دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۰۲ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۲۵ مه ۲۰۲۰ میلادی
World Blood Donor Day
2
3,357
زمان مطالعه: 5 دقیقه
پیام 22 خرداد مصادف با 12 ژوئن روز جهانی اهدای خون World Blood Donor Day هرکسی نفس را زنده کند ، گویا همه مردم را زنده کرده است اس ام اس روز اهدای خون ​با اهدای خون زندگی را به اشتراک بگذاریم ​ ​اهدای خون اهدای زندگی ​The blood you donate gives…

پیام 22 خرداد مصادف با 12 ژوئن روز جهانی اهدای خون

World Blood Donor Day

هرکسی نفس را زنده کند ، گویا همه مردم را زنده کرده است

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

اس ام اس روز اهدای خون

​با اهدای خون زندگی را به اشتراک بگذاریم

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​اهدای خون اهدای زندگی

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​The blood you donate gives someone another chance at life. One day that someone may be a close relative, a friend, a loved one—or even you

خونی که شما اهدا می کنید به کس دیگری فرصت زندگی داده اید. یک روز این شخص ممکن است یکی از نزدیکانتان، یک دوست، یک عزیز و یا حتی خود شما باشد.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

روز اهداء خون تبریک به بنیان گذار آن.

بیشتر بخوانید::

همه چیز درباره شرایط لازم برای اهدای خون

مراحل اهدای خون | قبل و بعد از اهدای خون باید چه کرد ؟

روز جهانی اهدای خون در تقویم چه روزی است ؟

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

A life may depend on a gesture from you, a bottle of Blood.

زندگی ممکن است بسته به یک حرکت شما داشته باشد، یک بطری خون باشد.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)

​با اهدای خون سالم، زندگی بیماران را نجات دهیم

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​دیگرخونی برایش نمانده بود! کسی که عاشق پرستار پایگاه اهدای خون شده بود

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

متن روز جهانی اهدای خون 14 June

قطره قطره خون تو

لحظه لحظه زندگی من

هموطن! بیایید با اهدای خون خود جان هموطن نیازمند و مریض خود را نجات دهیم.

هموطن ، انسانی به خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زنده گی را دارد .

زنده گی آن هموطن ما که درجدال با مرگ است با اهدای خون من و تو ادامه میتواند و بس .

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

متن ادبی انگلیسی اهدای خون

To give blood you need neither extra strength nor extra food,and you will save a life.

برای دادن خون، نیازی به نیروی اضافی و غذای اضافی ندارید و با اهدای آن زندگی را نجات خواهید داد.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

متن در مورد خون دادن

تک تک قطرات خونی که دارم می دهم برای کشورم

می جنگم برای کشورم

جانم را می دهم برای کشور

و اهداء میکنم خونم را برای اعضای کشورم

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

World Blood Donor Day

​Do you feel you don’t have much to offer? You have the most precious resource of all: the ability to save a life by donating blood! Help share this invaluable gift with someone in need.

آیا شما احساس می کنید که پولی برای بخشیدن ندارید؟ شما گرانبهاترین منابع را دارید که از آن بی خبرید: توانایی صرفه جویی در زندگی با اهدای خون! کمک کنید با به اشتراک گذاشتن این هدیه ارزشمند با کسی که نیاز دارد جانش را نجات دهید

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

از کجا معلوم شاید ما مامور انجام به وظیفه بودیم

و شاید وظیفه مان اهدائ خون باشد

بیشتر بخوانید::

پاسخ به تمامی سوالات رایج درباره اهدای خون

آیا از فواید اعجاب انگیز اهدای خون آگاه هستید؟

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​Blood Donation will cost you nothing but it will save a life!

اهدای خون برای شما هیچ هزینه ای ندارد، اما یک زندگی را نجات خواهد داد!

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

پیام تبریک روز اهدا خون

​خون که سهل است برای کسانی باید جان داد

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​The finest gesture one can make is to save life by donating Blood.
بهترین حرکتی که میتواند یک زندگی را نجات دهد اهدای خون است.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

تبریک روز جهانی اهدای خون

​​برای بار اول رفتم مرکز اهدای خون پرستار میگه: میخواین خون بدین؟

گفتم: پ نه پ پشه ایم اومدیم مهمونی

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​If you’re a blood donor, you’re a hero to someone, somewhere, who received your gracious gift of life.

اگر یک اهدا کننده خون هستید، شما یک فرد قهرمان هستید، جایی که هدیه ای عالی از زندگی خود را دریافت کردید.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

استوری تبریک روز جهانی اهدا خون

​هموطن! بیایید با اهدای خون خود جان هموطن نیازمند و مریض خود را نجات دهیم

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون

​هموطن ، انسانی به خاطر اهدای خون خودت چشم انتظار زنده گی را دارد

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

روز اهداء خون روز زندگی هست

این روز زیبا مبارک

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​زندگی آن هموطن ما که در جدال با مرگ است با اهدای خون من و تو ادامه میتواند و بس

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

​میگن به خاطر ماه رمضان اهدا خون کم شده و ذخائر خونی داره کم میشه اگه میتونید زندگی اهدا کنید

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

اهدای خون سالم و مستمر اهدای زندگی

میگن به خاطر ماه رمضان اهدا خون کم شده و ذخائر خونی داره کم میشه

اگه میتونید زندگی اهدا کنید…

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

Tears of a mother cannot save her Child. But your Blood can.

اشک های مادر نمی تواند فرزند خود را نجات دهد. اما خون شما می تواند.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

با خون دادن خودمان دل عده ای را شاد کنیم

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

قطره قطره خون تو
لحظه لحظه زندگی من

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

من نمی دونم همین پرستارایی که خون می گیرند

خودشون خون میدن؟؟؟؟؟

ولی خلاصه دستشون درد نکنه

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

The Blood Donor of today may be recipient of tomorrow.

اهدا کننده خون امروز می تواند گیرنده فردا باشد.

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

متن خنده دار روز جهانی اهدای خون

سلام، آقا من اومدم خون اهدا کنم
خوش اومدین، گروه خونیتون چیه؟
والا گروهشو نمیدونم ولى بچه ها میگن خون پاک آریایى تو رگات جاریه

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

بی رحم ترین زنان دنیا همین پرستارایی هست که خون آدم و مثل آب خوردن میگرن

برای خودشون شیر زنی هستن

خدا آخر عاقب شوهرا شونو بخیر کنه

روز اهداء خون مبارک

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

To the young and healthy it’s no loss. To sick it’s hope of life. Donate Blood to give back life.

اهدای خون برای یک جوان و انسان سالم هیچ ضرری ندارد. برای بیمار امید زندگی است. با اهدای خون زندگی را بازگردانید

 ،پیام روز اهدای خون 14 ژوئن، World Blood Donor Day اس ام اس روز اهدای خون، پیامک تبریک روز اهدای خون (22 خرداد)، متن روز جهانی اهدای خون 14 June ،World Blood Donor Day پیام تبریک روز اهدا خون تبریک روز جهانی اهدای خون استوری تبریک روز جهانی اهدا خون استاتوس تبریک روز جهانی اهدا خون پست اینستاگرام تبریک روز اهدای خون

الحمدالله رب العالمین

مرا از خون گرفتن بی نیاز کردی

ولی شاید به خون دادن سفارش کردی


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits