دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
آهو در خواب: تعبیر دیدن خواب آهو چیست ؟
0
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب آهو دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن آهو در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب آهو دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آهو ، تعبیر خواب دویدن دنبال آهو، تعبیر خواب کشتن آهو ، تعبیر خواب گرفتن آهو و ... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم.

 تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

آهو نماد امنیت، صلح و فرزند است. شما اخیراً احساس راحتی بیشتری نسبت به گذشته دارید و از زندگی خود راضی هستید. یاد گرفته اید که از چیزهای کوچکی که زندگی تان را زیباتر می کند لذت ببرید. شما سعی می کنید خودتان را راضی کنید و اجازه نمی دهید افراد منفی روحیه شما را خراب کنند. این روحیه عالی است.


تعبیر خواب دویدن دنبال آهو

اگر در خواب دیدید که آهو را تعقیب میکردید، تعبیرش این است که در انجام کاری پافشاری می کنید و دیگران را هم وادار میکنید که که کاری که شما دوست دارید را انجام دهند.. سعی کنید به خود احترام بگذارید و با رفتارتان، دیگران را از خود نرنجانید. اگر فکر میکنید کاری درست است، با منطق و عقل دیگران را متقاعد کنید نه با زور خشونت.
اگر خواب دیدید که شکارچی به دنبال آهو بود، تعبیرش این است که هدف افراد بدخواه قرار خواهید گرفت. کسی از نزدیکانتان قصد دارد به شما آسیب برساند. شما سعی می کنید که علت را جویا شوید اما متوجه می شوید که آن شخص با وجود شما مشکل دارد نه کاری که میکنید. اگر همچین فردی در زندگی تان است، سعی کنید مکانیسم های دفاعی خود را آماده کنید و به او اجازه ندهید که شما را آزار دهد.

تعبیر خواب کشتن آهو

اگر درخواب دیدید که آهویی را کشتید، تعبیرش این است که به شخصی بی گناه و مظلوم، ظلم خواهید کرد. سعی کنید تا دیر نشده جلوی این کار را بگیرید زیراقانون کارما همین بلا را سر شما هم خواهد آورد. ظلم هیچگاه پایدار نمی ماند و خود شما نیز گرفتار ظالم خواهید شد. در رویه زندگی تان تجدید نظر کنید.
اگر دیدید که آهو به دست شکارچی کشته شد، تعبیرش این است در اطرافتان به کسی ظلم شده و شما مجبور هستید که این شرایط را ببینید و چیزی هم نگویید. سعی کنید با ترس خود روبرو شوید و جلوی این ظلم را بگیرید.


تعبیر خواب غذا دادن به آهو

اگر در خواب دیدید که به آهو غذا می دادید، تعبیرش این است که در آینده زمان بیشتری را به خود اختصاص خواهید داد. در حقیقت شما در گذشته، خود را وقف دیگران کرده بودید اما با این کار کاملا از نیازهای خود غافل شده اید. به زودی متوجه می شوید که اشتباهی مرتکب شده اید و تصمیم می گیرید تغییر را شروع کنید. اگر فقط سالم ، شاد و راضی باشید ، می توانید خوشبختی خود را به افرادی که دوستشان دارید منتقل کنید.
اگر دیدید که شخص دیگری به آهو غذا می داد تعبیرش این است که به زودی شخصی را ملاقات خواهید کرد که جذابیت و دیدگاه او در مورد زندگی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شما می خواهید تا آنجا که ممکن است وقت بیشتری را با آن شخص بگذرانید زیرا معتقد هستید که چنین افرادی می توانند چیزهای زیادی به شما بیاموزند. اگر آن شخص جنس مخالف شما باشد، به زودی عاشق او نیز خواهید شد.

تعبیر خواب گرفتن آهو

تعبیرگرفتن آهو در خواب این است که شما از ترس یا تنبلی یک فرصت عالی زندگی را از دست خواهید داد. شاید یک جلسه کاری را که می توانست زندگی شما را تغییر دهد از دست بدهید. شاید هم فرصت دوست داشتن و دوست داشته شدن را به خود ندهید. سعی کنید از شانس های زندگی خود به نحو احسنت استفاده کنید.
اگر دیدید که دیگران آهو را گرفتند و شیفته او شدند، تعبیرش این است که باید یاد بگیرید مثل دیگران موفق شوید و از پس شکست های خود بر بیایید. شما همیشه سعی می کنید به خواسته خود برسید و تا وقتی که از هر گزینه ای برای برنده شدن استفاده نکنید ، قبول نمی کنید که کار تمام شده است. با این حال ، برخی از لحظات و موقعیت ها وجود دارد که باید قبول کنید که از دست داده اید و قدرت کافی را برای حل مشکلات نداشته اید. در این شرایط تجربه کمک خوبی به شما خواهد کرد.


تعبیر خواب فرار آهو

این خواب نماد خبر خوب یا موفقیت در زندگی واقعی است. ممکن است به چیزی برسید که مدتها در مورد آن خیال می کرده اید. این در لحظه بزرگترین شک و تردید شما در مورد موفقیت اتفاق خواهد افتاد. این تجربه همچنین به شما یاد می دهد که ایمان خود را از دست ندهید زیرا هرگز نمی دانید چه موقع شانس در خانه شما را خواهد زد.


تعبیر خواب آهو زخمی

تعبیر دیدن آهوی زخمی و مریض این است که استرس زیادی را تحمل می کنید. برنامه ریزی تان ضعیف است و موقعیت های زیادی را هدر داده اید. سعی کنید کمی به خود بیایید و با دید مثبت همه چیز نگاه کنید و این حس و حال خوب را نیز به دیگران منتقل کنید.


تعبیر خواب آهوی مرده

دیدن آهوی مرده در خواب نشانه این است که مهارت ها و توانایی های عجیب و غریبی که دارید به شما کمک می کندکه مشکلات خود را مثل آب خوردن حل نمایید. مهارت هایی که آن ها را نادیده گرفته اید و زندگی را برای خود سخت کرده اید. سعی کنید توانایی های خود را دست کم نگیرید. زیرا با کمک آن ها قادرید هر مانعی را از سر راه خود بردارید.


تعبیر خواب قربانی اهو

ذبح کردن آهو نشانه زیر پا گذاشتن انسانیت و نادیده گرفتن حقوق انسانی دیگران و ظلم به دیگران است. اگر این خواب را دیدید حتما جایی از کار میلنگد. دیگران را آزار ندهید و اجازه ندهید خصلت های ناب انسانی و فطرت پاکتان زیر سوال برود.
اگر دیدید که دیگران مشغول ذبح آهو بودند، تعبیرش این است که زمان آن است که نگاهی به زندگی خود بیندازید و ببینید چه چیزهایی را تاکنون به دست آورده اید و یا دوست دارید در زندگی بعدی چه کار کنید. اگر می خواهید پیشرفت کنید، انرژی های منفی دیگران را نادیده بگیرید و کار خود را پیش ببرید.


تعبیر خواب آهو ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :
اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود ، آهو بیفکند ، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد . اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند ، دلیل که غنیمت یابد . اگر بیند ه آهو در خانه او بمرد ، دلیل که از جهت زن ، غم و اندوه به ا و رسد . اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد ، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را .

تعبیر خواب آهو امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود .

 • اول : زن ،
 • دوم : کنیزک ،
 • سوم : فرزند ،
 • چهارم : منفعت از زنان .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است . برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است .
 • اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد .
 • اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید ، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست ، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد . اگر آهوی رام را دیدید ، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت .

تعبیرهای دیگر

 • تعبیر دیدن آهو روی یخ این است که حس نا امنی میکنید. شاید حس میکنید مشکلات زندگی تان از کنترل خارج شده است. انتظار دارید که افراد دیگر مشکلات شما را حل کنند. شما هنوز به این درک نرسیده اید که مشکلات خود را به تنهایی و بدون نیاز به دیگران حل کنید. شما اغلب به شکست فکر می کنید و این انرژی منفی، شما را از تصمیمات مهم آینده حتی بیشتر دلسرد و متوقف می کند.
 • اگر در خواب دیدید که آهویی را ترساندید تعبیرش این است که به طور تصادفی به شخصی صدمه زده اید. شما به احتمال زیاد به عزیزانتان دروغ خواهید گفت تا آن ها را در موقعیت های استرس زا قرار میدهید. حتی اگر نیت شما خوب باشد آن را عصبانی میکنید. این تجربه ای برای شما می شود که دیگر به آن ها دروغ نگویید.
 • اگر در خواب دیدید که آهویی را نوازش میکردید، تعبیرش این است که نیاز به محبت دارید. شاید در ظاهر فرد سرد و خشنی به نظر برسید ولی سرشار از عاطفه و عشق هستید و دوست دارید که به شما محبت شود. علت اینکه ظاهر سردی دارید، بی اعتمادی به دیگران است. دوست ندارید مهر و علاقه خود را به سادگی برای کسی حرام کنید.
 • تعبیر خواب ترسیدن از آهو :تعبیر این خواب این است که فرصت خوبی را از دست خواهید داد. شما آرزوهای بزرگی درسر دارید اما شهامت انجام آن کارها را ندارید. اگر این طور است، سعی کنید رویه ی زندگی خود را تغییر دهید و شجاع باشید.
 • اگر دیدید که آهو را از باغ وحش آزاد کردید، تعبیرش این است که به شخصی که به کمک شما نیاز دارد کمک می کنید و در تمام تصمیماتش دخالت می نمایید. شما کسی نیستید که کسی را وادار به انجام کاری کنید اما در شرایطی که می بینید دوست یا عزیزتان در خطر است، نهایت تلاش خود را میکنید تا او را از مخمصه نجات دهید.
 • اگر درخواب دیدید که آهویی از مسیر شما عبور میکرد، تعبیرش این است که از وضعیتی که در آن قرار دارید خسته شده و گیج شده اید. بعضی از اتفاقات شما را از مسیر اصلی زندگی منحرف کرده و حواستان را پرت کرده است. سعی کنید نگران نباشید و استرس به خود راه ندهید و تمام تلاشتان را بکنید که تمرکز از دست رفته خود را بدست بیاورید.
 • دیدن آهو در باغ وحش نشانه این است که شخصی در اطرافتان است که از چیزی رنج می برد. شما احتمالاً خیلی به آن شخص اهمیت می دهید اما نمی توانید کاری برای کمک به او انجام دهید. از این بابت احساس خیلی بدی دارید ، اما همیشه سعی می کنید مثبت و به او امید و روحیه دهید.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

separator line

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب گوزن : 16 نشانه و تعبیر دیدن گوزن در خواب

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب

تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
 
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • dreamglossary.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید