دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب پرواز کردن: ۶۰ نشانه و تفسیر پرواز کردن در خواب
56
زمان مطالعه: 11 دقیقه
خواب پرواز کردن دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های پرواز کردن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب پرواز دیدن نشانه چیست ؟

دلگرم: تعبیر خواب پراوز کردن ( تعبیر خواب پرواز با هواپیما ، تعبیر خواب ترسیدن از پرواز ، تعبیر خواب پرواز در ارتفاع کم ، تعبیر خواب پرواز روی آب دریا ، تعبیر خواب پرواز کردن حیوانات و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب پرواز کردن

1- پرواز کردن در خواب نماد روح بزرگ و قدرت کنترل شما در زندگی شخصی و کاری است. همچنین نشان دهنده توان شما برای غلبه بر احساستان است.
2- اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و از این بابت خوشحال هستید و حس خوبی در خواب دارید به این معنی است که از شخصیت والایی برخوردار هستید. مهم نیست که شرایط فعلی شما چگونه است. شما همه چیز را زیبا می بینید و مستقل و آزاد هستید.
3- اگر خواب دیدید که روی زمین بودید و به سمت آسمان پرواز کردید نشانه بسیار خوبی است. ممکن است تلاش های شما در زندگی شخصی و کاری نتیجه بخش بوده باشد و به زودی به هدف خود برسید.
4- اگر خواب دیدید که با استفاده از دستگاههای مکانیکی پرواز می کردید تعبیرش این است که در آینده از امکانات رفاهی خوبی برخوردار خواهید شد.
5- اگر در خواب دیدید که با کسی پرواز می کردید تعبیرش این است که روابط عاشقانه جدیدی را آغاز کرده اید که متاسفانه این روابط عمر کوتاهی دارد و به زودی جدا می شوید.
6- اگر در خواب دیدید که روی زمین هستید در حالی که پرواز خود را در آسمان تماشا می کردید تعبیرش این است که تحت فشارید و دوست دارید آزاد و مستقل باشید. دیدن این خواب این مژده را به شما می دهد که به زودی به هدف خود خواهید رسید.
7- اگر بعد از پرواز به زمین آمدید تعبیرش خوب است. به احتمال زیاد برای مشکلات خود راه حل های خوبی پیدا خواهید کرد. این خواب نشان دهنده غلبه بر مشکلات خواهد بود.
8- اگر در خواب تلاش کردید که پرواز کنید اما تلاشتان بی نتیجه بود به این معنی است که در به دلیل مشکلات زندگی نا امید شده اید و احتمالا یک شکست عاطفی و کاری را تجربه خواهید کرد.

حضرت دانیال گوید :
9- اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید ، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد .
10- اگر بیند راست به آسمان می رفت ، دلیل که او مضرت رسد .
11- اگر خواب بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد ، دلیل که زود از دنیا رحلت کند .

آنلی بیتون می‌گوید :
12- اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد .
13- اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .
14- اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، علامت آن است که بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید .
15- اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .
16- اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ، نشانه آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .


تعبیر خواب پرواز با هواپیما

17- تعبیر دیدن پرواز هواپیما در خواب این است که گام های اول را برای موفقیت برداشته اید و به سرعت پیش می روید.
18- تعبیر پرواز کردن با هواپیما روی برف و دیدن مناظر برفی نشان دهنده وجود یک زندگی شاد و موفق با همسرتان است.
19- اگر خواب دیدید که به مدت طولانی پرواز می کردید تعبیرش این است که احساسات منفی و ناراحتی های خود را از دیگران مخفی می کنید و تلاش میکنید که در زندگی تغییرات مثبتی ایجاد کنید.
20- تعبیر پرواز کردن روی ساختمان های ویران و خرابه ها نشانه این است که از زندگی خسته شدید و دوست دارید چیزهای هیجان انگیزی را در زندگی تجربه کنید.

لیلا برایت می‌گوید :
21- تعبیر پرواز با هواپیما در خواب ، نشانه‌ی ناامیدی و یأس است .


تعبیر خواب ترسیدن از پرواز

22- اگر خواب دیدید که در ارتفاعات بالا پرواز می کردید و از این جهت بسیار ترسیدید تعبیرش بی تفاوتی و بی توجهی شما نسبت به وضعیت زندگیتان می باشد.


تعبیر خواب پرواز در ارتفاع کم

آنلی بیتون می‌گوید :
23- اگر خواب ببینید در ارتفاع کم و نزدیک به زمین پرواز می کنید ، تعبیرش آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .
24- تعبیر پرواز کردن در ارتفاعات بسیار بالا نشان دهنده آشفتگی و ناهنجاری در روابط عاشقانه و عاطفی است.
25- خواب پرواز کردن در فضا نشان دهنده وقوع اتفاقات جدید در زندگی شماست. این اتفاقات به نظر حوادث بدی خواهد بود.


تعبیر خواب پرواز روی آب دریا

26- تعبیر خواب پرواز کردن روی دریا و آب اقیانوس این است که نیاز دارید روی کارتان تمرکز بیشتری داشته باشید. اگر این کار را نکنید رقبای شما از شما پیشی خواهند گرفت و از این جهت ضرر زیادی خواهید دید. اگر در حین پرواز به زمین نگاه می کردید و مناظر را تماشا می کردید تعبیرش این است که با موانعی در زندگی مواجه خواهید شد که بسیار شما را نگران می کند. این موانع موقتی است و با تلاش بیشتر آن ها را از سر راه خود برمی دارید.

آنلی بیتون می‌گوید :
27- دیدن خواب پرواز بر روی آب دریای گل آلود علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .


تعبیر خواب پرواز کردن حیوانات

28- تعبیر پرواز کردن حیوانات نشان از استقلال و خودکفایی شماست.


تعبیر خواب پرواز ماشین

29- اگر خواب دیدید که با ماشین پرواز می کردید تعبیرش آن است که به زودی به موفقیت های بزرگی در زندگی خواهید رسید.


تعبیر خواب پرواز با بالن

30- اگر در خواب تان با بالون پرواز کردید به این معنی است که کسی باعث موفقیت شما خواهد شد و شما به دلیل این اتفاق بسیار شاکر هستید.

لیلا برایت می‌گوید :
31- پرواز با بالن در خواب ، نشانه‌ ی آن است که به یکی از اهدافتان می‌رسید .


تعبیر خواب پرواز فرشته

32- تعبیر پرواز کردن فرشته ها نشانه بسیار خوبی است . به زودی به افتخار بزرگی دست پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب پرواز با کشتی

33- تعبیر خواب پرواز کردن با کشتی نشانه خوشبختی های غیر منتظره در زندگی است. این خواب به معنی پیشرفت و موفقیت های حرفه ای و مالی است و پیش بینی می کند در آینده زندگی لوکسی را تجربه می کنید.


تعبیر خواب سقوط هواپیما به هنگام پرواز

34- اگر در هنگام پرواز کنترل خود را از دست دادید و یا سقوط کردید نشانه ای از نگرانی ها و استرس های شماست. شما در مورد انجام پروژه های خود نگران هستید و استرس دارید.

لیلا برایت می‌گوید :
35- اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‌کنید ، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :
36- اگر در حین پرواز سقوط کنید ، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید .


تعبیر خواب پرواز ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
37- اگر کسی خواب بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد ، دلیل که از سفر زود بازآید ، بامنفعت بسیار ، خاصه چون بیند که پرها دارد .
38- اگر خواب بیند بدون داشتن پر می پرید ، دلیل که ازحال خود بگردد .
39- اگر خواب بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید ، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد .


تعبیر خواب پرواز یونگ

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :

40- خواب های در مورد پرواز کردن در دسته ی خواب های شفاف قرار می گیرد. خواب های شفاف زمانی اتفاق می افتتد که شما درک می کنید که دارید خواب میبینید و کنترل خوابتان را در دست دارید. خیلی از کسانی که خواب می بینند، توانایی پرواز کردن در خواب هاشان را اینگونه توصیف می کنند که یک تجربه ی هیجان انگیز، لذت بخش و رهایی بخش است
41- اگر شما به راحتی پرواز می کنید و از صحنه ها و مناظر زیر پایتان لذت می برید، پس بیانگر این است که مسئول یک موقعیت هستید و آن را اداره می کنید. شما بر یک چیز، فائق آمده اید.
42- خواب های پرواز کردن و توانایی کنترل پروازتان، بیانگر حس قدرت شخصی تان است
43- تعبیر خواب وقتی که شما پرواز می کنید، توانایی نگاه کردن به پایین را دارید و چشم انداز بزرگتری از چیز ها دارید. در نتیجه، خواب اینکه پرواز می کنید به شما می گوید که تصویر وسیع تری را ببینید. از نقطه نظر بالاتری، شما می توانید، چشم انداز جدید و متفاوتی از چیز ها بدست اورید
44- خواب دیدن پرواز شما ممکن است حامل یک پیغامی به شما باشد که هیچ چیزی غیر ممکن نیست، شما می توانید هر کسی باشید و هر کاری بکنید. توانایی شما برای پرواز بیانگر امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است.
45- در برخی موارد، خواب پرواز شما بیانگر این است که شما یک ارتباط معنوی بالاتری دارید. شما خیلی بیشتر و سازگارتر در زمینه معنویتتان رشد می کنید و خواب پرواز، انعکاسی ازین است
46- تعبیر خواب دیدن پرواز کردن می تواند به عنوان فرار از استرس و فشار های زندگی روزمره تان برداشت شود. به جای اینکه با مشکلات روزانه تان رو برو شوید، پرواز را انتخاب می کنید و تلاش می کنید که از همه ی آنها دور شوید
47- وقتی که شما پرواز می کنید، شما ممکن است حس این را داشته باشید که ابرقهرمان هستید. حس می کنید که شکست ناپذیر و مغلوب نشدنی هستید. شاید فکر می کنید که بهتر از هر کس دیگری هستید و تمایل دارید از بالا به دیگران نگاه کنید. در نهایت، وقتی که شما پرواز می کنید، شما واقعا از بالا به دیگران نگاه می کنید


تعبیر خواب پرواز از دیدگاه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر پرواز در خواب بر پنج وجه است .
48- سفر .
49- حج .
50- بزرگی .
51- تغییر حال .
52- بیماری و مرگ


تعبیر خواب پرواز در آسمان

لوک اویتنهاو می گوید :
53- تعبیر پرواز کردن در آسمان ها ، تجربیاتی شیرین است
54- تعبیر خواب داشتن بال خوشبختی است

آنلی بیتون می‌گوید :
55- اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . تعبیرش آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید


تعبیر خواب بال داشتن و پرواز

لیلا برایت می‌گوید :
56- اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‌کنید ، بیانگر گرفتاری و دردسر است .

آنلی بیتون می‌گوید :
57- اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند ، نشانة آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند . در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد .
58- اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید
59- اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید ، تعبیرش نومیدی است .


تعبیر خواب پرواز بر فراز شهر

60- اگر دختری خواب ببیند از بر فراز شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ، تعبیرش آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود .


تهیه و ترجمه( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر و تفسیر دیدن خواب نردبان چیست ؟

تعبیر خواب پلهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (56 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

کوکب | ۱۱ ماه پیش
خواب دیدم می خواهم پرواز کنم ولی دیدم هوابارانی وبادی است بناچارپروازنکرد
م
0
0
الهه | ۲ سال پیش
سلام ببخشیدخواب دیدم یکی سواردوچرخه اس ودرآسمان پروازمیکندومن هم به دوستم میگن نگاه کن چه قشنگه بادوچرخه پروازمیکنه توآسمون تعبیرش چی میشه
6
12

hits