دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۴ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب پروانه : تفسیر و تعبیر دیدن پروانه در خواب چیست ؟
67
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب دیدن پروانه تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن پروانه در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب پروانه دیدن چه تعبیری دارد ؟

خواب پروانه ( خواب پروانه بزرگ ، گرفتن پروانه ، خواب کشتن پروانه ، خواب تعقیب کردن پروانه ، پروانه با رنگهای زرد ، بنفش، نارنجی و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

divider

تعبیر خواب پروانه

خواب پروانه نشان دهنده طول عمر، هوس و شادی است. بعضی معبران می گویند که نشان از مردی نادان است.
پروانه در خواب نماد عشق، احساسات، خوشبختی، انرژی، تحول، اشتیاق و شروع جدید است.
این خواب نشانه روشنگری معنوی و زندگی آرام است. پروانه ها نمادی از آزادی و استقلال و حل و فصل مشکلات نیز هستند.
اگر زیاد خواب پروانه می بینید یعنی اراده قوی برای ایجاد تغییرات دارید.
این خواب همچنین نشانه تحول و تغییراتی است که شما در زندگی متحمل می شوید. شاید انتظار دارید که در زندگی تان به زودی تغییرات بزرگی در زندگی ایجاد کنید.

تعبیر خواب دو پروانه

اگر خواب دو پروانه دیدید تعبیرش بسیار خوب است و مربوط به زندگی عاشقانه شماست. احتمالا به زودی عاشق می شوید و ازدواج می کنید و به زندگی وفادار می مانید. این خواب نشانه شروع زندگی مشترک نیز هست.
اگر در خواب ببینید که دو پروانه یکدیگر را تعقیب کردند این حرکت نشان دهنده عشق ناب و ازدواج طولانی است که به زودی در زندگی شما اتفاق می افتد.

تعبیر خواب پروانه خشک شده

اگر خواب دیدید که پروانه خشک شده ای را به دیوار نصب کرده بودید تعبیرش این است که در آن محل به شما ظلم و ستم می رسد.

تعبیر خواب پروانه ها

اگر در خواب دیدید که پروانه ها در یک جا جمع شدند تعبیرش آزادی و پذیرش مسئولیت های زندگی است.
اگر خواب دیدید که پروانه ها از شما دور شدند تعبیرش این است که شرایط زندگی، شما را مجبور میکند تا تغییرات خاصی در زندگی تان بدهی. شاید باید مدتی از کسی که دوستش دارید دور شوید.

تعبیر خواب پرواز پروانه ها

اگر خواب دیدید که پروانه ها درحال پرواز بودند تعبیرش این است که به زودی از راه دور خبرهای بسیار خوبی را خواهید شنید. اگر پروانه ها در محلی زیبا پرواز میکردند تعبیرش این است که وضعیت زندگی شما بسیار خوب خواهد شد و به ثروت و سعادت خواهید رسید.
اگر خواب دیدید پروانه از دستتان پرواز کرد تعبیرش این است که رابطه عاشقانتان پایان یافته است و عشقتان را از دست میدهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  • خواب پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه .
  • چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای دیدید که به تماشای آن ایستاده بودید ضمیر نا خود آگاه شما از طلوع یک هوس در زندگیتان خبر می دهد و این که به پیروی از این هوس شان خویش را تخفیف می دهید .
  • به طور کلی خواب پروانه بیشتر هوس است و داشتن پروانه در خواب هوس بازی است
  • اگر در خواب پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست نشانه آنست که جذبه ای و هوسی شما را فریب می دهد .

لوک اویتنهاو می گوید :
خواب پروانه نشانه بی وفایی و خیانت است

لیلا برایت می‌گوید :
تعبیر دیدن پروانه در خواب ، بیانگر آشنایی با افراد غیرقابل اعتماد است .

آنلی بیتون می‌گوید :
دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد که کامیاب و پیروز خواهید شد .
اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که از دوستانی که دور از شما زندگی می کنند توسط نامه یا افرادی که با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

  • پروانه در خواب تان نشانه طول عمر، خلاقیت، عاشقانه، شادی و معنویت است. شما ممکن است یک طریقه ی جدید فکری را تجربه کنید. یا شما یک نوع تغییر تحول را تجربه می کنید.
  • تعبیر دیگر خواب پروانه به این اشاره دارد که نیاز دارید آرام بگیرید. شما در زندگی تان تمرکز ندارید. شما تمایل دارید که از یک چیز به چیز دیگر بپرید
  • دیدن دو پروانه در خواب تان بیانگر عاشقانه و یک ازدواج طولانی و شاد است. اگر شما چندین پروانه در خوابتان ببینید، نمادی از مقبول بودن، رشد، الهام و آزادی است
  • دیدن پروانه مرده در خواب تان به اهداف شما اشاره دارد که درک نشده است

تعبیر خواب کشتن پروانه

خواب کشتن پروانه نشانه این است که شما بسیار سطحی نگر و ظاهر بین هستید. به گفته بعضی معبران خواب کشتن پروانه نشان از مرگ فرزند است.
اگر خواب دیدید که پروانه را کشتید تعبیرش این است که علاقه ای به عشق ورزیدن ندارید و کسانی که دوستتان دارند را اذیت می کنید. سعی کنید آرامش را به زندگی تان بازگردانید و دست از غرور و تکبر بردارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب کشتن پروانه به شما می گوید که باطنا نمی خواهید هوس باز و متلون شناخته شوید ولی در زندگی شما پیش می آید که باید با هوشیاری و دانائی با آن برخورد کنید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
خواب کشتن پروانه بیانگر این است که شما خیلی سطحی هستید.
تعبیر دیگر این خواب به این ماهیت شما اشاره دارد که می خواهید تمام عشق و توجه یک نفر را از آن خود کنید.

تعبیر خواب پروانه مرده

تعبیر دیدن پروانه مرده در خواب نشانه این است که به برخی اهدافتان دست نیافته اید و هنوز به چیزی که می خواهید نرسیده اید.

تعبیر خواب پروانه در خانه

اگر در خواب ببینید که در خانه پروانه نگه می دارید، به این معناست که شما به کسی ظلم خواهید کرد.

تعبیر خواب نشستن پروانه

اگر در خواب دیدید که پروانه ها روی بدن شما نشستند تعبیرش این است که زندگی مرفه و شادی در انتظار شماست و فرصت های جدیدی سر راهتان قرار خواهد گرفت.
اگر خواب ببینید که پروانه روی گل نشست تعبیرش این است که عشق واقعی را در زندگی تان خواهید یافت.

تعبیر خواب گرفتن پروانه

گرفتن پروانه در خواب به این معنی است که شما دوست دارید همه چیز های خوب برای شما باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب گرفتن و حبس کردن پروانه در شیشه یا خشکاندن آن در آلبوم و کتاب تقوی و پاکی و پرهیزکاری است .

لیلا برایت می‌گوید :
اگر در خواب ببیند که پروانه‌ای گرفته‌اید ، به این معنا است که دچار خیانت می‌شوید .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر به دنبال پروانه ای می کردید و می خواستید او را بگیرید خواب شما می گوید که به دنبال هوس می روید که رسیدن یا نرسیدن به آن تغییری در زندگی شما پدید نمی آورد .
چنانچه مردی سالمند و متکفل یک خانواده در خواب ببینید که به دنبال پروانه ای می رود یا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سیرین ضعف و نادانی خود را بروز می دهد که در شان و مرتبه او نیست .

تعبیر خواب پیله پروانه

خواب پیله پروانه نشان دهنده دگرگونی فکری است و به این معنی است که شما در مسیر جدیدی گام برمیدارید. تمام افکار قدیم را کنار می گذارید و تحولی جدید برای شما اتفاق می افتد.

تعبیر خواب خالکوبی پروانه

خواب خالکوبی پروانه نشان از تغییر شخصی در زندگی است.

تعبیر خواب بال پروانه

دیدن خواب بال پروانه نشانه عشق و شور در زندگی شماست که در آینده نزدیک اتفاق می افتد.

تعبیر خواب پروانه زرد

پروانه زرد در خواب نشان از خوشحالی و شادی است.

تعبیر خواب پروانه سیاه و سفید

پروانه سیاه و سفید در خواب نماد فرشتگان مرگ است. این پروانه به مرگ اشاره دارد و اگر در خواب دیدید که در تعقیب شما بودند به این معنی است که زمان مرگ شما فرا رسیده است.

تعبیر خواب پروانه قهوه ای

خواب پروانه قهوه ای نشان از آزادی و خلاص شدن از زندان است.

تعبیر خواب پروانه آبی رنگ

تعبیر خواب پروانه آبی به معنی آشکار شدن حقیقت است .

تعبیر خواب پروانه نارنجی

دیدن پروانه نارنجی در خواب نشانه موفقیت در اجتماع است. اگر در خواب پروانه نارنجی دیدید یعنی یراه رسیدن به موفقیت را درست انتخاب کرده اید.

تعبیر خواب پروانه بنفش

خواب پروانه بنفش نشان از مقام و رتبه بالای اجتماعی است.

تعبیر خواب پروانه بزرگ

دیدن پروانه بزرگ در خواب نشان دهنده انزوا و گوشه گیری شماست. شاید در واقعیت دوست دارید تنها و مستقل باشید و دور از خانواده زندگی کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زیبا روی پر و بال خویش دارد نشانه یک زن زیباست و نوشته اند که به دنبال چنین پروانه ای دویدن و رفتن نشانه به استقبال دردسر رفتن است .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب سنجاقک : 14 نشانه و تعبیر دیدن سنجاقک در خواب

تعبیر خواب حشره : 33 نشانه و تعبیر دیدن خواب حشره

تعبیر خواب پرواز : 60 نشانه و تعبیر دیدن خواب پراوز کردن

بال در خواب: تعبیر بال داشتن در خواب چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (67 رای)  


۲ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

بهنار | ۱ سال پیش
خواب دیدم یه پروانه ی خیلی بزرگ منزل یکی ار اقوام که به تازگی فوت کردن . دائم میشینه روی دستم و انگار پاهاشو فرو میکنه داخل دستم هرچی پسش میزنم باز میاد.. دوبار این خواب رو دیدم نمیدونم تعبیرش چی میشه
1
1
دیار | ۲ سال پیش
من کلی پروانه سفید روی بدنم دیدم که دراز کشیده همون جایی که خوابیده بودم
2
5