دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
خواب خرس : دیدن خرس در خواب نشانه چیست ؟
21
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خرس در خواب تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های خواب خرس دیدن را در دلگرم بخوانید .

خرس در خواب تعبیرش چیست ؟

مجله دلگرم: دیدن خرس درخواب ( خواب خرس سیاه ، خرس قهوه ای ، خواب خرس سفید و قطبی ، خواب حمله خرس ، خواب پوست خرس ، خواب گوشت خرس و ...) ازنظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب خرس

تعبیر کلی خرس در خواب:

 • خواب خرس نشان دهنده احساس خشم و کینه و دشمن نادان است. همچنین نشان از زنی است که از شما محافظت می کند. مثل مادر و یا مادربزرگ. مخصوصا اینکه در خواب ببینید خرس نزدیک محل زندگی شما زندگی می کند.

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب خرس نشانه دشمن فرومایه و یا دزد احمق است .
 • اگر کسی در خواب ببیند که روی خرس نشسته است، نشانه آنست که پادشاه او را تحقیر کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • دیدن خرس در خواب نشانه مردی بدبخت و دیوانه است .
 • دیدن خرس ماده در خواب ، نشانه زنی بدبخت و دیوانه است
 • اگر کسی در خواب ببیند که خرس ماده را گرفت ، نشانه آنست که قصدش نکاح با زنی است
 • اگر کسی در خواب ببیند که یک خرس ماده به خانه او آمد ، نشانه آنست که زنی را میخواهد
 • اگر کسی در خواب ببیند که یک خرس نر به خانه او آمد ، نشانه آنست که مردی وارد خانه او شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب خرس ، دشمن قوی پنجه و زورمند است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب خرس نشانه شانس در بازی ورق و دیگر بازیها است
 • تعبیر خواب خرسی که میرقصد نشانه سر و کار داشتن با آدمهای احمق است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .
 • اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خرس در خواب بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید.
 • دیدن خواب خرس ( مثلا خانه مادربزرگتان ) نشانه این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است
 • تعبیر خواب دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد

خواب خرس قهوه ای

 • خرس قهوه ای در خواب نماد وحشی گری و دشمنی خطرناک است.

خواب خرس سیاه

 • خرس سیاه نماد عصبانیت و خشم است. اگر این خرس به شما آسیب بزند نشان دهنده این است که بیش از پیش به دیگران آسیب روحی وارد می کنید.

خواب رقصیدن خرس

 • رقصیدن خرس درخواب نشان از کمک مالی بزرگی است که از کسی می گیرید.

خواب حمله خرس

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب حمله خرس نشان دهنده خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده شماست. شما احساس می کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده هستید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب حمله خرس نشانه زیان است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب دیدید که از خرس فرار می کنید نشانه ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید .

خواب جنگیدن با خرس

 • اگر در خواب ببینید که با یک خرس جنگیدید و او را شکست دادید، بردشمن پیروز می شوید و اگر خرس آسیبی به شما رساند تعبیرش خوب نیست و ضرر جانی و مالی بزرگی می بینید

خواب شکار خرس و خواب کشتن خرس

 • اگر در خواب ببینید خرسی شکار کردید نشان دهنده این است که در مسیر درستی برای رسیدن به اهداف خود هستید.
 • کشتن خرس در خواب دلیل بر پیروزی بر دشمن است و نشان دهنده سود و منفعت زیادی است که در آینده به شما می رسد و اگر شخص دیگری جلوی شما خرس را کشت، از طرف آن فرد ضرر بزرگی به شما می رسد.

محمدبن سیرین گوید :

 • خواب کشتن خرس نشانه پیروزی بر دشمن است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب کشتن خرس ، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که خرس را کشت یا بر روی خرس نشست ، نشانه پیروزی بر دشمن است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب شکار خرس نشانه آنست که نباید ماجراجویی کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب کشتن خرس نشانه پیروزی بر مشکلات و از پای درآوردن دشمن است

خواب گوشت و پوست خرس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب دیدید که گوشت خرس می خورید نشانه آنست که از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می شوید .
 • اگر در خواب دیدید که پوست خرس را لباس کرده و پوشیده اید نشانه آنست که به افتخار می رسید و بر دشمن چیره می شوید .

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب گوشت و پوست خرس نشانه وارد شدن ترس و هرارس به بیننده خواب است

خواب خرس شدن

 • اگر در خواب ببنید که خرس شدید نشان می دهد که قدرتمند و مستقل شده اید. اگر در خواب ببینید که گوشت خرس می خورید دچار ترس و اضطراب شدید.

خواب خرس در حال فرار

 • اگر درخواب خرسی را در حال فرار دیدید تعبیرش این است که در بیداری درحال فرار از مشکلات هستید.

خواب خرس در خانه

 • اگر در خواب دیدید که خرس در خانه شما آمده تعبیرش این است که با فرد فریبکار و حیله گری ازدواج می کنید.

خواب خرس قطبی

 • خواب خرس قطبی سفید نشان دهنده تلاش مجدد برای زندگی دوباره است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب خرس قطبی نشانه آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آن خود کنند .
 • دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانه غلبه بر مخالفان است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب خرس قطبی نشانه رستاخیز ( احیا شدن ) است.
 • تعبیر دیگر خواب خرس قطبی این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست

تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب

تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواب

قفس در خواب: 34 نشانه و تعبیر خواب قفس

تعبیر خواب سگ: دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟

شیر جنگل در خواب: ۴۵ نشانه و تعبیر خواب شیر جنگل

تعبیر خواب عقاب : دیدن عقاب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مارمولک : 43 تعبیر و تفسیر دیدن خواب مارمولکاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (21 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

پرستو | ۴ سال پیش
توی خواب دیدم توی جنگل بزرگی هستم و با وجود بزرگ بودن و عظمت جنگل از هیچی نمیترسیدم و در کنارم یه خرس قهوه ای بود و مدام با من هرجا میرفتم میومد و من در کنارش احساس امنیت داشتم میشه بگین تعبیرش چیه؟
1
8

hits