تعبیر خواب گرگ : ۶۸ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب

۱۵۴,۴۴۶
۲۲۵
۱۴
چهارشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۴۵

خواب گرگ نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب گرگ ( خواب گرگ سیاه ، تعبیر خواب گرگ سفید ، تعبیر خواب گرگ رام ، خواب صدای زوزه گرگ ، تعبیر خواب کشتن گرگ ، تعبیر خواب گرگ مرده و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب گرگ

1- تعبیر خواب گرگ گرگ اعتماد به نفس ، تنهایی ، غرور و دشمن است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب گرگ بر سه وجه است .
2- زن
3- کنیزک
4- خادم

یوسف نبی علیه السلام گوید :
5- تعبیر خواب دیدن گرگ نشانه دشمن است , و باید مراقب بود

محمدبن سیرین گوید :
6- اگر کسی در خواب دید که گرگ او را پاره کرد تعبیر ، آنست که زن طلاق دهد .
7- اگر کسی در خواب ببیند که مثل گرگ دم داشته نشانه آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آورد و مردم او را ملامت میکنند

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
8- تعبیر دیدن گرگ در خواب، نشانه دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو است
9- دیدن خواب گرگ ، تعبیرش آنست که شخص دیگری را به عملی متهم میکند که انجام نداده است.

جابر مغربی می‌گوید:
10- اگر خواب ببینی که شیرِ گرگ میخوری ، نشانه آنست که زنت به تو خیانت می‌کند.

آنلی بیتون می‌گوید :
11- تعبیر خواب گرگ ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
12- تعبیر خواب یک گرگ نشانه شانس و خوشبختی است
13- اگر در خواب ببینید که یک گرگ می دود نشانه آنست که با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .
14- اگر در خواب ببینید که یک گرگ لباس پوشیده نشانه آنست که باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .
15- اگر در خواب ببینید که دوگرگ باهم بازی می کنند تعبیرش ، آنست که دوستان شما دورو هستند .
16- اگر در خواب ببینید که یک گرگ را به دام می اندازید نشانه فراوانی پول و ثروت است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
17- تعبیر دیدن گرگ در خواب تان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید.
18- به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس(عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد
19- اگر در خواب ببینید که گرگ هستید تعبیر ، این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید


تعبیر خواب گرگ در خانه

20- اگر خواب دیدید که گرگ به خانه شما آمد تعبیرش این است که به دنبال راهی برای ورود به خانه هستید تا به اهداف خود برسید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
21- اگر کسی خواب ببیند که گرگی وارد خانه او شده است، تعبیرش آنست که دزدی به خانه او میآید.


تعبیر خواب گرگ زخمی

22- تعبیر خواب گرگ زخمی موانعی است که بر سر راهتان قرار دارد و سرعت شما را در زندگی گرفته است. این انرژی های منفی را از خود و خانواده خود دور کنید.


تعبیر خواب گرگ تنها

23- دیدن گرگ تنها در خواب نشانه تنهایی و خود کفا بودن شماست. شما در زندگی اجازه دخالت به هیچ کس را نمی دهید.


تعبیر خواب حمله گرگ

24- تعبیر حمله گرگ در خواب این است که زیر فشارهای روحی شدیدی هستید و نمی توانید این شرایط را کنترل کنید. زیرا این موضوع از صبر شما خارج شده است. سعی کنید رابطه خود را با افرادی که به
آن ها اعتماد ندارید قطع کنید.


تعبیر خواب جنگیدن با گرگ

25- تعبیر خواب جنگیدن با گرگ این است که برای بقا در زندگی مجبورید مبارزه کنید.


تعبیر خواب فرار کردن گرگ

26- تعبیر فرار کردن گرگ در خواب این است که شما تمایل دارید در زندگی تنها باشید و در واقع دوست ندارید کسی در زندگی و تصمیمات شما دخالت کند.


تعبیر خواب تعقیب گرگ

27- اگر خواب دیدید که گرگ شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که کسی می خواهد به شما ضربه بزند. کمی به اطراف خود بیشتر دقت کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
28- اگر در خواب ببینید که توسط یک گرگ تعقیب می شوید، بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید


تعبیر خواب وحشت از گرگ

29- اگر در عالم خواب از گرگ وحشت کردید تعبیرش این است که از شرایطی که در آن قرار گرفته اید بسیار می ترسید. شما استرس دارید که دیگران با شما خصومت داشته باشند یا به شما تجاوز کنند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
30- اگر در خواب ببینید که از یک گرگ وحشت می کنید نشانه آنست که دزدان شما را لخت خواهند کرد .


تعبیر خواب گرگ غول پیکر و بزرگ

31- تعبیر دیدن گرگ غول پیکر و بزرگ، نشانه تحول بزرگ در زندگی تان است. شما بیش از حد به قدرت خود اطمینان داشته و پروژه های بزرگی را در دست ساخت دارید.


تعبیر خواب گرگ زشت و ترسناک

32- تعبیر دیدن گرگ زشت و ترسناک در خواب نماد انسان و یا انسان هایی را نشان میدهد که قصد دارند به شما صدمه بزنند و از هیچ تلاشی برای این کار دریغ نخواهند کرد.


تعبیر خواب سگ گرگی

33- تعبیر خواب سگ گرگی افراد وفادار را نشان میدهد که برای موفقیت های شما تمام تلاششان را می کنند.


تعبیر خواب صحبت کردن با گرگ

34- تعبیر صحبت کردن با گرگ در خواب به موضوع بحث با او اشاره دارد. اگر گرگ با خشم با شما صحبت کرد تعبیرش این است که شخصی می خواهد شما را وادار به انجام کاری کند و اگر با محبت و مهربانی با شما صحبت کرد تعبیرش بر عکس است و نشانه این است که همه با شما خوب هستند.


تعبیر خواب دوست شدن با گرگ

35- تعبیر دوست شدن با گرگ در خواب منعکس کننده توانایی شما برای حفظ آرامش اجتماعی است. این خواب پیش بینی می کند که در جلسات کسب و کار شرکت می کنید و بسیار موفق می شوید.


تعبیر خواب خوردن گوشت گرگ

36- تعبیر خوردن گوشت گرگ در خواب این است که دوست دارید غرور و قدرت خود را با آرامش و محبت ترکیب کنید تا در اجتماع شرایط بهتری داشته باشید. هدف شما این است که در هر شرایطی از دیگران بهتر و و برتر باشید.


تعبیر خواب گرگ رام

37- تعبیر دیدن گرگ رام در خواب نشانه این است که شخصی قدرتمند از شما محافظت می کند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
38- تعبیر دیدن خواب یک گرگ اهلی نشانه آنست که شما را زیاد لوس کرده اند .


تعبیر خواب توله گرگ

39- تعبیر خواب توله گرگ این است که شما به لحاظ روانی آماده ارتباط با دیگران هستید و دوست دارید وارد یک رابطه جدید شوید.


تعبیر خواب گرگ با چشمان قرمز

40- تعبیر دیدن گرگ با چشمان قرمز در خواب نشانه تنهایی و انزوای شماست و البته سعی می کنید این موضوع را در خود سرکوب کنید. افکار سرکوب شده و خاطرات تلخ و بازگشت به گذشته به شما آسیب جدی خواهد رساند. سعی کنید آن ها را رها کنید.


تعبیر خواب سر گرگ

41- تعبیر دیدن سر گرگ در خواب نماد اسراری است که به زودی آشکار خواهد شد. این اسرار برای شما و دیگران بسیار مهم است ولی سعی کنید در هنگام فهمیدن واکنش منطقی از خود نشان دهید.


تعبیر خواب چشم گرگ

42- تعبیر چشم گرگ در خواب به این معنی است که از جایی که اصلا فکرش را نمی کنید حمایت خواهید شد.


تعبیر خواب گرگ قرمز

43- دیدن گرگ قرمز در خواب به نوعی خشم و سرخوردگی در زندگی اشاره دارد. ممکن است در گذشته شکستی تلخ خورده باشید و اکنون فرصت جدیدی به دست آورده اید و در تلاشید تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.


تعبیر خواب گرگ وحشی

44- تعبیر دیدن گرگ وحشی در خواب نماد افرادی است که با کارهای نابه جا کسب و کاریتان را دچار مشکل کرده اند و اجازه تجارت به شما نمی دهند.


تعبیر خواب زوزه کشیدن گرگ

45- تعبیر خواب زوزه گرگ اغلب به خیانت اشاره دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :
46- تعبیر خواب گرگی که زوزه میکشد نشانه آنست که شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

آنلی بیتون می‌گوید :
47- تعبیر خواب زوزه کشیدن گرگ ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
48- اگر در خواب ببینی گرگ زوزه می‌کشد و بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
49- زوزه کشیدن گرگ در خواب نشانه درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است


تعبیر خواب کشتن گرگ

50- تعبیر خواب کشتن گرگ خیانت است. شما در حال تدارک اقدامات خاصی هستید که اصلا به صلاح شما نیست و با اینکار اعتماد دیگران را از خودتان سلب می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
51- تعبیر خواب کشتن گرگ چنانچه در خواب ببینی که از گوشت آن می‌خوری، نشانه آنست که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.

آنلی بیتون می‌گوید :
52- اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، تعبیر ، آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
53- تعبیر خواب کشتن گرگ نشانه آنست که کارهای شما راکد می ماند

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
54- تعبیر خواب اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد.


تعبیر خواب گرگ مرده

55- تعبیر خواب گرگ مرده این است که ممکن است پروژه های کاری شما با شکست مواجه شود. کمی روزی زندگی و کارتان بیشتر تمرکز کنید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
56- - تعبیر خواب گرگ مرده نشانه آنست که موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .


تعبیر خواب گله گرگ

57- تعبیر دیدن گله گرگ در خواب نماد یک خانواده پر قدرت است. این خواب نشانه اعتماد به نفس و قدرت است و در واقع بنیان خانواده و رفاه و آرامش است.

لوک اویتنهاو می گوید :
58- تعبیر خواب گله گرگ (گرگهایی که به صف راه میروند) نشانه همسایه های بیرحم است

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
59- تعبیر خواب تعداد زیادی گرگ (گله گرگ ) نشانه آنست که اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند .
60- تعبیر خواب یک گرگ بهمراهی بچه هایش نشانه ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی است


دیدن خواب گرگ سیاه

61- تعبیر خواب گرگ سیاه قسمت تاریک نفس شماست. احتمالا می خواهید دست به کار بدی بزنید پس بهتر است مراقب باشید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
62- دیدن خواب گرگ سیاه بیانگر سایه شماست. ( ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید)


دیدن خواب گرگ سفید

63- دیدن گرگ سفید در خواب، نشانه پیروزی و ارزش بالای شما در زندگی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
64- دیدن خواب گرگ سفید نشانه ای از شجاعت و پیروزی است.


تعبیر خواب گرگ آبی

65- تعبیر خواب گرگ با رنگ آبی نشانه خوبی است. این خواب بیانگر این است که شما بسیار امیدوار هستید و می توانید از پس تاریکی و ظلمت به خوبی بر بیایید و این دیدگاه مثبت و امیدواری با تکیه بر عقل و منطق، شما را به انسانی قدرتمند و مثبت تبدیل کرده است.


تعبیر خواب گرگ قهوه ای رنگ

66- تعبیر گرگ قهوه ای رنگ در خواب این است که شما دوست دارید به دیگران کمک کنید و نسبت به انسان ها احساس مسئولیت می کنید.


تعبیر خواب گرگ نقره ای

67- تعبیر دیدن گرگ نقره ای یا خاکستری در خواب نشانه ثابت قدم بودن شما در کار و زندگی است.


تعبیر خواب گرگ طلایی یا زرد

68- دیدن گرگ طلایی یا زرد در خواب به این معنی است که به زودی به سود مالی فراوانی خواهید رسید. شما نگاه عمیق و دقیقی به زندگی پیدا کرده اید و از قدرت های درونی خود برای مبارزه با پلیدی ها استفاده می کنید.


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیر مرتبط :

تعبیر کامل دیدن خواب سگ


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(225 امتیاز , میانگین: 4.2 از 5)  

۱۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
ناشناس | ۲ ماه پیش
من شوهرم رو درخواب گرگ ماده دیدم؟!که باهام حرف وآرام بود...منم هی میگفتم پس تا حالا گرگ بودی ..؟!ازخواب پریدم ساعت ۲شب بود...درضمن مزه پرانی نکنید..تعبیری نیافتم براش..
۱
۰
 
 
ir
یوسف | ۴ ماه پیش
سلام
من الان از خواب پریدم
دیدم در حیاتومون باز شد دوتا گرگ مثل ادمی زاد
وارد حیات شدن من پیچ گوشتی را پرت کردم فرار کردن ولی واقعا ترسیده بودم لطفا جواب بدین
۱
۰
 
 
ir
محمد | ۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم یه گرگ سیاه بالای یه صخره اومد و بهم خیره شد انگار‌که منو میشناسه
خیلی ترسیدم ازش
شروع کرد زوزه کشیدن و فرار کرد
تعبیرش چی میشه؟؟
۰
۰
 
 
ir
اسنات | ۶ ماه پیش
خخخخ بروبابا .شماها چه جور خواب های میبینید خخخخ
۰
۰
 
 
ir
علی | ۶ ماه پیش
من خواب دیدم توی جاده با صفا دارم میدوم باه حالت ورزش نزدیک رودخونه ی شدم دیدم چنتا گرگ ماهی شکار میکردن یه دفعه منودیدن سمت من حمله کردن من سمت تپه ی فرار کردم یه گرگ مرده خشک شده زمین بود میخواستم بااو از خودم دفاع کن دیدم یه تیکه ایرانیت سیمانی زمین افتاده بااون سعی کردم دورشون کنم بعددیگه از خواب بیدار شدم... لطفا اگر تجربه ی دارین راهنمایی کنیداوضام زیاد جالب نیس
۰
۰
 
 
ir
داود | ۷ ماه پیش
من خواب دیدم یک حیوان وحشی که نه شوغال بود نه گرگ ولی من در خاب اورا گرگ صدا میکردم به اغول گوسفندان رفته وهمیه گوسفندان را کشته حتا هرگوسفند 3بره زاییده وبرهایشان را هم کشته ،ومن به پدرم خبردادم ولی درنگاه اول اغول مال خودمان بود ولی درنگاه دوم اغول مال وقتی گرگ میخاست فرار کنه اغول مال همساده بود وقطی گرگ خاست فرارکنه من مانع شودم وچند زربه به سرش زدم ولی درنهایت فرارکرد
۰
۰
 
 
ir
m | ۹ ماه پیش
من خواب دیدم ازدست گرگ سفید فرارمیکردیم من ومامانم وشوهرم ودخترم
۰
۰
 
 
ir
Amir...hossin | ۱۱ ماه پیش
من تو خواب دیدم که داریم با پسر عمم میریم بالا پشتبوم پدربزرگم که یهو دیدم گرگ هستش من سریع پریدم رفتم خونه در رو باز گزاشتم تا پسر عمم بیاد اما یهو دیدم صدای ناله پسر عمم داره میاد رفتم دیدم گرگ گرفته از پای پسر عمم من برگشتم خونه به قیچی پیدا کردم اندازه یه متر با اون گرگ رو زدم و پسر عمم رو نجات دادم بعد برگشتیم بازم خونع
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  نوید |۱۰ ماه پیش
  شما شب قبل خیلی غذا خورده بودی، فیلم ترسناک هم خیلی میبینی ????????????????
  ۱
  ۰
 
 
ir
Eli | ۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم تو یه باغ شیب دار دارم پرسه میزنم.یه گله گوسفندم اونجا داشتن علف میخوردن.بعد اول گرگهای سفید وحشی حمله کردن،بلافاصله شیر ها هم حمله کردن.من میخواستم فرار کنم ولی سرعتم کم شده بود.بعد یعو دیدم یه گرگ دستمو گرفته،اولش فک میکردم گوسفنده.نگاش کردم دندوناشو نشونم داد از اون طرف شیره داشت نزدیک میشد من گرگو به سمتش پرت کردم تا شاید دست از سر من برداره.شیره کمی مکث کرد ولی بازم به طرف من دوید.غرش کرد و دندوناشو نشونم داد ومنو به زمین انداخت.روم وایساده بود که منو بکشه که از خواب پریدم.
۰
۰
 
 
ir
مجتبی محمدی | ۱ سال پیش
من درخواب دیدم که سه گرگ زرد ویک روباه وارد حیاط خانه ام شدن ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگید
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Wolf |۱۰ ماه پیش
  ههههه
  داداشی اشتباه دیدی..
  هر چهار تا روباه بودن
  ۰
  ۰
 
 
ir
.... | ۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم که یه گله گرگ که جسته بزرگی دارن و به رنگ قهوه ای و مشکی و... تو یه جنگل برفی به یه گله گرگ حمله میکنن و اون گله فرار میکنه از گله یه گرگ سفید جا میمونه ولی من هی میخواستم کمکش کنم تا نجات پیدا کنه
۰
۰
پاسخ ها:
  ir
  Wolf |۱۰ ماه پیش
  کسی که دوستش دارید/ هر کار میتونی واسش انجام بده که ممکنه واقعا توو خطر بدی باشه..
  البته ممکنه بخاطر اینم باشه که:
  اگه بیش از حد فکر کنی که در خطره و یه همچین موردی و خواب دیدیش!
  اینم داشته باشید که همه چیز برمیگرده ب ارتباط مغز با اطرافش!!
  ۰
  ۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم