دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مه ۲۰۲۴ میلادی
احکام صیغه محرمیت و چگونگی باطل کردن آن
5
زمان مطالعه: 11 دقیقه
در این مقاله، قصد داریم، شرایط، نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت و متن کامل آیه یا خطبه آن را بررسی کرده و سپس، آثار این صیغه و نحوه باطل کردن آن را توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

با احکام صیغه محرمیت آشنا شوید!

منظور از صیغه محرمیت موقت، خطبه و آیه ای بوده که میان دو نفر، خوانده می شود و آثار آن، ایجاد رابطه زوجیت، برای مدتی موقت، میان طرفین عقد می باشد. معلوم و معین بودن مهر و مدت صیغه، از شرایط صحت صیغه محرمیت است. نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت، با به کار بردن لفظ فارسی یا عربی که بیانگر قصد طرفین می باشد، بوده و باطل شدن این صیغه، با اتمام مدت یا بذل مدت، صورت می گیرد.

هنگامی که دو نفر، قصد دارند، به واسطه عقد نکاح دائم یا موقت، با یکدیگر، ازدواج کنند، لازم است تا این امر را پس از به دست آوردن شناخت کامل از یکدیگر و انجام تمامی تحقیقات لازم، صورت دهند تا با اختلاف و طلاق و جدایی، موجه نشده و بتوانند، کانون گرم خانواده را حفظ نمایند.

اصطلاح صیغه محرمیت موقت، یکی از اصطلاحات رایجی است که در اغلب مواقع، قبل از ازدواج یک دختر و پسر جوان، توسط اطرافیان و خانواده های آن ها، مطرح می گردد و بدین ترتیب، با استفاده از آن، سعی دارند، زمینه را برای شناخت بیشتر طرفین، از یکدیگر، فراهم آورند. با توجه به اینکه، صیغه محرمیت موقت، شرایط، آثار و تبعات حقوقی بسیاری دارد و تصور اغلب افراد جامعه، در خصوص آن، اشتباه می باشد، ضروری است تا با قواعد آن، آشنا شد.

شرایط صیغه محرمیت

قبل از توضیح در خصوص نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت و بیان شرایط آن، ابتدا باید، اندکی در خصوص مفهوم صیغه محرمیت موقت، صحبت کرده و قواعد و تشریفات آن را بگوییم، سپس، توضیح دهیم که شرایط این صیغه، چیست و نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت چگونه است.

با احکام صیغه محرمیت آشنا شوید!

بحث خواندن صیغه محرمیت موقت، اغلب، هنگام ازدواج جوانان، از سمت خانواده های این افراد، مطرح می گردد تا در بستر فضای محرمیت، بتوانند با یکدیگر، تعامل کرده و از این طریق، اقدام به شناخت بهتر یکدیگر نمایند و محدودیت های شرعی و قانونی، برای رفت و آمد آنان، مطرح نگردد.

اغلب افراد، تصورشان از صیغه محرمیت موقت، این است که این موضوع، امری سوای عقد موقت بوده و آثار و قواعد متفاوتی دارد، حال آنکه باید گفت، صیغه محرمیت موقت، همان خطبه و آیه ای بوده که برای ایجاد رابطه زوجیت، میان طرفین، خوانده می شود و پس از خواندن آن، طرفین، به زوجیت یکدیگر، در آمده و آثار و قواعد نکاح موقت، بر ازدواج آنان، بار می شود و در واقع، تفاوتی میان آنچه در عرف، صیغه یا متعه می گویند، با محرمیت موقت، نیست.

لذا برای پاسخ به این پرسش ها که نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت، چگونه است و شرایط صیغه محرمیت موقت چیست؟ باید، شرایط و قواعد عقد موقت را از منظر قانون مدنی و شرع مقدس اسلام، مورد بررسی قرار داد. در ادامه، با مراجعه به قانون مدنی و بررسی قواعد عقد موقت، شرایط صیغه محرمیت موقت را توضیح خواهیم داد.

قانون مدنی، در ماده 1075 خود، در خصوص صیغه موقت، مقرر می دارد: "نکاح، وقتی منقطع است که برای مدت معینی، واقع شده باشد."بر اساس این ماده، هرگاه، عقد ازدواج، صرفا، برای مدت معینی، میان طرفین آن، واقع شود، نکاح یا همان عقد موقت، واقع می شود.

قواعد نکاح یا عقد موقت

با توجه به اینکه در محرمیت موقت، طرفین، پس از خواندن صیغه محرمیت موقت یا خطبه محرمیت موقت، صرفا، برای مدتی، معین، به محرمیت یکدیگر، در می آیند، باید گفت، شرایط صیغه محرمیت، با در نظر گرفتن قواعد نکاح منقطع یا همان عقد موقت، در قانون مدنی، عبارتند از:

مشخص کردن مدت معلوم: ماده 1076 قانون مدنی، تعیین مدت و معلوم مشخص بودن آن را در نکاح منقطع، یک الزام می داند و یکی از شرایط صحت این عقد، معلوم و معین بودن مدت آن است. در خواندن صیغه محرمیت موقت نیز طرفین، باید، مدت صیغه محرمیت موقت را کاملا، مشخص کنند، در غیر این صورت، صیغه محرمیت موقت واقع شده، به دلیل نداشتن این شرط از شرایط صحت آن، صحیح، نخواهد بود.

مشخص کردن مهر معلوم: از دیگر الزامات و شرایط صحت نکاح منقطع، مشخص بودن میزان مهریه عقد موقت است و در غیر این صورت، عقد واقع شده، صحیح، نخواهد بود. بر همین اساس، در صیغه محرمیت موقت نیز طرفین، باید، میزان مهریه زن را مشخص نمایند تا صیغه محرمیت موقت واقع شده، صحیح باشد.

شرایط صیغه محرمیت

اذن پدر یا جد پدری دختر باکره: بر اساس ماده 1043 قانون مدنی، "نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه، مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌ تواند ... پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج، اقدام نماید." بر اساس این ماده، در خواندن صیغه محرمیت موقت برای دختر باکره، اذن پدر یا جد پدری او یا اجازه دادگاه، نیاز است.

وجود قصد: از شرایط عمومی صحت تمام قراردادها و عقود، وجود قصد دو طرف عقد، بر ایجاد و انشای آن عقد می باشد و صیغه محرمیت موقت که همان، عقد موقت است نیز از این قاعده، مستثنی نیست و چنانچه، یکی از طرفین صیغه محرمیت موقت، قصد ایجاد عقد موقت و محرمیت را نداشته باشد، نکاح واقع شده، صحیح نخواهد بود.

وجود رضایت: رضایت نیز همچون قصد، از دیگر شرایط عمومی صحت تمام قراردادها و عقود است و صیغه محرمیت موقت که همان، نکاح منقطع است نیز از این قاعده، مستثنی نیست. چنانچه، یکی از طرفین صیغه محرمیت موقت، بر این امر، رضایت نداشته باشد، صیغه واقع شده، صحیح نخواهد بود و آثار آن که محرمیت و زوجیت است، جاری نخواهد شد.

عدم وجود موانع نکاح: از جمله شرایط خواندن صیغه محرمیت موقت، این امر می باشد که هیچ یک از موانع نکاح، نظیر بودن طرفین، در حالت احرام، وجود خویشاوندی نسبی خاص، وجود قرابت رضاعی، بودن زن در عده وفات یا طلاق و مواردی از این دست، وجود نداشته باشد. اقدام به خواندن صیغه محرمیت موقت، با علم به وجود موانع نکاح و ممنوعیت نکاح، در این شرایط، در مواردی، سبب حرمت ابدی طرفین، بر یکدیگر می شود.

نحوه خواندن صیغه محرمیت

با توجه به اینکه صیغه محرمیت موقت، الفاظ لازم برای انعقاد عقد موقت یا نکاح منقطع است، در خواندن صیغه محرمیت موقت نیز از قواعد این عقد، پیروی می گردد. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، با بررسی قواعد عقد موقت، در خصوص نحوه خواندن صیغه محرمیت، صحبت کرده و شرایط و نحوه خواندن این صیغه را توضیح دهیم.

در قانون مدنی و شرع اسلام، خواندن صیغه عقد موقت، ضوابط و شرایط خاصی نداشته و الزامی بر ثبت ازدواج موقت یا صیغه، مگر در موارد مورد استثناء قانون گذار نیست و طرفین، می توانند، به لفظ فارسی و عربی، صیغه عقد موقت را بخوانند؛ تنها موردی که طرفین، باید، هنگام خواندن صیغه عقد موقت، رعایت کنند، به کار بردن الفاظی است که صراحتا، بیانگر اراده آن ها باشد و در صورتی که کر و یا لال هستند، نوشتار با الفاظ صریح مبتنی بر قصد و یا ایما و اشاره واضح نیز پذیرفته خواهد شد.

نحوه خواندن صیغه محرمیت

بنابر توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت چگونه است؟ باید گفت، نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت، با خواندن صیغه عربی ازدواج یا به کار بردن الفاظ فارسی و عربی صریحی که بیانگر قصد طرفین، بر صیغه محرمیت است، می باشد.

متن صیغه محرمیت

در قسمت های قبل، با توضیح شرایط صحت صیغه موقت، شرایط صیغه محرمیت موقت را توضیح دادیم و گفتیم که نحوه خواندن صیغه محرمیت موقت، چگونه است. در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره متن کامل آیه صیغه محرمیت، صحبت کنیم و بگوییم که متن کامل آیه صیغه محرمیت موقت، به فارسی و عربی چیست.

متن کامل آیه صیغه محرمیت موقت، به زبان عربی، زمانی که از سمت وکیل طرفین، خوانده می شود، جمله "زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام موکله) مُوَکَّلی (نام مرد) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم" بوده و در پاسخ، وکیل مرد نیز باید جمله "قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام موکل)" را تکرار کند. این عبارت عربی، یعنی موکل خودم، «نام موکله» را به تزویج «نام مرد» در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه مشخص و معنای عبارت پاسخ، یعنی، این ازدواج را برای موکلم (نام موکل)، قبول کردم.

متن کامل آیه صیغه محرمیت موقت، به زبان عربی، زمانی که از سمت خود طرفین، اقدام، به خواندن آن می شود، جمله "زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم" بوده و در پاسخ، مرد نیز باید، عبارت "قَبِلتُ التَّزویجَ" را تکرار کند. معنای این عبارت عربی، یعنی، تو را به زوجیت خود درآوردم، برای مدت مشخص و با مهریه مشخص و معنای عبارت پاسخ، یعنی، این زوجیت را قبول کردم.

آثار صیغه محرمیت

پس از صحبت از متن کامل آیه یا خطبه صیغه محرمیت موقت، در این قسمت از مقاله، قصد داریم، درباره آثار صیغه محرمیت موقت، صحبت کنیم و بگوییم که آثار حقوقی این صیغه، چیست. آثار صیغه محرمیت موقت، همانند آثار نکاح موقت بوده و مهم ترین اثر آن، این است که زوجیت و محرمیت را میان طرفین، ایجاد می کند.

از دیگر آثار صیغه محرمیت موقت، ایجاد حق مالکیت، بر مهریه صیغه محرمیت، برای زن و تکلیف مرد، بر پرداخت آن است. بدین صورت که بلافاصله، پس از صیغه محرمیت، زن، مالک مهریه تعیین شده در صیغه محرمیت موقت خواهد شد و می تواند، هر گونه تصرفی که می خواهد، در آن، بنماید یا آن را از مرد، مطالبه کند.

آثار صیغه محرمیت

تمکین زن از مرد نیز از دیگر آثار صیغه محرمیت موقت است و زن در صیغه محرمیت موقت، موظف است، از مرد، تمکین عام و خاص، داشته باشد؛ مگر اینکه شرط عدم وجود رابطه جنسی، هنگام خواندن صیغه، گذاشته شده باشد که البته، عده ای از فقها، این شرط را خلاف مقتضای ذات نکاح دانسته و آن را نمی پذیرند و عده ای، آن را منافی عقد موقت، نمی دانند. شایان ذکر است، نفقه نیز تنها در صورتی که شرط شده باشد، در صیغه محرمیت موقت، وجود خواهد داشت.

باطل کردن صیغه محرمیت

این پرسش که نحوه باطل کردن صیغه محرمیت موقت، چگونه است؟ یکی از رایج ترین پرسش ها، در این نوع از عقد است. از این رو، در این بخش، قصد داریم، در خصوص نحوه باطل کردن صیغه محرمیت موقت، صحبت کنیم و بگوییم که طرفین این صیغه، چگونه می توانند، نسبت به باطل کردن آن، اقدام کنند. نحوه باطل کردن صیغه محرمیت موقت، با یکی موارد زیر، امکان پذیر می باشد:

بخشیدن مدت: بخشیدن مدت عقد موقت یا همان صیغه محرمیت موقت، توسط مرد، یا توسط زن، در صورتی که زن، وکالت بر این کار دارد، یکی از راه های باطل کردن صیغه محرمیت موقت است. یعنی، قبل از اینکه مدت صیغه، به پایان برسد، مرد یا زن، در صورتی که، از جانب مرد، این اذن و وکالت را دارد، اقدام به بذل مدت کنند و بدین ترتیب، صیغه محرمیت موقت را باطل نمایند.

انقضای مدت: با توجه به اینکه صیغه محرمیت موقت، صرفا، برای مدتی معین، خوانده می شود و اساسا، تعیین مدت، رکنی مهم، در صحت این صیغه است، پس از انقضا یا همان، پایان مدت تعیین شده، صیغه محرمیت موقت، خود به خود، باطل می گردد، مگر اینکه طرفین، با توافق، برای مدتی معین، مجددا، اقدام به تمدید آن کنند.

فسخ صیغه: در صورتی که دلایل فسخ نکاح، نظیر عنن در مرد یا مقطوع بودن آلت تناسلی او یا عیوب زن، مانند افضا وجود داشته باشد، طرف ذی نفع، می تواند، به محض اطلاع، اقدام به ثبت دادخواست فسخ نکاح، کرده و بدین ترتیب، اقدام به باطل کردن صیغه محرمیت موقت نماید.

الزام زوج به بذل مدت: در صیغه محرمیت موقت، طلاق، وجود ندارد، اما، اگر زن، بتواند، وجود عسر و حرج خود را به محکمه، ثابت کند، می تواند، از دادگاه، تقاضای الزام زوج به بذل مدت را داشته باشد که قاضی، پس از بررسی وجود مصادیق عسر و حرج و احراز وجود آن ها، بر الزام مرد، به بذل مدت، رای خواهد داد و بدین ترتیب، پس از بذل مدت، صیغه محرمیت موقت، باطل می شود.این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (5 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits