دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
مدفوع در خواب چه تعبیری دارد ؟
626
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب مدفوع دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن مدفوع در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب مدفوع دیدن نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مدفوع از دید معبران مختلف به مال زیاد، مال حرام و همینطور رهایی از غم و اندوه تفسیر شده است.
در ادامه جزئیات این تعبیر خواب را مشاهده و مطالعه می کنید.

تعبیر خواب مدفوع

1. دیدن مدفوع در خواب نماد پول، ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی است.
2. تعبیر دیدن خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده دردهای ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .
3. تعبیر خواب تمیز کردن مدفوع یا شستن محل آن به این معنی است که به سختی تلاش می کنید تا به هدف خود برسید و نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

تعبیر خواب مدفوع ابن سیرین

ابن سیرین درباره تعبیر مدفوع در خواب می گوید:
4
. تعبیر دیدن غایط ( مدفوع ) در خواب رهایی از غم و رنج است
5. اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، نشانه آن است که تمایل به لواط کردن ( همجنسبازی ) داری.

مجلسی رحمه الله علیه درباره تعبیر خواب مدفوع میگوید:
6. دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود .

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب مدفوع می‌فرمایند:
7. تعبیر دیدن مدفوع در خواب ، مال حرام است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
8. تعبیر خواب مدفوع پـول و گرایش به پوچ گرایی است.
9. دیدن خواب مدفوع نوزاد روی تخت نشانه امتیاز بزرگی نصیبتان میشود.
10. خواب هر نوع مدفوع دیگر نشانه آنست که هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

تعبیر خواب دست زدن به مدفوع

11. دیدن یا دست زدن به مدفوع در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. ( منفی بودن زندگی تان را رها کنید. )
12. طبق نظر فروید، دیدن مدفوع در خواب مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/ مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است.

تعبیر خواب بازی با مدفوع

13. تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع ، نگرانی شما را در مورد مسائل مالی و امنیت مالی نشان می دهد .

تعبیر خواب مدفوع حیوان

14. خواب مدفوع گاو یا اسب به معنی سود و رفاه مالی در زندگی است.
15. تعبیر خواب مدفوع خرگوش دلیل بر ثروت بسیار زیاد است.
16. خواب مدفوع سگ ثروت و سود بسیار زیادی است که هیچ گاه آن را از دست نخواهید داد.
17. اگر خواب ببینید که گنجشک روی سر شما مدفوع کرد تعبیرش این است که در آینده نزدیک اتفاق غیر منتظره خوبی برای شما خواهد افتاد و یا در قرعه کشی برنده می شوید.

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب مدفوع حیوانات می‌فرمایند:
18. تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد،
19. دیدن مدفوع حیوان و جانوران درنده در خواب نشانه مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

تعبیر خواب مدفوع اسب و گاو

ابن سیرین می گوید:
20. تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، در خواب نشانه مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
21. تعبیر خواب مدفوع حیوانات به شما میگوید منفعتهای بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

تعبیر خواب مدفوع بچه

22- تعبیر خواب مدفوع بچه به این معنی است که به زودی پاداش بزرگی به شما داده خواهد شد. هر چه مدفوع سیاه تر باشد موفقیت شما نیز بیشتر خواه بود.

تعبیر خواب مدفوع کردن در ملاء عام

23. تعبیر خواب مدفوع کردن در ملاء عام به این معنی است که به خاطر ثروت زیاد به دیگران فخر می فروشید و گاهی نشانه این است که ثروت خود را با دیگران مقایسه می کنید.
24. اگر در خواب بابت مدفوع کردنتان احساس شرمندگی و خجالت کردید تعبیرش این است که پولی که به دست آورده اید از راه های حرام است.
25-. اگر سعی کردید مدفوع خود را از دید دیگران پنهان کنید تعبیرش این است که سعی می کنید تا پول و اموال خود را از دیگران مخفی کنید.
26. اگر در خواب دیدید که در توالت مدفوع می کنید و خود را شستید تعبیرش این است که احساسات منفی را از خود دور خواهید کرد. سعی کنید راه هایی را برای ابراز نظرات و ایده های خود پیدا کنید.

در نفایس الفنون و عرایس العیون مدفوع کردن در خواب اینگونه تعبیر شده:
27. تعبیر خواب مدفوع کردن نشانه از غم رها شدن است .

تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
28. تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است.
29. تعبیر خواب مدفوع کردن کسی روی شما بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید.
30. تعبیر خواب اینکه شما قادر به مدفوع کردن نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
31. اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، نشانه آنست که باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

تعبیر خواب مدفوع خوردن

32. تعبیر خواب مدفوع خوردن ، این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام ، مال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب مدفوع در دهان

33. اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید تعبیرش است که در آینده نزدیک کارهایی انجام می دهید که دوست ندارید.

تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
34. تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع، آنست که مرتکب گناهی خواهی شد

جابر مغربی نیز می‌گوید:
35. اگر در خواب ببینی از مقعد مدفوع و نجاست بیرون آمده و تمام بدنت در مدفوع فرورفته است تعبیر ، آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری،
36. اگر در خواب ببینی در بین مدفوع فرورفته ای یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع آلوده و غرق شده‌ای، تعبیر ، آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.
37. تعبیر دیگر خواب فرورفتن در مدفوع نشانه آنست که اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب آلوده شدن با مدفوع

ابن سیرین نیز می‌گوید:
38. اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
39. اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است،و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید: (از اصحاب پیامبر)|
40. تعبیر خواب فرورفتن در مدفوع این است که مرتکب جرم و گناهی میشود

تعبیر خواب یبوست

41. اگر در خواب دیدید که قادر به مدفوع کردن نیستید و یبوست دارید تعبیرش این است که هر چه تلاش می کنید نمی توانید پول کافی پس انداز کنید. در هر صورت سعی کنید دست از ولخرجی بر دارید و برای آینده برنامه ریزی کنید.

تعبیر خواب مدفوع در تختخواب

42. تعبیر دیدن مدفوع در تختخواب به این معنی است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود دچار مشکل خواهید شد. این مشکلات ناشی از مشکلات مالی شماست.
43. اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، نشانه آنست که زنش را طـلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد

تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

44. اگر در خواب دیدید که روی مدفوع قدم می زدید یا راه می رفتید تعبیرش این است که به موفقیت خواهید رسید. با این حال این شانس غیر منتظره است.

ترجمه شده مجله اینترنتی دلگرم

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب توالت : 60 نشانه و تفسیر دیدن خواب دستشویی و توالت

تعبیر خواب انگلها / دیدن انگل در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب صابون : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن صابون در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (626 رای)  

۴۴ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مریم | ۱ ماه پیش
خواب دیدم تو خونه یکی از فامیلا که رابطم باهاشون خوب نیست مدفوع تمیز میکردم
3
7
امین | ۳ ماه پیش
خواب دیدم درب خانه را که باز کردم با یه سوندی بزرگ وکلوفت روبرو شدم که با یه سنگ پهن برداشتم وازدر دیگر خانه انداختنش دور
4
3
رضا | ۶ ماه پیش
در خو اب دیدم رو ی صندلی جلوی دو نفر دیگه در حال مدفو ع هستم و خیلی سخت بود آنها متوجه شدن و تمیز کردنش واقعا سخت بود برام خیلی خجالت میکشبدم
5
26
علی | ۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم در توآلت خانه نشسته ام و کف توآلت پر از مدفوع شده و هنوز در حال مدفوع کردنم، نمیتونم بلند شم و در توآلت باز کردم که یه مقدار از مدفوع به بیرون ریخت و برادر زادم با خندیدن اومد و مدفوعی که بیرون ریخته بود با دست ریخت در توآلتی که من نشستم و من ام دست و پاهام کثیف شد. خیلی مهمه بیزهمت تعبیرش کنید
8
21
زهرا | ۱ سال پیش
خواب دیدم برادرم که معلول بودوفوت کرده درحال راه رفتن مدفوع میکنه و مقداری دردهان من ریخته میشه ومن بیرون می‌ریزم با حال بهم خوردنی
10
20
زهرا | ۱ سال پیش
سلام راستش من خواب دیدمدخواهر کوچیکم رو لباس شوهرم مرداری کرده و خاهشا تعبیرش کنید برام لطفا
5
18
رامین | ۱ سال پیش
خواب درزمین ناشناسی سه دفعه مدفوع کرده ام. ومردم به من نگاه می کنند
9
20
یگانه طهماسبی | ۲ سال پیش
سلام من خاب دیدم ک در توالت مدفوع کردم ولی هرچی میشوریم باز میاد بالا بزرگتر از قبل میشه میشه تعبیرش بگید
24
58
پاسخ ها:
محمد | ۴ ماه پیش
خواب دیدم داشتم دستشویی میکردم گوشیم افتاد تو سنگ دستشویی اومدم بردارم نجاست میزد بالا
5
5
رحیم | ۲ سال پیش
سلام
خواب دیدم از دهان من مدفوع درمیاد ... خواهشاً بگید تعبیرش چی هست
28
50
الهام | ۲ سال پیش
خواب دیدم که دارم با دستان خودم مدفوع جمع میکنم یعنی دارم اونجا رو تمیز میکنم، چیزی از سقف اومده بر خورد کرده دماغم شکسته اطرافیان خیلی دارن بهم میخندن مثل مادرم و داییم خیلی خواب عجیبی بود لطفاً برام تعبیرش کنید باتشکر
24
54
عبدالرضا | ۲ سال پیش
خواب به همراه مادرم که فوت شده به روی چاه فاضلاب که‌ پر شده و جاری شده سر می‌خوریم
12
28
پوریا | ۳ سال پیش
خواب دیدم در خودم مدفوع کردم و سبز رنگ بود و بعد خوردم
لطف میکنید تعبیرش رو بهم بگین
25
40
آسی | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که در توالت نشسته ام و خیلی عادی در حال خوردن مدفوع خودم بودم که یهو به خودم اومدم و با چندش مدفوع رو از خودم دور کردم و با خودم گفتم که دیگه سیر شده ام و بسه دیگه
خواب خیلی چندشی بود میشه تعبیر کنید لطفا
23
41
پاسخ ها:
احمد | ۲ سال پیش
خواب دیدم نشستم داخل توالت ومدفوع میخوردم
18
48
محمد | ۳ سال پیش
سلام. من خواب دیدم که وسط خیابان با یکی از دوستام بودیم من مدفوع کردم و در دهان خودم گذاشتم و دوستم گفت این چ کاریه داری میکنی
16
32
هما | ۳ سال پیش
سلام من خواب ديدم در توالت مدفوع مي کنم خودمو شستم اما لباسم الوده شد لباسمو تنیز کردم اما رنگ مدفوع روش موند لطفا تعبیر کنید ممنون
16
30
حیدر | ۳ سال پیش
سلام ، خواب دیدم در اتاق در حضور خانواده، مادر خواهر برادر ،نشستم و روی فرش مدفوع میکنم البته روی باسنم نشستم و خودمو کج کردم و دارم مدفوع میکنم (خونه پدری بود که الآنم هست ولی من اونجا زندگی نمیکنم )و جالبه ،یکی از همکارای ادارم هم تو اتاق بود و ایستاده بود و صحبت میکردم می‌خندیم بعدش رفت و یک صندلی آوورد و روی اون نشست ،خواهر بزرگم از اتاق دیگه اومد (خواهر بزرگم هم اونجا زندگی نمیکنه)مثل اینکه از خواب بیدار شده بود و به خنده گفت چکار می‌کنی منم به خنده گفتم حالا یک کاری میکنم که نباید بگی(در صورتی که همه میدیدن) ، ضمنا همه هم می‌خندیم البته من احساس خجالت میکردم ، بعدش همون مدفوعو تو ظرف غذام دیدم،برنح و مرغ بود که گوشت مرغ مدفوعی شده بود و من میخواستم برم گوشت مرغ و بشورم و همینطور احساس بدی داشتم و البته نخوردم و بیدار شدم
27
63
فاطمه | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم مدفوع زیاد کردم وتودستم گرفتم نگاه میکنم تعبیرش یعنی چی ممنون
22
62
نگار | ۳ سال پیش
من مدتهاست خواب میبینم که مدفوع من بند نمیاد و خانواده یا کسانی منتظر من هستند ولی هر چقدر تلاش می‌کنم خودم بشورم و بیرون بیام هنوز دستشویم میاد
12
36
Pari | ۳ سال پیش
در خواب دیدم ک در خانه خواهرم هستم و خواهر زاده ام در اتاقی نشسته بود و سرش کچل شده بود و اتاق هم پر از مدفوع حیوانات بود...
میشه برام تعبیر کنید ممنون میشم✨
25
26
امیر جهان | ۳ سال پیش
جوابمو گرفتم بامید خدا که غمی که دارم برطرف میشود
11
27
حسین | ۳ سال پیش
سلام
من خواب دیدمشلوار نپوشیده بودم و دامن و بلوز و چادر پوشیده بودم 'عمه و خانواده ام هم کنارم بودند من مدفوع کرده بودم تو دامن خودم و میخواستم از همه پنهان کنم نمیتونستم راه برم برای همین پایین دامنم رو گره زدم و رفتم دستشویی تا خودم رو تمیز کنم که از خواب بیدار شدم
9
32
فردین محمدی | ۳ سال پیش
من چند سال است که دو خواب را زیاد تکرار میبینم.
از شش سالگی تا چهارده سالگی خواب می دیدم که در میدان سرسبز هستم درختان و جویهای آب و همچنان رودهای آب در آنجا است، و من از آب میترسیدم نزدیک رود آب که میشدم می افتیدم و غرق میشدم، این خواب بصورت تکراری از شش سالگی تا ۱۴ سالگی میدیدم، از شانزده سالگی به بعد دارم یک خواب تکراری دیگر را می بینم که میخواهم حمام کنم اما در داخل حمام مدفوع است و من نمیتوانم حمام کنم، و بعضی وقت ها خواب می بینم که میخواهم در بیت الخلا دستوششویی اما تما داخل دستشویی مدفوع است و مانع من میشود، من فعلا بیست و هشت سال عمر دارم. ممنون میشوم اگر پاسخ من را بدهید، چون من زیاد داخل سایت های اجتماعی گشتم پاسخ های متفاوتی رل دریافت نمودم اما چون متفاوت است برایم قانع کنند نیست، باید بگویم که نمیدانم چرا در زندگی کنونی در کار هایم موفق نمیشوم، شاید این دلیل به پاسخ گویی تان کمک کند. تشکر
7
29
پاسخ ها:
مدینا | ۳ سال پیش
اولی به این معنیه که از تحصیل میترسیدید در صورتیکه توانایی بالایی برای ادامه تحصیل داشتید
11
12
shazoldman | ۳ سال پیش
منوچندبار خواب دیدم که موقع غذاخوردن مدفوع میکنم مدفوع رو ندیدم ولی میدونستم که دارم مدفوع میکنم و بوش رو حس کردم که انجامش دادم و سرسفره کسای دیگه ای هم بودن که یادم نیست غریبه بودن یا آشنا
8
14
سعید | ۳ سال پیش
خواب دیدم سرکار بودم و رئیسم از دستم عصبانی بود و می‌خواست اخراجم کنه، منم نشسته بودم توی انباری، خیلی فشار روم اومد نتونستم جلو خودمو بگبرم، رفتم یه گوشه شروع کردم به ریدن، انقد زیاد بود که دیگه جای نشستن نداشتم، ولی نداشتم کثیف بشم، بعد رئیسم منو دید زد زیر خنده گفت چقدر زیاده ! منم آب گرفتم خودمو شستم اومدم بیرون ، خیلی خنده‌دار بود، دلیل عصبانیتش این بود که یکی روز اولش اومده بود پیش ما کار کنه سنش حدود پنجاه بود ، بعد من نمیدونستم، رفتیم انباری با چند نفر دیگه آهنگ گذاشت اون مرده بعد رقصید ، کلا کارو ول کرده بودیم
6
18
ش | ۳ سال پیش
سلام من خواب ديدم كه دخترم دونيم ساله اش است در پمپر خود مدفوع كرده اون ره ميبرم در تشناب ومدفوع اش ميشويم تميز اش ميكنم بعدًا متوجه ميشم كه مادرم هم مدفوع كرده ميخاهم اون ره هم بشويم مادرم اجازه نميته كه نه شرم است ميگم نه مادر جان جاي شرم نيست بانين شما ره هم بشويم مادرم ره هم تميز ميكنم ميشه تعبير خواب ام ره بگويين
8
11
رویا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم تو دستشویی خونمون مدفوع کردم جوری که پر شده بعد شستم رفت همش رو
20
43
رحمان | ۳ سال پیش
سلام من خاب‌دیدم دخترم درحال‌مدفوع‌کرد
ن است اما‌بسیار‌سخت‌ا
ست
7
30
م | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم در محلی مثل استخر هستم و مدفوع زیادی در اونجاست در خواب خیلی اون ها رومیدیدم تعبیرش چیست
7
20
پاسخ ها:
ایوب | ۳ سال پیش
سلام ببخشید تعبیر دیدن مدفوع کردن درجاهای مختلف درخانه شخص دیگری تعبیرش چی میشه
27
57
ایوب بهنام | ۳ سال پیش
سلام ببخشید تعبیر مدفوع کردن درجاهای مختلف خانه که مال شخص دیگه هستش چی میشه
25
38
ریرا | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم که داخل توالت خودمون هستم و یه لحظه نگاه میکنم و مدفوع زرد رنگی رو کاملا دیدم و هی به خودم میگم نه این مال من نیست مال مامانمه لطفا بگین تعبیرش چیه ؟؟
8
12
پاسخ ها:
ehsan | ۴ سال پیش
تعبیر نداره، فقط باید سکوت کرد !!!
6
19
شهین | ۴ سال پیش
تعبیر مدفوع کردن کسی در خانه کسی که مرده چیست؟
2
27
حسین | ۴ سال پیش
تعبیر خوابی که من میخاستم اصلا نبود
خارج شدن مدفوع از ناف انسان چه تعبیری دارد
3
6
ایمان | ۴ سال پیش
من پرستار یه پیرمردی هستم ک وضع مالی خوبی دارد چند بار خواب دیدم که ایشان را به دستشویی بردم و مدفوع زیاد میکند تعبیرش چیست
9
29
حسین | ۴ سال پیش
سلام.خسته نباشید.خواب دیدن مدفوع درقبر نشانه چیست؟
8
23
علی | ۴ سال پیش
از تعبیر خواب امام صادق علیه السلام و حضرت یوسف که سند داره استفاده کنید
6
23
سارا | ۴ سال پیش
من خواب دیدم یه بچه کوچیکی که نمیشناسم و حالش بده رو پام مدفوع کرد تعبیرش چییه؟؟
8
22
پاسخ ها:
SHADI | ۴ سال پیش
دیدن خواب مدفوع که میخوای بشوری از دسشویی ولی شسته نمیشه بعد به مدفوع دست میزنی
25
48
سلین | ۵ سال پیش
خب خدارو شکر اون که همیشه اسهاله از قرار معلوم دو ساله که من میدونم .
9
15
پاسخ ها:
سلام . | ۴ سال پیش
سلام بزرگوار جسارتا نباید واژه های مقدس در کنار اینگونه کلمات قرار بگیرند
14
24

hits