دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
خواب نان دیدن : تعبیر دیدن نان در خواب چیست ؟
147
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب دیدن نان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن نان در خواب را در دلگرم بخوانید .

نان در خواب دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر دیدن خواب نان ( نان خوردن ، نان تازه ، نان خشک ، نان سفید ، نان خریدن ، نان دادن به کسی و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان ( نان تازه ، نان گرم ، نان خوردن و ... )

نان در خواب نیاز های اساسی زندگی است. به گفته برخی معبران تعبیر نان خوشبختی و خوشحالی است. البته تعبیر نان به کیفیت آن نیز بستگی دارد. هر چه نان تازه تر و شیرین تر باشد تعبیرش بهتر خواهد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نان در خواب 4 تعبیر دارد .

 • عیش خوش
 • مال حلال
 • فرمانروایی
 • خیر و برکت

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر دیدن نان در خواب بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید.
 • تعبیر دیگر خواب نان این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که دو یا سه قرص نان پیدا کرده ، تعبیرش رهایی از غم و اندوه است
 • اگر کسی در خواب ببیند که نمیتواند نان بخورد ، نشانه آنست که اجلش نزدیک است
 • اگر کسی در خواب تعداد زیادی نان داشت ولی از آن نخورد ، نشانه آنست که غم و اندوه به او میرسد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر دیدن نان گرم در خواب نشانه فراوانی و نعمت زیاد است
 • تعبیر خواب خوردن نان سبوس نشانه بروز قحطی است .

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر دیدن نان‌ تمیز و خوب در خواب ، نشانه خرمی است .

جابرمغربی گوید :

 • اگر سلطان ( شخص بزرگی ) در خواب بیند یک نان داشت ، نشانه آنست که ملک و مالش زیاد شود ( گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن نان در خواب خوب است و تعبیر آن نعمت و برکت است.
 • تعبیر دیدن و یا خوردن نان تازه در خواب نشانه زیاد شدن رزق و روزی است
 • تعبیر دیدن خواب نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است .
 • اگر خواب دیدید کسی نان به شما داد نشانه آنست که نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید . ( اگر نان تازه است خوب است )
 • اگر خواب دیدی که نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند نشانه آنست که حق شما را سلب می نمایند .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر دیدن خواب نان نشانه موفقیت در امور است
 • تعبیر خواب خوردن نان نشانه دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
 • تعبیر خواب خوردن نان سیاه نشانه بدبختی است
 • تعبیر خواب خوردن نان گرم نشانه بیماری است
 • تعبیر خواب خوردن نان تازه نشانه آنست که دوران بد به پایان خواهد رسید
 • تعبیر خواب حمل کردن نان نشانه ضرر و زیان است
 • خواب نان شیرینی ادویه ای نشانه سرخوشی سبکسرانه است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
 • دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
 • دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
 • اگر در خواب قرص نان ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید .
 • اگر در خواب خرده‌های نان ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید .
 • اگر خواب ببینید که نان گندم می‌خورید ، نشانه آن است که از زندگی خود راضی هستید .

تعبیر خواب نان سفید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن خواب نان سفید نشانه روزی حلال باشد

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خوردن نان سفیدن نشانه آنست که شما دوستان خوبی خواهید داشت

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده‌ کسب ثروت است .
 • اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت

تعبیر خواب نانوایی

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب نان پختن ب ( نانوایی )،نشانه کم شدن معیشت است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نانوایی و نان پختن نشانه موفقیت است

تعبیر خواب خریدن نان

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب دید که نان خرید و به خانه برد ، نشانه روزی حلال است و زیاد شدن مال است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن نان نشانه بهره بردن از چیزی یا موقعیتی است

مؤلف گوید :

 • خواب خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و می باشد ( در صورتی که گرم و تازه باشد )

تعبیر خواب نان دادن به کسی ( بخشیدن نان )

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب نان دادن به کسی نشانه کمک کردن به اوست .


تعبیر خواب نان خشک

محمدبن سیرین گوید :

 • دیدن خواب نان خشک نشانه غم و ناخوشی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر دیدن نان خشک در خواب نشانه غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خوردن نان خشک نشانه آنست که شما دشمنانی دارید

تعبیر خواب نان گندم و یا نان جو و ...

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب نان جو ، نشانه پرهیزکاری و دوری از گناه است
 • تعبیر خواب نان برنج ، نشانه گره و مشکل در کارهاست
 • تعبیر خواب نان عدس و باقلا و نخود ، نشانه غم و تنگ دستی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب نان گندم خوب است به شرطی که تازه باشد
 • دیدن خواب نان جو نشانه دهنده تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان است .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب نان

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب آرد : 36 نشانه و تعبیر دیدن آرد در خواب

تعبیر خواب پنیر : ۳۲ نشانه و تفسیر دیدن پنیر در خواب

تعبیر خواب ماست : دیدن ماست در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب سوپ : دیدن سوپ در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (147 رای)  

۱۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

مهدی | ۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم نان خشکه خریدم مقداری ازان رابه کودکان فقیردادم که بعدفقیردرلیوان اب انداخت نان تبدیل به کرم شدتعبیرش چی میشه بعدشروع به جمع کردن نان هاشدم
0
2
رضاحیدری | ۲ سال پیش
خوابدیدم نصف نان لواش سفیدوداغ کسی به من دادوخوردو بسیارهم خوش طعم وتازه بودنانش
6
14
نازنین | ۲ سال پیش
من خواب دیدم پدربزرگم که فوت کرده تو دستش یه تکه نان هست و داره میخوره نونشم فکر کنم که تازه بود میشه تعبیرشو بگین
13
21
فری | ۳ سال پیش
من خواب دیدم که تو بازاری که میشناسم یکی هست که داره نان میفروشه وفقط یک نان داشت که خیلی خوشرنگ و خوشمزه به نظر میرسید، تا حالا همچین نانی ندیده بودم منم دوست داشتم امتحانش کنم و ازش خوردم، خیلی شیرین و خوشمزه بود طوری که همشو خوردم ولی پولشو ندادم و یجورایی قایم شدمو پولشو ندادم
7
20
مهناز | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم بسته های سنگین نان را بلند میکنم و کنار حوض اب دارم نان خیس میکنم که به یکی از نان ها مارمولک بند میشود چه تعبیری دارد
8
15
Anwr | ۳ سال پیش
سلام استادخواب ديدم يه مقدارنان خريدم كه ببرم خونه توي خوابم يه جاجاش گذاشته بودم برگشتم ورش داشتم وميخواستم ببرم خونه بازدرخوابم احساس كردم يه مقدارديگه نان دارم ودرخوابم گفتم اين كه زياده وباخودم گفتم اشكال نداره يه مقدارشوميدم خونه داداشم البته استادمدتهاست شايدبگم دوسه سالي هست خواب اينوميبينم كه توى صف خويدنان هستم وهمين امسال چندبارخواب ديدم كه همش توصف بودم دوباآخري كه خواب ديدم ويافكركنم سه بارآخرخوابم يه جورى بودكه به ترتيب خيلي جلوم بودن توصف وهمين طوردفعات بعدبه نوبتم نزديكترميشدم وامشي يابهتربگم دم دماى صبح امروز اين خواب روديدم سپاسگزارم
3
6
پاسخ ها:
Anwr | ۳ سال پیش
سلام درست عزيزتعبيرخوايم دريافت نشده
3
13
حسین کنانی | ۳ سال پیش
خواب دیدم که رفتم نان بخرم وخیلی نان بهم دادن ویکی از نان ها کمی سوخته بود گفتم من این نان نمی خوام ونبردم ان نان سوخته ودر این موقع چند تا لباس سیاه هم به من داد وامدم خانه یک عبا خیلی خوشکل مشکی زمستانی پوشیدمش و خیلی خوشم امد
7
8
پاسخ ها:
محمد رستمی | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم در خونه مهمانی یک ساک قشنگ که در آن پیراهن مردانه چهار خانه بود وشلوار خودشون خریده بودن من می خواستم براشون بخرم ستا تکه نان تازه گندم گذاشتم در ساکشون ممنون میشم اگر تعبیر بفکر میآید. کادو نخریدم بجاش نان گذاشتم ممنون
2
15
گودرزی | ۴ سال پیش
من خواب دیده بودم که ۲نان خریده ام و یک شخص امد به آن نان های سنگک اضافه کرد
7
21
پاسخ ها:
سمانه | ۲ سال پیش
من خواب دیدم با مامانم رفتم نانوایی وکیل نون سنگک با لواش خرید تعبیرش چیه من تو خواب یه حالت غر داشتم
9
24

hits