دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب الاغ : 72 معنی و تعبیر دیدن الاغ در خواب
43
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب الاغ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های الاغ دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن الاغ در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب الاغ ( تعبیر خواب الاغ سواری ، خرید و فروش الاغ ، کشتن الاغ ، خوردن گوشت الاغ و ... ) از دیدگاه معبران مختلف تعبیرهای گوناگونی دارد . ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب الاغ

1- الاغ ( خر ) در خواب نماد استقامت و سخت کوشی است و نشان دهنده فردی است که سخت کار می کند و در کارش موفق است. البته با توجه به خواب نیز تعبیرهای گوناگون دارد.
2- تعبیر الاغ در خواب نشانه سخت‌کوشی و صبر و استقامت است
3- تعبیر دیگر دیدن خواب الاغ ، هم غم و اندوه است و هم نشانه شادی است. بستگی به نوع خواب شما دارد.
4- الاغ مرده در خواب نشانه اشتباه بزرگی است که در زندگی مرتکب می شوید.
5- تعبیر فریادهای الاغ در خواب نشانه این است که به شما توهین می‌شود یا در تجارت مشکلی برایتان پیش می آید.
6- اگر در خواب دیدید که شیر الاغ می‌نوشیدید تعبیرش این است که در تصمیم گیری های خود دچار مشکل میشوید و نمی‌توانید وظایف کاری خود را به دقت انجام دهید.
7- اگر در خواب دیدید که از الاغ وحشت کرده یا از او فرار می کردید تعبیرش این است که دشمنان تان به شما تهمت می‌زنند و شما را به دردسر بزرگی می اندازند.
8- اگر در خواب دیدید که از روی الاغ افتادید تعبیرش این است که در کار خود ناکام میشوید احتمالاً رفتار همکارانتان با شما بد خواهد بود یا حقوق و دستمزد تان بسیار اندک است.
9- اگر در خواب دیدید که الاغ به شما لگد زد تعبیرش این است که ناکام خواهید شد و به آرزویتان نمی‌رسید.
10- اگر الاغی را در سیرک دیدید تعبیرش این است که سرگرمی جدیدی پیدا خواهید کرد.
11- اگر در خواب دیدید که کودک روی الاغ نشسته بود تعبیرش این است که به صورت این اتفاق بسیار خوبی برایتان رخ خواهد داد.
12- اگر در خواب دیدید که به الاغ غذا می دادید تعبیرش این است که شما می خواهید دیگران هر کاری را که شما دستور می‌دهید انجام دهند. سعی کنید دیگران را تحقیر نکنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
13- تعبیر دیدن الاغ در خواب این است که بخت شما را یاری خواهد کرد

آنلی بیتون می‌گوید :
14- دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد .

لیلا برایت می‌گوید :
15- دیدن الاغ در خواب ، نشانه‌ی دعوا گرفتن است .
16- اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید ، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده ، خوبی می‌کنید .


تعبیر خواب الاغ سواری

17- تعبیر خواب الاغ سواری این است که شما سعی می کنید همکاران خود را برای انجام کاری متقاعد کنید. این کار در ابتدا ممکن است سخت باشد ولی در آخر متوجه می شوید این کار به نفع خودشان بوده است.
18- اگر خواب دید که روی الاغ سوار شده بودید تعبیرش این است که دوستانتان از شما اطاعت خواهند کرد و شما فرصتی پیدا می‌کنید که با هزینه شخصی دیگران به سفر بروید و در آن سفر موفقیت های کاری خوبی در انتظارتان خواهد بود.
19- اگر خواب دیدید که الاغی را مجبور کردید تا حرکت کند تعبیرش این است که باید برای رسیدن به اهداف خود با تمام قدرت پیش بروید .
20- اگر خواب دیدید چیزی بار الاغ کرده بودید تعبیرش این است که سختی‌های راه شما را خسته کرده و کارها آن طور که انتظارش را داشتید پیش نمی‌رود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
21-دیدن خوابی که بچه ها روی الاغ سوار هستند تعبیرش خوشبختی است
22- تعبیر خواب الاغ سواری نکبت است.

آنلی بیتون می‌گوید :
23- اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد .


تعبیر خواب خرید و فروش الاغ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
24- تعبیر خواب خریدن یک الاغ شادی در کانون خانواده را نشان میدهد.
25- تعبیر خوابی که در آن یک الاغ می فروشید، شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک را گواهی میدهد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
26- تعبیر خواب خریدن الاغ به بیننده خواب میگوبد بنده یا ملازم پیدا خواهد کرد.
27- تعبیر خواب فروختن الاغ ضرر و زیان را نشان میدهد .


تعبیر خواب کشتن خر ( الاغ )

28- تعبیر خواب کشتن خر این است که سعی می کنید از هر چیزی که مانع رسیدن به هدفتان می شود فرار کنید. دوستانی دارید که دوست ندارند به موفقیت برسید. آنها را از زندگیتان حذف کنید آنها ممکن است ضربه روحی شدیدی به شما بزنند.
29- همچنین تعبیر کشتن الاغ در خواب نشانه این است که شما از همکاری با شرکای خود به نتیجه نرسید و می خواهید شراکتتان را با آنها به هم بزنید آگاه باشید این موضوع ممکن است در آینده ضرر زیادی به شما بزند.


تعبیر خواب خوردن گوشت الاغ

30- تعبیر خوردن گوشت الاغ این است که سعی می کنید با تلاش، خود و خانواده تان را از ورشکستگی نجات دهید.

تعبیر خواب جفت گیری الاغ

31- اگر در خواب دیدید که الاغ ها با هم جفت گیری می کردند تعبیرش این است که با مردی ثروتمند، ازدواج خواهید کرد یا یک پروژه جدید تجاری را آغاز می‌کنید و به سود زیادی خواهید رسید.


تعبیر خواب الاغ زخمی

32- تعبیر دیدن الاغ مجروح و زخمی در خواب ، جدایی و ناسازگاری در رابطه است و نشان دهنده این است که می خواهید از مرزهای خاصی عبور کنید.


تعبیر خواب حمله کردن الاغ

33- تعبیر خواب حمله خر و آسیب دیدن از خر نشان دهنده این است که در آینده فعالیت های غیر قانونی انجام می دهید و دستگیر خواهید شد. خطری بزرگ درزندگی شما را تهدید می کند. مراقب باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
34- تعبیر خواب جفتک انداختن الاغ ، عشق ناکام است


تعبیر خواب تعقیب الاغ

35- اگر در خواب دیدید که خری شما را تعقیب و تهدید میکند تعبیرش این است که همکاران شما دیگر قصد ادامه همکاری با شما را ندارند و نمی توانند با اخلاق شما کنار بیایند.

آنلی بیتون می‌گوید :
36- اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، تعبیر ، آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .


تعبیر خواب گاز گرفتن الاغ

37- تعبیر گاز گرفتن الاغ در خواب این است که شما برای رسیدن به هدف به دیگران فشار زیادی وارد می کنید و دیگران را مجبور می کنید کاری را که دوست ندارند انجام دهند.


تعبیر خواب جنگیدن با الاغ

38- تعبیر جنگیدن با الاغ در خواب به این معنی است که در خانواده یا محل کار با کسانی درگیر می شوید که مانند شما خودخواه هستند و کوتاه نمی آیند.


تعبیر خواب کتک زدن الاغ

لیلا برایت می‌گوید :
39- اگر در خواب ببینید که الاغی را کتک می‌زنید ، بدین معنا است که نسبت به خانواده‌تان بی‌تفاوت شده‌اید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
40- تعبیر خواب کتک زدن الاغ ، خبرهای بد و نا خوشایند است


تعبیر خواب صحبت کردن با الاغ

41- صحبت کردن با الاغ یک پیام مهم و خاص دارد و نشان از مسئولیتی خاص در محلی خاص است که باید خیلی مراقب باشید.


تعبیر خواب دویدن الاغ

42- تعبیر خواب دویدن الاغ نشان دهنده این است که تمایل زیادی به همکاری با دیگران دارید. شما احساس غرور می کنید علاقه ای به انجام کارهای خسته کننده ندارید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
43- تعبیر خوابی که در آن یک الاغ در حال دویدن است حاکی از خبرهای بد و ناخوشایند است.

لیلا برایت می‌گوید :
44- اگر الاغ را در حال دویدن ببینید ، بدین معنا است که مشکلاتی برایتان به وجود می‌آید .


تعبیر خواب کره الاغ

45- تعبیر دیدن کره الاغ در خواب به این معنی است که افرادی که به تازگی با شما همکار شده اند تجربه همکاری با شما را نداند و شما مجبورید روش خود را به آنها توضیح دهید.


تعبیر خواب الاغ در خانه

46- تعبیر خوابِ دیدن الاغ در خانه نشان می دهد که شما کار طولانی ای در پیش دارید. اطمینان داشته باشید و به رویدادها و تصمیمات خود توجه کنید.


تعبیر خواب الاغ پرنده

47- دیدن الاغ پرنده در خواب ، تعبیرش آنست که از شما می خواهند کارهای عجیب و غریب و غیر ممکن انجام دهید.


تعبیر خواب الاغ بزرگ

48- تعبیر دیدن الاغ بزرگ در خواب نقص های بزرگی است که در شخصیت شما وجود دارد. این نقص ها ممکن است زندگی شما را به خطر بیاندازد و شما را برای رسیدن به فرصت ها محروم کند.


تعبیر خواب الاغ وحشی

49- دیدن الاغ وحشی و عصبانی در خواب نماد افرادی است که در بسیار شما را عصبانی کرده اند. تعبیر این خواب به شما میگوید در برخورد با آنها احتیاط کنید زیرا آنها سعی می کنند به شما صدمه بزنند و انتقام سختی از شما بگیرند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

50- تعبیر دیدن یک الاغ وحشی در خواب به شما میگوید کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید

تعبیر دیدن الاغ سفید در خواب

51- تعبیر دیدن الاغ سفید در خوابتان نشان دهنده رابطه خوب با کسی است که این رابطه به زودی وارد مرحله جدیدی می شود.
52- تعبیر خواب الاغ سفید نشانه شادی و رسیدن به آرزوها ست.


تعبیر خواب الاغ سیاه

53- تعبیر خواب الاغ سیاه ، پیش بینی سفر به کشورهای خارجی و ماجراجویی های جدید است.
54- تعبیر خواب الاغ سیاه می تواند نشانه رنج و سختی و بدبختی باشد.


تعبیر خواب الاغ خاکستری

55- تعبیر دیدن الاغ خاکستری در خواب تغییر حرفه و کار در آینده است.


تعبیر خواب خوابیدن الاغ

56- تعبیر خواب خوابیدن الاغ مصیبت و سختی ها در آینده را نشان میدهد. احتمالا یک مشکل جدی در برنامه های کاری شما ایجاد می شود. جوانب را بسنجید و مراقب خود باشید.


تعبیرهای دیگر دیدن خواب الاغ

آنلی بیتون می‌گوید :

57- اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

58- خوابی که در آن شما یک الاغ دارید تعبیرش مشاجره با دوست صمیمیتان است.
59- یک الاغ از شما نافرمانی می کند تعبیرش شانس در عشق است
60- خواب راه رفتن یک الاغ به آهستگی نشانه امنیت است
61- یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک
62- خواب نشستن روی یک الاغ به شما میگوید کارهایتان بیشتر خواهدشد و ثروت به شما رو می آورد .
63- تعبیر دیدن یک الاغ با بار روی پشتش در خواب ، پول و ثروت است.
64- یک الاغ را از طویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد .
65- کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست .
66- تعبیر دیدن یک الاغ مرده ، طولانی بودن عمر شما را نشان میدهد

67- اگر در خواب دیدید که یک الاغ را کشتید تعبیرش این است که تمام دارائی تان را از دست خواهید داد .
68- دیدن گوشهای یک الاغ در خواب نشانه آنست که بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید .
69- صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست
70- صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند .
71- دیدن تعداد زیادی الاغ در خواب تعبیرش آنست که عشق ، شما را ترک می کند .
72- تعبیر خواب دیدن الاغهایی که مال دیگران هستند حاکی از آن است که دوستان بسیار صادقی خواهید داشت .


ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب گاو : دیدن گاو در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (43 رای)  

۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

فرزاد | ۴ ماه پیش
همه رو گفتید ولی سنگ زدن به الاغ رو نگفتید
0
1
پوران | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم خونمو بار ۴تا خر کردم و کوچ کردم در بین راه مشغول صحبت با ی خانوم میشم ک الاغها رو گم میکنم ۳تا بچه هم سوار الاغها بود خیلی گشتیم دنبال خرها تا شب شد رفتیم بالا ی کوه ی زیرش دره وحشتناک بود میبینم ک ۲تا بچها اویز شده ب دره ک رسیدیم و نجاتشون دادیم ولی خیلی ضربه خورده بودن ک ب بینارستان منتقل شدن ولی یکی دیگشون با الاغها وسایل خونه پیدا نشدن مردم محله جمع شدن ب من گفتن همین الان باید دیه پرداخت کنی من میگم ندارم الان ی مدت بهم فرصت بدین تعبیرش چیع
9
8
Solmaz | ۴ سال پیش
سلام مادربزرگم خواب دیده که مردم برای اینکه برند رودخونه رونگاه کنند ک آب آورده نزدیک خونه ما جمع شدند الاغی (نر بزرگ نسبتنا سفید..)میاد شروع ب جفتک کردن میکنه همه بهش میخندن.مادرم ک نزدیک بهش میشه اونو زمین میندازه..بعدهم ازاینکه بهش آسیب برسه میرند واس خودشون...تعبیرش چیه
3
8

hits