تعبیر خواب زنبور : دیدن زنبور در خواب نشانه چیست ؟

۱۱۹,۹۳۲
۱۴۶
۶
یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۲۸

دیدن خواب زنبور چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب زنبور ( زنبور سرخ ، زنبور عسل ، خواب نیش زدن زنبور ، زنبور مرده ، خواب کشتن زنبور و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

تعبیر خواب زنبور

 • دیدن خواب زنبور نماد ثروت است.
  به گفته بعضی معبران دیدن زنبور در خواب نشان از مردی فریبکار بوده و در بعضی تعابیر به بیماری اشاره دارد. البته فعالیت زنبورها در خواب بستگی به شما و احساسات شما دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب زنبور ، بر 6 وجه است

 • هیاهو و غوغا
 • مردم دون ( مردم پست فرومایه )
 • لشگر
 • دشمن
 • فرزندان
 • اگر در خواب ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب زنبور ، مردی پست و بدون همت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که زنبور زیادی در خانه شما جمع شده است نشانه آنست که سر و کار شما با زنی سخن چین خواهد افتاد
 • تعبیر خواب کشتن زنبو آنست که بر دشمن پیروز میشود .
 • اگر کسی در خواب ببیند از آسمان زنبوران زیادی فرودآمدند ، نشانه آنست که لشگری در آنجا جمع خواهد شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب زنبورعسل نیک بختی است
 • تعبیر خواب دیدن زنبور عسل در محیط کاری ، نشانه امید زیباست
 • دیدن خواب گله زنبورعسل نشانه محصولی پربار است
 • تعبیر خواب گرفتن زنبور نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب کشتن زنبور نشانه بدبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام دربار شما بدگویی خواهند کرد .
 • اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، تعبیرش آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهید کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن زنبور در خواب نمادی از ارزش، خوش شانسی، هارمونی، خلاقیت و سعادت و برکت است. زنبور نمادی از سخت کوشی و مجاهدت است.
 • خواب زنبور میتواند بیانگر چیزهایی باشد که در زندگی تان اتفاق می افتد یا چیزی که زمزمه ی خلاقیت دارد. آیا اتفاقات زیادی در زندگی تان در حال رخ دادن است؟
 • دیدن زنبور ملکه در خواب به یک زنی در زندگی تان اشاره دارد که مسلط و چیره است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، تعبیرش آنست که در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنا میشوید که اخلاقتان با آنها سازگار نیست .
 • اگر در خواب ببینید زنبوری را کشتید تبعیرش آنست که بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید .

تعبیر خواب زنبور سرخ و زنبور عسل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب زنبور سرخ دشمنی است که آزار می رساند
 • تعبیر خواب زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در نهایت از جانب او سودی شامل بیننده خواب می شود .

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

 • اگر در خواب دیدید که زنبور به شما حمله کرد و شما را نیش زد، تعبیرش آنست که شخص فریبکاری به شما آسیب می زند
  اگر خواب دیدید جای چند نیش زنبوربر روی بدنتان است دلیلش این است که درمحیطی خطرناک زندگی می کنید که اصلا جایز نیست در آنجا بمانید. بهتر است دشمنان خود را بشناسید و از آنها دوری کنید.

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند زنبور او را نیش زد ، نشانه آنست که به او از سمت مردی بدجنس گزند و آسیبی میرسد
 • اگر کسی در خواب ببیند زنبور بسیاری اطراف او جمع شدند ، نشانه آنست که در میان مردمان بدجنس گرفتار میشود ، مخصوصا اینکه اگر در خواب زنبوران او را می گزیدند .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند زنبور وی را گزید ، نشانه آنست که از طرف زن بدی ، به او آزاری میرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب نیش زدن زنبور آنست که سخنی سرد و تلخ می شنوید
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند تعبیرش آنست که کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب نیش خوردن از زنبور نشانه مجادله با دوستان است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • خواب نیش زدن زنبور نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب نیش زدن زنبور بیانگر این است که شما خطا کرده اید. شاید شما اندکی احساس سوزش کرده باشید (دلتان سوخته باشد)

تعبیر خواب وزوز زنبور درگوش

 • وزوز زنبور در خواب تعبیرش اتفاقاتی است که در زندگی شما رخ می دهد. اگر از وز وز زنبور خوشتان آمد خبری خوش به شما می رسد. اما اگر از صدای آن خسته شدید تعبیرش بر عکس است.

تعبیر خواب زنبور در دهان

 • اگر در خواب دیدید که زنبور در دهان شما رفته و یا زنبوری را بلعیدید، تعبیرش آنست که شما بیمار می شوید.

تعبیر خواب زنبور در مو

 • دیدن خواب زنبور در لابلای مو نشانه ی بدی است.
 • اگر در خواب ببینید که زنبور روی سر و موهای شما راه می رود تعبیرش این است که پروژه کاری مهمی را نیمه تمام می گذارید و این موضوع اثر بدی را در زندگی آینده شما خواهد گذاشت.

خواب کشتن زنبور

 • تعبیر خواب کشتن زنبور آنست که بر دشمن پیروز می شوید.

تعبیرخواب ملکه زنبور عسل

 • تعبیر خواب دیدن ملکه زنبور عسل زنی قدرتمند است که بر شما پیروز می شود.

تعبیر خواب زنبور سیاه

 • زنبور سیاه در خواب نشان دهنده شخصی فریبکار و خائن است که در کنار شماست و قصد دارد آسیبی جدی به شما بزند.

تعبیر زنبور مرده در خواب

 • زنبور مرده در خواب به از دست دادن عزیزی در گذشته یا آینده اشاره دارد.

تعبیر خواب جمع شدن زنبور ها

اگر در خواب دیدید که عده زیادی زنبور دور شما جمع شدند، در محل کار و یا در فامیل و یا دوستانتان افرادی وجود دارند که نمی توانند موفقیت شما را ببینند.

ترجمه : معصومه راهی

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(146 امتیاز , میانگین: 3.7 از 5)  

۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
A | ۱ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم که زنبور از رحم بیرون میاد ممنون میشم تعبیرشا بهم بگین
۰
۰
 
 
tr
کیارش | ۲ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که داشتم راه میرفتم که دیدم یه جا آب خیلی کمی جمع شده بود و یه زنبور گاوی داخل آب مرده بود و چند زنبور دیگ دورش بودن من زنبورگاوی مرده رو دیدم ولی از ترس این که بقیه زنبورا نیان یواش دور شدم و یهو دیدم یه زنبودگاوی بزرگ داره با سرعت میاد به سمتم دویدم ولی بهم رسید بعد انگار که میخواست گردنمو نیش بزنه از پشت به سمت گردنم حمله کرد ولی هرچی تلاش کرد نیش بزنه من نزاشتم بعد از چند ثانیه تقلا و ویزویزش تموم شد و وقتی نگاه کردم دیدم غیب شوده منظورم این نیست که رفته بود همونجا غیب شد
۰
۱
 
 
ir
مسلم | ۴ ماه پیش
مادرم خواب دیده که زنبور های بزرگ تمام بدنم رو گرفتن و به من هشدار میده منم بهش میگم که کاری بهم ندارن و یک زنبور بزرگ روی دست مادرم بود که کاری نداشت ولی دستش رو بی حرکت مونده
۰
۰
 
 
ir
رضا شیخی | ۶ ماه پیش
خواب دیدم ک موقع کار از جایی رد میشدم و زنبور عسل زیادی انجا بود بسمت من امدند ومن فرار میکردم و وقتی ک بهم رسیدن اصلا نیش نمیزدند
۱
۰
 
 
ir
فاطمه | ۷ ماه پیش
من خواب زنبور دیدم نمیدونم به چه معنایت وهمچنین نیشم زد
۱
۱
 
 
ir
مهرداد | ۸ ماه پیش
خواب دیدم یه زنبورقرمزوحشی نشسته روی پهلوی چپم. ولی موفق نشد نیش بزنه فورا کشتنش. تعبیرش چیه
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم