دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۱ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۱۹ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر کامل خواب بچه : ۴۸ نشانه و تفسیر دیدن بچه در خواب
547
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب بچه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن بچه در خواب را در دلگرم بخوانید .

بچه در خواب دیدن تعبیرش چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب بچه ( بچه دختر ، بچه پسر ، بچه شیرخوار ، پیدا کردن بچه ، کتک زدن بچه و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر دیدن بچه در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

 • 1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است
 • 2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است
 • 3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است
 • 4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است
 • 5- تعبیر خواب بچه های زیبا نشانه شادی و سلامتی است
 • 6- تعبیر خواب کتک زدن یک بچه نشانه بی عدالتی است
 • 7- دیدن خواب بچه ای که میدود نشانه نیکبختی است

لیلا برایت می‌گوید :

 • 8- اگر در خواب بچه‌ای را مشاهده کردید ، تعبیر این خواب به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست آورده‌اید .
 • 9- تعبیر خواب دیدن بچه‌ی لاغر نشانه‌ی آن است که شما دچار مشکل می‌شوید ،
 • 10- اگر در خواب بچه‌ی چاقی را ببینید ، تعبیرش به این معنا است که در انجام کارها موفق می‌شوید .
 • 11- اگر در خواب ببینید که بچه‌ای خوابیده ، به معنی آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .
 • 12- اگر خواب ببینید که بچه‌ای را به قتل رسانده‌اید ، یعنی به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید .
 • 13- اگر در خواب خود را مشغول بازی با بچه‌ها دیدید ، نشانه‌ی آن است که در تمامی کارهایتان به موفقیت می‌رسید .

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :

 • 14- تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
 • 15- اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
 • 16- اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
 • 17- خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
 • 18- اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
 • 19- اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
 • 20- تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
 • 21- اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
 • 22- تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
 • 23- تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
 • 24- تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
 • 25- اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
 • 26- تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
 • 27- تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • 28- دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است
 • 29- دیدن بچه خودتان در خواب نشانه آنست که کمک بزرگی دریافت خواهیدکرد .
 • 30- دیدن بچه های بستگانتان در خواب نشانه شادی نا خواسته است
 • 31- دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر نشانه آغاز مشاجره های فامیلی است
 • 32- اگر یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند نشانه آنست که طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود

تعبیر دیدن دختر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
33- تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • 34- اگر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • 35- خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است

تعبیر دیدن پسر بچه در خواب

محمدبن سیرین گوید :
36- دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • 37- تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

لیلا برایت میگوید:

 • 38- تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.

آنلی بیتون میگوید:

 • 39- تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
 • 40- اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
 • 41- دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .

تعبیر خواب پیدا کردن بچه

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی میگوید :

 • 42- خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • 43- اگر کسی در خواب ببیند که بچه ای را سر راه قرار داده اند و او ، آن بچه را پیدا کرد ، نشانه آنست که از جائی که امید ندارد چیزی به او رسد .

دیدن خواب بچه شیر خوار

 • لیلا برایت می‌گوید :
 • 44- دیدن خواب بچه‌ شیرخوار ، نشانه‌ی آن است که همیشه موفق می‌شوید
 • 45- دیدن خواب بچه شیرخوار که به تازگی متولد شده است به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید .
 • 46 اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید ، نشان دهنده‌ آینده‌ای خوب و آرام است .

دیدن خواب بچه شیطان

 • آنلی بیتون می‌گوید :
 • 47- دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .
 • 48- اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

divider

نوزاد در خواب : ۲۲ نشانه و تعبیر خواب نوزاد دیدن

تعبیر خواب دوقلو : 18 نشانه و تعبیر دیدن دو قلو در خواب

تعبیر خواب پرستاری بچه: 18 نشانه و تعبیر پرستار بچه در خواب

18 نشانه و تعبیر متولد شدن و تولد در خواب

تعبیر خواب پسر : 21 نشانه و تعبیر دیدن پسر در خواب

تعبیر خواب زایمان کردن: 48 نشانه و تعبیر زایمان و زاییدن در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (547 رای)  

۱۵۷ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

زهرا | ۳ روز پیش
میشه خواب من رو تعبیر کنید من خواب دیدم با برادرم داشتیم تو خیابان قدم می‌زدیم یک نوزاد قنداق شده در آغوش من بود من باهاش حرف میزدم و خیلی می‌خندید و بسیار خوشگل زیبا بود برادرم نوزاد را از من گرفت و تااومد با نوزاد حرف بزنه نوزاد خیلی گریه کرد برادرم هم عصبانی شد و بچه ها پرتاب کرد داخل خیابان و دوباره سمت بچه رفت به سمت دیگه پرتاب کرد من که خیلی ترسیده بودم التماس میکردم نکن ولی برادرم می‌گفت بزار بمیره و قصد کشتن بچه رو داشت بچه رو سریع برداشتم بردم تو یک ماشینی بچه یه ناله ای کرد ازش یه صدایی شنیدم و از خواب بیدار شدم
0
0
مرزبان | ۲ هفته پیش
خواب دیدم من و خانمم با یک پسر بچه 3ماهه دارد یم و با ما حر ف می زند ومن به خانمم می گویم این هم پسر که دوست داشتی
1
2
پورعلی | ۳ هفته پیش
سلام من متاهل هستم ودو پسر کوچیک دارم که پسر بزرگم ۹سالشه ودیشب خواب دیدم باپسر کوچک وپدر ومادرم بیرون رفتیم مهمونی یکی از فامیل ومن هرچه قدر میگم پسر بزرگم تنهاست می‌ترسه بذارین من برم پیشش میگن نه نمیترسه شام بخور بعد باهم بریم من میگفتم نه باید برم وگریه میکردم که شبه پسرم تنهایی می‌میترسه لطفا تعبیر خواب من را بگید
2
3
مرضیه خسروی | ۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شوهرم سه تا بچه برام اورده (یه دختر دوتا پسر) وگفته ازشون نگهداری کنم یکی از پسر هارو بقل گرفتم با من راحت بود خیلی خوشگل وتپل بودمادر بچه هام اومد پیشم میگفت نمیدونی این دختر چقدر منو اذیت کردا ولی بچه با اینکه کوچیک بود سواد خوندن نوشتن داشت وداشت نامه مینوشت من بچه هارو بردم بیرون دایی منو دید گفت مادرشو میشناسی این همه کار میکنه بجز مادری خدا بخیر بکنه اوردم خونه اونا خوابیده بودن نگاهشون کردم دختر طوری. خوابیده بود که انگار مادرشونه وازشون مواظبت میکنه لطفا تعبیر خواب منو بگید
2
6
حامد شیرزاد | ۳ ماه پیش
سلام بزرگوار . من مرد و متاهل هستم و چندسالی میشه ازدواج کردم ولی تا الان دنبال بچه دار شدن نبودم و بچه نخواستیم اصلا.دیشب خواب دیدم یه پسر چندماهه دارم که خیلی خوشکله و تا نگاهش بهم میفتاد همش بهم لبخند میزد.تو بغل مادرزنم بود و من بغلش نکرده بودم.تعبیر خاصی داره؟ممنون و تشکر از شما و سایت خوب شما
7
15
لیلا | ۶ ماه پیش
من خواب دیدم کودکی زیبا رو بسیار دوس دارم تعبیرش رو لطفا بگین ممنون میشم
4
15
مجتبی | ۶ ماه پیش
سلام دوس دخترم در خواب دید ک یه پسر بچه تپل تو بغلش داره گریه میکنه و هر کاری میکنه گریش تموم نمیشه بعد یهو میبینه ک داره بهش میخنده یهو بچه پسر به زیباترین دختر بچه تبدیل میشه ک داره با یه پسر دیگه بازی میکنه
2
14
پاسخ ها:
رها | ۵ ماه پیش
قبلش چیزی نزده
0
16
زینب | ۶ ماه پیش
خواب یه پسر بچه شاید ۲ یا ۳ ماه تپل خیلی زیبا که با محبت بهم نگاه میکرد ولی در خواب میدونستم که این گرگ هستش ولی به من احتیاج داشت علیرغم ترسم بغلش کردم . ممنونم تعبیرش بگید
2
8
امیر | ۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم یه حشره سفید به یه بچه تبدیل شد بچه لباس سفید تنش بود من بغلم گرفتم اون مادرشو میخواست منم فکر میکردم بچه خواهرمه ولی اینطور نبود اینم بگم خواهرمو نمی‌شناختم
بچه اولش خوشگل بود ولی بعد از اینکه من نتونستم تو خونه مادرشو پیدا کنم بچه صورتش شبیه پیر مردا شد
6
6
پاسخ ها:
محمد | ۵ ماه پیش
شاید فکر کنی که من گزافه می‌گویم ولی چنین نیست تو در خواب خود جنیان را وارد کردی
3
5
رقیه | ۱۱ ماه پیش
خواب دیدم پسر سی سالم بچه شده تعبیرش چیست
7
6
پاسخ ها:
فیروزه | ۷ ماه پیش
سلام یک گوسفند بکشید ودعایزخم چشم براش بخونید تا از بلا دور باشه حتما اینکار کنید برای برادرم این خواب دیدم درگذشت
4
8
ملیحه | ۱ سال پیش
سلام
خواب می دیدم که از یه نوزاد که تو کالاسکه هست و نمی دونم بچه کیه نگهداری می کنم نمی دونم جنسیتش چی بود ولی به نظر پسر بود رو به روم یه نهر آب زلالی بود که ماهی های قرمز زیادی توش دیده میشد که همگی شنا می کردن بعد می بینم که تو قسمت پر عمق تر دخترم و زن برادرم در حال شنا کردن بودن منم خیلی دوست داشتم شنا کنم اما از اون بچه داشتم نگه داری می کردم و دستم بند اون بچه بود در نهایت تصمیم می گیرم که برا یه بار هم که شده تو اون آب شنا کنم اون بچه رو جاشو امن می کنم و شیرجه میرم تو آب وبا شنا خیلی سریع به اونور آبگیر می رسم وبعد دوباره به سمت برگشت به جای اولم میام با خودم فکر می کنم دخترم و زن برادرم هر چی شنا می کنن حالا حالا به اول و آخر آبگیر نمی رسن اما من زود اونور آب و این ور آب میرسم یکی دوبار دیگه شنا می کنم وقتی اونور اب می رسم می بینم اون بچه داره به من دست تکون میده منم بهش دست تکون می دم و شنا می کنم که دیگه برگردم پیشش و تنهاش نزارم که از خواب بیدار میشم
ممنون میشم تعبیر شو بگید
5
22
ستایش | ۲ سال پیش
یعنی من الان نشانه ی گره خوردن مشکلاتم احمق چون منم لاغرم الان کدوم بچه ای میشناسید که نشانه ی شادی باشه فامیل ما داره الان بدون پول و سرمایه افتاده یک گوشه من هرکس رو که میبینم بچه تپل داره بدبخت و آواره هست پس این اشتباهه و بچه ی لاغر بهتره
35
7
ناشناس | ۲ سال پیش
من خواب دیدم خالم بچه به دنیا اورده یه بچه به بچه های خالم اضافه شده خالم ۲ تا بچه داره ولی من از فاصله ی یکم دور دارم بچه هاشو میبینم
ولی بهش مثل بچه های خودت اهمیت میداد
تعبیرش چیه
9
18
Kim | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم پدر مادرم رفتن بازار منم رفتم تو یه مغازه پیداشون کردم مغازه داره بهم گوجه فرنگی کباب شده تعارف کرد بابام هم تعریف کرد ازش و منم قبول کردم از اونجا اومدیم بیرون عین بچه ها راه می رفتم و می پریدم یهو سه تا پسر دیدم یادم افتاد کیف مدرسه همراهم بود گفتم کیفم نیست یهو از شونه پدرم افتاد انگار از اول پیشش بود به سختی کیف و از رو زمین برداشتم پدرم رفت پیش پسرا که کوچیک تر شده بودن و انگار یکیشون گم شده بود سعی کردم کمکش کنم هر کاری می کردم نمی تونستم شماره باباشو بگیرم یه بار تلفن از مدل بالا شد نوکیا یه بار گوشی هنگ می کرد بعدش من به شکمم نگاه کردم که یه برجستگی دراز مثل مار اما مار نبود از زیر سینه ام تا زیر شکمم بود بهش دست می زدم حتی از روی پوستم با دست گرفتمش میشه تعبیرش و بگین
4
11
پاسخ ها:
آرش | ۲ سال پیش
سلام این خواب تعبیر نداره و از استرس و افکار شما هستش
3
7
sana | ۲ سال پیش
من متاهلم ولی باردار نشدم سه سال خواب دیدم که بچه دار شدم دوتا بودن یکی مامانم ومامان بزرگم دارن ازش مراقبت میکنن من خیلی خوشحالم هی میرم میبوسمش باورم نمیشد من بچه دار شدم باخودم گفتم به ارزوم رسیدم دوتا بچه اوردم ولی این چرا یکمی بزرگه کسی ازش مراقبت نمیکنه فک کنم بچه ی من نیست من خیلی خوشحال بودم که بچه دار شدم باورمم نمیشد این بچه ی من
5
34
زهرا | ۲ سال پیش
خواب دیدم ک مادرم بچه ب دنیا اورد پسر بچه من کنارش خواب بودم بلند شدم رفتم پیش مادر پدرم دیدم پدرم گفت چرا تا الان خواب بودی بچه گرسنه موند گفتم الان میارم مامان بهش شیر بده رفتم تو اون اتاقی خوابیده بودم بچه رو بیارم دیدم نیست اون ور تر یکی همشکل مادرم اما قد بلند تر و چهارشونه داره ب بچه شیر میده ترسیدم با گریه جیغ رفتم پیش مادر پدرم لال شده بودم یهو دیدم این زنه هم پشت سرم اومد گفت اها بگو پس منو دیدی هول کردی بچه گرسنه مادرم با هاش درگیر شد رفتم جلو گفتم تو جنی دیدم دستش رو گذاشت رو دستم گفت ببین گرمم از گرمایه دستش تنم مور مور شد زدمش یهو رفت رومو برگردوندم دیدم پدرم داره با بچه بازی میکنه مادرم جلو اینه وایستاده این خوابم ساعت ۴ بعداز ظهرم دیدم این خواب حالمو خیلی بد نکرد بیدارشدم از شدت ترس ولی بازم میترسم احساس میکنم اون زنه داره نگام میکنه
13
15
نازنین | ۲ سال پیش
سلام من خانم مجردم خواب دیدم تو حرم امان رضا (ع)یه پسر بچه مریض سر راه گزاشتن با یه کاغد ک نوشته شده پسرم مریضه هر کس پیدا کرد ازش مراقبت کنه و بغلش کردم
9
30
شریفی | ۲ سال پیش
سلام من خانم مجردم خواب دیدم خونم کثیف شده در حد چی بگم ک خودم توش گم میشدم داشتم خونمو تمیز میکردم از تو حیاط خونمون چهار تا بچه تازه بدنیا اومده پیدا کردم ک خواب بودن اول فک کردم مردن چون اصلن تکون نمیخوردن دوتا شونو انداختم اشغالی دوتا عه دیگه شو نگه داشتم بزرگ شون کردم پسر بودن فقط همون دوتا اون دوتاعه دیگه رو ک انداختم اشغالی رو نمیدونم پسر بودن یا دختر بچه ها ک بزرگ شده بودن صدا میکردن مامان 😍 خواب عالییی بود فقط خداکنه تعبیر شم خوب باشه بیزحمت تعبیرش کنید
11
11
پاسخ ها:
محمد | ۵ ماه پیش
از خواب های گزافه است
0
0
مهدی | ۴ ماه پیش
دیدن‌خون در خواب باطل می‌کند تعبیر را
0
0
a | ۲ سال پیش
سلام خواب دیدم که ی پسر بچه خوشگل و ناز و سفید پوست و تپل بغلم کردم خیلی هم دوسش داشتم بعد ک گذاشتمش زمین ی عنکبوت زرد امد و رو صورتش نیش زد اون مرد
13
27
مجتبی | ۲ سال پیش
سلام .من خواب دیدم چهار تا بچه رو کول گرفتم و به سختی دارم راه میرم .یکی از بچه ها افتاد برداشتم بردمش از روی سکو با شیر آب شستمش
5
15
پرستو محمدی | ۲ سال پیش
سلام .من خواب دیدم میخوام برم مشهد زیارت امام رضا از طرفی پدر مرحومم آمده ویک کاغذ وآدرس به من میده ومیگه تو مشهد به این آدرس باید برم تا برقها را وصل کنند من خوشحال بودم که امشب که به حرم برم فرصت دارم تا صبح توی حرم زیارتنامه بخوانم .یک پسر بچه حدودا شش ماهه داشتم و میخواستم آن را به خانواده بسپارم تا در حرم تنها برم و بتونم راحتتر رازونیاز کنم .غروب شد ومن داشتم آماده رفتن میشدم .لطفا برایم تعبیر کنید.
5
10
خلیل | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم خانمم دست یک پسر بچه گرفته خیلی تند راه میره یک پسر بچه بد شکل و لاغر بود ساق پاهاش خیلی لاغر بود
5
8
هستی | ۲ سال پیش
مجردم و دیشب خواب دیدم دختربچه دارم که تومغازه ای خرید میکنم دختربچم به حالت کنجکاوی به دسشویی مغازه میره و من صداش میکنم میترسه و سُرمیخوره میوفته توی کاسه دستشوی جیغ میزد که مامان نزار من بمیرم ودستشو دراز کردکه من بگیرم نتونستم نجاتش بدمو رفت داخل چاه دستشویی همچنان صدای جیغشو میشنیدم ک نزاربمیرم ازاون موقعه حالم خیلی بده میشه این خوابو تعبیر کنید.ممنون میشم
9
18
پاسخ ها:
محمد | ۵ ماه پیش
ببینید خواب شما سرشار از میام های بزرگی است بزرگی است شما در آینده ی نزدیک یا دور صاحب کودکی میشوی که میخاهی آن را سقط کنی این کار شر است و سرشار از بدی هاست
1
2
مهدی | ۴ ماه پیش
ممکنه دچار گرفتاری کوچیک بشید صدقه بدید
0
0
عمران | ۲ سال پیش
یه سوال من پسری مجرد هستم ۳۶سالمه خواب دیدم چند فردکه دیده، نمیشدند یه نوزاد پسر دادن بغلم که مخندید چند لحظه بعد دیدم پیش اون چند نفری که دیده نمیشدند واون بچه مرا به اسم کوچک صدا میکنه که از خواب بیدار شدم
12
14
الهام م | ۲ سال پیش
سلام ، خواب ديدم دخترخالم كه خيلي ساله مرده يه نوزاد دختر بدنيا آورده و كنار هم خوابيده بوديم و تو بغل من بود بچه من به دخترخالم ميگفتم چقدر شبيه خودش شده بچه
9
14
سامان مسعودی | ۲ سال پیش
من توی خواب یه عروسک خرس دیدم که من به سمت آن دویدم و به قصد کشتن او او را دنبال کردم و بعد خرس تبدیل به یک بچه شد و در خانه ی ما را قفل کرد و بعد به من نگاه کرد و من همان جا که ایستاده بودم احساس کردم چیزی تمام بدن من را گرفت و من نتوانستم حرکت بکنم و از خواب بیدار شدم چشم های آن بچه هم قرمز بود
6
6
فهیمه | ۲ سال پیش
باسلام اگر دختر مجردی در خواب مادر دو فرزند باشد یک کودک دوساله پسر که مریض باشد و دیگری نوزاد پسر تعبیرش چیست درخواب ازدواج کرده باشد پسری که مریض بود مشکل ظاهری نداشت اما بهش سرم وصل بود و مشخص بود بیماره هنوزم حسی که توی خواب داشتم حس مادرانه رو احساس میکنم تعبیرش چی میشه ساعت ۴ و نیم صبح دیدم
4
11
یاس | ۲ سال پیش
خواب دیدم پسر بچه ای حدودا چهار پنج ساله خانه پدرم هست بعدا فکر میکردم فرزند خودم هست و یکی از پاهاش قطع شده. خیلی کثیف بود ولی وقتی شستشو داده شد دیدم موهاش طلایی و لخت هست و خیلی جذاب و با یک پا آنقدر سریع میدوید و از روی پله ها و نرده ها پایین میپرید که میترسیدم چیزیش بشه. کلا جوری بود که مثل اینکه به من هم انرژی مضاعف میداد
5
5
Maria | ۲ سال پیش
سلام خدا قوت من چند شب پیش خواب دیدم که یه پسر بچه حدود 4 ساله با لباس سفید و چشم های قرمز من و از خواب بیدار کرد و گفت بیا باهام بازی کن گفتم تو کی هستی گفت من مردم من و کشتن اینجا خاکم کردن و گفتم اسمت چیه گفت پارسا و با عصبانیت گفت چقدر حرف میزنی بیا باهام بازی کن من داشتم فقط نگاش میکردم و گفتم من از هیچ چیز نمیترسم فرشته نگهبانم پیشاپیش من گام بر میدارد و راهم را‌هموار و کامیاب میگرداند یکدفعه در اتاقم وحشتناک شروع کرد به صدا دادن مثل اینکه یکی از بیرون میخواست به زحمت و عصبانی در و باز کنه یکدفعه خوابیدم دوباره هر چی گشتم نتونستم تعبیر خوابم و پیدا کنم میشه اگه کسی میدونه بهم بگه تعبیرش چیه اون پسر بچه فقط ازم میخواست باهاش بازی کنم ولی من فقط نگاش میکردم و اونم اول عصبانی بعد به حالت التماس میخواست فقط بازی کنه بعد که بیدار شدم خیلی دلم سوخت چرا باهاش بازی نکردم
6
19
آیه | ۲ سال پیش
دوشب پیش خواب دیدم چهارقلو بچه دارم و پوستشونم سبزه گفتم ببینم پسره یادختر، دیدم دوتا دوتا با یکم فاصله کنارهم خوابیدن، تعبیرش چیه
8
10
Samira | ۲ سال پیش
سلام من در خواب دیدم بچه خودم در بغل گرفتم وبهش میگم قربرنت برم من خودمم اصلا بچه ندارم لطف کنید تعبیرش وبگین
9
27
پریسا | ۳ سال پیش
عالی بود
3
10
زری | ۳ سال پیش
سلام من بااینکه ی دختره 19ماهه دارم امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم ک یه بچه پسر تازه متولد شده زیبارو ب فرزندی قبول کردم و اون رو ب همه نشون میدم درست یادم نیست ولی انگار بچه لخت بود(تو خواب میدونستم ی دخترم دارم) ودنبال ی اسم میگشتم ک ب اسم دخترمم بیاد
3
18
پاسخ ها:
مهدی | ۴ ماه پیش
بعد نماز صبح خواب تعبیر یا ندارد یا تعبیرش ضعیفه
2
0
Saz | ۳ سال پیش
سلام من خواب ديدم ك يكي از فاميلامون ك زندس مرده بعدش ميگن داييش مرده چند سالي ميشه مرده ولي همه ادماي اون جمع ك بيشترشون برام ناشناس بودن خيلي ناراحت بودن بعد ي تيكه ي مردي. ك من نميشناسمش با مامان من دعوا ميكنه و طرف قبل دعوا از من از طريق مامانش چايي نبات ميخواست از من منم تا شروع ب درست كردن بكنم ديگه دعوا ميشه بعد اين چند تا بچه تازه بدنيا اومده توي اتاق يعد خيلي كوچولو بودن و با منم خوب بودن مخصوصا يكيشون ك وقتي خواب بود ي جورايي از روي علاقه يدونه ميزنم به صورتش بيدار ميشه ك من فكر ميكردم گريه كنه ولي منو بوس ميكنه دوباره ميخوابه
2
11
Parisa | ۳ سال پیش
سلام خسته نباشید طاعاتتون قبول
ببخشید من خواب دیدم خالم بچه دار شده بچه پسره و رفتیم خونه ی بابابزرگم و فامیل اونجا بودن بچه همش تو بغل من بود بااینکه نوزاد بود بهش میگفتم اسم مامانم رو صدا کنه و اونم گفت خاله الهه همه تعجب کردن گفتن زود نیست برای حرف زدن؟ حرف زد؟ ولی من اصلا تعجب نکردم و حس غرور پیدا کردم وقتی گفتم بگو و اون گفت و از اینکه توی بغلم بود حس خیلی خوبی داشتم نمیخواستم از خودم جداش کنم
یه پسر بچه ی ناز و زیبا و چشمای رنگی داشت و اصلا گریه نمیکرد همینجوری که خوابیده تو بغلم به چشمام نگاه میکرد از اینکه اونو توی بغلم گرفته بودم یه حس خیلی خوبی داشتم اصن دوست نداشتم بقیه بغلش کنن
میشه لطفا تعبیرش رو بگین ممنون میشم🌹
2
25
الهام | ۳ سال پیش
سلام. خواب دیدم برادرم که فعلا مجرده، صاحب بچه پسر شده. منتها بچه رشدش بنظرم جلوتر بود و حرف میزد و در خواب متوجه شدم که بچه نابغه ست و هرچی یکبار بهش بگم سریع یاد میگیره.با ناباوری به برادرم و بقیه میگفتم که به والله نابغه ست. و به فکر این بودم که چطور باید یه بچه نابغه رو پرورش بدیم و میگفتم که باید با روانشناس حرف بزنیم.
تعبیر این خواب چیه؟
3
22
ناشناس | ۳ سال پیش
خواب دیدم پسر نوزاد دارم سریع رشد میکنه
4
17
دختر باران | ۳ سال پیش
سلام؛ ما چند ماهه که ازدواج کردیم و باردار نیستم و شوهرم در خواب میبیند که زن میانسال که می شناسیمش بهش میگه که تو بچه ات پسر است و اون بچه سبزه است؛لطفا تعبیرش چیه؟
5
29
پاسخ ها:
مهدی | ۴ ماه پیش
شاید صادقه باشه
0
0
مهدی | ۴ ماه پیش
سیسمونی پسرونه بخرید
1
1
سما | ۳ سال پیش
سلام خواب ديدم تعداد زيادى بچه در حد ٢٠ عدد روى سر و گردنم هستند كه واژنم رو چنگ ميندازن كه سوزش غير قابل تحملى داشت احساسم اين بود كه بچه هامن و من از بدنيا اومدنشون جلوگيرى كردم
15
11
پاسخ ها:
مهدی | ۴ ماه پیش
چه خواب اجیبیmahdi13morad@gmail***
0
0
عبادالله ناصری | ۳ سال پیش
به عرض سلام!
خواب دیدم که یک بچه بیگانه که در حدود ده سال داشته یک در حالت زحمی به خانه ما پناه میاورد. و ما زخم های شان را تاداوی میکردیم.
لطفـآ تعبیر خوابم را بگوید ممنون تان
6
23
هاجر | ۳ سال پیش
سلام مادرم در خواب دیده یه دختر بچه کوچک با چادر گل گلی از ماشینی پیاده شده قصد بالا آمدن از نردبانی است که به طرف پنجره راهرو ما است مادرم از دختر بچه میپرسد داری چی کار میکنی دختر بچه در جواب میگه از طرف بهزیستی اومدم صاحب این خانه کنار پنجره کبوتر زندگی می کند آنها دانه دارند ولی به کبوتر ها نمی دهند من برای آنها دانه یا همان غذا آورده ام. لطفا تعبیر خواب مادرم را بگویید
7
18
سحر | ۳ سال پیش
من خودم مجردم یه شب نیت کردم ک ببینم اینده منو عشقم چه میشه بهم میرسیم ایا یانه بعد شب ک خوابیدم یک پسر بچه ک راه میرفت اومد توی خوابم نمیدونستم ک بچه کیه بچها اذیتش میکردن من صداش میکردم مسیومد پیش خودم می وایساد ک کسی اذیتش نکنه اگ میشه لطف کنید جواب تعبیر خوابمو بگید اخه پیداش نکردم تو تعبیرخوابها
14
26
عسل | ۳ سال پیش
سلام وقت بخیر خواب دیدم دوست پسرم که الان ازهم جداشدیم و ازدواج کرده برام یه نوزاد فرستاده و ازم میخاد کاری براش انجام بدم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم بگین
6
31
زینب | ۳ سال پیش
سلام.من خواب دیدم یه خانم دربیمارستان زایمان کردن ودو فرزند دوقلو بدنیا آوردن یکی از نوزادها بیماربودن وشوهر اون خانم باناراحتی اون نوزاد بیمار به من دادن یه جورایی انگاراز اینکارشون ناراحت بودن اون بچه رو به خونه آوردم ودادم به مادرشوهرم ک ازش مراقبت کنه اما اون آقامرتب احوال اون دختربچه رو ازمن می‌گرفت و بشدت پشیمون بود ومیخاست اون نوزاد ازمن بگیره. ممنون میشم معنی خوابم بهم بگید
11
9
رویا | ۳ سال پیش
سلام من متاهلم و دوتا بچه دارم خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم که یک چشم داره به طوری که وسط دو تا ابروش فقط یه چشم داشت و توی یه جشنی بودم که پیزاهن مجلس تن نوزادم کرده بودم دیدم خرابکاری کرده به لباسش پس داده با دختر خواهرم رفتیم تو دستشویی بچه رو شستم و لای خشک کن پیچیدم و دختر خواهرم رو فرستادم براش لباس بیاره که همونطور که منتظر بودم از خواب پریدم میشه لطف کنید و زودتر تعبیرش رو بهم بگید
10
15
جمیله | ۳ سال پیش
سلام دختری ۲۷ساله دارم ک در خواب دیدم کودکی ۵ساله است و من نگرانش بودم تعبیرش چیست؟
20
32
A | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم باردارم و نزدیکی زایشگاه بچه ب دنیا میاد و بچه رو تو دستام میگیرم و میگم این بچم خیلی راحتر از بچه ی دیگم بدنیا اومد تعبیرش چیه؟
3
13
H | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک پسر بچه که در خواب بچه برادرم بود آن هنوز نمیتوانست صحبت کند ولی وقتی با حرف می زدم شروع کرد به صحبت ولی آن پسر در واقعیت پسر برادرم نیست
4
20
پاسخ ها:
Roshan | ۳ سال پیش
من خواب دیدم داری یک فرزند پسر شدم حدودا ۴یا ۵ سال ومن دوستش داشتم ومیگفتم بچه پسر هم خوب است من خیلی دوست نداشتم در صورتیکه من یه دختر دارم ۱۴ ساله دارم وفرزندان پسر اصلا دوست نداشتم ولی توی خواب این پسر بچه رو دوست داشتم
5
12
ستاره | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم ک در صحن حرمی جایی هستم و ی خدام داره برام توضیح میده اینجا چطوری میشه حاجت گرفت ک یهو ی بچه پسر حدود یک ساله تو دست و پا بود بغلش کردم ک آسیب نبینه ..دیدم موقع اقامه نمازه رفتم تو صف نماز و بچه ک خواب بود رو گزاشتم جلوم و آماده نماز شدم با خودم گفتم اوخی. این ب پناه نیاز داشت هااا ..بیدار شدم ..‌‌‌‌‌‌‌تعبیرش چی میشه
2
16
مهدیه | ۳ سال پیش
سلام من مجردم وهمیشه خواب ی پسربچه زیباوسفیدوشیرین زبان رومیبینم که منو مادرصدامیکنه ومنم بالذت نگاش میکنم و کاراشوانجام میدم بغلش میکنم میبرمش دستشویی توی خواب انگارواقعا بچه منه وحتی یک شب درخواب دیدم که مادرم یک پسربچه نوزاد رو به بغل من داد وبه من گفت یک سال بعدنه دوسال بعدنه سه سال بعد تویک پسرداری که اسمش مصطفی شربتی هستش،ممنون میشم تعبیربفرمایید
5
27
مملز | ۳ سال پیش
سلام،اگر دختر مجردی خواب بچه ای ناشناس ببینه که درحال سوختن دورن یک تنور و هرکاری کنه نتونی نجاتش بده وبچه جزغاله بشه،چه تعبیری داره
7
7
الی | ۳ سال پیش
درود،من چند ماهه عقد کردم ولی هنوز عروسی نکردیم(باکره ام)چند شبه خواب میبینم بچه دار شدم و یه بچه شیرخواره دختر داریم.ممنون میشم راهنماییم کنید.
5
19
پاسخ ها:
اسرا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم در خانه دارم راه میروم و نوزاد در حال خارج شدن از رحمم بود واز پا بیرون می آمد من نشستم تا همسرم منو به بیمارستان ببره که نشد و بچه به دنیا آمد ولی بلد نبودیم بند ناف و از نوزاد جدا کنیم واماده شدیم لباس نوزاد و پوشیدم تا ببرمش دکتر جداگانه که نژاد پسر بود و منم ز خدا تشکر میکردم خیلی هم زیبا بود و همش میخندید و ورجه ورجه میکرد خیلی شلوغ بود خوابم دوباره دیدم جایی دیگه ام ولی نوزاد به دنیا اومده رو داشتم و سینه هام از شیر سفت شده و درد میکرد که به نوزادم شیر دادم وقتی نوزاد استراحت میکرد شیر من بصورت جحشی و مستقیم می پاشید خیلی زیاد شیر داشتم
6
15
میلاد | ۳ سال پیش
سلام
با یک نفر که الان نماینده مجلس خصومت دارم خواب دیدم اومده دیدنم و باهم صحبت و سلام کردیم
و در آخر چند لباس گرمکن دست یک نفر فرستاد من گرفتم
5
6
Reihane | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که به دیدن خاله ام رفته ام اما خاله ام کنار خاله دیگرم که خیلی وقت است فوت شده بود. وقتی به اونجا رفتم دست خالم که فوت شده بود یه پسر نوزاد خیلی خوشگل و کمی تپل بود که وقتی پرسیدم این کیه خالم گفت این بچه رو میخوام بدم به تو، من بچه رو بغل کردم و توی بغلم مشغول بازی کردن و خندیدن شد و من دائما میبوسیدمش و میگفتم خدایا شکرت.تعبیر خواب من چیه؟ و اینکه من در واقعیت یک دختر دارم که منتظر نتایج کنکورش هستم ممکنه تعبیر خوابم به او ربط داشته باشه؟
6
14
میترا | ۳ سال پیش
سلام.من خواب شلوغی دیدم.با کلی آدم کنار ی دریاچه بودم.یهو دیدم ی بچه ی شیرخوار خیلی کوچیک رو آبه و آب داره میبرتش...ترسیدم سریع پریدن تو آب و شنا کردم سمتش آب خیلی با سرعت داشت میبردش.منم با همه ی قدرتم دلشتم شنا میکردم زودتر بهش برسم تقریبا آخرای دریاچه تونستم بگیرمش از آب بیارمش بیرون.تیلی دوست داشتنی بود ولی نمیدونم دختر بود یا پسر.هرچقدر سعی میکردم براش شیر درست کنم نمیشد خراب میشد همش ولی د ر نهایت تونستم براش شیر درست کنم و بدم بهش و با خودم بردمش...ولی تو همه ی این لحظه ها خیلی د رم شلوغ بود و همشم عجله داشتم و بقیه منتظرم بودن...تعبیرش چی میتونه باشه؟کما اینکه خواهرزاده ی شش سالم دو هفته اس فوت شده...
6
9
زينب | ۳ سال پیش
سلام من خواب ديدم خالم يه بچه نوزاد كه جنسيتش هم معلوم نبود داد به من گفت بزرگش كن تعبيرش چيه ؟
4
15
F | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که تو خوابم ببیننده بودم و زنی که نمیشناختم با بچه ای کنار دریا بچه مرده بود ولی زن نفمیفهمید گذاشتش گاکله کنه دید مرده شو بغلش کرد ....حرکت کرد اومد جلوتر منم انگار نامرئی داشتم کنارش میومدم دوتا بچه عین همون بچه که مرده بودن کنار دریا افتاده بودن چشم و دهانشون ضربدر خورده بود و یکیش تکون خورد من فقط میدیدم و دستشو به سمت چشمش برد تا داشتم فکر میکردم که زنده شد دوباره مرد...دوتا بچه عین اون بچه مرده کنار دریا....رفتم اونور زنو دیدم که بچش انگار زندست داره میفرستش تو اب هرچی اومدم بگم تفرست غرق میشه نشد....دیکه چیزی یادم نیست از ای کابوس بیدار شدم...تو اون خواب این زن انگار هنسر یه دوست باشه که اون دوست از من عصبانی بود یا ناراحت ولی زنه کنار دریا بود و همسرش اصن اونجا نبود من وارد یه صحنه دیکه شدم و اومدن کنار اون خانم با بچه کنار دریا ولی با ابنکه من تو خواب متوجه شدم که بیننده هستم ولی حسی تو خواب یه طوری به اون زن نگااه میکردم انگار که خودم باشم ولی نه الان یا عجیب بدد تو رو خدا کمکم کنید
2
7
Mylad | ۳ سال پیش
من خواب دیدم که با کسی خصومت دارم سلام کردم وبا آن هم صحبت شدم در جمع کن آن شخص یک شخص صاحب مقام است و بعد در پایان آن هم صحبتی یک شخصی از طرف او برام چند لباس بیرونی داد خواستم بدونم جریان خوابم چیه
2
4
آنیتا | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم که به مراسم محفل که در خانه ی عمه ام برگزار میشد رفته بودم در حیاط اول مادربزرگم را دیدم که لباس های سیاه پوشیده سلام کرد و رفت همین که رفت یک پسر بچه سفید و تپل و زیبا با لباس های قرمز و تمیز آمد سمتم منم تا اونو دیدم رفتم پیشش و سعی میکردم بخندونمش اون هم خیلی میخندید و و صدا در می اورد خواستم بغلش کنم اما سنگین بود نتونستم بلندش کنم پیشش رفتم و بغلش کردم همچنان میخندید
1
12
مریم | ۴ سال پیش
من ی ماه قبل عروسی با همسر سابقم خواب دیدم ی پسر نوزاد دارم ک بقلش کردم و وارد ی مجلس شدم ک همشون از بزرگان بودن و ب احترام اون بچه ک اسمشم محمدامین بود بلند شدن بمنم ک مامانش بودم احترام میزاشتن منم ب بچم افتخار میکردم انقد خوشحال بودم از خابم برا همسرمم تعریف کردم ولی زندگی ماا ب یسال نکشید
6
19
نن | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم ک با یکی از اقواممون ازدواج کردم و صاحب ی بچه شدیم و من بچه رو بغل کرده بودم و اون پسر ک توی خواب شوهرم بود با اشاره ب من میگفت ک میخواد بچه رو بغل کنه
2
13
زهرا | ۴ سال پیش
سلام خواهر شوهرم در خواب دیده که زن برادرش یک پسر بچه باصورت خیلی زیبا به دنیا اوردهتفسیر ان چییت
1
18
زیبا | ۴ سال پیش
سلام
خواب دیدم از به پسر بچه ی تپل خوشکل مراقبت می کنم که پسر خودم نیست.اما با هیشکی جز من کنار نمی یاد.
داشتم می بردمش گردش،کنار یه رودخونه نشستیم و به هم موجودات تو آبو نشون دادیم.
بعد یهو بچه پوشکشو درآورد و ادرار کرد،منم بهش گفتم رو به خیابو نباش،اما گوش نمی دادو همه جارو کثیف کرد.تو پوشکشم مدفوع بود.یهو یادم افتاد که دیگه پوشک همرام نیست.سپردمش دست دخترخاله‌م و رفتم تا خونه که پوشک بیارم.اما از دست دخترخالم در رفته بودو بدو بدو اومده بود دنبال من تا خونه.خیلیم شاد بود.یه سری کارتای بازی هم دستش بودو داشت باهاشون بازی می کرد.(راستی تو مسیر گردش رفتنمون حیوونای بزرگم بودن،یه بچه فیل دیدم مثلاً)
من مجردم
بچه هم یکی دو سالش بود
حرفم می زد
ممنون می شم تعبیرشو بهم بگین
3
12
اسماء محمودی | ۴ سال پیش
باسلام و درود بر شما ،بنده متأهل هستم و دارای دو فرزند پسرم وقصدبچه دار شدن هم ندارم ، طی ماه گذشته با فاصله چندین شب سه مرتبه خواب پسربچه ای خیلی زیبا را می بینم ،در خواب اول فرزندبرای خودم‌بود ،برای بار دوم فرزند خودم‌بود ،وبرای بار سوم فرزند اقوام نزدیکم بود ولی این بچه بسیار زیبا و بازیگوش است رنج سنی او به یک سال می خورد. ممنون می شوم تعبیر نمائید.
4
16
پاسخ ها:
مهدی گل بابایی | ۴ سال پیش
خواهرم برو فکر نون باش خربزه آب ه
13
7
مبینا | ۴ سال پیش
میشه خواب منم تعبیر کنید لطفا !من مجردم اما با کسی دوستم و قصد ازدواج داریم .
خواب دیدم ک ی نوزاد پسر تپل و سفید رو ، زیبا و خوش خنده توی بغلمه توی خونه قدیمیمون بودیم . خونمون خیلی شلوغ بود . نمیدونم نوزاد بچه خودم بود یا خیر . نوزاد با لحن بچگونه ای بهم گفت ک دوسم داره و من تعجب کردم بچه رو بردم پیش همسرم (پسری که الان باهاش دوستم ) و دوتایی با بچه بازی کردیم و بچه آروم میخندید . تعبیرش چی میتونه باشه ؟ میشه جوابمو بدین لطفا خیلی نگرانم
6
9
پاسخ ها:
سعید | ۴ سال پیش
تعبیرش این است. که بتمرگی داخل خانه ات که بااحترام بیان خواستگاریت معمولا درچنین روابطی جنس مونث هست که ضررمیکنه.مردها بازنانی که رابطه دارند ازدواج نمی کنند.اون بچه هم که دیدی چونکه تصویرذهنیت ازآینده است.زیاد بهش فکرنکن.این اولین ضرر که همه فکروذهنت درگیرشده.که خواب میبینی. مواظب باش همین
14
13
تعبیر خواب | ۳ هفته پیش
بیانگر شروع یک زندگی شاد متاهلی است
0
0
سعید | ۴ سال پیش
سلام. خواب دیدم تو شهر دیگه ای هستم. یه دفعه تو خیابون. پسر ۶ ساله ام صدام کرد. فهمیذم که مادرش غفلت کرده و پسرم گم شده و اتفاقی منو پیدا کرده. بردمش فروشگاه و یه جفت جوراب نو و دو تا کتاب براش خریدم. چون داشتم ازون شهر می رفتم دو دل بودم. که پسرم رو پیش برادرم بذارم یا با خودم (با کامیون) ببرم.
لطفا بگید تعبیر خواب من چیه
1
2
هومن | ۴ سال پیش
سلام.من تو خاب خاستم به همسرم بگم من یه بچه ی سر راهی ام که یک دفعه همسرم ناپدید شد و یه چیزی شبیه شیطان بجاش ظاهر شد.من خاستم فرار کنم به من رسید و من رو برد بالای یه خرابه ی از اون بالا یه سایه دیدم و بعدش از خاب بیدار شدم.تعبیرش چی میشه.ممنون راهنمایی کنین.
2
6
ساجده | ۴ سال پیش
سلام من یک زن مطلقه ام و در خانه پدرم زندگی میکنم.دیشب خواب دیدم توی همسایگی ما یک دختر بچه زندگی میکنه و من نمیدانم پدر و مادر دارد یا نه اما خیلی دوستش دارم و مراقب اون هستم(ب تازگی در واقعیت متوجه شدم خانوم همسایه من دختر بارداراست)از مادرم میخوام لباسای خوشگل بچگانه و دخترانه برای این دختربیاورد ک خیلی هم زیبارو هست یهو درخواب یادم میوفتد ک جای دیگری هم یک دختربچه هست ک اونم ب شدت دوسدارم و مراقب اوهم هستم و برای اوهم از مادرم میخواهم لباس بیاورد اما مادرم کمی مخالفت میکند.درخواب دخترک در اغوش من درحال خنده و بازی است و من هم تماما در حال خندیدنم.تعبیرای
ن خواب چیست؟
0
8
پاسخ ها:
مجید | ۴ سال پیش
سلام خواب بچه منفعت هست ونیکبختی امیداوارم که برا ی شما همین طور باشد
0
10
فرشته | ۴ سال پیش
سلام من متاهلم و بچه ندارم
تا حالا چند بار خواب دیدم که یه پسر بچه در حد یک سال و نیم تا دو سال توی بغلمه و گم شده و دنبال خانوادش میگردم
اخرین دفه که خوابشو دیدم تو بغلم خواب بود خیلی چهره زیبایی داشت
قبلا هم یبار خواب دیدم که پسر بچه رو میدم داداشم میگم تو مجلس(مهمونی)بگر
د ببین این بچه ماله کیه
توروخدا تعبیرشو بهم بگید
1
5
Ana | ۴ سال پیش
سلام.وقت بخیر.خانوم متاهل هستم.دیشب خواب دیدم از معشوق دوران مجردیم یک بچه چندماهه پسر دارم.اونم میدونه ک این بچه از اونه.و ب بهونه اینکه از دوستان قدیم ما بوده میاد خونمون و بچه رو بغل میکنه.وتا همسرم حواسش پرت میشه ب من ابراز علاقه میکنه .
ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
1
3
ترانه | ۴ سال پیش
سلام خسته نباشی من خواب دیدم ک دوتا بچه دوقلو چاق در بیمارستانبود، ک یکی شون گریه میکنه من باهاش بازی میکنم بعدشم شیشه شیرشو میدم بهش آروم میشه بعد اون یکی قولش گریه میکنه ک اونم ب همین روش ساکت میشه چ‌تعبیری داره؟
1
3
Maryam | ۴ سال پیش
سلام من متاهل هستم خواب دیدم یه بچه توبغلمه دارم بهش شیرمیدم صورتشم اصلا ندیدم میشه تعبیرش کنید؟؟
1
4
نیل | ۴ سال پیش
سلام با تشکر از زحماتتون ، من خواب دیدم آقایی که عاشقش هستم و شخص مشهوری هست بچه سه یا چهار ساله شده با ماشینی همراه با ادمهای بزرگتر سر کوچه ی ما بودن که با شیطنت از ماشین پیاده شد و اومد دم در خونه ی ما ، من و مادرم در را برایش باز کردیم و امد داخل خانه به همراه دو کودک دیگر که یکی دختر و دیگری پسر بودن و دو سگ خیلی خوشگل و ۳ تا جوجه وارد خانه ی ما شدند سگها با پدرم مشغول بازی شدند و من اون آقا که بچه شده بود را بقل کردم و باهاش مشغول بازی شدم وقتی بهش نگاه کردم خیلی زیبا و معصوم بود میشه لطفا بگید تعبیرش چیست؟ با تشکر و قدردانی فراوان
0
2
ناشناس | ۴ سال پیش
سلام وقت بخیر
من دختر مجردی هستم،مامانم خواب دیده که همسایمون نوه اش(پسر دخترش)رو میاره خونمون ومیزاره بغل من،خواستم بدونم تعبیرش چیه؟
1
4
پاسخ ها:
مجید | ۴ سال پیش
سلام کلاخواب بچه خوبه باعث شادمانی وشادی میشه
3
2
اسنا | ۴ سال پیش
سلام خواب دیدم که عمه ام نوزاد قنداقی شو به من می سپارد و من نمیتونم اون رو حملش کنم و یکی هم داره منو مسخره میکنه ممنون میشم تعبیرش رو بگین البته عمه م در واقعیت بچه کوچیک نداره
0
4
علی | ۴ سال پیش
دیدن نجات چندبچه ازآب
1
5
احمد | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک پسر بچه در بالای پشت بام خانمون پیدا کردم و اوردم خونه و به خانمم گفتم بهش شیر بده بعد ک امدم حیاط دیدم مادر بچه با گریه و پریشان حالی در حیاط خانه ما دنبال بچه اش هست و من بهش گفتم هیچ نگران نباش بچه ات داخل خانه ما خوابیده و امد تو خونه بچه اش رو بغل کرد تعبیرش چیه!؟
0
1
رها | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم بچه ی نوزاد دارم و انها را به دست عمه ام سپرده ام و او 1روز بود ان را نیاورده و من همش ناراحت بودم ک بچه ام گرسنه میشود و شیر میخواهد.ب هر کسی هم میگفتم ب عمه زنگ بزن بچه ام را بیارد کسی زنگ نمیزد.تا اینکه ب خانه ی عمه ام رفتم و دیدم بچه ی دوقلو دختر ب اسم نازنین و یاسمین دارم و حالشان خوب است و عمه ام وابسته ی انها شده.و من ب یاسمین شیر دادم او هم با ولع میخورد و انرا پیش نازنین در تخت گذاشتم و هردو خوابیدند......
من در بیداری یک پسر 4ساله دارم
0
2
Roya | ۴ سال پیش
سلام من خواب دیدم از دست دوتا جادوگر که دوستام و دعوت ب خودکشی میکردن فرار کردم و رفتم خونه ولی دوتا بچه عجیب و غریب اومدن در خونمون هرچی در زدن من در و باز نکردم ولی در کناریم باز شد و اونا متوجه شدن من خونه ام بعد من باهاشون مثله بچها رفتار میکردم براشون جکای خنده دار میگفتم ولی ازشون میترسیدم اخرم تو خونمون ی چاقو دیدن یکیشون رفت چاقو و برداره من دعواش کردم بعد دیدم داره کوچک و کوچک تر میشه اندازه عروسک سرش ی دست چسپیده بود مجبور شدم از پنجره پرتش کنم پایین چون دستم و مثه چاقو میزد بعد برگشتم اون یکی و ببینم دیدم با چاقو سرش و از تنش جدا کرده، بنظر شما تعبیری داره؟ چون فضا برام خیلی واضح بود بارونی ک میومد اون دو نفری ک میخواستن من و بگیرن...
0
5

hits