی هستید که آنها هستند و یا خوکدانی متعلق به شما می باشد ثروتی تحصیل می کنید که حرام است ولی موجب شادی و خوشحالی شما می شود .
19- خوک رانی نیز تحصیل مال حرام ، پول ناثواب و عیش و کامروائی خوکانه است .


تعبیر خواب کشتن خوک

20- دیدن خواب کشتن خوک نشانه بسیار خوبی است و تعبیرش این است که بر دشمن پیروز خواهید شد و یا در کاری که هستید موفق می شوید.


تعبیر خواب غذا دادن به خوک

21- تعبیر خواب غذا دادن به خوک تلاش هایی است که برای رسیدن به موفقیت به کار می گیرید.

آنلی بیتون می‌گوید :
22- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .


تعبیر خواب سر خوک

23- تعبیر خواب سر خوک نشان دهنده پاداش یا سود زیاد است.
24- اگر سر خوک خونی باشد تعبیر این خواب حرص و طمع و همچنین پول کثیف است.


تعبیر خواب گوش خوک

25- تعبیر دیدن گوش خوک در خواب نماد فریب است. مراقب باشید تا فریب حرف های دیگران را نخورید.


تعبیر خواب بینی خوک

26- تعبیر خواب بینی خوک اشخاص جدیدی است که با شما آشنا می شوند و شما مجبورید آن ها را تحمل کنید. ممکن است از این افراد ضرر مالی زیادی به شما برسد پس در برخورد با آنها دقت کنید.


تعبیر خواب پای خوک

27- تعبیر دیدن پای خوک درخواب شایعات بسیار زیادی است که درباره شما وجود دارد. سعی کنید به آنها اهمیت ندهید و با قدرت به راه خود ادامه دهید.


تعبیر خواب گوشت خوک

28- تعبیر خواب گوشت خوک تغییرات مهم در زندگی است. اگر گوشت خوک لذیذ بود این تغییرات مثبت و عالی است و اگر از مزه آن خوشتان نیامد تعبیرش بر عکس است.
29- تعبیر دیدن گوشت خوک برشته و سرخ شده در خواب تحول بسیار بزرگی در زندگی شما را در آینده نشان میدهد

ابراهیم کرمانی گوید :
30- تعبیر خواب خوردن گوشت ، خوردن مال حرام است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
31- اگر خواب ببینید گوشت خوک می خورید تعبیرش آنست که پولی نصیب شما می شود که حرام است اما شما ریشه و منبع و اصل آن را نمی شناسید و می دانید پول درستی نیست .

تعبیر خواب خون خوک

32- تعبیر خواب نوشیدن یا دست زدن به خون خوک این است که باید برای رسیدن به حقتان بجنگید. ممکن است کسی حق شما را پایمال کرده باشد و شما از آن خبر نداشته باشید. سعی کنید حواستان را در زندگی جمع کنید.


تعبیر خواب حمله خوک

33- تعبیر خواب حمله خوک درخواب بیماری های همه گیر عفونی است که باید مراقب خود و خانواده باشید.

جابر مغربی گوید :
34- تعبیر خواب جنگیدن باخوک ، دشمنیِ شخصی پلید است


تعبیر خواب گاز گرفتن خوک

35- تعبیر خواب گاز گرفتن خوک بسته به محل و شدت گاز متفاوت است. اگر دیدید که خوک دست و پایتان را گاز گرفت ثروت بزرگی به شما خواهد رسید. اما اگر صورتتان را گاز گرفت نشان از پول های ناپاکی است که از راه های بد بدست می آورید.


تعبیر خواب تولد خوک

36- تعبیر تولد خوک در خواب نشان دهنده ایده ها و پروژه های جدید است.


تعبیر خواب خوک وحشی

37- تعبیر دیدن خوک وحشی در خواب به معنی از دست دادن کنترل عاطفی است.


تعبیر خواب خوک مرده

38- تعبیر دیدن خوک مرده در خواب به معنی ضرر و زیان مالی بسیار است.


تعبیر خواب بچه خوک یا خوکچه

39- تعبیر دیدن بچه خوک یا خوکچه در خواب به معنی پروژه های کوچکی است که در ذهنتان است. این پروژه های کوچک را رها کنید و بر روی هدف اصلی خود تمرکز کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :
40- تعبیر دیدن بچه خوک درخواب غم و اندوه است

تعبیر خواب خوک بزرگ

41- تعبیر خواب دیدن خوک بزرگ یا خوک عظیم الجثه نشان دهنده ثروت فراوان مادی است . بعضی از معبران می گویند تعبیر خوک بزرگ نماد شخصی طمع کار است که سعی در دزدیدن اموال شما دارد.


تعبیر خواب خوک سیاه

42- تعبیر خوک سیاه در خواب نماد ارتباط های خاص جنسی با فردی جدید است.


تعبیر خواب خوک سفید

43- تعبیر دیدن خوک سفید در خواب به این معنی است که از رابطه با دوست جدیدتان لذت می برید.


تعبیر خواب خوک صورتی

44- تعبیر خواب خوک صورتی نشان دهنده علاقه شما نسبت به فردی است که با اعتقادات شما مخالف است. بهتر است در عشق خود پایدار باشید.


تعبیر خواب خوک پرنده

45- تعبیر خوک پرنده در خواب نشان دهنده پیروزی است. احتمالا بعضی از پروژه های غیرممکن را انجام می دهید و خودتان نیز باور نمی کنید از پس انجام آن بر آمدید.


تعبیر خواب خوک رام

46- تعبیر خوک رام نشان دهنده فردی آرام ولی فریبکار است. که باید مراقب او باشید. برخی معبران می گویند دیدن خوک رام و دوست داشتنی در خواب نشان دهنده صلح و آرامش است.


ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب خرس : دیدن خرس ( خرس قطبی ) در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

تعبیر خواب گاو : دیدن گاو در خواب نشانه چیست ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(22 امتیاز , میانگین: 4.2 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم