مجله دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۲۹ شعبان ۱۴۴۴ قمری و ۲۲ مارس ۲۰۲۳ میلادی
خواب سکس دیدن چه تعبیری دارد ؟
103
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن رباطه جنسی تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن رابطه جنسی در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب رابطه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب رابطه جنسی ، خواب رابطه نامشروع ، خواب رابطه با نامحرم ، تعبیر خواب ارتباط جنسی دهانی ، خواب رسیدن به ارگاسم ، تعبیر خواب دیدن رابطه جنسی دیگران ، تعبیر خواب لذت بردن از رابطه جنسی و ... )از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

خواب رابطه

تعبیر خواب رابطه جنسی

1- تعبیر خواب رابطه جنسی لزوما درباره مسائل جنسی نیست. در یک رویکرد روان شناختی، این خواب ممکن است جنبه متفاوتی از خودتان یا یک جنبه از شریک زندگی جنسی تان باشد.
2- تعبیر خواب ارتباط زناشویی در برخی موارد ممکن است نشانه ای برای رهایی از سرکوب جنسی باشد. باید نیازها و خواسته های خود را بررسی کنید و اگر کمبود عاطفی دارید آن را برطرف کنید.


نظریه فروید در مورد تعبیر رابطه جنسی در خواب

3- فروید معتقد است که رویاهای ما امیال و آرزوهای ذهن ناخوآگاه ما هستند. در واقع تعبیر خواب رابطه جنسی با هرگونه پوزیشن جنسی دلیل بر نیاز برقراری ارتباطات عاطفی و ارتباطات جنسی در بیداری است. هر چقدر شما تشنه اینگونه روابط باشید، این قبیل خواب ها را بیشتر خواهید دید.


تعبیر خواب برقراری رابطه جنسی با کسی که عاشقش هستید

4- اگر در خواب دیدید که در حال برقراری ارتباط جنسی با شخصی هستید که در بیداری عاشق او هستید تعبیرش این است که به او تعهد ویژه ای دارید و به او خواهید رسید.


تعبیر خواب لذت رابطه جنسی

5- اگر در خواب دیدید که از رابطه جنسی لذت نبردید یا به زور وادار به انجام آن شدید تعبیرش این است که در آینده اشتباهاتی انجام می دهید که به ضررتان تمام خواهد شد.


تعبیر خواب تماشای روابط جنسی

6- اگر در خواب دیدید که در حال تماشای روابط جنسی دیگران هستید تعبیرش این است که به این روابط نیاز شدیدی دارید اما در اینگونه روابط احساس نا امنی می کنید و دودل هستید که آن را انجام دهید. همچنین ممکن است نماد خستگی و نیاز به تحریک در روابط جنسی باشد.
7- عده ای علاقه به تماشای فیلم های پورن دارند که برای این دسته از افراد اینگونه خواب ها تعبیری ندارد و احتمالا خواب آنها تاثیرات این فیلم هاست.


تعبیر رابطه جنسی با عشق سابق

8- تعبیر خواب رابطه جنسی با عشق سابق به این معنی است که در ناخودآگاهاتان هنوز به او فکر می کنید. اگر رابطه جنسی با آن لذت بخش بود ممکن است دوباره با او رابطه را شروع کنید.
9- اگر در واقعیت با شخص دیگری ازدواج کرده اید ولی در خواب با عشق سابقتان ارتباط جنسی داشتید، تعبیر خوبی ندارد و ممکن است همسرتان از رابطه قبلی تان آگاه شود.


تعبیر خواب رابطه جنسی دهانی

10- تعبیر خواب رابطه جنسی دهانی ، ارتباطات اجتماعی شما با دیگران است.
11- تعبیر خواب لذت بردن از روابط جنسی دهانی به این معنی است که این مهارت را دارید که دیگران را جذب خود کنید و اگر لذت نبردید و ناخوشایند بود نشان دهنده کم بودن اعتماد به نفس شماست.
12- اگر در خواب روابط همجنسگرایی دیدید تعبیرش این است که در محل کار شایعاتی وجود دارد که به شما لطمه وارد خواهد کرد.
13- اگر شما زن هستید و در خواب ببینید که با یک زن رابطه داشتید تعبیرش این است که تمایل دارید به دیگران محبت کنید.
14- اگر دو مرد در رابطه بودند و رابطه دهانی داشتند تعبیرش شهوت و میل شدید جنسی آنها در روابط اجتماعی و کاری با همکاران است.


تعبیر خواب پوشیدن لباس های جنسی

15- تعبیر خواب لباس های جنسی با رنگ های جیغ مربوط به درک و تصور شما راجع به خودتان است. وقت آن رسیده که شهوت و میل جنسی خود را هدف دار کنید.
16- اگر در خواب لباس های پوشیده و بسته پوشیده بودید تعبیرش این است که به خاطر روابط جنسی خود احساس گناه می کنید و در روابط قبلی خودد شکست خورده اید.


تعبیر خواب بوسه عاشقانه قبل از رابطه جنسی

17- تعبیر خواب بوسه عاشقانه به معنی احترام به شریک زندگی است. این خواب نشان دهنده تجربه ای جدید و مثبت در زندگی است.


تعبیر خواب خود ارضایی

18- تعبیر استمناء و خود ارضایی در خواب نشان دهنده شکست در روابط عاشقانه است.
19- خودارضایی نشان دهنده اضطراب و نگرانی بعد از یک شکست عاشقانه است که مانع می شود به دنبال عشق خود بروید.


تعبیر خواب دیدن اندام های جنسی

20- تعبیر دیدن اندام های جنسی در خواب دلیل بر آن است که در مورد محبوبیت اجتماعی خود نگران هستید.
21- اگر در خواب ، دیگران اندام های شما را دیدند تعبیرش این است که تمام رازهای شما فاش خواهد شد. بهتر است بیشتر مراقب رفتارهای خود در اجتماع باشید.
22- اگر شما در خواب اندام های جنسی دیگران را دیدید تعبیرش این است که راز آنها برایتان فاش شده و دیگر به کسی اعتماد نمی کنید. بهتر است در برخورد با دیگران مثبت نگر باشید.


تعبیر خواب ارگاسم

23- تعبیر خواب ارگاسم ، رسیدن به موفقیت است. شما بدون هیچ مشکلی به موفقیت خواهید رسید.
24- اگر خواب دیدی که به ارگاسم نرسیدید تعبیرش این است که قادر نیستید از پس مشکلات خود بر بیایید.
25- تعبیر خواب رسیدن به ارگاسم نشان دهنده خوشبختی معنوی است.


تعبیر خواب بیماری جنسی

26- تعبیر بیماری های جنسی در خواب این است که متهم به کاری می شوید و به همین دلیل فشار روحی زیادی را متحمل می شوید.


تعبیرهای دیگر در مورد رابطه جنسی

27- برخورد های لذت بخش جنسی در خواب به معنی زمان های خوب در زندگی است.
28- روابط جنسی ناموفق نشان دهنده مشکلات کاری است.
29- تعبیر فاحشه دیدن یا فاحشه بودن در خواب نشان دهنده تغییرات مهم در زندگی است.
30- تعبیر خواب باکره بودن نماد اتفاقات جدید و خوب پیش روی شماست.
31- تعبیر خواب روابط جنسی با کسی که نمی شناسید نشان دهنده چالش های زندگی است.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید :
32- تعبیر رابطه جنسی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.
33- خواب رابطه جنسی می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند.

حضرت دانیال گوید :
34- رابطه جنسی در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
35- در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد.

تعبیر خواب همجنس بازی

معبرین غربی گویند:
36- اگر در خواب خود را در رابطه با شخصی هم جنس خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد می‌گیرید و خود را می‌پذیرید.

تعبیر خواب رابطه با محرم

ابن سیرین گوید:‌
37- اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. ( یعنی هفت عادت بد یا خوب از وجود او میرود )

ترجمه : معصومه راهی

خواب رابطه

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب بارداری : ۲۸ تعبیر و نشانه دیدن بارداری در خواب

تعبیر و معنی خواب حمام و حمام کردن چیست ؟

تعبیر خواب آرایش کردن : آرایش کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر و تفسیر خواب مراسم عروسی چیست ؟

تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری چیست و چه مفهومی دارد ؟


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (103 رای)  
۱۰ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

رضا | ۱ سال پیش
با سلام .
من در خواب دیدم با خواهر زنم رابطه مقعدی دارم و دخول انجام گرفت و توی خواب از بی لذت بودن رابطه مقعدی بهم گفت.
توی خواب بهش میگفتم که خواهرتو بیهوش می کنیم و اون موقع رابطه برقرار می کنیم .

خیلی آشفته شدم . لطفاً تعبیرشو بهم بگی‌
8
31
Negin | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با دو نفر همزمان رابطه دارم شخص اول که در بیداری عاشقشم و در واقعیت با او به هم زدم و در خواب با همین شخص رابطه کمی داشتم فرد دوم در خواب منو اغفال کرد (در واقعیت دوسش ندارم) بیشترین رابطه رو با این شخص داشتم بعد از رابطه با شخص دوم مستقیم به زندان افتادم ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید🙏
7
18
سارا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با دوسته معشوقم‌رابطه جنسی دارم و خودش اجازه دادع
خیلی تو خواب گریه میگردم‌انگار واقعی بود تعبیرشو ممنون میشم بگید بهم
8
27
نرگس | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم با کسی که دربیداری عاشقشم ازدواج کردم و رابطه جنسی داریم تعبیرش چی میشه
11
27
پاسخ ها:
... | ۱ سال پیش
منم این خوابو دیدم میشه یکی بگه تعبیرشو
4
20
رویا | ۲ سال پیش
خواب دیدم با نامزدم که رو بروی هم خوابیدیم رابطه جنسی دارم یهویی برادرش رو دیدم که در فاصله سه چهار متری از ما دراز کشیده و ما رو نگاه میکنه و من با دیدن اون رابطه جنسی رو قطع کردم
17
11
Rk | ۲ سال پیش
من خواب دیدم که دوست پسرم که ۳ ماهه ازم جدا شده اومد پیشم یهو دیدم لخته و منو بغل کرد و فهمیدم که میخواد رابطه برقرار کنه و من حس خوبی داشتم ازش
5
46
E | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم شخصی که تو بچگی سعی داشت بهم دست درازی کنه بهم نزدیک میشه ولی هیچ حس نیاز جنسی توش نیست
تعبیرش چی میشه؟
5
16
Samira | ۳ سال پیش
سلام متاهلم وخواب دیدم که یه جن به من نزدیک شد ولی ازش ترسیدم ولی بعدش برای اینکه در رفع مشکلاتم بهم کمک کنه باهاش رابطه جنسی دارم ولی بعدش احساس میکردم که رفته رفته دوستش دارم ودر مواقع سختی کمکم میکنه .میشه لطفا بگید تعبیرش چیه ؟
9
27
پاسخ ها:
علی | ۳ سال پیش
قبل از خواب وضو بگیرید چهار قل بخونید رو به قبله بخوابید دیگه از این خواب ها نخواهید دید و در عوض خواب های خوب میبینید انشاالله
8
45