دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۲ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب دست : دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد ؟
79
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن دست تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دست در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب دست نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب دست ( تعبیر خواب دست راست و دست چپ ، تعبیر خواب دست کودک ، دست خونی ، دست پرمو ، دست شکسته ، قطع شدن دست و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب دست

تعبیر خواب دست

 • دست در خواب نماد خانواده و روابط دوستانه و عاشقانه است.
 • تعبیر خواب دست ، ارتباط با جهان است. بعضی معبران می گویند نماد قدرت و عدالت است
 • بریدن دست در خواب نماد بیماری، آسیب روحی، مشکلات عاطفی و غم و اندوه است. اگر جز آن دسته افراد هستید که اینگونه خواب ها را زیاد می بینید یعنی در زندگی تان دل شکسته هستید و همه شما را رها کرده ایند. سعی کنید کمی به خود بیایید و قویتر باشید.
 • اگر در خواب پس از بریدن دست، خون زیادی از شما رفت تعبیرش این است که ضرر مالی بزرگی خواهید دید. سعی کنید در سرمایه گذاری هایتان بیشتر دقت کنید. به تعبیری دیگر دیدن این خواب نشانه این است که به جهت مشکلات روحی که با آن دست و پنجه نرم می کنید، بسیار ضعیف شده اید و از این جهت دیگران از شما سوء استفاده می کنند.

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که با یک دست ، دست دیگر را باز می کند ، تعبیرش آن است که کسب و کارش را خراب میکند
تعبیر خواب دست و کف زدن ، ازدواج و نکاح است


تعبیر خواب دست راست

تعبیر خواب دست راست نشان دهنده ویژگی های مردانه است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نداشتن دست راست ، از دست دادن و مرگ پدر است .

تعبیر خواب دست چپ

تعبیر خواب دست چپ نشان دهنده اعتماد به نفس و جذابیت های زنانه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نداشتن دست چپ ، از دست دادن و مرگ مادر است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب چپ دست شدن ، کارهای پنهانی است

تعبیر خواب دست کودک

تعبیر خواب دست های کودک نشان دهنده اشتیاق و مهر مادری است.


تعبیر خواب دست های مودار و پشمالو

تعبیر خواب دست های خشن نشان دهنده بی علاقگی نسبت به روابط با دیگران است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دستان پشمالو ، شکست و عدم موفقیت است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، تعبیر ، آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

تعبیر خواب محکم گرفتن دست ها

تعبیر خواب محکم گرفتن دو دست نشان دهنده قدرت و استقامت است.


تعبیر خواب مشت کردن دست ها

تعبیر خواب مشت کردن دست ها نشان دهنده عدالت و برابری است.


تعبیر خواب دست خونی و زخمی

تعبیر دست های خونی نشان دهنده عذاب وجدان نسبت به گناهی است که انجام داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دست بریده شده یا زخمی ، بدبختی است
 • اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، تعبیر ، آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، تعبیر ، آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

تعبیر خواب دست های شکسته

تعبیر خواب دست های شکسته نشان دهده عدم توانایی ارتباط با دیگران است.


تعبیر خواب شستن دست ها

تعبیر خواب شستن دست ها این است که در مورد مساله ای مهم با دیگران به توافق خواهید رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب شستن دستان قدردانی اطرافیانتان از شماست

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر شستن دست در خواب ، شرکت در جشن و شادمانی است .

تعبیر خواب خارش دست

خارش دست چپ به معنی پول زیاد است.


تعبیر خواب آتش گرفتن دست

تعبیر آتش گرفتن دست ها به این معنی است که برای کاری بسیار تلاش کرده اید اما متاسفانه نتیجه ای نمی گیرید.


تعبیر خواب بستن دست با طناب

تعبیر خواب بستن دست ها با طناب نشان دهنده عدم توانایی شما در کمک کردن به دیگران است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب بستن دستها آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تعبیر خواب گاز گرفتن دست ها

خواب گاز گرفتن دست توسط سگ با حیوانات دیگر به این معنی است که ممکن است کسی به شما صدمه بزند.


تعبیر خواب قطع شدن دست

تعبیرهای قطع شدن دست در خواب

 • اگر در خواب دیدید که دست کسی را قطع کردید تعبیرش این است که در خانه دچار مشکلات بسیاری شده اید و به دنبال آسیب به خود هستید. این خواب نشانه جدایی و طلاق نیز هست.
 • اگر خواب دیدید خودتان دست خود را قطع کردید تعبیرش این است که شما باعث می شوید که نزدیکانتان شما را برای همیشه کنار بگذارند
 • اگر در خواب دیدید که کسی دستتان را قطع کرد تعبیرش این است که شخص فریبکاری قصد دارد شما را از خانواده و عشقتان دور کند و موفق نیز خواهد شد.
 • تعبیر خواب قطع شدن دست ها به این معنی است که مهارت های خود را از دست داده اید.
 • دست راست در خواب نشانه مردان بودن و قدرت و فعالیت است.
 • اگر خواب دیدید کسی دست راستش را قطع کرد تعبیرش این است که برای پدر و برادر و شوهرش مشکل بزرگی به وجود می آید. بعد از دیدن این خواب سعی کنید بیشتر مراقب آن ها باشید.
 • دست چپ در خواب نشانه زنانه بودن و سخاوت و مهربانی است.
 • قطع شدن دست چپ در خواب تعبیرش این است که برای مادر و خواهر و همسرتان اتفاق بدی می افتد.
 • اگر خواب دیدید که دستتان قطع شده و خونریزی کرد تعبیرش این است که علاوه بر از دست دادن نزدیکان خود، ضرر مالی زیادی نیز به شما خواهد رسید. اما اگر خون نیامد تعبیرش این است که آسیبی که به عزیزانتان می رسد جدی نیست و به زودی حل خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدید که دستتان را با تبر قطع کردید تعبیرش این است که به زودی از خانواده خود جدا می شوید و زندگی مستقلی را شروع می کنید.

محمدبن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که بابت کاری در محکمه دست او را بریدند تعبیرش آنست که برادر یا خواهر او بمیرد .
اگر در خواب دید که هر دو دست او را بریدند ،تعبیرش اینست که به آرزوهایش نمیرسد و در کار و کاسبیش ناموفق خواهد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب قطع شدن دست اگر که فرد نداند دست راستش بوده یا دست چپ نشانه آنست که به او مصیبتی خواهد رسید ، ( مرگ برادر یا فرزند یا دوست و معشوق )
 • اگر در خواب ببیند که با دست بریده قران میخواند ، تعبیر آن است که دست از کار گناه و حرام بکشد
 • بعضی از معبران گویند : دست بریدن در خواب ، تعبیرش ، عمر دراز و سلامتی است
 • اگر کسی در خواب ببیند که بخاطر گناهکاریش دست راست او بریدند ، تعبیرش آنست که او دروغگو و بی امانت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

تعبیر خواب قطع انگشت دست

اگر خواب دیدید که یکی از انگشتان دستتان قطع شده بود تعبیرش این است که به زودی یکی از افراد کم سن و سال درخانواده شما دچار مشکل بزرگی خواهد شد. احتمالا بیمار می شود یا در حادثه ای آسیب جدی به او می رسد.

تعبیر خواب قطع شدن بازو

تعبیر قطع شدن بازو در خواب تعبیرش این است که به زودی فردی در خانواده از بین شما خواهد رفت.

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو

اگر درخواب دیدید که با چاقو دستتان را بریدید تعبیرش این است که مساله ای در زندگی تان وجود دارد که شما را بسیار آزار می دهد اما نمی توانید از آن خلاص شوید. سعی کنید به هر شکلی که شده این مشکل را حل کنید زیرا در آینده ممکن است باعث آسیب جدی تری برای شما باشد.

تعبیرهای دیگر از لوک اویتنهاو

 • تعبیر دیدن دست فردی دیگر غم و اندوه است.
 • تعبیر دیدن دستان زیبا در خواب میگوید در امور کاری موفقیتی خواهید داشت.
 • تعبیر خواب دستان کوچک ، خیانت است.
 • تعبیر خواب دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد.
 • تعبیر خواب فشردن دست کسی ، آشنایی با فردی جدید است.

تعبیرهای دیگر از آنلی بیتون :

 • تعبیر دیدن دستهای زیبا در خواب ، آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .
 • دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .
 • اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .
 • اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید .
 • اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .
 • اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .
 • اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، تعبیرش آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .
 • اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .
 • اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب دست

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج

تعبیر خواب انگشت : ۷۲ نشانه و تفسیر دیدن انگشت های مختلف در خواب

تعبیر خواب دستکش : 26 نشانه و تعبیر دیدن دستکش در خواب

15 نشانه و تعبیر خواب چین و چروک (صورت، دست و ...)

تعبیر خواب بینی : 52 نشانه و تعبیر دیدن بینی ( دماغ ) در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (79 رای)  

۱۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مینا | ۱ ماه پیش
من خواب دیدم که دستانم را اره کرده ام که از دست راستم خون نیامده ولی از دست جپ ام خون آمد. ممنون میشوم اگر خوابم را تعبیر کنید
0
0
سحر | ۴ ماه پیش
سلام من خواب دیدم مامانم کمی بهم گردودادداشتم گردوهارومیشکستم میخوردم که دیدم ازنوک انگشت کوچک دست راستم غده ای درمیومد بزرگ میشدبعدش یدفعه اون غده خودبه خودرفت انگشتم مثل اولش شدمیشه بگیدچه تعبیری داره
0
0
سمیرا | ۲ سال پیش
من خواب دیدم دستام مشت شده و انگشتام قفل شده بودن و با دست ذیگه ام سعی میکردم انگشتامو باز کنم انگار خشک شده بودن و به سختی میتونستم حسشون کنم میشه بگید چه تعبیری داره
4
16
پاسخ ها:
احمد جاوید | ۵ ماه پیش
من هم امین خواب را دیدم
0
0
احمد جاوید | ۵ ماه پیش
من خواب دیدم دستام مشت شده و انگشتانم قفل شده بود و با دست دیگه ام سعی میکردم انگشتامو باز کنم انگار خشک شده بودن و به سختی میتونستم حسشون کنم
0
0
الهام | ۲ ماه پیش
منم دیشب همین خواب رو دیدم، کسی میدونه تعبیرش چیه
0
0
محمد | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم با دستام راه رفتم یعنی چه
2
7
فرزانه | ۲ سال پیش
سلام .ممنون میشم اگه تعبیرخوابم روبگید.خیلی نگرانم ازاین خوابی که دیدم میترسم .خواب دیدم یکدفعه استخوان دست راستم کامل ازدستم ازطرف شانه خارج شد.ولی دستم بدون استخوان هم قشنگ بودولی بعدازیکم ورم کرد ومن درخواب گریه میکردم که دستم چرااینطورشده
8
6
Sisi | ۳ سال پیش
سلام .خواب دیدم یه شب روی صندلی های انتظار بیمارستان کنار یه مادر با پسر جوونش نشسته بودم که خوابم برد .وقتی صبح بیدار شدم دیدم کف دست راستم ،همون پسر جوون که نمیشناختمش با خودکار، کل کف دستم روموقعی که خواب بودم ،شعرهای عاشقانه نوشته .من خیلی تعجب کردم ودیدم که اون هم کنارمادرش خوابیده ومادرش بین ما خواب بود.من سریع از اونجا رفتم بدون اینکه بیدار بشن. یهو دیدم کفش پام نیس وخودم رو به دست فروشهای اونور خیابون رسوندم که کفش بگیرم،دیدم کیف پول همرام نیس.باخودم گفتم کفش میگیرم بعد میرم پول میارم که دیگه نمیدونم چی شد و از خواب بیدار شدم.لطفا بهم بگید تعبیرش چی هست.
2
9
پاسخ ها:
تنها | ۲ سال پیش
دیشب خواب دیدم تو کوچه ای هستم و دنبال یکی از بچه های فامیل میدووم که بگیرم و بیارمش خونه.یهو پسری که دوستش دارم و اون هم دوستم داره و خانواده ها مانع ازدواج ما شدن از پشت سرم دوان دوان میرسه دستم رو. محکم توی دستش گرفت و با هم خیلی با خوشحالی میدوییدیم من خیلی خوشحال بودم و خوشحالی رو هم تو چهره اون میدیدم .خودم تعجب میکردم چطور اینقدر با قدرت و تند میدوم .ممنون میشم تعبیر شو بگین
1
2
کبری | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم خواهرم دست راستش قطع شد لبخند میزد کن پریدم دست راستش با چادرم بستم تا خون نیاید پانسمانش کردم او همچنان لبخند میزد خاله مامانم واسش گریه میکرد لباس سیاه پوشیده بود خواهش میکنم برادتعبیر بفرمایید ممنون
4
19
کبری | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم خواهرم در خانه خاله مادرم است و ناگهان دیت راستش قطع شد پریدم و چادرم را روی دستش انداختم تا خونریزی نکند پانسمانش کردم اون همچنان لبخند میزد ولی دستش از مچ نبود خواهشا خوابم تعبیر کنید ممنون
1
5
mina | ۴ سال پیش
سلام میشه خوابه منو تعبیر کنید خواب دیدم خابیدم ولی صدای موسیقی و عروسی میشنوم بعد ب سختی از خاب بیدار میشم ک برم عروسی تماشا کنم بعد چندتا اینه تو دستمه وقتی دستمو نگا میکنم همه جاش مثله خود زنی بریده شده
1
10
Nili | ۴ سال پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید خواب دیدم که خوابیدم سر جای خودم و از کنار بالشم یه دست بریده شده که هیچ خونی نداره روی دست من زد طوری که جاش مونده بود و در خواب بیدار شدم از ترس به مامانم نشون دادم حرفای مادرم یادم نمونده ولی گفت که نترس چیز خاصی نشده
5
18

hits