دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی
کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان
7
زمان مطالعه: 4 دقیقه
در این مطلب از دلگرم کلمات متضاد فارسی پایه پنجم ابتدایی آموزش داده می شود .

آموزش کلمات متضاد فارسی پنجم دبستان

separator line

کلمات متضاد درس 1 فارسی پنجم ابتدایی تماشاخانه

بیرون ≠ درون

خوب ≠ بد

روز ≠ شب

زمین ≠ آسمان

لطیف # خشن

نو # کهنه

درنگ # عجله
کهن # جدید

بلندترین # کوتاه ترین

بخندد # بگرید، گریه کند
ساده # سخت

زیبا # زشت

سرد # گرم
پاکی # ناپاکی، پلیدی

آرام # نا آرام

نرم # زیر
شاداب # غمگین

نازک # کلفت

خواب # بیدار
کوتاه # بلند

خشک # خیس

روشنایی # تاریکی
گرما # سرما

separator line

کلمات متضاد درس 2 فارسی پنجم ابتدایی فضل خدا

خورشید ≠ ماه

بحر # بر

لیل # نهار

مرده # زنده
برهنه # پوشیده

بزرگ # کوچک

زیبا # زشت
خواب # بیدار

مغرور # فروتن ، متواضع

غمگین # شاد

separator line

کلمات متضاد درس 3 فارسی پنجم ابتدایی رازی و ساخت بیمارستان

فراوان ≠ اندک

خوشحال ≠ ناراحت

پس ≠ پیش

فاسد ≠ سالم

کهن # جدید

بزرگ # کوچک

نزدیک # دور
تازه # کهنه

خندید # گریست

بدبو # خوش بو
پاکیزه # کثیف

ساده # مشکل

سالم # بیمار
مناسب # نا مناسب

برتر # پایین تر

بلند # کوتاه
بد # خوب

برنا # پیر

توانا # ناتوان

separator line

کلمات متضاد درس 4 فارسی پنجم ابتدایی بازرگان و پسران

کاهلی ≠ زرنگی

خشنود ≠ ناراضی

آرام ≠ سریع

غفلت ورزیدن ≠ توجه کرن

با تجربه # کم تجربه ، بیتجربه
بسیار # کم نیک # بد
تهیدست# ثروتمند

زود # دیر

اندک # بسیار
گرسنه # سیر

شاد # غمگین

گمنام # معروف ، مشهور
نهان # آشکار

separator line

کلمات متضاد درس 5 فارسی پنجم ابتدایی چنار و کدوبن فارسی

برتر ≠ پایین تر – پست تر

زیاد ≠ کم

رویید ≠ رشد نکرد – نرویید

خندید ≠ گریه کرد

بلند قامت# کوتاه قامت

باالترین # پایین ترین

کاهلی # زرنگی
نامرد # مرد

بهترین # بدترین

پیر # برنا، جوان
خالی # پر

زیبا # زشت

زود # دیر
شلوغ # خلوت

درمان # درد

نرمی # زبری ، درشتی

separator line

کلمات متضاد درس 6 فارسی پنجم ابتدایی سرود ملّی فارسی

آینده ≠ گذشته

تبریک ≠ تسلیت

پایان ≠ آغاز

فروغ ≠ تاریکی

خلاصه ≠ کامل

سربلندی ≠ سر افکندگی

خاوران # باختران

استقلال # وابستگی

فریاد # سکوت
پیروزی # شکست

کوتاه # بلند

مشکل # آسان
ارزشمند # بی ارزش

شجاعت # ترس

استوار # سست
سخت کوش # تنبل

separator line

کلمات متضاد درس 8 فارسی پنجم ابتدایی دفاع از میهن فارسی

مباد ≠ باشد

عظیم ≠ کوچک

چابک ≠ کند

آخرین ≠ اولین

نیرومند # ضعیف

باختر # خاور

انبوه # کم
امید # نا امیدی

اسیر # ازاد

دشمن # دوست
دلیر # ترسو

زودتر # دیرتر

separator line

کلمات متضاد درس 9 فارسی پنجم ابتدایی نام آوران دیروز، امروز و فردا

بلندتر # کوتاه تر

بیشتر # کمتر

خوش اخالق # بد اخالق
ایستاد # حرکت کرد

پشت # جلو ، روی

منظم # نا منظم
مناسب # نامناسب

امروز # دیروز

برخاست # نشست
گذشته # حال

separator line

کلمات متضاد درس 10 فارسی پنجم ابتدایی نام نیکو

هیچ چیز # همه چیز

کم حرف # پر حرف

پرکار # کم کار
سیاهی # سفیدی

غرور # تواضع

بی صبرانه # با آرامش
شبانگاه # صبحگاه

separator line

کلمات متضاد درس 11 فارسی پنجم ابتدایی نقش خردمندان

سایه # آفتاب

پاک # آلوده

برخاست # نشست
اندوه # شادی

دشمن # دوست

نیازمند # بی نیاز
خواب # بیدار

معروف # گمنام پر

فروغ # کم فروغ

separator line

کلمات متضاد درس 12 فارسی پنجم ابتدایی درس آزاد (فرهنگ بومی 2)

زیبا # زشت

پیران # جوانان

سفید # سیاه
اندوهگین # خوشحال

عاقبت # آغاز

شجاع # ترسو
آشکار # نهان

بلند # کوتاه

خوار # عزیز
جفا # مهر

گرسنگی # سیری

تندرست # بیمار
ناپسند # پسندیده

گران بها # بی ارزش

دیو # فرشته
بیمار # سالم

عاجز # توانا

راست # چپ
لاغر # چاق

فربه # لاغر

امید # نا امید

separator line

کلمات متضاد درس 13 فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید

کوچک # بزرگ

تمیز # کثیف

زیبا # زشت
زود # دیر

آرام # تند

ساکت # شلوغ
باز # بسته

separator line

کلمات متضاد درس 14 فارسی پنجم ابتدایی شجاعت

رنج # خوشی

ناپسند # پسندیده

نا امن # امن
ترسو # شجاع

نکوهیده # پسندیده

موفقیت# شکست
اصلی # فرعی

جهل # دانایی

تاریکی # روشنایی
درمان # درد

تلخی # شیرینی

سالمت # بیماری
دروغین # راستین

separator line

کلمات متضاد درس 15 فارسی پنجم ابتدایی کاجستان

خارج # داخل

دوست # دشمن

آشنا # غریبه
روز # شب

خم # راست

ملایم # تند
سالم # بیمار

آسان # سخت

زیاد # کم
ثروت # فقر

بزرگ # کوچک

زیر # رو
عاقبت # آغاز

بالا # پایین

محکم # سست
کمترین # بیشترین

نا امید # امیدوار

separator line

کلمات متضاد درس 16 فارسی پنجم ابتدایی وقتی بو علی، کودک بود

بیماری # سالمتی

برخاسته بود # نشسته بود

شکر # ناشکری ، ناسپاسی
نیازمند # بی نیاز

پاسخ # جواب

کوچک # بزرگ
نخستین # آخرین

دور # نزدیک

نا توان # توانا
نامدار # گمنام

separator line

کلمات متضاد درس 17 فارسی پنجم ابتدایی کار و تلاش

بنشینم # بایستم

می گذرد # نمی گذرد

حضور # غیاب
قبول # مردود

فراز # نشیب

نخستین # آخرین
شیرین # تلخ

بهترین # بدترین

ماندگار # زودگذر
رنج # خوشی

خفتن # بیداری

ناشناخته # شناخته
رفتن # آمدن

دروغگو # راست گو

پاک # آلوده
نا پسند # پسندیده

دراز # کوتاه

غافلان # هوشیاران
بیدار # خواب

separator line

کلمات متضاد چیست ؟

کلمات متضاد، کلماتی هستند که از نظر معنی و مفهوم، مخالف یکدیگر باشند. دو کلمه را که معنای مخالف داشته باشند، متضاد می نامند.

گفته شده شرط متضاد بودن دو کلمه آن است که هر دو از یک زبان باشند.

مانند : بیاض و سیاه/ حیات و مرگ را متضاد به شمار نیاورده اند، اگر چه در معنی متفاوتند.

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.6 از 5 (7 رای)  
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید