احکام دینی|مسائل دینی|احکام شرعی|مسائل شرعی|واجبات و مستحبات

متن صیغه ازدواج موقت چیست و چه شرایطی دارد ؟

متن صیغه ازدواج موقت چیست و چه شرایطی دارد ؟

۱۲ ساعت پیش
آیا سگ واقعاً نجس است؟

آیا سگ واقعاً نجس است؟

۲ روز پیش
حکم قمه زنی از نظر مراجع تقلید چه می باشد ؟

حکم قمه زنی از نظر مراجع تقلید چه می باشد ؟

۶ روز پیش
اگر ماهی در آب بمیرد حکم خوردن آن چیست؟

اگر ماهی در آب بمیرد حکم خوردن آن چیست؟

۲ هفته پیش
کدام سوره های قرآن سجده واجب دارند؟

کدام سوره های قرآن سجده واجب دارند؟

۲ هفته پیش
حق الناس چیست و چه اهمیتی دارد ؟

حق الناس چیست و چه اهمیتی دارد ؟

۳ هفته پیش
چگونه توبه کنیم؟ روش های موثر برای توبه

چگونه توبه کنیم؟ روش های موثر برای توبه

۳ هفته پیش
تأثیر بی‌ نمازی در زندگی

تأثیر بی‌ نمازی در زندگی

۱ ماه پیش
توبه نصوح چیست؟ چگونه توبه ی نصوح کنیم؟

توبه نصوح چیست؟ چگونه توبه ی نصوح کنیم؟

۱ ماه پیش
خداوند چه گناهانی را می بخشد؟ کدام گناه توبه ندارد؟

خداوند چه گناهانی را می بخشد؟ کدام گناه توبه ندارد؟

۱ ماه پیش
تأثیر غذای حلال و حرام در زندگی

تأثیر غذای حلال و حرام در زندگی

۱ ماه پیش
حکم دور ریختن غذاهای اضافی چیست؟

حکم دور ریختن غذاهای اضافی چیست؟

۱ ماه پیش
حکم ازدواج کردن در ماه محرم و صفر چیست؟

حکم ازدواج کردن در ماه محرم و صفر چیست؟

۲ ماه پیش
حکم ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر چیست؟

حکم ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر چیست؟

۲ ماه پیش
آیا پا گذاشتن روی قبر اموات گناه است؟

آیا پا گذاشتن روی قبر اموات گناه است؟

۲ ماه پیش
حکم خوردن خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود چیست؟

حکم خوردن خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود چیست؟

۲ ماه پیش
حکم ظهار چیست؟

حکم ظهار چیست؟

۲ ماه پیش
آیا می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟ + شرایط تغییر مرجع تقلید

آیا می شود مرجع تقلید خود را تغییر داد؟ + شرایط تغییر مرجع تقلید

۲ ماه پیش
ازدواج با محارم چه حکمى دارد؟

ازدواج با محارم چه حکمى دارد؟

۲ ماه پیش
آیا انسان میتواند با جن ارتباط داشته باشد؟

آیا انسان میتواند با جن ارتباط داشته باشد؟

۲ ماه پیش
غسل نفاس چیست؟ آیا غسل نفاس واجب است؟

غسل نفاس چیست؟ آیا غسل نفاس واجب است؟

۲ ماه پیش
چرا باید با چادر نماز بخوانیم؟ مگر خدا نامحرم است؟

چرا باید با چادر نماز بخوانیم؟ مگر خدا نامحرم است؟

۲ ماه پیش
حکم ناخن بلند در وضو و نماز چیست؟

حکم ناخن بلند در وضو و نماز چیست؟

۲ ماه پیش
آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با لاک روی ناخن صحیح است؟

آیا وضو گرفتن و نماز خواندن با لاک روی ناخن صحیح است؟

۲ ماه پیش
حکم خالکوبی از نظر مراجع اسلامی - آیا تاتو در اسلام حرام است؟

حکم خالکوبی از نظر مراجع اسلامی - آیا تاتو در اسلام حرام است؟

۲ ماه پیش
 حسابرس روز قیامت کیست؟ آیا خداوند به حسابها رسیدگی می کند؟

حسابرس روز قیامت کیست؟ آیا خداوند به حسابها رسیدگی می کند؟

۳ ماه پیش
حکم هروله کردن در مراسم عزاداری چیست؟ آیا جایز است؟

حکم هروله کردن در مراسم عزاداری چیست؟ آیا جایز است؟

۳ ماه پیش
چه زمانی نفرین مستجاب می شود؟

چه زمانی نفرین مستجاب می شود؟

۳ ماه پیش
غیبت چه کسانی حلال است؟

غیبت چه کسانی حلال است؟

۳ ماه پیش
حنوط چیست؟ حکم زدن حنوط به بدن میت

حنوط چیست؟ حکم زدن حنوط به بدن میت

۳ ماه پیش
نظر علما - حکم تغییر جنسیت در اسلام چیست؟

نظر علما - حکم تغییر جنسیت در اسلام چیست؟

۳ ماه پیش
با دست شكسته و گچ گرفته چگونه میتوان وضو گرفت؟

با دست شكسته و گچ گرفته چگونه میتوان وضو گرفت؟

۳ ماه پیش
حکم لخت بودن زن در مقابل شوهر چیست؟ آیا مکروه است؟

حکم لخت بودن زن در مقابل شوهر چیست؟ آیا مکروه است؟

۳ ماه پیش
حق شوهر بر زن چیست ؟

حق شوهر بر زن چیست ؟

۳ ماه پیش
آیا استفراغ نوزاد نجس است؟

آیا استفراغ نوزاد نجس است؟

۳ ماه پیش
آیا عرق بدن انسان در زمان جنب نجس است؟

آیا عرق بدن انسان در زمان جنب نجس است؟

۳ ماه پیش
چیکار کنم همسرم نماز بخواند؟

چیکار کنم همسرم نماز بخواند؟

۳ ماه پیش
حکم برهنه شدن در مراسم عزاداری امام حسین (ع) چیست؟ آیا جایز است؟

حکم برهنه شدن در مراسم عزاداری امام حسین (ع) چیست؟ آیا جایز است؟

۳ ماه پیش
آیا ازدواج در ماه محرم و صفر جایز است؟

آیا ازدواج در ماه محرم و صفر جایز است؟

۳ ماه پیش
احكام مربوط به بوسيدن و روبوسی کردن از دیدگاه مراجع اسلامی

احكام مربوط به بوسيدن و روبوسی کردن از دیدگاه مراجع اسلامی

۳ ماه پیش
حکم نماز خواندن زنان در مقابل نامحرم چیست؟

حکم نماز خواندن زنان در مقابل نامحرم چیست؟

۳ ماه پیش
 آیا مداحى براى بانوان جایز است؟

آیا مداحى براى بانوان جایز است؟

۳ ماه پیش
حکم اختلاط کردن با نامحرم از دیدگاه مراجع اسلامی

حکم اختلاط کردن با نامحرم از دیدگاه مراجع اسلامی

۳ ماه پیش
شرایط طلاق زن باردار

شرایط طلاق زن باردار

۳ ماه پیش
آیا ازدواج در ماه شوال جایز است؟

آیا ازدواج در ماه شوال جایز است؟

۳ ماه پیش
شرایط صیغه موقت و نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

شرایط صیغه موقت و نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

۳ ماه پیش
حکم ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست؟

حکم ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست؟

۳ ماه پیش
اگر روی لباس نمازگزار خون باشد نمازش باطل است؟

اگر روی لباس نمازگزار خون باشد نمازش باطل است؟

۳ ماه پیش
حکم خوردن روزه از دیدگاه مراجع تقلید در اسلام

حکم خوردن روزه از دیدگاه مراجع تقلید در اسلام

۳ ماه پیش
مجازات قصاص برای مرد و زن چگونه است؟

مجازات قصاص برای مرد و زن چگونه است؟

۳ ماه پیش
حکم رابطه نامشروع از دیدگاه اسلام چیست؟

حکم رابطه نامشروع از دیدگاه اسلام چیست؟

۳ ماه پیش
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب

ثواب وضو گرفتن قبل از خواب

۳ ماه پیش
پاسخ مراجع تقلید اسلام به پرسش درباره شرایط و احکام عقیقه

پاسخ مراجع تقلید اسلام به پرسش درباره شرایط و احکام عقیقه

۳ ماه پیش
آیا کاشت ناخن نماز و غسل دارد؟

آیا کاشت ناخن نماز و غسل دارد؟

۳ ماه پیش
حکم دست زدن به قرآن بدون وضو چیست؟

حکم دست زدن به قرآن بدون وضو چیست؟

۳ ماه پیش
حکم نماز با خون حجامت چیست؟

حکم نماز با خون حجامت چیست؟

۳ ماه پیش
آیا خواندن مطالب و داستان های جنسی از نظر اسلام حرام است؟

آیا خواندن مطالب و داستان های جنسی از نظر اسلام حرام است؟

۳ ماه پیش
عده طلاق چیست و مدت عده چقدر است؟

عده طلاق چیست و مدت عده چقدر است؟

۳ ماه پیش
همه ی آنچه که باید در مورد نفاس بدانید!

همه ی آنچه که باید در مورد نفاس بدانید!

۳ ماه پیش
پرداخت بدهی مرده بعد از مرگش بر عهده چه کسی است؟

پرداخت بدهی مرده بعد از مرگش بر عهده چه کسی است؟

۳ ماه پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter