دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد ؟

۶۸,۷۵۰
۴۶
۲
چهارشنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۲

دیدن خواب دست نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب دست ( تعبیر خواب دست راست و دست چپ ، تعبیر خواب دست کودک ، دست خونی ، دست پرمو ، دست شکسته ، قطع شدن دست و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب دست

 • تعبیر خواب دست ، ارتباط با جهان است. بعضی معبران می گویند نماد قدرت و عدالت است

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که با یک دست ، دست دیگر را باز می کند ، تعبیرش آن است که کسب و کارش را خراب میکند
 • تعبیر خواب دست و کف زدن ، ازدواج و نکاح است

تعبیر خواب دست راست

 • تعبیر خواب دست راست نشان دهنده ویژگی های مردانه است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نداشتن دست راست ، از دست دادن و مرگ پدر است .

تعبیر خواب دست چپ

 • تعبیر خواب دست چپ نشان دهنده اعتماد به نفس و جذابیت های زنانه است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نداشتن دست چپ ، از دست دادن و مرگ مادر است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب چپ دست شدن ، کارهای پنهانی است

تعبیر خواب دست کودک

 • تعبیر خواب دست های کودک نشان دهنده اشتیاق و مهر مادری است.

تعبیر خواب دست های مودار و پشمالو

 • تعبیر خواب دست های خشن نشان دهنده بی علاقگی نسبت به روابط با دیگران است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دستان پشمالو ، شکست و عدم موفقیت است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، تعبیر ، آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

تعبیر خواب محکم گرفتن دست ها

 • تعبیر خواب محکم گرفتن دو دست نشان دهنده قدرت و استقامت است.

تعبیر خواب مشت کردن دست ها

 • تعبیر خواب مشت کردن دست ها نشان دهنده عدالت و برابری است.

تعبیر خواب دست خونی و زخمی

 • تعبیر دست های خونی نشان دهنده عذاب وجدان نسبت به گناهی است که انجام داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دست بریده شده یا زخمی ، بدبختی است
 • اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، تعبیر ، آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب لکه خونی ، روی دستی ببینید ، تعبیر ، آن است که از خانواده شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

تعبیر خواب دست های شکسته

 • تعبیر خواب دست های شکسته نشان دهده عدم توانایی ارتباط با دیگران است.

تعبیر خواب شستن دست ها

 • تعبیر خواب شستن دست ها این است که در مورد مساله ای مهم با دیگران به توافق خواهید رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب شستن دستان قدردانی اطرافیانتان از شماست

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر شستن دست در خواب ، شرکت در جشن و شادمانی است .

تعبیر خواب خارش دست

 • خارش دست چپ به معنی پول زیاد است.

تعبیر خواب آتش گرفتن دست

 • تعبیر آتش گرفتن دست ها به این معنی است که برای کاری بسیار تلاش کرده اید اما متاسفانه نتیجه ای نمی گیرید.

تعبیر خواب بستن دست با طناب

 • تعبیر خواب بستن دست ها با طناب نشان دهنده عدم توانایی شما در کمک کردن به دیگران است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب بستن دستها آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تعبیر خواب گاز گرفتن دست ها

 • خواب گاز گرفتن دست توسط سگ با حیوانات دیگر به این معنی است که ممکن است کسی به شما صدمه بزند.

تعبیر خواب قطع شدن دست

 • تعبیر خواب قطع شدن دست ها به این معنی است که مهارت های خود را از دست داده اید.

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که بابت کاری در محکمه دست او را بریدند تعبیرش آنست که برادر یا خواهر او بمیرد .
 • اگر در خواب دید که هر دو دست او را بریدند ،تعبیرش اینست که به آرزوهایش نمیرسد و در کار و کاسبیش ناموفق خواهد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب قطع شدن دست اگر که فرد نداند دست راستش بوده یا دست چپ نشانه آنست که به او مصیبتی خواهد رسید ، ( مرگ برادر یا فرزند یا دوست و معشوق )
 • اگر در خواب ببیند که با دست بریده قران میخواند ، تعبیر آن است که دست از کار گناه و حرام بکشد
 • بعضی از معبران گویند : دست بریدن در خواب ، تعبیرش ، عمر دراز و سلامتی است
 • اگر کسی در خواب ببیند که بخاطر گناهکاریش دست راست او بریدند ، تعبیرش آنست که او دروغگو و بی امانت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

تعبیرهای دیگر دیدن دست در خواب

تعبیرهای دیگر از لوک اویتنهاو

 1. تعبیر دیدن دست فردی دیگر غم و اندوه است
 2. تعبیر دیدن دستان زیبا در خواب میگوید در امور کاری موفقیتی خواهید داشت
 3. تعبیر خواب دستان کوچک ، خیانت است
 4. تعبیر خواب دستان زیاد داشتن : پولی به دستتان خواهد رسید و یا از شما تجلیل خواهد شد
 5. تعبیر خواب فشردن دست کسی ، آشنایی با فردی جدید است

تعبیرهای دیگر از آنلی بیتون :

 1. تعبیر دیدن دستهای زیبا در خواب ، آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .
 2. دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانه آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .
 3. اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .
 4. اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید .
 5. اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .
 6. اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .
 7. اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش کند ، تعبیرش آن است که توجه مردی را به خود جلب می کند و سالها در کنار او زندگی خواهد کرد .
 8. اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است که به اعمال نامشروع کشیده خواهد شد .
 9. اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است که به مقام والایی دست خواهد یافت .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر دیدن خواب پا : پای شکسته ، پای زخمی ، پای فلج


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(46 امتیاز , میانگین: 3.7 از 5)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
mina | ۴ ماه پیش
سلام میشه خوابه منو تعبیر کنید خواب دیدم خابیدم ولی صدای موسیقی و عروسی میشنوم بعد ب سختی از خاب بیدار میشم ک برم عروسی تماشا کنم بعد چندتا اینه تو دستمه وقتی دستمو نگا میکنم همه جاش مثله خود زنی بریده شده
۰
۰
 
 
ir
Nili | ۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید ممنون میشم خواب منو تعبیر کنید خواب دیدم که خوابیدم سر جای خودم و از کنار بالشم یه دست بریده شده که هیچ خونی نداره روی دست من زد طوری که جاش مونده بود و در خواب بیدار شدم از ترس به مامانم نشون دادم حرفای مادرم یادم نمونده ولی گفت که نترس چیز خاصی نشده
۱
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم