دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ شوّال ۱۴۴۱ قمری و ۰۱ ژوئن ۲۰۲۰ میلادی
توقیف خودرو چه شرایطی در قانون دارد ؟
6
6,976
زمان مطالعه: 9 دقیقه
توقیف وسایل نقلیه موتوری، اعم از خودرو و موتورسیکلت دارای شرایط قانونی خاصی است. مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مطرح قانونی و تصادفات منجر به جرح و فوت و... مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند. برای برسی این شرایط با دلگرم همراه باشید.

توقیف خودرو

بر اساس ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مطرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند. یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند تخلفات راهنمایی و رانندگی است و عدم اطلاع از قوانین افراد متخلف را وادار به واکنش در مقابل ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌ها به ارتکاب جرایم متعددی منجر شده است که باعث توقیف خودرو شهروندان میشود.

موارد توقیف خودرو بر اساس دستورالعمل صادره از پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و قوانین مربوطه به شرح زیر است:

تصادفات منجر به جرح یا فوت

در تصادفاتی که باعث فوت یا صدمه رسیدن به شخص ثالث یا وسیله نقلیه دیگری بشود در این صورت پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند وسیله نقلیه را توقیف کند.

separator line

دستور مقام قضایی

در صورتی که بر روی وسیله نقلیه شکایتی اعم از حقوقی یا کیفری باشد با استناد به دستور قاضی دادگاه یا دادستان میتوان وسیله نقلیه را توقیف کرد.

separator line

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث

بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۸، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. دارندگان

این گونه وسایل نقلیه مکلفند مدرک بیمه‌نامه یاد شده را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ارائه کنند.

اگر وسیله نقلیه مزبور فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشد، مأموران یاد شده یا پلیس راه موظفند ضمن صدور برگ جریمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جریمه تعیین شده، وسیله نقلیه را در نزدیک‌ترین پارکینگ عمومی یا محل مطمئن دیگری توقیف کنند.

بر اساس ماده ۴ همین آیین نامه، رفع توقیف وسیله نقلیه موتوری زمینی که به علت فقدان بیمه نامه شخص ثالث توقیف شده است، مستلزم ارائه بیمه نامه معتبر از سوی دارنده وسیله نقلیه به مرجع توقیف کننده است.

separator line

عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو در پایان مهلت یک ماهه پس از ابلاغ به مالک

بر اساس تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، در صورتی که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، راهنمایی و رانندگان موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ، مالک

خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام نکند، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند.

separator line

ارتکاب همزمان دو تخلف با وسیله نقلیه

ارتکاب همزمان دو تخلف با وسایل نقلیه موتوری شامل موارد ذیل می باشد:

 1. هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا،
 2. تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت)
 3. سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه
 4. عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
 5. حرکت به طور مارپیچ،
 6. تجاوز به چپ از محور راه
 7. توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
 8. توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

separator line

مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان

بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی بر تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، در مواردی قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روان گردان باشد، مأموران با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می‌نمایند و در صورت

اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روان گردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع

صالح قضایی معرفی می‌شود.

separator line

استفاده از پلاک غیرمجاز

بر اساس ماده ۲ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه‌ها حرکت می‌کند و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند. رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره یا پلاک غیر مجاز باشند، ممنوع است، مگر این که پیش‌تر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده، تا انجام شماره‌گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد. در این شرایط، ترخیص خودرو منوط به تعویض پلاک است و راننده باید مدارک معتبر و تعهد نامه‌ای مبنی بر تعویض پلاک ظرف مدت حداکثر پنج روز ارائه بدهد.

separator line

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک

بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشند.

در صورتی که هیچ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدرک، خودرو را متوقف کنند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده نباشد مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه،‌راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک اخذ شده کنند.

separator line

رانندگی بدون داشتن گواهینامه

بر اساس بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، در صورتی که راننده، بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌گردد.

separator line

رفع توقیفی خودروی توقیف شده چگونه است ؟

زمانی که خودروی توقیف شده خود را بر روی جرثقیل و موتورسیکلت مان را بر روی کفی مشاهده می‌کنیم، تنها فکری که در آن زمان در ذهنمان می‌گذرد این است که برای رفع توقیف خودرو باید چه کنیم ؟

نگرانی بسیاری از رانندگان این است اگر خودروی آن ها توسط پلیس توقیف شود، چه اتفاقی برای خودروی آن ها می افتد و آن ها برای ترخیص خودروی خود باید چه کاری انجام دهند.

برای رفع توقیف و ترخیص خودرو لازم است که به یکی از ستادهای ترخیص خودرو در سطح شهر مراجعه کنیم . این ستادها همه روزه از ساعت 7 صبح تا 14 و روزهای پنجشنبه از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 فعال هستند .برای مراجعه به هریک از این ستادهای ترخیص لازم است موارد زیر را رعایت و مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید :

 1. مراجعه مالک یا وکیلی قانونی با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر (البته خودرو به آورنده قبض توقیفی خودرو نیز تحویل داده می‌شود.)
 2. اصل سند یا کارت ماشین + کپی
 3. اصل بیمه نامه شخص ثالث + کپی (بیمه دانا با حضور در ستاد ترخیص خودرو، خودروهای فاقد بیمه را با دریافت هزینه بیمه می‌کند.)
 4. صورت وضعیت خلافی پرداخت شده
 5. گواهینامه راننده +کپی
 6. فیش یا قبض پرداختی عوارض شهرداری
 7. پرداخت هزینه حمل خودرو به نماینده مستقر در ستاد ترخیص (در صورت انتقال با جرثقیل- هزینه حمل با جرثقیل مکانیزه 60 هزار تومان و هزینه حمل با نیسان مکانیزه 40 هزار تومان است.)
 8. پرداخت هزینه پارکینگ ( هزینه هر شب توقف در پارکینگ 2800 تا 3500 تومان است که بصورت الکترونیکی در همان ستاد ترخیص توسط نماینده شرکت طرف قرارداد اخذ می‌شود.)
 9. پر کردن فرم اطلاعات فردی

نکته قابل توجه برای رانندگان این است که مطابق آن چه که در پشت قبض توقیفی درج شده است، حفظ اشیاء و لوازم داخل اتومبیل بر عهده مالک است و پلیس و پارکینگ دار مسئولیتی در قبال آن ندارند.

همچنین در صورت مفقود شدن قبض توقیفی، سیر مراحل قانونی ترخیص خودرو منوط به احراز مالکیت خودرو خواهد بود.

اما برای ترخیص موتورسیکلت نیز شهروندان می‌توانند همه روزه بجز ایام تعطیل با مراجعه به ستاد‌های 11 گانه ترخیص نسبت به ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند. اما باید توجه داشت که روند ترخیص موتورسیکلت کمی با اتومبیل متفاوت است.

separator line

مدارک مورد نیاز جهت رفع توقیفی یاترخیص موتور سیکلت چیست ؟

جهت ترخیص موتور سیکلت فرد متصرف (شخصی که موتور از او گرفته شده است) اگر فاقد گواهینامه باشد، باید روند قضایی مسئله طی شود و پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و بعد دادگاه در مورد موتور تصمیم می‌گیرد . با استناد به صحبت های نادر خوش‌ نظر، سرپرست ستاد ترخیص خودرو:

«مهم ترین مسئله ای که این ستاد با آن روبرو است، بحث مالکیت موتورسیکلت‌ها است.»

به همین جهت مالک به همراه سند مالکیت و سه کپی از آن، به ستاد ترخیص مراجعه کند. سایر مراحل ترخیص و مدارک مورد نیاز به مانند مراحل و مدارک ترخیص خودرو است و تفاوتی میان آن ها نیست.

ضمن این که فرد راننده یا شخصی که برای ترخیص خودرو مراجعه می‌کند باید یک دوره 45 دقیقه‌ای آموزش‌های راهنمایی و رانندگی را در محل ستاد ترخیص بگذرانند.

بیشتر بخوانید:

شرب خمر (شرابخواری) : مجازات رانندگی در حالت مستی چه می باشد ؟

سوالات مربوط به قوانین تصادفات راهنمایی و رانندگی+ پاسخ

گرفتن خسارت در تصادفات رانندگی چه قوانینی دارد ؟


۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
علی | ۶ ماه پیش
وقتی پلیس درکمین مدارک رابگیرد باشگرد خاص وقصدپس دادن نداشته باشد وخلافی هم صورت نگرفته باشدآنوقت تکلیف چیست ومی دانیم که شکایت ماراه به جایی نخواهد برد
0
0
hits