تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

۱۶,۳۳۴
۲۲
۰
دوشنبه, ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۹:۱۷

دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب ماهی ( خواب ماهی تازه ، خواب ماهی قرمز ، سفید و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب ماهی

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب ماهی 6 تعبیر دارد

 • وزیر
 • لشگر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت غم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خوابِ دیدنِ ماهی در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی ، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.
 • اگر در خواب ببیند در شکم ماهی ، مروارید پیدا کرد ، تعبیرش آنست که فرزند پسری آورد .

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی نشانه آمدن فرزند دختر است
 • تعبیر خواب ماهی فروشی نشانه کسب سود و منفعت است
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب ماهی بسیار نیکوست
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است
 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است
 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب ماهی نشانه رزق و روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب ماهی تازه

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است .

جابرمغربی گوید :

 • اگر در خواب ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد

دیدن ماهی سفید در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

تعبیر دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

تعبیر خواب ماهی قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب خوردن ماهی
تعبیر خواب شنا کردن ماهی در آب و ماهیگیری
تعبیر خواب دیدن ماهی بزرگ و یا کوچک در خواب

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(22 امتیاز , میانگین: 3.1 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter