لیست قیمت ترانسفورماتور

۹,۶۶۴
۷
۲
جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۱۵
در این بخش قیمت انواع ترانسفورماتور (100 تا 2000kva) خروجی (11 تا 33 کیلو وات) از شامل : روغنی (نرمال، تکفاز)، خشک رزینی با برندهای ایران ترانسفو، نیرو ترانسفو و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت روز انواع ترانسفورماتور در بازار

لیست قیمت ترانسفورماتور در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف ترانسفورماتور مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های ترانسفورماتور مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای ترانسفورماتور در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت ترانسفورماتور در تاریخ جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت: ۱۲:۱۵ انجام شده است.

لیست قیمت ترانسفورماتور در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,245,242
سی و یک میلیون و دویست و چهل و پنج هزار دویست و چهل و دو تومان
312452420 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 21,513,940
بیست و یک میلیون و پانصد و سیزده هزار نهصد و چهل تومان
215139400 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,412,422
صد و هفتاد و نه میلیون و چهارصد و دوازده هزار چهارصد و بیست و دو تومان
1794124220 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 34,763,148
سی و چهار میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار صد و چهل و هشت تومان
347631480 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva 34,763,148
سی و چهار میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار صد و چهل و هشت تومان
347631480 قیمت ترانسفورماتور 800kva
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 10,393,194
ده میلیون و سیصد و نود و سه هزار صد و نود و چهار تومان
103931940 قیمت ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva 13,245,974
سیزده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
132459740 قیمت ترانسفورماتور  100kva
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 23,954,532
بیست و سه میلیون و نهصد و پنجاه و چهار هزار پانصد و سی و دو تومان
239545320 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 112,808,584
صد و دوازده میلیون و هشتصد و هشت هزار پانصد و هشتاد و چهار تومان
1128085840 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 15kva 112,808,584
صد و دوازده میلیون و هشتصد و هشت هزار پانصد و هشتاد و چهار تومان
1128085840 قیمت ترانسفورماتور 15kva
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 114,404,220
صد و چهارده میلیون و چهارصد و چهار هزار دویست و بیست تومان
1144042200 قیمت ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 212,127,076
دویست و دوازده میلیون و صد و بیست و هفت هزار هفتاد و شش تومان
2121270760 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 39,033,890
سی و نه میلیون و سی و سه هزار هشتصد و نود تومان
390338900 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva 75,344,360
هفتاد و پنج میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار سیصد و شصت تومان
753443600 قیمت ترانسفورماتور 1250kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,874,792
نوزده میلیون و هشتصد و هفتاد و چهار هزار هفتصد و نود و دو تومان
198747920 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 68,330,010
شصت و هشت میلیون و سیصد و سی هزار ده تومان
683300100 قیمت ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 48,441,596
چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و یک هزار پانصد و نود و شش تومان
484415960 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 14,787,416
چهارده میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار چهارصد و شانزده تومان
147874160 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 14,787,416
چهارده میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار چهارصد و شانزده تومان
147874160 قیمت ترانسفورماتور  250kva
ترانسفورماتور 1000kva 67,175,668
شصت و هفت میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار ششصد و شصت و هشت تومان
671756680 قیمت ترانسفورماتور 1000kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 15,312,990
پانزده میلیون و سیصد و دوازده هزار نهصد و نود تومان
153129900 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 19,463,976
نوزده میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
194639760 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 19,463,976
نوزده میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
194639760 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,698,810
بیست و هشت میلیون و ششصد و نود و هشت هزار هشتصد و ده تومان
286988100 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 13,704,124
سیزده میلیون و هفتصد و چهار هزار صد و بیست و چهار تومان
137041240 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 160kva 17,504,956
هفده میلیون و پانصد و چهار هزار نهصد و پنجاه و شش تومان
175049560 قیمت ترانسفورماتور  160kva
ترانسفورماتور 630kva 17,504,956
هفده میلیون و پانصد و چهار هزار نهصد و پنجاه و شش تومان
175049560 قیمت ترانسفورماتور 630kva
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 223,847,680
دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار ششصد و هشتاد تومان
2238476800 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 69,966,022
شصت و نه میلیون و نهصد و شصت و شش هزار بیست و دو تومان
699660220 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 8,952,006
هشت میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار شش تومان
89520060 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 146,027,546
صد و چهل و شش میلیون و بیست و هفت هزار پانصد و چهل و شش تومان
1460275460
ترانسفورماتور 200kva 146,027,546
صد و چهل و شش میلیون و بیست و هفت هزار پانصد و چهل و شش تومان
1460275460 قیمت ترانسفورماتور  200kva
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 85,391,026
هشتاد و پنج میلیون و سیصد و نود و یک هزار بیست و شش تومان
853910260 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,094,768
دوازده میلیون و نود و چهار هزار هفتصد و شصت و هشت تومان
120947680 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 53,523,974
پنجاه و سه میلیون و پانصد و بیست و سه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
535239740 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 16,056,614
شانزده میلیون و پنجاه و شش هزار ششصد و چهارده تومان
160566140 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva 16,056,614
شانزده میلیون و پنجاه و شش هزار ششصد و چهارده تومان
160566140 قیمت ترانسفورماتور 200kva
ترانسفورماتور 500kva 42,187,824
چهل و دو میلیون و صد و هشتاد و هفت هزار هشتصد و بیست و چهار تومان
421878240 قیمت ترانسفورماتور 500kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 22,316,364
بیست و دو میلیون و سیصد و شانزده هزار سیصد و شصت و چهار تومان
223163640 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 45,029,628
چهل و پنج میلیون و بیست و نه هزار ششصد و بیست و هشت تومان
450296280 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 75,568,976
هفتاد و پنج میلیون و پانصد و شصت و هشت هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
755689760 قیمت ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 22,703,758
بیست و دو میلیون و هفتصد و سه هزار هفتصد و پنجاه و هشت تومان
227037580 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 179,556,286
صد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و پنجاه و شش هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1795562860 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 89,946,850
هشتاد و نه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار هشتصد و پنجاه تومان
899468500 قیمت ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva 35,130,648
سی و پنج میلیون و صد و سی هزار ششصد و چهل و هشت تومان
351306480 قیمت ترانسفورماتور  125kva
ترانسفورماتور 25kva 35,130,648
سی و پنج میلیون و صد و سی هزار ششصد و چهل و هشت تومان
351306480 قیمت ترانسفورماتور 25kva
ترانسفورماتور 400kva 32,970,238
سی و دو میلیون و نهصد و هفتاد هزار دویست و سی و هشت تومان
329702380 قیمت ترانسفورماتور 400kva
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 33,016,788
سی و سه میلیون و شانزده هزار هفتصد و هشتاد و هشت تومان
330167880 قیمت ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,420,186
هفده میلیون و چهارصد و بیست هزار صد و هشتاد و شش تومان
174201860 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva 17,420,186
هفده میلیون و چهارصد و بیست هزار صد و هشتاد و شش تومان
174201860 قیمت ترانسفورماتور 50kva
ترانسفورماتور 50kva 17,420,186
هفده میلیون و چهارصد و بیست هزار صد و هشتاد و شش تومان
174201860 قیمت ترانسفورماتور  50kva
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 43,214,374
چهل و سه میلیون و دویست و چهارده هزار سیصد و هفتاد و چهار تومان
432143740 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva 43,214,374
چهل و سه میلیون و دویست و چهارده هزار سیصد و هفتاد و چهار تومان
432143740 قیمت ترانسفورماتور 75kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 25,049,976
بیست و پنج میلیون و چهل و نه هزار نهصد و هفتاد و شش تومان
250499760 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 125,092,982
صد و بیست و پنج میلیون و نود و دو هزار نهصد و هشتاد و دو تومان
1250929820 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 26,737,340
بیست و شش میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار سیصد و چهل تومان
267373400 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,103,106
شصت میلیون و صد و سه هزار صد و شش تومان
601031060 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva 60,103,106
شصت میلیون و صد و سه هزار صد و شش تومان
601031060 قیمت ترانسفورماتور  315kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 8,482,207
هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار دویست و هفت تومان
84822070 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 65,487,128
شصت و پنج میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار صد و بیست و هشت تومان
654871280 قیمت ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva 96,203,268
نود و شش میلیون و دویست و سه هزار دویست و شصت و هشت تومان
962032680 قیمت ترانسفورماتور 1600kva
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 177,030,532
صد و هفتاد و هفت میلیون و سی هزار پانصد و سی و دو تومان
1770305320 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 126,098,364
صد و بیست و شش میلیون و نود و هشت هزار سیصد و شصت و چهار تومان
1260983640 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 9,453,178
نه میلیون و چهارصد و پنجاه و سه هزار صد و هفتاد و هشت تومان
94531780 قیمت ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 250,396,860
دویست و پنجاه میلیون و سیصد و نود و شش هزار هشتصد و شصت تومان
2503968600 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 31,940,748
سی و یک میلیون و نهصد و چهل هزار هفتصد و چهل و هشت تومان
319407480 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 314,500,914
سیصد و چهارده میلیون و پانصد هزار نهصد و چهارده تومان
3145009140 قیمت ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 56,354,508
پنجاه و شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار پانصد و هشت تومان
563545080 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 6,172,628
شش میلیون و صد و هفتاد و دو هزار ششصد و بیست و هشت تومان
61726280 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 110,719,616
صد و ده میلیون و هفتصد و نوزده هزار ششصد و شانزده تومان
1107196160 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 49,880,334
چهل و نه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار سیصد و سی و چهار تومان
498803340 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 101,176,866
صد و یک میلیون و صد و هفتاد و شش هزار هشتصد و شصت و شش تومان
1011768660 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,628,574
دوازده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
126285740 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva 12,628,574
دوازده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
126285740 قیمت ترانسفورماتور 315kva
ترانسفورماتور 10kva 12,628,574
دوازده میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
126285740 قیمت ترانسفورماتور 10kva
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 265,962,298
دویست و شصت و پنج میلیون و نهصد و شصت و دو هزار دویست و نود و هشت تومان
2659622980 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 59,362,618
پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت و دو هزار ششصد و هیجده تومان
593626180 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva 59,362,618
پنجاه و نه میلیون و سیصد و شصت و دو هزار ششصد و هیجده تومان
593626180 قیمت ترانسفورماتور 100kva
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 61,884,844
شصت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار هشتصد و چهل و چهار تومان
618848440 قیمت ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,009,204
پنجاه میلیون و نه هزار دویست و چهار تومان
500092040 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva 50,009,204
پنجاه میلیون و نه هزار دویست و چهار تومان
500092040 قیمت ترانسفورماتور 2000kva
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 63,560,938
شصت و سه میلیون و پانصد و شصت هزار نهصد و سی و هشت تومان
635609380 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 42,447,622
چهل و دو میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار ششصد و بیست و دو تومان
424476220 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 107,072,840
صد و هفت میلیون و هفتاد و دو هزار هشتصد و چهل تومان
1070728400 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 88,385,416
هشتاد و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار چهارصد و شانزده تومان
883854160 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 73,691,002
هفتاد و سه میلیون و ششصد و نود و یک هزار دو تومان
736910020 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 269,416,210
دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و شانزده هزار دویست و ده تومان
2694162100 قیمت ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 136,400,222
صد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار دویست و بیست و دو تومان
1364002220 قیمت ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 136,400,222
صد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار دویست و بیست و دو تومان
1364002220 قیمت ترانسفورماتور 250kva
ترانسفورماتور 75kva 136,400,222
صد و سی و شش میلیون و چهارصد هزار دویست و بیست و دو تومان
1364002220 قیمت ترانسفورماتور  75kva
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 24,870,538
بیست و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد هزار پانصد و سی و هشت تومان
248705380 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,286,612
هفده میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار ششصد و دوازده تومان
172866120 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,407,672
پنجاه میلیون و چهارصد و هفت هزار ششصد و هفتاد و دو تومان
504076720 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو


برند های ترانسفورماتور موجود در این صفحه

انواع ترانسفورماتور شامل: ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 800kva و ترانسفورماتور 15kva روغنی...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای ترانسفورماتور در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان ترانسفورماتور در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ ترانسفورماتور تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(7 امتیاز , میانگین: 3.7 از 5)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
محسن | ۱ هفته پیش
با این قیمتا تو بازار ترانسفورماتور پیدا میشه؟
میشه ی شرکت معرفی کنید؟
۰
۰
 
 
جابر | ۲ ماه پیش
درود و سپاس از زحمات شما
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter