دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۱ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی
145
زمان مطالعه: 8 دقیقه
در این پست معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی را در اختیارتان قرار خواهیم داد. با ما در مجله دلگرم همراه باشید .

معنی کلمات درس به درس فارسی سوم ابتدایی


لغات درس اول محله ی ما فارسی سوم ابتدایی

 • انتها : آخر ، پایان
 • بازارچه : بازار کوچک
 • بوستان : باغ باصفا ، جایی که گل های خوشبو در آن بسیار باشد .
 • ثبت نام : نوشتن اسم ، نام نویسی
 • نگران : دلواپس
 • عطمت : بزرگی ، شکوه
 • فیروزه ای : به رنگ آبی
 • قنادی : شیرینی فروشی
 • محله : قسمتی از یک شهر یا روستا

لغات درس دوم زنگ ورزش

 • نرم نرمک : آهسته
 • بحث : گفتگو
 • حرفه ای : کسی که در کاری مهارت دارد .
 • پیوسته : پی درپی ، پشت سرهم
 • آب تنی : شست و شوی بدن در آب ، شناکردن
 • باستانی : بسیار قدیمی
 • بلور : نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت طرف به کار می رود .
 • بیشه : جنگل
 • پونه ی وحشی : نوعی گیاه ، سبزی خوشبو مانند نعناع
 • جلب نظرکردن : جلب توجه کردن
 • تنگ : پارچ سفالی یا شیشه ای که در آن آب یا نوشیدنی دیگر می ریزند .
 • جنب و جوش : تلاش
 • حکیم : انسان دانا و خردمند
 • حیرت : تعجب
 • سفالی : ظرف یا اشیای گلی
 • شبیه : مانند
 • صنوبر : نام درختی زیبا ، نامی برای دختران
 • مآمور : آن که به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب شود .
 • ماهرانه : با مهارت
 • مربی : کسی که چیزی را یاد می دهد .
 • مهارت : توانایی انجام کاری به نحو شایسته

لغات درس سوم : آسمان آبی ، طبیعت پاک

 • آلودگی : کثیفی
 • جوی : گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد .
 • چشمه : جایی که آب از زیر زمین بیرون می آید .
 • دامنه ی کوه : بخش شیب دار پایین کوه
 • دلپذیر : پسندیده و دل خواه
 • دل نشین : خوشایند و پسندیده
 • روان : جاری
 • طبیعت : بخشی از هستی
 • طراوت : تازگی
 • غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
 • گردش علمی : گردش دسته جمعی دانش آموزان برای یادگیری پیزهای جدید
 • گزارش : شرح و بیان کارهای انجام گرفته
 • گویا : رسا ، آشکار
 • لذت : حالت خوشایند و خوب
 • محیط : مکان اطراف شخص یا چیز
 • نشاط : شادی
 • نظافت : تمیزی
 • نگریست : نگاه کرد
 • آشغال : زباله
 • قله : نوک کوه یا تپه
 • ایزد : خداوند
 • هم فکری : باهم در مورد موضوعی فکرکردن

لغات درس چهارم آواز گنجشک فارسی سوم ابتدایی

 • آزرده : رنجیده
 • آلودگی صوتی : هر صدای بدی که انسان را آزار دهد .
 • احوال پرسی : حال و احوال کسی را پرسیدن
 • اطراف : دور و بر
 • بی صبرانه : بدون تحمل
 • ترقه : نوعی بمب دست ساز کوچک
 • تشکچه : تشک کوچک
 • روزنامه دیواری : نوشته ای از مطالب گوناگون که دانش آموزان در مدرسه تهیه و بر روی دیوار آویزان می کنند .
 • سکوت : خاموشی
 • فرصت : وقت مناسب برای انجام دادن کاری
 • فشفشه : نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و هنگام سوختن به هوا می رود و نور افشانی می کند .
 • مشورت : نظر دیگران را خواستن
 • منتظر : چشم به راه
 • منظم : مرتب و با نظم
 • نماینده : کسی که از طرف کسی یا گروهی کاری انجام دهد .
 • گوش خراش : صدای بسیار شدید و آزاردهنده
 • غصه : غم و اندوه
 • ناراضی : نا خشنود

لغات درس پنجم بلدرچین و برزگر

 • آشیانه : لانه ی حیوانات
 • انتظار : صبر
 • برزگر : کشاورز
 • خویشان : جمع خویش ، نزدیکان – بستگان
 • درو : برداشت ، کشت و چیدن گیاهان مثل گندم و برنج
 • دهقان : کشاورز
 • کشتزار : مزرعه ، زمین زراعت شده
 • صحرا : بیابان

لغات درس ششم فداکاران

 • آغوش : بغل ، میان دو دست
 • اشغال : جایی را به زور گرفتن
 • افتخار : سر بلندی
 • افتخار آفرین : کاری که باعث سربلندی می شود .
 • بی ادعا : کسی که ادعایی ندارد .
 • پای کوبی : شادی کردن
 • پیشروی : به جلو رفتن
 • آزار می داد : اذیت می کرد .
 • تانک : خودروی بزرگ و سنگین جنگی که مسلسل و توپ داردو به کمک زنجیرهای زیر آن قادر به حرکت در مکان های مختلف است
 • غبار آلود : هوای پرگرد و خاک
 • جاودانه : چیزی که تا ابد بماند .
 • جلوگیری : پیشگیری
 • دلیرانه : شجاعانه
 • چوب دستی : عصا
 • رزمنده : مبارز
 • واقعه : اتفاق
 • ریزش : فرو ریختن
 • لبریز : پر
 • طراوت : تازگی
 • جنگ تحمیلی : جنگی که از طرف کشور عراق به ایران تحمیل شد و هشت سال طول کشید .
 • فانوس : نوعی چراغ نفت سوز
 • سرمشق : الگو
 • فداکار : از خود گذشته
 • اشتیاق : شوق و علاقه
 • کینه : دشمنی کسی را در دل داشتن
 • شریف : بزرگوار
 • مسدود : بسته شده
 • حتمی : قطعی
 • نارنجک : نوعی بمب دستی
 • دفاع : تلاش برای حفظ خود در مقابل دشمن
 • دلاورانه : شجاعانه
 • ناودان : لوله ای که آب پشت بام از آم پایین می آید .
 • هم نوعان : هم جنس ، افرادیس که از یک نوع هستند .

لغات درس هفت کارنیک

 • جوز : گردو
 • ارزن : دانه ی ریز خوراکی که غذای پرندگان است .
 • به بار آمدن : نتیجه دادن ، میوه دادن
 • سرحال : با نشاط
 • فرمانروا : حاکم
 • قرض گرفتن : پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد از مدتی پس دادن
 • کاموا : نوعی نخ کلفت که با آن لباس های زمستانی می بافند .
 • عاقبت : سرانجام
 • بهانه : دلیلی که درست نیست .
 • غصه : غم و اندوه
 • عادت : آنچه بر اثر تکرار رفتار همیشگی انسان می شود .
 • آسیب : صدمه
 • اندر آن : در آن

لغات درس هشتم پیراهن بهشتی

 • جبرئیل : فرشته ی وحی
 • زمزمه : صدای حرف زدن آهسته ، پچ پچ
 • ضعیف : بی حال و ناتوان
 • عطر : بوی خوش
 • فوری : سریع
 • قامت : قد
 • لطیف : نرم و خوشایند
 • همهمه : سر و صدا ، شلوغی
 • سعادتمند : خوشبخت
 • قیام : بلند شدن ، ایستادن
 • غرق شدن : فرو رفتن و خفگی در آب
 • سکوت : خاموشی
 • کلام : سخن

لغات درس نهم بوی نرگس

 • بی انتها : بی پایان
 • جویبار : جوی بزرگی که از جوی های کوچک تشکیل شده است .
 • چشم نواز : زیبا و قشنگ
 • حوض : جایی برای نگه داری آب
 • دل نشین : خوشایند و پسندیده
 • زعفران : گیاهی خوش بو که ارزش غذایی و دارویی دارد .
 • فروغ : نور ، روشنایی
 • نغمه : صدای خوش ، سرود
 • عطر : بوی خوش
 • بلعید : خورد
 • قورت : فرو بردن
 • غایب : پنهان از چشم

لغات درس دهم یار مهربان

 • آزرده : رنجیده ، ناراحت
 • صمیمی : همدل و مهربان
 • غروب : پایان روز ، هنگام قرار گرفتن خورشید در افق مغرب
 • لذت : حالت خوشایند و خوب
 • مراقب : مواظب و نگهبان
 • معمولاٌ : بیشتر وقت ها
 • موضوع : آن چه درباره ی آن گفت و گو می شود .

لغات درس یازدهم نویسنده ی بزرگ

 • حاتم طایی : کسی که به بخشندگی شهرت دارد .
 • بزرگ همت تر : بخشنده تر
 • به حاجتی : برای کاری
 • خارکن : کسی که کارش کندن خار است .
 • پشته : تپه
 • سماط : سفره
 • گرد آمده اند : جمع شده اند .
 • حاصل : نتیجه ، سود
 • آرامگاه : قبر
 • جوان مردی : بخشندگی
 • احادیث : جمع حدیث ، سخنان پیامبران و امامان
 • حکایت : سخنی کوتاه که پند و اندرزی را بیان می کند .
 • امرای عرب را : برای فرمانروایان عرب
 • آرامش : آرام بودن ، آسودگی
 • حاجت : نیاز ، احتیاج
 • حفظ : نگه داری ، نگهبانی
 • خلیفه : جانشین ، نماینده ، حاکم
 • خواب گزار : کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد .
 • شگفتی : تعجب
 • مجازات : تنبیه
 • مژده : خبر خوب

لغات درس دوازدهم ایران عزیز

 • زرخیز : دارای خاک حاصلخیز و معدن های با ارزش
 • خلیج : پیش رفتگی نسبتاٌ وسیع آب در خشکی
 • دل انگیز : خوب و زیبا
 • برازنده : مناسب ، شایسته
 • پهناور : گسترده ، وسیع
 • پرورد : پرورش داد
 • گسترد : پهن کرد
 • رونق : رواج
 • زاد : به دنیا آورد
 • زادگاه : محل تولد
 • طمع : زیاده خواهی ، حرص
 • حریص : طمع کار
 • نهراسیم : نترسیم
 • فریبا : بسیار زیبا

لغات درس چهاردهم ایران آباد

 • اتحاد : همبستگی
 • اهمیت : با ارزش و مهم بودن
 • باعث : دلیل
 • دفاع : تلاش برای حفظ خود در مقابل دشمن
 • دلاورانه : شجاعانه
 • رزمنده : مبارز
 • صمیمی : همدل و مهربان
 • مرزنشینان : کسانی که در مناطق مرزی کشور زندگی می کنند .
 • میهن : وطن ، کشور
 • هم فکری : با هم درباره ی موضوعی فکر کردن
 • گنجینه : گنج
 • ملی : مربوط به همه ی مردم کشور
 • مشورت : نظر دیگران را خواستن
 • حلوا : نوعی خوراکی که با آرد ، روغن و شکر تهیه می شود .
 • قل خوردن : غلتیدن
 • شبیه : مانند ، مثل
 • گریست : گریه کرد
 • کیهان : دنیا ، جهان ، عالم

لغات درس پانزدهم دریا

 • افق : کنار آسمان
 • پهناور : وسیع
 • تن : بدن
 • کبود : رنگ آبی تیره
 • ساحل : کنار دریا یا رود
 • غوطه : فرو رفتن در آب
 • زلال : روشن و صاف
 • دل گشا : خوش منظره و با صفا
 • می خیزد : بلند می شود
 • رام : آرام بودن

لغات درس شانزدهم اگر جنگل نباشد فارسی سوم ابتدایی

 • غرش : صدای بلند و ترسناک
 • زوزه : صدای بعضی از حیوانات مانند گرگ
 • کمین : پنهان شدن در جایی برای حمله ی ناگهانی
 • کرگدن : جانوری بزرگ با پوست کلفت با یک شاخ روی پوزه
 • حاشیه : کنار ، گوشه
 • مواد سمی : موادی که به بدن آسیب می رسانند .
 • ویران : خراب
 • اکسیژن : گازی در هوا که برای زنده ماندن موجودات زنده لازم است .
 • روان : رونده ، جاری
 • غمناک : غمگین
 • فراهم نهاده : آماده کرده

لغات درس هفدهم چشم های آسمان فارسی سوم ابتدایی

 • آثار : جمع اثر ، نشانه ها
 • آراسته اند : آرایش کرده اند
 • آسیب : صدمه
 • آفرینش : خلقت ، آفریدن
 • احسان : نیکی کردن
 • اشتیاق : شوق و علاقه
 • باشتاب : با عجله
 • بخشایش : لطف و بخشش
 • بدرقه کردن : کسی را همراهی کردن برای خداحافظی
 • برازنده : مناسب
 • براق : درخشنده
 • بی خیال : خونسرد
 • پاکزاد : از نژاد و نسل پاک
 • تاقچه : بر آمدگی یا فرورفتگی در دیوار برای گداشتن چیزی
 • جهیدن : پریدن
 • حاضر : آماده
 • حیرت : تعجب
 • خاص : ویژه
 • خلق : آفرینش ، مردم
 • خوش و بش کردن : احوال پرسی کردن
 • خیره شدن : با دقت به چیزی نگاه کردن
 • درست پیمان : وفادار
 • دهانه : لبه
 • رحمت : دل سوزی و مهربانی
 • رونق : رواج
 • زیارت : دیدار از آرامگاه امامان و بزرگان دین
 • ساخت و ساز : ساختن
 • سیل : جریان شدید آب که بر اثر بارش زیاد اتفاق می افتد .
 • عاقبت : سرانجام
 • عظیم : بزرگ
 • عنکبوت : نوعی حشره که تار می تند .
 • وارونه : به عکس
 • کنجکاوی : علاقمندی به دانستن چیزی
 • واضح : آشکار
 • لغزنده : لیز
 • واقعه : اتفاق
 • لیز خورد : سرخورد
 • مخفی : پنهان
 • مور : مورچه
 • نور افشانی : پراکنده کردن نور به محیط

separator line

کلمات هم خانواده فارسی سوم دبستان

کلمات متضاد فارسی سوم دبستان

نهاد چیست و چه تفاوتی با فاعل دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (145 رای)  
۸ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
آینی | ۱ هفته پیش
واسه خاهرم خوبه
0
6
سنا | ۵ ماه پیش
گنجینه یعنی چی
7
16
پاسخ ها:
### | ۵ روز پیش
گنجینه یعنی خزانه ، جای نگه داری زر و سیم
0
1
ابوالفضل نیکدل | ۵ ماه پیش
فقط قاطی نباشه
7
19
پاسخ ها:
عااااااااااااااااالی | ۵ ماه پیش
خیلی خوبه
4
13
کسرا | ۶ ماه پیش
مخالف نداشت
11
20
پاسخ ها:
*** | ۵ روز پیش
کلمات مخالف یا همان متضاد در پایین همین صفحه نوشته شده، می توانید به آن قسمت مراجعه کنید.
1
2
امیر | ۷ ماه پیش
خوب بود
9
26