دلگرم
امروز: شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۰۲ مارس ۲۰۲۴ میلادی
شرب خمر (شرابخواری) : مجازات رانندگی در حالت مستی چه می باشد ؟
10
زمان مطالعه: 18 دقیقه
شرب خمر که در اصطلاح عام به شراب‌خواری نیز معروف است، از دو کلمه‌ی «شُرب» و «خَمر» ساخته شده است. شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی مایعی است که مست کند.

شرب خمر چیست ؟

شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی که در اصطلاح عام به شرابخواری نیز معروف است، از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است، آنچنان که واضح است شرب؛ که نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی گویند که مستی آور باشد و بنابراین شرب خمر به استعمال و نوشیدن مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند.

بین شرابی که از انگور گرفته می شود و نبیذ که از خرما گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آنها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند.

آب جو آنطور که در بالا بیان شد در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است .
نکته ای که باید در نظر داشت هرچند در عنوان بحث، شرب و نوشیدن همواره مورد تاکید است ولیکن تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب حد است، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن این مسکرات شرب خمر محسوب نمی شود.

شرب خمر

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است

 1. اقرار
 2. شهادت
 3. علم قاضی

اقرار :

باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود. در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.

در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای « اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است» و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است. توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

شهادت :

شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی خبر بدهد. شهادت شرعی آن است که قانون‌گذار آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای این شرایط باشد :

 1. بلوغ
 2. عقل
 3. ایمان (مسلمان باشد)
 4. عدالت
 5. طهارت مولد (حلال‌زاده باشد)
 6. ذی‌نفع نبودن در موضوع
 7. نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
 8. عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن

نصاب شهادت در کلیه جرایم شهادت دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانون‌گذار استثنا نموده باشد مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می‌­شود. بنابر این شرب خمر در اصل جای می‌­گیرد و با شهادت دو مرد قابل اثبات است.

علم قاضی :

در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

مجازات شرب خمر

در قوانین جدید، در قانون مجازات اسلامی 1392 قسمت حدود؛ مواد 264 و 265 و 266 و نیز در ماده 701 و 704 از کتاب پنجم 266 تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 را به مجازات و تنبیه مصرف کنندگان مشروبات الکلی اختصاص داده است .
آنچنان که ماده 264 قانون اخیرالذکر مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.
در تبصره: خوردن آبجو (فقاع) را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب حد می داند و در ماده 265 حد مصرف مسکرات را 80 ضربه تازیانه تعیین می نماید.

در ماده 701 استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد را علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از 2 ماه تا 6 ماه حبس تعزیری تعیین نموده است و در ماده 704 تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 12 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود (یعنی هم مکان تأسیس نماید و هم مردم را دعوت به آن مکان جهت مصرف مشروبات نماید) به حداکثر مجازات محکوم میشود.

حد چیست ؟

حد به موجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای مقرر در آن قانون شناخته شده است ، مجازات همان عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتبعی است که بر بزهکار اعمال می شود حد از مجازاتهای اصلی است که ماه ۱۳ قانون مجازات اسلامی آن را تعریف کرده است .

ماده۱۳ قانون مجازات اسلامی : حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

جریمه نقدی شرب خمر

آنطور که واضح است مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن 80 ضربه تازیانه است و مصرف علنی و در معابر مشروبات را نیز علاوه بر حد به 2 ماه تا 6 ماه زندان تعیین نموده است.

اما در ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 22/8/1387 ) هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا یک سال زندان تعیین و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود و نیز در ماده 703 (اصلاحی 22/8/1378) وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود و نیز در ماده 704 قانون مذکور: « دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد ».

مجازات رانندگی در حالت مستی

طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده وسیله نقلیه یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمد شود مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم می‌گردد.

قانون گذار برای کسانی که مشروبات الکلی استفاده کرده اند و در حالت مستی اقدام به رانندگی نموده اند مجازات شدیدتری در نظر گرفته است طبق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه راننده متخلف در حالت مستی مرتکب جرم شود به بیش از ۲/۳ حداکثر مجازات محکوم می‌شود به عنوان مثال اگر راننده در حالت مستی مرتکب قتل غیر عمد شود دادگاه می‌تواند وی را به بیش از ۵ سال حبس محکوم نماید.

دادگاه می‌تواند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی و تصدی وسایل نقلیه محروم نماید.

رانندگی در حالت مستی متضمن مجازات‌های ذیل است :

 1. مجازات شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق است.
 2. در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف، مقصر به بیش از ۲/۳ حداکثر مجازات قانونی محکم می‌گردد یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد. همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند.
 3. رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان ۴۰۰ هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را در پی دارد.
 4. در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند.

شرب خمر رانندگی در حالت مستی

احکام شرب خمر چیست ؟

علمای دین اسلام برای حکم به حرمت و نجاست شراب به 4 دلیل شرعی زیر استناد نموده اند :

 1. قرآن کریم
 2. سنت
 3. عقل
 4. اجماع
در آیات نورانی قرآن مجید در آیه 219 سوره بقره آنجا که خدا می فرماید
؛ «…….. یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ……» یعنی؛ …… از تو حکم شراب و قمار را می پرسند بگو در آن دو گناهی بسیار بزرگ است و مافعی نیز برای مردم به همراه دارد، ولیکن ضرر آن دو بیش از منافع صوری آنها است .

در آیه فوق اعلام نموده است که در شرب خمر اثم (گناه) کبیر و بزرگ نهفته است

و در آیه ، اعراف : « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »

در آیه مذکور شراب را رجس یعنی نجاست و کثافت و به معنای صفتی که در شخص ایجاد تنفر و دوری طبع انسان از آن می شود است. پس دلیل اصلی درخصوص نجاست شراب، روایات است.

توجهاً به اینکه نوشیدن مشروبات الکلی باعث دشمنی و کینه است چون باعث از کار افتادن عقل می شود و خشم و شهوت را به قدری تشدید می نماید که چنین شخصی به هر جنایتی دست می زند و هر کار بدی در نظرش درست جلو می کند و نیز باعث از بین رفتن یاد خدا می گردد .

روایات در خصوص شرب خمر

در کتاب، کافی جلد 6 بیان شده است: این بصیر از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) روایت نموده است که؛ « خدای تعالی برای معصیت خانه ای و صندوقی قرار داده است و برای آن دری ساخته است و آن را قفل نموده و بر آن قفل کلیدی است و آن شراب است »

امام صادق فرمود : رسول خدا (ص) فرمودند: شراب سر منشاء همه گناهان است.
و نیز ایشان می فرمایند: « ملعون است کسی که کنار سفره ای بنشیند که در آن شراب نوشیده شود»

عقل و خرد انسان نیز مشروبات الکلی را ضررهای طبیعی اخلاقی یا عقلی فراوانی دارد منع می کند. آنچنان که مصرف مشروبات اختلالات شدیدی را در معده ، روده ، کبد، شش، سلسله اعصاب، شرایین قلب و قوای بینایی و چشایی پدید می آورد و مضرات اخلاقی آن، ناسزاگویی و فاش نمودن اسرار خود و دیگران، ارتکاب جنایت، هتک حرمت و تجاوز به نوامیس خود و دیگران و زیر پا گذاشتن مقدسات است.

مصرف بسیار کم مشروبات الکلی نیز جایز نیست و حرام است.

آنچنان که امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) فرمودند: «هر مست کننده ایی حرام است. کسی پرسید: حتی یک جرعه؟ ایشان فرمودند: بله »

مسکر چیست ؟

مسکر و خمر و شراب به یک معنی می باشند و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود و ترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد.

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی :خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره یک : آب جو درحکم شراب است ،گر چه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است.

تبصره دو : خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

باید دانست مایع از هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر می باشد (نظریه شماره۶۰۵۳/۷۶-۱-۷۳اداره حقوقی قوه قضائیه)

خوردن مسکر چه کم باشد چه زیاد ،خالص باشد یا ناخالص یا مخلوط که مشمول شرایط این ماده گردد مشمول حد است.

آیا تزریق مسکر هم موجب حد است ؟

بین فقها عالی قدر در این باره اختلاف است گروهی خوردن را فقط در معنی مصطلح آن می دانند ومعتقد هستند تزریق موجب حد نمی شود لکن بنظر حقوقدان بر جسته معاصرچنانچه در این باره یقین نباشد از موارد شبه می باشد که حد را ساقط می کند چرا که معتقد می باشند بر مبنای اصل پذیرفته شده تفسیر به نفع متهم همین اقتضا را می کند.

سوالات کاربران در مورد شرب خمر

سوال : اگر شراب خورده جاهل به حکم قانون یا موضوع باشد چه آیا بازهم حد بر او جاری می شود ؟

جواب : بموجب تبصره ۱ ماده ۱۶۶قانون مجازات اسلامی اگر شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد وصحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

سوال : اگر کسی مضطر شود و برای نجات خود از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت شراب بخورد چه ؟ آیا مشمول حد می شود ؟

جواب : بموجب ماده ۱۶۷ قانون مجازت اسلامی هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

سوال : حد شرب خمر چیست ؟

جواب : حد شرب خمر ماده ۱۷۴قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد هشتاد ضربه تازیانه است .

سوال : غیر مسلمان چه ؟آیا اگر غیر مسلمان هم مشروب بخورد حد بر او جاری می شود ؟

جواب : خیر بموجب تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان فقط در صورت تجاهر به شرب مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود.

سوال : آیا حد مسکر ساقط می شود ؟ شرایط آن چیست ؟

جواب : ماده ۱۸۱قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

سوال : آیا بعد از خوردن مسکر و اقرار نزد قاضی می تواند توبه کند ؟

جواب : بله ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

سوال : راههای ثبوت حد شرب خمر چیست ؟

جواب : برای اثبات واستقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.

ماده ۱۶۸ و۱۷۰قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده وشهادت دو مرد عادل می داند.البته از آنجائیکه بر مبنای ۱۰۵ و۱۲۰قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد وعلم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.

بر اساس نظریه شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۱/۶۹اداره حقوقی قوه قضائیه با یک بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرعه شود.

سوال : اگر کسی چند بار مسکر بخورد چه ؟ برای هر بار شرب خمر یک حد بر او جاری می شود ؟

جواب : خیر بر اساس ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

سوال : آیا کسی که حد شرب خمر بر او جاری شد در مرتبه بعدی چه ؟آیا باز هم بر اوحد جاری می شود ؟

جواب : ماده۱۷۹قانون مجازات اسلامی پاسخ را کافی داده بر اساس این ماده هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید وبعد از هر بار حد بر او جاری شوددرمرتبه سوم کشته می شود.

باید دانست دیوانه یا مرتد شدن محکوم به حد، حد را از او ساقط نمی کند.

سوال : آیا کسی که مشروب را می سازد و می فروشد مشمول دو مجازات می شود ؟

جواب : خیر

سوال : آیا حمل وخرید ونگهداری مشروبات الکلی از سوی غیر مسلمان هم جرم است ؟

جواب : خیر و این مشروط بر این است که علنی نباشد چرا که به ایشان اجازه استعمال غیر علنی این ماده ممنوع داده شده است.

سوال : کسی که مشروب را ساخته یا بفروشد یا از خارج وارد کند چه آیا بازهم جرم است ؟

جواب : بله بموجب مکاده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهدیا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

سوال : آیا فروش مسکر غیر مسلمان به مسلمان هم جرم است ؟

جواب : بله باز هم مشمول این ماده است.

سوال : پلیس راهنمایی از چه روشی برای شناسایی راننده متخلف که مشروبات الکلی مصرف کرده‌ استفاده می‌کند ؟

جواب : پلیس راهنمایی و رانندگی با روش‌های معمول مانند آزمایش خون، آزمایش ادرار و دستگاه‌های آزمون مشروبات الکلی می‌توانند به حالت غیرعادی راننده پی‌ببرند.

در کشور های اروپایی پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف می‌خواهد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی بدمد و اگر این دستگاه نشان دهد که الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است پلیس مکلف است جریمه و مجازات دیگر را نسبت به راننده اعمال کند. البته در بسیاری از کشورها رانندگی در هنگام مستی قابل تعقیب و مجازات است و در این کشورها اگر راننده به میزان خاصی الکل مصرف کرده باشد با وی برخورد شدید قانونی می‌شود.

سوال : زن یا مرد بودن راننده مست در مجازات او اثرگذار است ؟

جواب : در نوع مجازات بین مرتکب جرم در حالت مستی تفاوتی وجود ندارد اما در مورد افرادی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده‌اند مجازاتی مانند افرادی که به مسئولیت کیفری رسیده‌اند اجرا نمی‌شود و قانون برای آنها کمی تخفیف در نظر می‌گیرد.

سوال : آیا شرکت بیمه خسارت راننده مست را می دهد ؟

جواب : در واقع بیمه باید خسارات ناشی از تصادفات را تحت هر شرایطی پرداخت کند لذا رانندگی در حالت مستی و رانندگی بدون گواهی نامه تاثیری در این موضوع ندارد، زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است.

طبق بند ب. ماده ۱۵ قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.


هر آنچه بابد بدانید

باید دانست دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد

در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

دایر کردن یعنی راه اندازی و این ماده مشمول کلیه مصادیقی که بتوان آنها را دایر کردن نامید می شود.

این را هم بدانید بموجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است و در صورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد. بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شد اینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.

بیشتر بخوانید :

حکم شرعی خوردن مشروبات الکلی چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.8 از 5 (10 رای)  

  دیدگاه ها

  اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

  
  hits