دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب میوه : ۵۵ معنی و تفسیر دیدن میوه در خواب
89
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب میوه دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های میوه در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب میوه دیدن نشانه چیست ؟

تعبیر خواب میوه

1- دیدن میوه در خواب می تواند نشانه ای از احساسات و مفاهیم و ایده های مختلف از عشق گرفته تا پیروزی و شکست باشد. هر میوه ای تعبیر جداگانه ای دارد

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
2- خواب میوه دیدن بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
3- تعبیر دیدن خواب میوه به مقدار بسیار زیاد ، پروژه های موفق است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
4- تعبیر خواب میوه روزی حلال است

تعبیر خواب میوه سبز

آنلی بیتون می‌گوید :
5- تعبیر خواب میوه سبز کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .
6- اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، تعبیرش آن است که از ارث محروم می شود .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
7- تعبیر میوه سبز در خواب تان بیانگر شتابزدگی شما و تلاش های ناامیدانه تان است. شما نیاز دارید که سخت تر و طولانی تر کار کنید تا به اهدافتان دست یابید.


تعبیر خواب میوه رسیده

آنلی بیتون می‌گوید :
8- دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است .
9- تعبیر خواب میوه رسیده میان شاخ و برگ درختان علامت آیندای سعادت آمیز است .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
10- تعبیر دیدن خواب میوه رسیده باروری و حاملگی است. شما تمایل به بچه داشتن دارید یا آماده اید که بچه داشته باشید


تعبیر خواب میوه روی درخت

11- اگر روی شاخه های درختان میوه های زیادی دیدید و به آن ها دسترسی نداشته باشید تعبیرش این است که فرصت های خوبی در انتظارتان خواهد بود و نتایج مثبتی از پروژه ها یا برنامه های کاری را مشاهده خواهید کرد. شاید راه رسیدن به آن ها را هنوز ندانید اما قطعا به آن ها خواهید رسید. با این حال این رویکرد شما را تشویق می کند که به آینده امیدوار باشید.
12- اگر در خواب تان میوه های روی درخت نارس بودند تعبیرش این است که ذهنتان پر از ایده های مثبت برای آینده است که قصد دارید به همه آن هاه جامه عمل بپوشانید، اما سعی کنید برای انجام کارها صبور باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :
13- تعبیر خواب میوه بر روی درخت خوش یمنی است


تعبیر خواب چیدن میوه های رسیده

14- اگر خواب دیدید که میوه های رسیده روی شاخه درخت را می چیدید تعبیرش این است که طرح ها و ایده های شما در حال تحقق است و به زودی پاداش تلاش های خود را خوهید گرفت.
15- تعبیر خواب چیدن میوه رسیده به طور کلی نشانه برآورده شدن آرزوهای دست نیافتنی است.
16- اگر خواب دیدید که میوه های کال را می چینید تعبیرش آنست که این تغییرات مثبت و موفقیت ها دوره کوتاهی دارند. این خواب همچنین نشان می دهد برای رسیدن به آنچه می خواهید باید صبور باشید.

محمدبن سیرین گوید :
17- تعبیر خواب چیدن میوه آنست که به اندازه میوه ی چیده شده ثروت به دست خواهد آورد
18- اگر در خواب دید که میوه از روی درخت پیش او افتاد تعبیرش آنست که مالی بدون رنج وارد زندگی او می شود

لوک اویتنهاو می گوید :
19- تعبیر خواب میوه چیده شده پایانی خوش برای یک محاکمه است


تعبیر خواب میوه روی زمین

20- اگر خواب دیدید که میوه رسیده را از روی زمین برمی داشتید تعبیرش این است که توانایی آن را دارید که فرصت های کوچک را تبدیل به فرصت های بزرگ کنید.
21- به تعبیری دیگر این خواب نشانه ازدواج با شخصی است که از همه لحاظ شما را به موفقیت می رساند. اکنون زمان لذت بردن از دستاوردهایتان است.
22- به گفته برخی معبران دیدن خواب میوه روی زمین ارثیه غیر منتظره و پول فراوان است.
23- تعبیر خواب برداشتن میوه کال از روی زمین نشانه بی صبری و بی حوصلگی شماست. دیدن این خواب هشداری به شماست که تسلیم نشوید و صبور باشید زیرا در اکثر موارد در زندگی نیاز به زمان بیشتری دارید.

حضرت دانیال گوید :
24- اگر در خواب دید که میوه تابستانی به زمین می خورد تعبیرش بیماری است


تعبیر خواب میوه در سبد

25- تعبیر دیدن خواب میوه در سبد این است که شما زندگی بسیار لذت بخشی دارید و از لحاظ مالی نیز تامین هستید.
26- اگر شما رئیس هستید و این خواب را ببینید تعبیرش این است که مسیر درستی را در پیشبرد پروژه ها پیش گرفتید و به زودی به سوددهی بالایی خواهید رسید. شما باید به خودتان افتخار کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید .


تعبیر خواب خوردن میوه

28- خوردن میوه در خواب تعابیر گوناگونی دارد. خوردن میوه نارس در خواب تعبیرش این است که در زندگی تسلیم شده اید و این خواب بازتاب شخصیت بیقرار و عصبی شماست.
29- اگر در خواب دیدید که منتظر شدید تا میوه ها برسند و بعد از آن را خوردید تعبیرش این است که انسان بسیار صبوری هستید. درست است که این طور که باید و شاید موفق نشده اید اما صبر و تحمل بالایی در زندگی دارید.
30- تعبیر خوردن میوه رسیده در خواب نشانه شور و عشق و میل جنسی با کسی است که دوستش دارد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
31- دیدن یا خوردن میوه ی خشک در خوابتان، به مسن بودن و مسائل مربوط به پیری اشاره دارد.
32- تعبیر خواب خوردن میوه خشک ممکن است به ناباروری مربوط باشد

حضرت دانیال گوید :
33- تعبیر خواب خوردن میوه در وقت خودش آنست که به اندازه ی آن مال جمع کند .
34- تعبیر خواب خوردن میوه اگر در وقتش نباشد از بین رفتن مال است
35- تعبیر خواب خوردن میوه های نرسیده ، مال حرام است .


تعبیر خواب خوردن میوه تلخ

36- خوردن میوه تلخ یا شور در خواب نشانه ارتکاب اشتباه و جرمی است که عواقل بسیار بدی را به دنبال خواهد داشت. شما می خواهید اشتباهات دیگران را جبران کنید اما کاری که کردید تقریبا قابل جبران نیست و شما در مقابل آن ضعیف هستید.
37- تعبیر دیگر خواب میوه تلخ بیماری یا وجود مشکلات بهداشتی در بدنتان است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
38- دیدن یا خوردن میوه ی پوسیده/تلخ بیانگر فرصت های رشد و خوشی از دست رفته تان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر موقعیت یا رابطه ای است که قبل از موعد مقرر به پایان رسیده است. شما ابراز پشیمانی می کنید

تعبیر خواب خوردن میوه ترش

لوک اویتنهاو می گوید :
39- تعبیر خواب خوردن میوه ترش مزه ، بدبختی است

حضرت دانیال گوید :
40- تعبیر دیدن میوه های ترش در خواب ، غم و اندوه است


تعبیر خواب خوردن میوه شیرین

لوک اویتنهاو می گوید :
41- تعبیر دیدن خواب میوه شیرین خوردن ثروت است

محمدبن سیرین گوید :
42- تعبیر میوه شیرین خوردن در خواب سود و منفعت است


تعبیر خواب میوه موز

43- تعبیر دیدن موز در خواب نشانه قدرت مردانه و انرژی زیاد است. این خواب نشانه روابط عاشقانه نیز هست.


تعبیر خواب میوه هلو

44- تعبیر هلو در خواب نشانه دوستی و معاشرت با دوستان و ملاقات با عزیزان و شادی های کوتاه مدت است.


تعبیر خواب میوه سیب

45- سیب در خواب نشانه طول عمر، شروع جدید و عشق و شور جوانی است.
46- تعبیر خواب سیب خراب شده بدبختی و بیماری است.


تعبیر خواب میوه توت فرنگی

47- توت فرنگی در خواب سمبل شادی، خوشبختی و عشق و اشتیاق است.


تعبیر خواب میوه تمشک

48- تعبیر خواب تمشک اسرار پنهانی است.


تعبیر خواب میوه پرتقال

49-تعبیر خواب پرتقال نشانه ثروت و مال و دارایی است.


تعبیر خواب میوه آلو

50- تعبیر میوه آلو در خواب نشانه رضایت و جنسیت است.


تعبیر خواب میوه گیلاس

51- تعبیر میوه گیلاس در خواب نشانه ازدواج، زندگی عاشقانه و داشتن خانواده ای شاد است.


تعبیر خواب میوه خریدن

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
52- تعبیر خواب فروختن و یا خریدن میوه این است که کارهایتان در تلاشی بی حاصل هدر می رود.

آنلی بیتون می‌گوید :
53- تعبیر خرید و فروش میوه در خواب ، فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .

تعبیر خواب میوه فروش

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
54- تعبیر دیدن میوه فروش در خواب اگر میوه خوش طعم بود و فروشد ، مضرت است .

آنلی بیتون می‌گوید :
55- تعبیر خواب میوه فروشی آن است که برای جبران زیان سخت کار می کنید و دست به معاملات ناموفقی می زنید .


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

تعبیرهای مرتبط

۱۰ نشانه و تعبیر دیدن باغ میوه در خواب

تعبیر خواب پرتقال : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن پرتقال در خواب

تعبیر خواب آناناس : ۱۷ نشانه و تعبیر دیدن آناناس در خواب

تعبیر خواب انبه : ۱۴ نشانه و تفسیر دیدن انبه در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (89 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits