دلگرم
امروز: شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۸ مه ۲۰۲۴ میلادی
۱۵ نشانه و تعبیر دیدن دندان درد در خواب
57
زمان مطالعه: 3 دقیقه
خواب دندان درد دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن دندان درد در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر خواب دندان درد چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب دندان درد ، لق شدن و شکستن دندان ، هر کدام دارای معانی و پیام های متفاوتی است. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف آنها می پردازیم

divider

دیدن خواب دندان درد

ابراهیم کرمانی گوید :
1- اگر کسی در خواب ببیند دندانش درد می کرد و آن را کند، تعبیرش به دست آوردن مال است .
2- اگر کسی در خواب ببیند دندان او سیاه شد ، نشانه آنست که او را غم و اندوه رسد .

جابر مغربی گوید :
3- اگر ببیند که دندانش درد می کرد ، تعبیرش آن است که منفعت یابد
4- اگر ببیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد ، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت بروند و به سلامت باز آیند .
5- اگر ببیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد نشانه آن است که خویشان وی شکایت کنند از او .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- اگر بیننده خواب ببیند که دندانش را کرم خورده و درد می کند گرفتار دشمنی شود .
7- اگر فقط درد دندان داشت گرفتار قرض و بدهی می شود و وامدار می گردد .
8- اگر دندانی در عقب دهان شما درد می کرد و متورم شده بود با همسرتان اختلاف پیدا می کنید


دیدن خواب لق شدن و شکستن دندان

حضرت دانیال گوید :
9- اگر بیند دندان جلویی او لق شده ، دلیل که از نزدیکانش یکی بیمار شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
10- دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد

آنلی بیتون می‌گوید :
11- اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانه آن است که در زندگی شکست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .
12- اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم کرده اید ، نشانه آن است که مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، که موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .
13- اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند ، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .
14- اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می کنید ، نشانه آن است که یکی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .
15- اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است ، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب کامل دندان : دیدن دندان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دندانپزشکی : 22 نشانه و تعبیر دیدن دندانپزشک در خواب

تعبیر خواب مسواک : 18 تفسیر و نشانه دیدن مسواک و خمیردندان در خواب

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.2 از 5 (57 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits