لیست قیمت ترانسفورماتور

۴۰,۶۲۶
۳۱
۲
دوشنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ۰۱:۴۴
در این بخش قیمت انواع ترانسفورماتور (100 تا 2000kva) خروجی (11 تا 33 کیلو وات) از شامل : روغنی (نرمال، تکفاز)، خشک رزینی با برندهای ایران ترانسفو، نیرو ترانسفو و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت روز انواع ترانسفورماتور در بازار

لیست قیمت ترانسفورماتور در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف ترانسفورماتور مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های ترانسفورماتور مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای ترانسفورماتور در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت ترانسفورماتور در تاریخ دوشنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت: ۰۱:۴۴ انجام شده است.

لیست قیمت ترانسفورماتور در دلگرم

عنوان قیمت تعرفه تصویر
عنوان قیمت (تومان)
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو... 75,494,906
هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و نود و چهار هزار نهصد و شش تومان
754949060 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 1250kva 200,665,682
دویست میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار ششصد و هشتاد و دو تومان
2006656820 قیمت ترانسفورماتور 1250kva
ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر دوبل 19,800
نوزده هزار هشتصد تومان
198000 قیمت ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر دوبل
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو... 59,409,784
پنجاه و نه میلیون و چهارصد و نه هزار هفتصد و هشتاد و چهار تومان
594097840 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 100kva 35,290,290
سی و پنج میلیون و دویست و نود هزار دویست و نود تومان
352902900 قیمت ترانسفورماتور 100kva
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو... 81,732,588
هشتاد و یک میلیون و هفتصد و سی و دو هزار پانصد و هشتاد و هشت تومان
817325880 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانس 9 ولت 1 آمپر تک 35,800
سی و پنج هزار هشتصد تومان
358000 قیمت ترانس 9 ولت 1 آمپر تک
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 19,725,983
یک میلیارد و نهصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد و نود و هشت هزار دو تومان
197259826 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 2000kva
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 130,690,682
سیزده میلیارد و شصت و نه میلیون و شصت و هشت هزار یک تومان
1306906817 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 200kva موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 200kva
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو... 78,584,632
هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار ششصد و سی و دو تومان
785846320 قیمت ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 173,445,021
صد و هفتاد و سه میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار بیست و یک تومان
1734450210 قیمت ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر تک 24,800
بیست و چهار هزار هشتصد تومان
248000 قیمت ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر تک
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو... 12,471,872
دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار هشتصد و هفتاد و دو تومان
124718720 قیمت ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو...
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو... 53,484,248
پنجاه و سه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار دویست و چهل و هشت تومان
534842480 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو... موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو... 252,001,732
دویست و پنجاه و دو میلیون و یک هزار هفتصد و سی و دو تومان
2520017320 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو... 46,371,335
چهل و شش میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار سیصد و سی و پنج تومان
463713350 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو... 137,285,162
صد و سی و هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار صد و شصت و دو تومان
1372851620 قیمت ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو... 101,442,503
صد و یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار پانصد و سه تومان
1014425030 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 71,235,220
هفتاد و یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار دویست و بیست تومان
712352200 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو... 163,680,286
صد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1636802860 قیمت ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 51,857,288
پنجاه و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار دویست و هشتاد و هشت تومان
518572880 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو... 149,774,014
صد و چهل و نه میلیون و هفتصد و هفتاد و چهار هزار چهارده تومان
1497740140 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 60,489,226
شصت میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار دویست و بیست و شش تومان
604892260 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر دوبل 24,800
بیست و چهار هزار هشتصد تومان
248000 قیمت ترانس 9 ولت 500 میلی آمپر دوبل
ترانسفورماتور 1600kva 256,238,640
دویست و پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و هشت هزار ششصد و چهل تومان
2562386400 قیمت ترانسفورماتور 1600kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو... 17,627,162
هفده میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار صد و شصت و دو تومان
176271620 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو...
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو... موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 160kva 46,637,710
چهل و شش میلیون و ششصد و سی و هفت هزار هفتصد و ده تومان
466377100 قیمت ترانسفورماتور 160kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو... 16,857,666
شانزده میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار ششصد و شصت و شش تومان
168576660 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو...
ترانس 12 ولت 3 آمپر دوبل و تک 52,800
پنجاه و دو هزار هشتصد تومان
528000 قیمت ترانس 12 ولت 3 آمپر دوبل و تک
ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر تک و دوبل 35,800
سی و پنج هزار هشتصد تومان
358000 قیمت ترانسفورماتور 12 ولت 1 آمپر تک و دوبل
ترانسفورماتور 1000kva 140,634,965
صد و چهل میلیون و ششصد و سی و چهار هزار نهصد و شصت و پنج تومان
1406349650 قیمت ترانسفورماتور 1000kva
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 213,098,039
دویست و سیزده میلیون و نود و هشت هزار سی و نه تومان
2130980390 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 150,111,598
صد و پنجاه میلیون و صد و یازده هزار پانصد و نود و هشت تومان
1501115980 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو... 11,343,892
یازده میلیون و سیصد و چهل و سه هزار هشتصد و نود و دو تومان
113438920 قیمت ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو...
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 28,557,004
بیست و هشت میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار چهار تومان
285570040 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو... 104,980,287
صد و چهار میلیون و نهصد و هشتاد هزار دویست و هشتاد و هفت تومان
1049802870 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو... 18,946,830
هیجده میلیون و نهصد و چهل و شش هزار هشتصد و سی تومان
189468300 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو...
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو... موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو... 213,268,953
دویست و سیزده میلیون و دویست و شصت و هشت هزار نهصد و پنجاه و سه تومان
2132689530 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر دوبل 24,800
بیست و چهار هزار هشتصد تومان
248000 قیمت ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر دوبل
ترانس 12 ولت 4 آمپر دوبل و تک 68,800
شصت و هشت هزار هشتصد تومان
688000 قیمت ترانس 12 ولت 4 آمپر دوبل و تک
ترانس 12 ولت 6 آمپر تک و دوبل 118,800
صد و هیجده هزار هشتصد تومان
1188000 قیمت ترانس 12 ولت 6 آمپر تک و دوبل
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو... 106,166,242
صد و شش میلیون و صد و شصت و شش هزار دویست و چهل و دو تومان
1061662420 قیمت ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو... موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو... 50,426,808
پنجاه میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار هشتصد و هشت تومان
504268080 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 36,869,462
سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار چهارصد و شصت و دو تومان
368694620 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو... 63,573,412
شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار چهارصد و دوازده تومان
635734120 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو... 16,986,446
شانزده میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار چهارصد و چهل و شش تومان
169864460 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانس 9 ولت 1 آمپر دوبل 35,800
سی و پنج هزار هشتصد تومان
358000 قیمت ترانس 9 ولت 1 آمپر دوبل
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو... 25,181,103
بیست و پنج میلیون و صد و هشتاد و یک هزار صد و سه تومان
251811030 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 500kva 110,526,066
صد و ده میلیون و پانصد و بیست و شش هزار شصت و شش تومان
1105260660 قیمت ترانسفورماتور 500kva
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو... 34,087,158
سی و چهار میلیون و هشتاد و هفت هزار صد و پنجاه و هشت تومان
340871580 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 400kva 87,842,104
هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار صد و چهار تومان
878421040 قیمت ترانسفورماتور 400kva
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو... 41,290,184
چهل و یک میلیون و دویست و نود هزار صد و هشتاد و چهار تومان
412901840 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو... 74,261,852
هفتاد و چهار میلیون و دویست و شصت و یک هزار هشتصد و پنجاه و دو تومان
742618520 قیمت ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 25kva موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 25kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو... 14,002,338
چهارده میلیون و دو هزار سیصد و سی و هشت تومان
140023380 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو... 25,132,118
بیست و پنج میلیون و صد و سی و دو هزار صد و هیجده تومان
251321180 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو... موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر تک 19,800
نوزده هزار هشتصد تومان
198000 قیمت ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر تک
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 22,657,306
بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار سیصد و شش تومان
226573060 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 50kva موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 50kva
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 28,266,434
بیست و هشت میلیون و دویست و شصت و شش هزار چهارصد و سی و چهار تومان
282664340 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 132,863,598
صد و سی و دو میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار پانصد و نود و هشت تومان
1328635980 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانس 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل و تک 19,800
نوزده هزار هشتصد تومان
198000 قیمت ترانس 12 ولت 300 میلی آمپر دوبل و تک
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 223,087,376
بیست و دو میلیارد و سیصد و هشت میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار شش تومان
2230873761 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو... 377,401,136
سیصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و یک هزار صد و سی و شش تومان
3774011360 قیمت ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 250kva موجود نیست قیمت ترانسفورماتور 250kva
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو... 37,944,848
سی و هفت میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار هشتصد و چهل و هشت تومان
379448480 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 300,476,232
سیصد میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار دویست و سی و دو تومان
3004762320 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 15,348,662
پانزده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ششصد و شصت و دو تومان
153486620 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو... 323,299,452
سیصد و بیست و سه میلیون و دویست و نود و نه هزار چهارصد و پنجاه و دو تومان
3232994520 قیمت ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر دوبل 19,800
نوزده هزار هشتصد تومان
198000 قیمت ترانس 6 ولت 300 میلی آمپر دوبل
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو... 115,674,168
یازده میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و چهارصد و شانزده هزار هفت تومان
1156741678 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو...
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 265,876,224
دویست و شصت و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار دویست و بیست و چهار تومان
2658762240 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانس 24 ولت 6 آمپر دوبل سه سر 118,800
صد و هیجده هزار هشتصد تومان
1188000 قیمت ترانس 24 ولت 6 آمپر دوبل سه سر
ترانس 24 ولت 6 آمپر تک دو سر 118,800
صد و هیجده هزار هشتصد تومان
1188000 قیمت ترانس 24 ولت 6 آمپر تک دو سر
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو... 127,176,312
صد و بیست و هفت میلیون و صد و هفتاد و شش هزار سیصد و دوازده تومان
1271763120 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانس 6 ولت 1 آمپر دوبل 35,800
سی و پنج هزار هشتصد تومان
358000 قیمت ترانس 6 ولت 1 آمپر دوبل
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو... 120,195,610
صد و بیست میلیون و صد و نود و پنج هزار ششصد و ده تومان
1201956100 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر تک 19,800
نوزده هزار هشتصد تومان
198000 قیمت ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر تک
ترانس 12 ولت 500 میلی آمپر تک و دوبل 24,900
بیست و چهار هزار نهصد تومان
249000 قیمت ترانس 12 ولت 500 میلی آمپر تک و دوبل
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو... 19,361,076
نوزده میلیون و سیصد و شصت و یک هزار هفتاد و شش تومان
193610760 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو...
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو... 71,401,021
هفتاد و یک میلیون و چهارصد و یک هزار بیست و یک تومان
714010210 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو... 13,546,148
سیزده میلیون و پانصد و چهل و شش هزار صد و چهل و هشت تومان
135461480 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو...
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو... 57,536,811
پنجاه و هفت میلیون و پانصد و سی و شش هزار هشتصد و یازده تومان
575368110 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو... 81,996,110
هشتاد و یک میلیون و نهصد و نود و شش هزار صد و ده تومان
819961100 قیمت ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانس 6 ولت 1 آمپر تک دو سیم 35,800
سی و پنج هزار هشتصد تومان
358000 قیمت ترانس 6 ولت 1 آمپر تک دو سیم
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو... 90,682,830
نود میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار هشتصد و سی تومان
906828300 قیمت ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو...
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو... 86,068,100
هشتاد و شش میلیون و شصت و هشت هزار صد تومان
860681000 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو...
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو... 210,307,931
دویست و ده میلیون و سیصد و هفت هزار نهصد و سی و یک تومان
2103079310 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 125kva 42,156,856
چهل و دو میلیون و صد و پنجاه و شش هزار هشتصد و پنجاه و شش تومان
421568560 قیمت ترانسفورماتور 125kva
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو... 29,545,618
بیست و نه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ششصد و هیجده تومان
295456180 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر تک 24,800
بیست و چهار هزار هشتصد تومان
248000 قیمت ترانس 6 ولت 500 میلی آمپر تک
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو... 39,223,211
سی و نه میلیون و دویست و بیست و سه هزار دویست و یازده تومان
392232110 قیمت ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو...
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو... 19,660,057
نوزده میلیون و ششصد و شصت هزار پنجاه و هفت تومان
196600570 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو...


برند های ترانسفورماتور موجود در این صفحه

انواع ترانسفورماتور شامل: ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو... و ترانسفورماتور 1250kva و ترانس 9 ولت 300 میلی آمپر دوبل و ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو... و ترانسفورماتور 100kva و ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو... و ترانس 9 ولت 1 آمپر تک و ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو... و...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای ترانسفورماتور در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان ترانسفورماتور در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ ترانسفورماتور تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(31 امتیاز , میانگین: 4.0 از 5)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
محسن | ۸ ماه پیش
با این قیمتا تو بازار ترانسفورماتور پیدا میشه؟
میشه ی شرکت معرفی کنید؟
۰
۰
 
 
ir
جابر | ۱۱ ماه پیش
درود و سپاس از زحمات شما
۰
۰
 
hits

آخرین مطالب دلگرم