لیست قیمت ترانسفورماتور

۱۷,۳۷۰
۱۰
۲
دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۷:۴۰
در این بخش قیمت انواع ترانسفورماتور (100 تا 2000kva) خروجی (11 تا 33 کیلو وات) از شامل : روغنی (نرمال، تکفاز)، خشک رزینی با برندهای ایران ترانسفو، نیرو ترانسفو و.... را مشاهده خواهید کرد.
لیست قیمت ترانسفورماتور

قیمت روز انواع ترانسفورماتور در بازار

لیست قیمت ترانسفورماتور در طول روز بروز رسانی می شود , شما می توانید قیمت انواع مختلف ترانسفورماتور مورد نظر خود را از لیست زیر مشاهده و با دیگر قیمت های ترانسفورماتور مقایسه کنید. نرخ های درج شده در این لیست , شروع قیمت فروشندگان برای ترانسفورماتور در بازار می باشد.

آخرین بروز رسانی قیمت ترانسفورماتور در تاریخ دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت: ۱۷:۴۰ انجام شده است.

لیست قیمت ترانسفورماتور در دلگرم

عنوان قیمت price تصویر
عنوان قیمت (تومان)
ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 151,318,076
صد و پنجاه و یک میلیون و سیصد و هیجده هزار هفتاد و شش تومان
1513180760 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 377,401,136
سیصد و هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و یک هزار صد و سی و شش تومان
3774011360 قیمت ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 25,440,702
بیست و پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار هفتصد و دو تومان
254407020 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 25,440,702
بیست و پنج میلیون و چهارصد و چهل هزار هفتصد و دو تومان
254407020 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 175,233,114
صد و هفتاد و پنج میلیون و دویست و سی و سه هزار صد و چهارده تومان
1752331140
ترانسفورماتور 1600kva 256,238,640
دویست و پنجاه و شش میلیون و دویست و سی و هشت هزار ششصد و چهل تومان
2562386400 قیمت ترانسفورماتور 1600kva
ترانسفورماتور 160kva 46,637,710
چهل و شش میلیون و ششصد و سی و هفت هزار هفتصد و ده تومان
466377100 قیمت ترانسفورماتور 160kva
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 72,137,114
هفتاد و دو میلیون و صد و سی و هفت هزار صد و چهارده تومان
721371140 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 319,154,836
سیصد و نوزده میلیون و صد و پنجاه و چهار هزار هشتصد و سی و شش تومان
3191548360 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 137,285,162
صد و سی و هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار صد و شصت و دو تومان
1372851620 قیمت ترانسفورماتور 630kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 71,235,220
هفتاد و یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار دویست و بیست تومان
712352200 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 106,166,242
صد و شش میلیون و صد و شصت و شش هزار دویست و چهل و دو تومان
1061662420 قیمت ترانسفورماتور 500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 14,146,692
چهارده میلیون و صد و چهل و شش هزار ششصد و نود و دو تومان
141466920 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 41,715,856
چهل و یک میلیون و هفتصد و پانزده هزار هشتصد و پنجاه و شش تومان
417158560 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 22,657,306
بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار سیصد و شش تومان
226573060 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva 22,657,306
بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار سیصد و شش تومان
226573060 قیمت ترانسفورماتور 50kva
ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 215,294,926
دویست و پانزده میلیون و دویست و نود و چهار هزار نهصد و بیست و شش تومان
2152949260 قیمت ترانسفورماتور 1000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 74,261,852
هفتاد و چهار میلیون و دویست و شصت و یک هزار هشتصد و پنجاه و دو تومان
742618520 قیمت ترانسفورماتور 100kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 16,857,666
شانزده میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار ششصد و شصت و شش تومان
168576660 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 25,391,212
بیست و پنج میلیون و سیصد و نود و یک هزار دویست و دوازده تومان
253912120 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva 42,156,856
چهل و دو میلیون و صد و پنجاه و شش هزار هشتصد و پنجاه و شش تومان
421568560 قیمت ترانسفورماتور 125kva
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,557,004
بیست و هشت میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار چهار تومان
285570040 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 11,343,892
یازده میلیون و سیصد و چهل و سه هزار هشتصد و نود و دو تومان
113438920 قیمت ترانسفورماتور 10kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 12,471,872
دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار هشتصد و هفتاد و دو تومان
124718720 قیمت ترانسفورماتور 15kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 12,471,872
دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار هشتصد و هفتاد و دو تومان
124718720 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 46,849,390
چهل و شش میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار سیصد و نود تومان
468493900 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva 46,849,390
چهل و شش میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار سیصد و نود تومان
468493900 قیمت ترانسفورماتور 25kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 15,348,662
پانزده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ششصد و شصت و دو تومان
153486620 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva 15,348,662
پانزده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ششصد و شصت و دو تومان
153486620 قیمت ترانسفورماتور 50kva
ترانسفورماتور 630kva 15,348,662
پانزده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ششصد و شصت و دو تومان
153486620 قیمت ترانسفورماتور 630kva
ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 78,584,632
هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار ششصد و سی و دو تومان
785846320 قیمت ترانسفورماتور 200kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 132,863,598
صد و سی و دو میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار پانصد و نود و هشت تومان
1328635980 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 132,863,598
صد و سی و دو میلیون و هشتصد و شصت و سه هزار پانصد و نود و هشت تومان
1328635980 قیمت ترانسفورماتور 250kva
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 13,546,148
سیزده میلیون و پانصد و چهل و شش هزار صد و چهل و هشت تومان
135461480 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 102,488,302
صد و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و هشت هزار سیصد و دو تومان
1024883020 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 82,575,192
هشتاد و دو میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار صد و نود و دو تومان
825751920 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1250kva 200,665,682
دویست میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار ششصد و هشتاد و دو تومان
2006656820 قیمت ترانسفورماتور 1250kva
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 300,476,232
سیصد میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار دویست و سی و دو تومان
3004762320 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 54,035,632
پنجاه و چهار میلیون و سی و پنج هزار ششصد و سی و دو تومان
540356320 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 29,850,212
بیست و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار دویست و دوازده تومان
298502120 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 38,336,032
سی و هشت میلیون و سیصد و سی و شش هزار سی و دو تومان
383360320 قیمت ترانسفورماتور 125kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva 38,336,032
سی و هشت میلیون و سیصد و سی و شش هزار سی و دو تومان
383360320 قیمت ترانسفورماتور 315kva
ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 38,336,032
سی و هشت میلیون و سیصد و سی و شش هزار سی و دو تومان
383360320 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 38,336,032
سی و هشت میلیون و سیصد و سی و شش هزار سی و دو تومان
383360320 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 106,062,558
صد و شش میلیون و شصت و دو هزار پانصد و پنجاه و هشت تومان
1060625580 قیمت ترانسفورماتور 630kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 106,062,558
صد و شش میلیون و شصت و دو هزار پانصد و پنجاه و هشت تومان
1060625580 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva 106,062,558
صد و شش میلیون و شصت و دو هزار پانصد و پنجاه و هشت تومان
1060625580 قیمت ترانسفورماتور 2000kva
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 106,062,558
صد و شش میلیون و شصت و دو هزار پانصد و پنجاه و هشت تومان
1060625580 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,862,738
نوزده میلیون و هشتصد و شصت و دو هزار هفتصد و سی و هشت تومان
198627380 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 64,228,808
شصت و چهار میلیون و دویست و بیست و هشت هزار هشتصد و هشت تومان
642288080 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva 64,228,808
شصت و چهار میلیون و دویست و بیست و هشت هزار هشتصد و هشت تومان
642288080 قیمت ترانسفورماتور 200kva
ترانسفورماتور 1000kva 142,084,810
صد و چهل و دو میلیون و هشتاد و چهار هزار هشتصد و ده تومان
1420848100 قیمت ترانسفورماتور 1000kva
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 36,869,462
سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار چهارصد و شصت و دو تومان
368694620 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva 36,869,462
سی و شش میلیون و هشتصد و شصت و نه هزار چهارصد و شصت و دو تومان
368694620 قیمت ترانسفورماتور 800kva
ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 81,996,110
هشتاد و یک میلیون و نهصد و نود و شش هزار صد و ده تومان
819961100 قیمت ترانسفورماتور 250kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 19,361,076
نوزده میلیون و سیصد و شصت و یک هزار هفتاد و شش تومان
193610760 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 28,266,434
بیست و هشت میلیون و دویست و شصت و شش هزار چهارصد و سی و چهار تومان
282664340 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 76,273,204
هفتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار دویست و چهار تومان
762732040 قیمت ترانسفورماتور 400kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 400kva 87,842,104
هشتاد و هفت میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار صد و چهار تومان
878421040 قیمت ترانسفورماتور 400kva
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 212,476,054
دویست و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار پنجاه و چهار تومان
2124760540 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 10kva 212,476,054
دویست و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار پنجاه و چهار تومان
2124760540 قیمت ترانسفورماتور 10kva
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 212,476,054
دویست و دوازده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار پنجاه و چهار تومان
2124760540 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 150,111,598
صد و پنجاه میلیون و صد و یازده هزار پانصد و نود و هشت تومان
1501115980 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 39,627,574
سی و نه میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار پانصد و هفتاد و چهار تومان
396275740 قیمت ترانسفورماتور 160kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 163,680,286
صد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1636802860 قیمت ترانسفورماتور 800kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 163,680,286
صد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1636802860 قیمت ترانسفورماتور 50kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva 163,680,286
صد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار دویست و هشتاد و شش تومان
1636802860 قیمت ترانسفورماتور 250kva
ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 18,946,830
هیجده میلیون و نهصد و چهل و شش هزار هشتصد و سی تومان
189468300 قیمت ترانسفورماتور 75kva روغنی تکفاز 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva 35,290,290
سی و پنج میلیون و دویست و نود هزار دویست و نود تومان
352902900 قیمت ترانسفورماتور 100kva
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 121,434,740
صد و بیست و یک میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار هفتصد و چهل تومان
1214347400 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 34,438,572
سی و چهار میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار پانصد و هفتاد و دو تومان
344385720 قیمت ترانسفورماتور 100kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 254,599,688
دویست و پنجاه و چهار میلیون و پانصد و نود و نه هزار ششصد و هشتاد و هشت تومان
2545996880 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 86,955,400
هشتاد و شش میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار چهارصد تومان
869554000 قیمت ترانسفورماتور 500kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,627,162
هفده میلیون و ششصد و بیست و هفت هزار صد و شصت و دو تومان
176271620 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی تکفاز 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 51,857,288
پنجاه و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار دویست و هشتاد و هشت تومان
518572880 قیمت ترانسفورماتور 200kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva 51,857,288
پنجاه و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و هفت هزار دویست و هشتاد و هشت تومان
518572880 قیمت ترانسفورماتور 75kva
ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 268,617,216
دویست و شصت و هشت میلیون و ششصد و هفده هزار دویست و شانزده تومان
2686172160 قیمت ترانسفورماتور 2000kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 500kva 110,526,066
صد و ده میلیون و پانصد و بیست و شش هزار شصت و شش تومان
1105260660 قیمت ترانسفورماتور 500kva
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 50,946,672
پنجاه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار ششصد و هفتاد و دو تومان
509466720 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 17,161,564
هفده میلیون و صد و شصت و یک هزار پانصد و شصت و چهار تومان
171615640 قیمت ترانسفورماتور 25kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 15kva 17,161,564
هفده میلیون و صد و شصت و یک هزار پانصد و شصت و چهار تومان
171615640 قیمت ترانسفورماتور 15kva
ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,489,226
شصت میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار دویست و بیست و شش تومان
604892260 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 58,129,974
پنجاه و هشت میلیون و صد و بیست و نه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
581299740 قیمت ترانسفورماتور 250kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 75kva 58,129,974
پنجاه و هشت میلیون و صد و بیست و نه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
581299740 قیمت ترانسفورماتور 75kva
ترانسفورماتور 315kva 58,129,974
پنجاه و هشت میلیون و صد و بیست و نه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
581299740 قیمت ترانسفورماتور 315kva
ترانسفورماتور 200kva 58,129,974
پنجاه و هشت میلیون و صد و بیست و نه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
581299740 قیمت ترانسفورماتور 200kva
ترانسفورماتور 100kva 58,129,974
پنجاه و هشت میلیون و صد و بیست و نه هزار نهصد و هفتاد و چهار تومان
581299740 قیمت ترانسفورماتور 100kva
ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 90,682,830
نود میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار هشتصد و سی تومان
906828300 قیمت ترانسفورماتور 315kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو 323,299,452
سیصد و بیست و سه میلیون و دویست و نود و نه هزار چهارصد و پنجاه و دو تومان
3232994520 قیمت ترانسفورماتور 2000kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 215,467,602
دویست و پانزده میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار ششصد و دو تومان
2154676020 قیمت ترانسفورماتور 1600kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو 60,022,256
شصت میلیون و بیست و دو هزار دویست و پنجاه و شش تومان
600222560 قیمت ترانسفورماتور 315kva روغنی نرمال 11کیلو ولت-ایران ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو 60,022,256
شصت میلیون و بیست و دو هزار دویست و پنجاه و شش تومان
600222560 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو
ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو 128,487,408
صد و بیست و هشت میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار چهارصد و هشت تومان
1284874080 قیمت ترانسفورماتور 800kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو


برند های ترانسفورماتور موجود در این صفحه

انواع ترانسفورماتور شامل: ترانسفورماتور 1000kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 2500kva خشک رزینی 20کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 50kva روغنی نرمال 33کیلو ولت-ایران ترانسفو و ترانسفورماتور 75kva روغنی کم تلفات 20کیلو ولت-نیرو ترانسفو و ترانسفورماتور 1250kva روغنی کم تلفات 33کیلو ولت-ایران...


توجه: لطفا در نظر داشته باشید مجله دلگرم فروشگاه اینترنتی نمی باشد و قیمت های درج شده برای ترانسفورماتور در این صفحه ، کف قیمت فروشندگان ترانسفورماتور در بازار می باشد و صرفا جهت اطلاع از نرخ ترانسفورماتور تهیه گشته اند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(10 امتیاز , میانگین: 3.9 از 5)  
 • برچسب ها:
 • قیمت ترانسفورماتور
 • لیست قیمت ترانسفورماتور
 • قیمت انواع ترانسفورماتور
 • ترانسفورماتور
 • قیمت
 • لیست قیمت

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
 
ir
محسن | ۲ ماه پیش
با این قیمتا تو بازار ترانسفورماتور پیدا میشه؟
میشه ی شرکت معرفی کنید؟
۰
۰
 
 
جابر | ۴ ماه پیش
درود و سپاس از زحمات شما
۰
۰
 

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter