دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب صابون : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن صابون در خواب
36
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب صابون دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن صابون در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب صابون چه تعبیری دارد ؟

1- تعبیر خواب صابون پاک کردن اشتباهات و مشکلات در گذشته است.
2- خواب صابون همچنین نشانه ای است که باید احساسات و خاطرات گذشته را از ذهنتان بیرون کنید تا بتوانید دوباره حرکت کنید.

ابراهیم کرمانی گوید :
3- اگر درخواب ببیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست ، دلیل که از مراد بازماند. ( به آرزویش نخواهد رسید )

لوک اویتنهاو می گوید :
4- تعبیر خواب صابون غم و غصه است

آنلی بیتون می‌گوید :
5- تعبیر خواب صابون توفیق در کارها و پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .
6- اگر دختری خواب ببیند کف صابون درست می کند ، تعبیرش آن است که در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
7- دیدن صابون در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید احساسات یا خاطرات گذشته تان را بشویید که برود. شاید شما از نظر احساسی، حس کثیف بودن یا گناه دارید و تلاش می کنید که این شرم را بشویید. شاید نیاز دارید که چیزی را اعتراف کنید


تعبیر خواب صابون مایع

8- تعبیر صابون مایع درخواب این است که کسی به مشاوره شما در زندگی نیاز دارد. سعی کنید به او کمک کنید و مسیر زندگی را به او نشان دهید.


تعبیر خواب صابون سفید

9- تعبیر خواب صابون سفید این است که قبل از اینکه خیلی دیر شود از مسیر اشتباه خود برگشته و راه درست را پیش می گیرید.


تعبیر خواب صابون صورتی

10- تعبیر صابون صورتی در خواب به این معنی است که با دیگران به یک نظر واحد رسیده اید و دیگر با کسی اختلاف نظر ندارید. شما سعی میکنید به ایده های دیگران گوش دهید و تک روی را کنار بگذارید.


تعبیر خواب صابون سبز

11- تعبیر صابون سبز در خواب نشانه این است که شما دوست دارید به مشاوره دیگران گوش دهید. اما این موضوع باعث می شود تا از اشتباهاتی که به ضرر شماست دست بکشید.


تعبیر خواب صابون سیاه

12- تعبیر خواب صابون سیاه این است که دیگران قصد دارند از شما مشاوره بگیرند ولی شما آن ها را گمراه خواهید کرد. شما از این رفتارها سود می برید ولی این را بدانید که فریب دیگران آینده ای برای شما نخواهد داشت.


تعبیر خواب جا صابونی

13- تعبیر خواب جاصابونی نیز نشانه این است که دوستان و اقوامی در خانواده دارید که منتظر مشاوره شما هستند.


تعبیر خواب شستن دست با صابون

14- تعبیر شستن دست با صابون در خواب نشان می دهد که نمی خواهید مسئولیت قبول کنید. شما نمی خواهید هیچ پروژه ای داشته باشید. فکر می کنید دنیا و دغدغه های دنیایی دیگر برایتان جالب نیستید و شما دیگر به دنبال درآمد زایی نیستید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
15- چنانچه انسان ناصالحی در خواب ببیند که دست و روی خویش را با صابون می شوید به راه صلاح باز می گردد و از ادامه کارهای زشت باز می ایستد . ( هر کسی میداند که چقدر اعمال صالح و ناصالح داشته است )


تعبیر خواب شستن لباس با صابون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- اگر در خواب کسی را در حال شستن لباس تان با صابون ببینید تعبیر این خواب میگوید او شما را از سختی و تنگی می رهاند و موجب برائت یا تطهیرتان می گردد البته با توجه به شرایط و موقعیتی که دارا هستید.

محمدبن سیرین گوید :
17- اگر کسی در خواب دید که لباس شخصی را با صابون بشست تعبیر ، آنست که کسی را از کار بد بازگرداند


تعبیر خواب شستن سر و صورت

18- تعبیر خواب شستن سر و صورت با صابون نشان دهنده این است که اخیرا متوجه اشتباه خود در زندگی شده اید و احساس پشیمانی می کنید و میخواهید خود را اصلاح کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
19- اگر محکومی ، متهمی ، یا محبوسی در رویای خویش ببیند که با صابون لباس یا سر و تن خویش را می شوید برائت حاصل می کند . اگر متهم است رفع اتهام می شود . اگر محکوم است حکم لغو می گردد و اگر محبوس است از زندان خلاص می شود . چنانچه مقروض باشد و این خواب را ببیند قرض خود را پرداخت خواهد کرد
20- اگر بیماری خواب ببیند که سر و تن یا لباس خویش را با صابون می شوید تعبیرش آنست که از بیماری شفا می یابد


تعبیر خواب صابون زدن به بدن

21- تعبیر خواب صابون زدن به بدن این است که وضعیت بدی را تجربه می کنید و سعی می کنید زودتر از آن خلاص شوید. دیگران شما را بسیار قضاوت میکند و این قضاوت باعث ناراحتی شماست و احساس گناه می کنید.


تعبیر خواب حباب صابون

22- تعبیر خواب حباب صابون به سرگرمی ها و شادی های فرزندتان اشاره دارد. با این حال این خواب نشانه ای است که به بیان می کند باید مشکلات گذشته را فراموش کنید و مانند بچه ها از زندگی لذت ببرید.


تعبیر خواب آب صابون

23- تعبیر خواب درست کردن آب صابون نشان دهنده این است که شما فرصتی پیدا کرده اید تا تجریبات تلخ گذشته را از ذهنتان بشویید و از بین ببرید. این فرصت جدید برای شما ایجاد شده تا زندگی را از نو بنویسید و زندگی بهتری داشته باشید.


تعبیر خواب خوردن صابون

24- تعبیر خوردن صابون در خواب نشانه این است که کنترل خود را از دست داده اید و در برابر ناملایمات و بی عدالتی به تنگ آمده اید و دوست دارید نسبت به این شرایط اعتراض کنید.

25- تعبیر خواب خوردن آب و صابون تصیمات آگاهانه در زندگی است. هدف شما پاک کردن چیزی است که به شدت شما را آزار می دهد. قصد دارید عادتی مانند سیگار کشیدن را ترک کنید. با این حال راه سختی را دارید و در این راه نیز ممکن است نا امید شوید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
26- تعبیر خواب خوردن صابون رباخواری و خوردن مال حرام است.


تعبیر خواب خریدن صابون

27- تعبیر خواب خریدن صابون هشداری به شما در مورد امور مالی و سرمایه گذاری است.سعی کنید در این موارد کمی آگاه باشید و با فکر و تمرکز تصمیم بگیرید.

لوک اویتنهاو می گوید :
28- دیدن خواب خریدن صابون گواه آنست که شما به امورات کاری خود نظمی خواهید داد

جابرمغربی گوید :
29- تعبیر خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن آن .


تعبیر خواب ساخت صابون

30- تعبیر ساختن صابون در خواب نشانه این است که شما فکر می کنید این توانایی را دارید که مشکلات دیگران را حل کنید. اما بهتر است بیش از حد در کار دیگران دخالت نکنید و به دیگران اجازه تصمیم و انتخاب در زندگی را بدهید.


تعبیر خواب صابون معطر

31- تعبیر صابون معطر در خواب نشان دهنده این است که اقدامات شما اثرات طولانی مدتی پیدا کرده است و در آینده نزدیک کارهای خوبی را انجام می دهید و از شهرت و عشق جدید خود لذت می برید


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر و معنی خواب حمام و حمام کردن چیست ؟

تعبیر خواب مدفوع : ۴۴ نشانه و معنای دیدن مدفوع در خواب

تعبیر خواب لباس : دیدن لباس در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (36 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits