alexametrics
دلگرم
امروز: جمعه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ جمادى الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب نان : دیدن نان در خواب نشانه چیست ؟
69
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب دیدن نان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن نان در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب نان دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر دیدن خواب نان ( نان خوردن ، نان تازه ، نان خشک ، نان سفید ، نان خریدن ، نان دادن به کسی و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب نان ( نان تازه ، نان گرم ، نان خوردن و ... )

نان در خواب نیاز های اساسی زندگی است. به گفته برخی معبران تعبیر نان خوشبختی و خوشحالی است. البته تعبیر نان به کیفیت آن نیز بستگی دارد. هر چه نان تازه تر و شیرین تر باشد تعبیرش بهتر خواهد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن نان در خواب 4 تعبیر دارد .

 • عیش خوش
 • مال حلال
 • فرمانروایی
 • خیر و برکت

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر دیدن نان در خواب بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید.
 • تعبیر دیگر خواب نان این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

حضرت دانیال گوید :

 • اگر کسی در خواب ببیند که دو یا سه قرص نان پیدا کرده ، تعبیرش رهایی از غم و اندوه است
 • اگر کسی در خواب ببیند که نمیتواند نان بخورد ، نشانه آنست که اجلش نزدیک است
 • اگر کسی در خواب تعداد زیادی نان داشت ولی از آن نخورد ، نشانه آنست که غم و اندوه به او میرسد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر دیدن نان گرم در خواب نشانه فراوانی و نعمت زیاد است
 • تعبیر خواب خوردن نان سبوس نشانه بروز قحطی است .

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر دیدن نان‌ تمیز و خوب در خواب ، نشانه خرمی است .

جابرمغربی گوید :

 • اگر سلطان ( شخص بزرگی ) در خواب بیند یک نان داشت ، نشانه آنست که ملک و مالش زیاد شود ( گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن نان در خواب خوب است و تعبیر آن نعمت و برکت است.
 • تعبیر دیدن و یا خوردن نان تازه در خواب نشانه زیاد شدن رزق و روزی است
 • تعبیر دیدن خواب نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است .
 • اگر خواب دیدید کسی نان به شما داد نشانه آنست که نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید . ( اگر نان تازه است خوب است )
 • اگر خواب دیدی که نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند نشانه آنست که حق شما را سلب می نمایند .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر دیدن خواب نان نشانه موفقیت در امور است
 • تعبیر خواب خوردن نان نشانه دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
 • تعبیر خواب خوردن نان سیاه نشانه بدبختی است
 • تعبیر خواب خوردن نان گرم نشانه بیماری است
 • تعبیر خواب خوردن نان تازه نشانه آنست که دوران بد به پایان خواهد رسید
 • تعبیر خواب حمل کردن نان نشانه ضرر و زیان است
 • خواب نان شیرینی ادویه ای نشانه سرخوشی سبکسرانه است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
 • دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانة آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
 • دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
 • اگر در خواب قرص نان ببینید ، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید .
 • اگر در خواب خرده‌های نان ببینید ، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید .
 • اگر خواب ببینید که نان گندم می‌خورید ، نشانه آن است که از زندگی خود راضی هستید .

تعبیر خواب نان سفید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن خواب نان سفید نشانه روزی حلال باشد

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خوردن نان سفیدن نشانه آنست که شما دوستان خوبی خواهید داشت

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده‌ کسب ثروت است .
 • اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید ، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت

تعبیر خواب نانوایی

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب نان پختن ب ( نانوایی )،نشانه کم شدن معیشت است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب نانوایی و نان پختن نشانه موفقیت است

تعبیر خواب خریدن نان

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی در خواب دید که نان خرید و به خانه برد ، نشانه روزی حلال است و زیاد شدن مال است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن نان نشانه بهره بردن از چیزی یا موقعیتی است

مؤلف گوید :

 • خواب خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و می باشد ( در صورتی که گرم و تازه باشد )

تعبیر خواب نان دادن به کسی ( بخشیدن نان )

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب نان دادن به کسی نشانه کمک کردن به اوست .


تعبیر خواب نان خشک

محمدبن سیرین گوید :

 • دیدن خواب نان خشک نشانه غم و ناخوشی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر دیدن نان خشک در خواب نشانه غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خوردن نان خشک نشانه آنست که شما دشمنانی دارید

تعبیر خواب نان گندم و یا نان جو و ...

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب نان جو ، نشانه پرهیزکاری و دوری از گناه است
 • تعبیر خواب نان برنج ، نشانه گره و مشکل در کارهاست
 • تعبیر خواب نان عدس و باقلا و نخود ، نشانه غم و تنگ دستی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب نان گندم خوب است به شرطی که تازه باشد
 • دیدن خواب نان جو نشانه دهنده تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان است .

ترجمه : معصومه راهی

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (69 رای)  
 • منبع
 • dream-meaning.net
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
گودرزی | ۹ ماه پیش
من خواب دیده بودم که ۲نان خریده ام و یک شخص امد به آن نان های سنگک اضافه کرد
0
5
hits