تعبیر خواب آب بینی : آب بینی در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

۵,۴۱۱
۰
۰
شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۶

تعبیر خواب آب بینی : دیدن آب بینی در خواب چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آب بینی ، چگونگی و حتی ریختن آن برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

دیدن آب بینی در خواب

به طور کلی دیدن خواب آب بینی نشانه فرزند است و کیفیت این خواب بیانگر جنسیت و میزان سلامت فرزند است.

حضرت دانیال گوید :
اگر ببیند آب از بینی او می آمد ، نشانه آن است که صاحب فرزندی می شود
اگر ببیند که از بینی او خلط بیرون آمد باز هم نشانه فرزند است .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر ببیند که از بینی او آب می آید ، تعبیرش آن است که وام و قرضی داده می شود و از رنج و سختی و غم رها میگردد و اگر بیمار بود ، شفا می یابد .


ریختن آب بینی

محمد بن سیرین گوید :
اگر ببیند که آب بینی روی بدنش ریخته ، نشانه این است که صاحب فرزند پسری شود .
اگر ببیند که آب بینی روی زمین ریخته ، نشانه این است که صاحب فرزند دختری شود .
اگر مردی در خواب ببیند که آب بینی روی زن خویش ریخته است، دلیل کند که زن او آبستن گردد ، ولیکن فرزند را از دست میدهد.
اگر ببیند که زن روی او آب بینی ریخت ، دلیل کند که او را پسری آید .
اگر ببیند که آب بینی در خانه همسایه ریخت، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند .
اگر ببیند که آب بینی خود را در بستر مردی ریخت، تعبیرش مانند مورد بالاست.


تاثیر رنگ آب بینی بر تعبیر آن

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود ، نشانه آن است که به فرزند او اندوه و مصیبت رسد
اگر بیند که آب بینی او زرد بود، نشانه آن است که فرزندش بیمار گردد .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter