تعبیر و معنی دیدن الاغ در خواب چیست ؟

۲۸,۳۰۶
۶
۰
سه شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۴

دیدن الاغ در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب الاغ ( تعبیر خواب الاغ سواری ، خرید و فروش الاغ ، کشتن الاغ ، خوردن گوشت الاغ و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب الاغ

 • الاغ ( خر ) در خواب نماد استقامت و سخت کوشی است و نشان دهنده فردی است که سخت کار می کند و در کارش موفق است. البته با توجه به خواب نیز تعبیرهای گوناگون دارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر دیدن الاغ در خواب این است که بخت شما را یاری خواهد کرد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن الاغ در خواب ، نشانه‌ی دعوا گرفتن است .
 • اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید ، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده ، خوبی می‌کنید .

تعبیر خواب الاغ سواری

 • تعبیر خواب الاغ سواری این است که شما سعی می کنید همکاران خود را برای انجام کاری متقاعد کنید. این کار در ابتدا ممکن است سخت باشد ولی در آخر متوجه می شوید این کار به نفع خودشان بوده است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • دیدن خوابی که بچه ها روی الاغ سوار هستند تعبیرش خوشبختی است
 • تعبیر خواب الاغ سواری نکبت است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .

تعبیر خواب خرید و فروش الاغ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب خریدن یک الاغ شادی در کانون خانواده را نشان میدهد.
 • تعبیر خوابی که در آن یک الاغ می فروشید، شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک را گواهی میدهد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب خریدن الاغ به بیننده خواب میگوبد بنده یا ملازم پیدا خواهد کرد
 • تعبیر خواب فروختن الاغ ضرر و زیان را نشان میدهد .

تعبیر خواب کشتن خر ( الاغ )

 • تعبیر خواب کشتن خر این است که سعی می کنید از هر چیزی که مانع رسیدن به هدفتان می شود فرار کنید. دوستانی دارید که دوست ندارند به موفقیت برسید. آنها را از زندگیتان حذف کنید آنها ممکن است ضربه روحی شدیدی به شما بزنند.

تعبیر خواب خوردن گوشت الاغ

 • تعبیر خوردن گوشت الاغ این است که سعی می کنید با تلاش، خود و خانواده تان را از ورشکستگی نجات دهید.

تعبیر دیدن الاغ زخمی در خواب

 • تعبیر دیدن الاغ مجروح و زخمی در خواب ، جدایی و ناسازگاری در رابطه است و نشان دهنده این است که می خواهید از مرزهای خاصی عبور کنید.

تعبیر خواب حمله کردن الاغ

 • تعبیر خواب حمله خر و آسیب دیدن از خر نشان دهنده این است که در آینده فعالیت های غیر قانونی انجام می دهید و دستگیر خواهید شد. خطری بزرگ درزندگی شما را تهدید می کند. مراقب باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب جفتک انداختن الاغ ، عشق ناکام است

تعبیر خواب تعقیب الاغ

 • اگر در خواب دیدید که خری شما را تعقیب و تهدید میکند تعبیرش این است که همکاران شما دیگر قصد ادامه همکاری با شما را ندارند و نمی توانند با اخلاق شما کنار بیایند.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، تعبیر ، آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .

تعبیر خواب گاز گرفتن الاغ

 • تعبیر گاز گرفتن الاغ در خواب این است که شما برای رسیدن به هدف به دیگران فشار زیادی وارد می کنید و دیگران را مجبور می کنید کاری را که دوست ندارند انجام دهند.

تعبیر خواب جنگیدن با الاغ

 • تعبیر جنگیدن با الاغ در خواب به این معنی است که در خانواده یا محل کار با کسانی درگیر می شوید که مانند شما خودخواه هستند و کوتاه نمی آیند.

تعبیر خواب کتک زدن الاغ

لیلا برایت می‌گوید :

 • اگر در خواب ببینید که الاغی را کتک می‌زنید ، بدین معنا است که نسبت به خانواده‌تان بی‌تفاوت شده‌اید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب کتک زدن الاغ ، خبرهای بد و نا خوشایند است

تعبیر خواب صحبت کردن با الاغ

 • صحبت کردن با الاغ یک پیام مهم و خاص دارد و نشان از مسئولیتی خاص در محلی خاص است که باید خیلی مراقب باشید.

تعبیر خواب دویدن الاغ

 • تعبیر خواب دویدن الاغ نشان دهنده این است که تمایل زیادی به همکاری با دیگران دارید. شما احساس غرور می کنید علاقه ای به انجام کارهای خسته کننده ندارید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
تعبیر خوابی که در آن یک الاغ در حال دویدن است حاکی از خبرهای بد و ناخوشایند است.

لیلا برایت می‌گوید :
اگر الاغ را در حال دویدن ببینید ، بدین معنا است که مشکلاتی برایتان به وجود می‌آید .


تعبیر خواب دیدن کره الاغ

 • تعبیر دیدن کره الاغ در خواب به این معنی است که افرادی که به تازگی با شما همکار شده اند تجربه همکاری با شما را نداند و شما مجبورید روش خود را به آنها توضیح دهید.

تعبیر خواب الاغ در خانه

 • تعبیر خوابِ دیدن الاغ در خانه نشان می دهد که شما کار طولانی ای در پیش دارید. اطمینان داشته باشید و به رویدادها و تصمیمات خود توجه کنید.

تعبیر دیدن الاغ پرنده در خواب

 • دیدن الاغ پرنده در خواب ، تعبیرش آنست که از شما می خواهند کارهای عجیب و غریب و غیر ممکن انجام دهید.

تعبیر دیدن الاغ بزرگ در خواب

 • تعبیر دیدن الاغ بزرگ در خواب نقص های بزرگی است که در شخصیت شما وجود دارد. این نقص ها ممکن است زندگی شما را به خطر بیاندازد و شما را برای رسیدن به فرصت ها محروم کند.

دیدن الاغ وحشی در خواب

 • دیدن الاغ وحشی و عصبانی در خواب نماد افرادی است که در بسیار شما را عصبانی کرده اند. تعبیر این خواب به شما میگوید در برخورد با آنها احتیاط کنید زیرا آنها سعی می کنند به شما صدمه بزنند و انتقام سختی از شما بگیرند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر دیدن یک الاغ وحشی در خواب به شما میگوید کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعبیر دیدن الاغ سفید در خواب

 • تعبیر دیدن الاغ سفید در خوابتان نشان دهنده رابطه خوب با کسی است که این رابطه به زودی وارد مرحله جدیدی می شود.

تعبیر خواب الاغ سیاه

 • تعبیر خواب الاغ سیاه ، پیش بینی سفر به کشورهای خارجی و ماجراجویی های جدید است.

دیدن الاغ خاکستری در خواب

 • تعبیر دیدن الاغ خاکستری در خواب تغییر حرفه و کار در آینده است.

تعبیر خواب خوابیدن الاغ

 • تعبیر خواب خوابیدن الاغ مصیبت و سختی ها در آینده را نشان میدهد. احتمالا یک مشکل جدی در برنامه های کاری شما ایجاد می شود. جوانب را بسنجید و مراقب خود باشید.

تعبیرهای دیگر دیدن خواب الاغ

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خوابی که در آن شما یک الاغ دارید تعبیرش مشاجره با دوست صمیمیتان است
 • یک الاغ از شما نافرمانی می کند تعبیرش شانس در عشق است
 • خواب راه رفتن یک الاغ به آهستگی نشانه امنیت است
 • یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک
 • خواب نشستن روی یک الاغ به شما میگوید کارهایتان بیشتر خواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .
 • تعبیر دیدن یک الاغ با بار روی پشتش در خواب ، پول و ثروت است
 • یک الاغ را از طویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .
 • کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .
 • تعبیر دیدن یک الاغ مرده ، طولانی بودن عمر شما را نشان میدهد
 • اگر در خواب دیدید که یک الاغ را کشتید تعبیرش این است که تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .
 • دیدن گوشهای یک الاغ در خواب نشانه آنست که بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .
 • صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست
 • صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .
 • دیدن تعداد زیادی الاغ در خواب تعبیرش آنست که عشق ، شما را ترک می کند .
 • تعبیر خواب دیدن الاغهایی که مال دیگران هستند حاکی از آن است که دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .

تعبیر خواب های مرتبط :

تعبیر خواب گاو : دیدن گاو در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر و تفسیر دیدن گاوه ماده در خواب چیست ؟

ترجمه : معصومه راهی

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(6 امتیاز , میانگین: 3.2 از 5)  
 • برچسب ها:
 • تعبیر خواب
 • خواب الاغ
 • خواب خر
 • خواب الاغ سواری
 • خرید و فروش الاغ

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter