مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۳ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی
آموزش کامل درس دهم فارسی دهم | دریادلان صف شکن
3
زمان مطالعه: 3 دقیقه
در این پست از مجله دلگرم درس دهم فارسی دهم ( دریادلان صف شکن ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما تا آخر این صفحه همراه باشید .

آموزش کامل درس دهم فارسی دهم | دریادلان صف شکن

دریادلان صف شکن

قلمرو زبانی :

*مشیت: ۱. اراده، خواست، خواهش، عزم، میل ۲. سرنوشت، تقدیر (بن ماضی: مشیت کرد)/ * تاختن: ۱. دویدن۲. تند رفتن. ۳. حمله بردن (بن ماضی: تاخت ، بن مضارع : تاز) / *گرد آمدن : جمع شدن، فراهم آمدن

*کاویدن: 1.کندن ، حفرکردن 2. جستجو و تفحص کردن / *حق الناس: حقوق مردم / *حق الله: حقوق خداوند / *معرکه: میدان جنگ، آوردگاه / *وسواس: دودلی

*مقریان: جمعِ مقری، قرآن خوان (اسم فاعل در زبان عربی) / *معرف: شناساننده / *استدعا: درخواست / *باری تعالی: خداوند بزرگ / *خانقاه: درویش خانه، سرا / *راست و ریس کردن: مرتب کردن / *وارسی کردن: گشتن

*عملیات: فعالیت جنگی / *تکلف: خودنمایی و تجمل / *متواضع: فروتن / *قوه الهی: نیروی الهی / *ایستایی: مقاومت / *آکنده: پر / *طویل: دراز / *سردمداران: سردسته، رئیس

*تحول: دگرگونی / *دریافتن: فهمیدن (دریافتن را با دریافت کردن اشتباه نگیرید) / *خلقت: آفرینش / *طلبه: دانشجوی دینی / *دریا دل: مرد بسیاربخشنده و باگذشت، دلیر

*گردان: سه گروهان / *رعب: ترس، وحشت / *یارا: جرات / *حنین: یکی از جنگهای پیغمبر / *خیل: گروه، گله اسب / *سکان: دنبالۀ کشتی / *ولی امر: امام

*سوله: ساختمان با سقف فلزی / *تجلی: آشکار شدن، جلوه کردن / *جوار: همسایگی / *اسوه: الگو، سرمشق / *فتح: گشایش / *توسل: وصل / *خط شکن: گروه اول حمله / *نسیان: فراموشی

*نفوس: جمعِ نفس / *انس گرفتن: خو گرفتن (هم خانواده با انسان) / *جنود: جمعِ جند، لشگریان / *خور: زمین پست / *بولدوزرچی: راننده لولدوزر / *مظهر: نماد

*قرب: نزدیکی (قربت متضاد با غربت) / *عَلَم: پرچم (الم : درد) / *فقر مخلوق: تهیدستی آفریده / *غنای خالق: بی نیازی خدا

قلمرو ادبی:
*تاریخ فردا : تضاد / *مسلح : مهم از نظر املایی : هم خانواده با سلاح، تسلیحات / *آفتاب فتح : اضافه تشبیهی /*آسمان سینه: اضافه تشبیهی /*سکوت شب: جان بخشی به اشیا / *کوهی از آهن : مبالغه/*فقر و غنا : تضاد / *قرب : مهم از نظر املایی : با غربت اشتباه نگیرید

separator line

یک گام فراتر

شیخ یک بار به طوس رسید. مردمان از شیخ استدعای مجلس کردند. اجابت کرد.
بامداد در خانقاه، تخت بنهادند. مردم می آمدند و می نشستند. چون شیخ بیرون آمد، مُقریان، قرآن برخواندند و مردم بسیار درآمدند؛ چنانکه هیچ جای نبود.

قلمرو زبانی :
*شیخ: پیر / *طوس: شهری در استان خراسان / *استدعا: درخواست / *مجلس: انجمن، نشست / *تخت: منبر / *مقری: قرآن خوان / *برخواندن: قرائت کردن / *درآمدند: درون آمدند
قلمرو ادبی :
*مجلس: مجاز از مواعظ و مطالبی که در جلسات مذهبی بیان می‌شود

معرّف بر پای خاست و گفت: «خدایش بیامرزاد که هر کسی از آنجا که هست، یک گام، فراتر آید.»
شیخ گفت: «وصَلیَّ الله عُلَیَ محُمَدّ و آلهِ أجمَعین»؛ و دست به روی فرو آورد و گفت: « هرچه ما خواستیم گفت، و همه پیغمبران بگفته اند، او بگفت که از آنچه هستید، یک قدم فراتر آیید.» کلمه ای نگفت و از تخت فرو آمد و بر این ختم کرد مجلس را.

قلمرو زبانی :
*معرف: شناساننده / *بیامرزاد: فعل دعایی /*خاست: بلندشدن،برپاشدن (مهم از نظر املایی: با خواست اشتباه نگیرید. خاست و نشست : متضاد)/ *گام: قدم / *فراتر: جلوتر / *دست به روی فرو آورد: دست بر روی چهره کشید / *ختم کرد: پایان داد

separator line

آموزش کتاب ادبیات فارسی پایه دهم - درس دریادلان صف شکن


separator line

حتماً بخوانید:
آموزش کامل درس نهم فارسی دهم | کلاس نقاشی

آموزش کامل درس نهم فارسی دهم | کلاس نقاشی

در این پست از مجله دلگرم درس نهم فارسی دهم ( کلاس نقاشی ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما تا آخر این صفحه همراه باشید .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.7 از 5 (3 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است