تعبیر خواب بادام : ۳۵ نشانه و مفهوم دیدن بادام در خواب

۱۷,۴۳۰
۱۸
۰
پنج شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲

دیدن خواب بادام چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم : دیدن بادام در خواب ( بادام شیرین ، بادام تلخ ، خوردن و یا خریدن بادام ، درخت بادام ) تعبیرها وبرداشت های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات َآن میپردازیم

divider

دیدن بادام در خواب

محمدبن سیرین گوید :
1- تعبیر خواب بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید .
2- اگر کسی در خواب ببیند که مقداری بادام به دست آورده ، نشانه آنست که به اندازه آن ، به او نعمت و روزی میرسد اما به دشواری .
3- معبران می گویند تعبیر بادام در خواب نشانه علم و شفا از بیماری است

جابر مغربی گوید :
4- دیدن بادام در خواب نعمت و مال است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
5- خواب بادام نشانه آنست که مال پنهانی حاصل گردد
6- خواب بادام نشانه آنست که (شخص بیمار ) از بیماری شفا یابد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید نشانه آنست که اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید ، به دست آوردن پول هم زحمت و تلاش دارد.
8- همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و روزی، اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم .

آنلی بیتون می‌گوید :
9- دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .
10- اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :

11- دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
12- تعبیر خواب بادام پیام آور غم است ، ولی برای مدتی کوتاه


دیدن خواب بادام با پوست

ابراهیم کرمانی گوید :
13- اگر کسی در خواب ببیند که بادام با پوست داشت یا کسی به او داد ، نشانه آنست که از مردمی بخیل چیزی را به سختی به دست آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد . همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان به دست آوردن آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد

جابرمغربی گوید :
15- دیدن خواب بادام با پوست ، نشانه آنست که مالی را با رنج و سختی بدست آورد


دیدن خواب مغز بادام ( بادام بدون پوست )

خانم آتیانوس معبر یونانی می گوید :
16- دیدن خواب مغز بادام ، نشانه پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
17- دیدن مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به ماندگاری آن، نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید .

جابرمغربی گوید :
18- اگر کسی در خواب بادام بدون پوست ( مغز بادام ) ببیند ، نشانه آنست که مالی را به آسانی به دست آورد .


تعبیر خواب خوردن بادام

امام صادق علیه السلام میفرماید :
19- تعبیر خواب خوردن بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید

لوک اویتنهاو می گوید :
20- بادام خوردن در خواب نشانه آنست که حرص و طمع برای شما مشکل ساز میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
21- اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد نشانه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- خواب خوردن بادام نشانه آنست که عمر شما طولانی است .


تعبیر خواب بادام تلخ

لوک اویتنهاو می گوید :
23- دیدن بادام تلخ در خواب نشانه ضعف و ناتوانی است

لیلا برایت می‌گوید :
24- خوردن بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
25- تعبیر خواب بادام تلخ این است که وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند .


دیدن بادام شیرین در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :
26- دیدن بادام شیرین در خواب نشانه آنست که شخصی از شما تعریف خواهد کرد

لیلا برایت می‌گوید :
27- اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است ، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص ، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد .


تعبیر خواب خریدن بادام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد اما همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود تمام میشود

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
29- تعبیر خواب خریدن بادام این است که برمخالفتان پیروز می شوید


دیدن درخت بادام در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
30- دیدن درخت بادام در خواب نشانه ثروت است
31- تعبیر خواب درخت بادام پر از گل ، نشانه آسایش و خوشبختی است
32- تعبیر خواب یک درخت بادام با بادامهای سبز نرسیده ، گرفتاری و ناامیدی است
33- خواب یک درخت بادام پر از بادامهای رسیده نشانه خوشبختی است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
34- دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید.
35- تعبیر دیگر این است که این امر، سمبلی از انعطاف پذیری شماست، که به راحتی می توانید بعد از شرایط سخت، دوباره به حالت اولیه برگردید

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(18 امتیاز , میانگین: 3.8 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter