دلگرم
امروز: شنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۴ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
گربه در خواب : 50 نشانه و تعبیر خواب گربه دیدن
82
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن گربه تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن گربه در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب گربه دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب گربه ( خواب گربه سیاه ، خواب کشتن گربه ، حمله گربه ، خواب چنگ زدن گربه ، بچه گربه ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

1- خواب گربه نشان دهنده حس زنانگی است. به تعبیر بعضی معبران گربه نماد قدرت و زنی فریبکار است.
2- پنهان کردن گربه در خواب به این معنی است که کسی به شما خیانت کرده است.
3- تعبیر خواب غرق شدن گربه در آب نشان از خبری بد و ناگوار دارد.

محمدبن سیرین گوید :
4- گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر در خواب گربه وارد خانه او شد نشانه آنست که دزدی به خانه او میاید
5- اگر در خواب گربه در خانه او چیزی خورد ، نشانه آنست که که دزد از خانه او چیزی خواهد دزدید

ابراهیم کرمانی گوید :
6- دیدن خواب گربه بعد از طلوع آفتاب نشانه آنست که بیننده خواب شش روز بیمار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
7- دیدن خواب گربه بر پنج وجه است .

  • دزد
  • عمار ( سخن چین )
  • بیماری
  • زنی مشفقه ( زنی دلسوز و مهربان ) .
  • جنگ و خصومت کردن ( جنگ و دشمنی ) .

لوک اویتنهاو می گوید :
8- خواب گربه نشانه دوست ظاهری است

آنلی بیتون می‌گوید :
9- اگر تاجری در خواب ، گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

10- دیدن خواب گربه ، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. نماد خواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد.
11- اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای بودن(ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد.
اگر شما گربه ی بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است

تعبیر خواب کشتن گربه

ابراهیم کرمانی گوید :
12- خواب کشتن گربه در صورتی که در خواب پوست گربه را کندید نشانه آنست که مال دزدی به دست خواهید آورد

محمدبن سیرین گوید :
13- خواب کشتن گربه نشانه کشتن دزد است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
14- خواب کشتن گربه نشانه فقیر و تنگدست شدن است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

15- دیدن یک گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که شما حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

تعبیر خواب حمله گربه

16- حمله گربه در خواب نشان از مشکل جنسیتی است. اگر درخواب ببینید که گربه ای به شما حمله کرد به این معنی است که مشکل جنسی خاصی دارید یا در آینده به آن دچار می شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :
17- خواب حمله کردن گربه دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
18- اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله کرد و شما او را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
19- اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
20- خواب حمله گربه و اینکه خواب ببینید گربه شما را گاز می گیرد، نماد زنی است که در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد.

تعبیر دیدن چنگ زدن گربه در خواب

آنلی بیتون می‌گوید :
21- دیدن خواب چنگ زدن گربه دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
22- تعبیر خواب چنگ زدن گربه بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید

لوک اویتنهاو می گوید :
23- خواب چنگ زدن گربه نشانه موانع در زندگی شماست.

تعبیر خواب حرف زدن گربه

24- اگر در خواب دیدید که گربه باشما صحبت میکند یا شما را نصیحت میکند به این معنی است که باید در تصمیمات جدی زندگی خود تجدید نظر کنید. اگر خواب ببینید گربه با داد و فریاد با شما حرف می زند تعبیرش این است که یکی از دوستان نزدیکتان نیاز به کمک دارد.

خواب تعقیب گربه

25- اگر در خواب گربه شما را تعقیب کرد به این معنی است که زنی شما را زیر نظر دارد یا ممکن است دشمن شما باشد و قصد آسیب به شما را داشته باشد و یا اینکه شما را دوست دارد.

تعبیر گرفتن موش توسط گربه

26- خواب گرفتن و خوردن یک موش توسط گربه به این معنی است که به زودی به اهداف کوتاه مدت خود می رسید.
27- تعبیر دیگر آن این است که اگر دختر جوانی در خواب داشته باشید ممکن است این دختر توسط زنی غول پیکر ناراحت شود.
28- خواب خوردن پرنده توسط گربه به این معنی است که عشق واقعی در زندگی را تجربه خواهید کرد و این عشق به ازدواج ختم خواهد شد.

تعبیر خوردن مار توسط گربه

29- اگر در خواب ببینید که گربه مار را شکار کرد و خورد، تعبیرش این است که در یک وضعیت بسیار سخت گرفتار شده اید و در تلاشید از این وضعیت خلاص شوید.

خواب گربه در اتش

30- دیدن خواب سوختن گربه در آتش به این معنی است که با حرف های تلخ به همسرتان آسیب می زنید. سعی کنید خودتان را کنترل کنید.

تعبیر خواب خون گربه

31- خواب خونریزی کردن بدن گربه به این معنی است که کسی از شما می خواهد به او کمک کنید.

تعبیر خواب پای گربه

32- تعبیر دیدن دست و پای شکسته گربه در خواب این است که مجبور هستید در زندگی تصمیمات سختی بگیرید. ولی در نهایت تصمیم خوبی خواهید گرفت.

تعبیر خواب جنگ دو گربه

33- مبارزه دو گربه در خواب به معنی درگیری و دعواهای زناشویی است که در آخر منجر به طلاق می شود پس این خواب نشانه ای است که به شما بگوید درگیری و دعوا را کنار بگذارید.

جنگ سگ و گربه در خواب

34- خواب دعوای سگ و گربه نشانه آنست که با دوست نزدیکی درگیری شدیدی دارید که به جایگاه اجتماعی تان لطمه وارد می شود.

حتماً بخوانید:
تعبیر خواب سگ: دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب سگ: دیدن سگ در خواب نشانه چیست؟

خواب سگ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن سگ در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب گربه سیاه

35- تعبیر گربه سیاه درخواب نشان دهنده بدبختی و فلاکت است. سعی کنید راجب تصمیم اخیرتان بیشتر فکر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :
36- خواب گربه سیاه نشانه بدبختی و فلاکت است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

37- دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس ترس می کنید و به شهود خود باور دارید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بدشانسی اشتباه بگیرید. بویژه، اگر گربه سیاه گاز می گیرد، چنگ می زند یا به شما حمله می کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید، تایید کنید. شما دیگر نمی توانید آن را رد کنید. ازینکه با موقعیت روبرو شوید، نترسید

خواب گربه سفید

38- تعبیر دیدن خواب گربه سفید نشان از زنی زیباست

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
39- اگر شما در خواب گربه ای سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است

دیدن گربه آبی درخواب

40- گربه آبی در خواب نشان دهنده زیبایی های زنانگی تان است.

دیدن خواب گربه قهوه ای

41- گربه قهوه ای در خواب نشان دهنده خبر مهمی است که باعث شادی شما خواهد شد.

تعبیر خواب گربه کثیف

42- دیدن خواب گربه کثیف نشان دهنده بهبود بیماری است.

تعبیر خواب گربه چاق و بزرگ

43- گربه چاق در خواب نماد خوشبختی است و هر چه این گربه بزرگتر و چاق تر باشد شما خوشبخت تر خواهید شد.

خواب گربه زرد

44- دیدن خواب گربه طلایی یا زرد رنگ نشانه آنست که ثروت بسیاری به شما خواهد رسید.
45- گربه رنگارنگ در خواب نشانه آنست که به زودی با کمک دوستان واقعی به هدف خود خواهید رسید.

خواب گربه سبز

46- تعبیر خواب گربه سبز آن است که شانس بزرگی درب خانه شما را خواهد زد.

بچه گربه در خواب

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
47- دیدن خواب بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از بیگناهی و خلوص است.
48- اینکه یک بچه گربه را در خواب تان می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید.
49- خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان (بزرگراه) نجات مییدهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
50- اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب گربه

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب حیوانات : 25 نشانه و تعبیر دیدن حیوانات عجیب در خواب

تعبیر خواب حیوانات مرده : 21 نشانه و تعبیر حیوان مرده در خواب

تعبیر خواب حیوانات وحشی: 12 تعبیر دیدن حیوان وحشی در خواب

تعبیر خواب شیر جنگل : ۴۵ نشانه و تفسیر دیدن شیر در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (82 رای)  


۷ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

سعیده | ۱ هفته پیش
من در خواب دیدم گربه ای گوشت پشت گربه ی زنده ی دیگر را حله کرد و خورد بدون خونریزی و بدون اینکه ان گربه که گوشت پشتش خورده شده بمیرد بار دوم هم به او حمله کرد و خورد که من نگاه میکردم گربه ای که گوشت میخورد که دید من میخوام فراریش بدم گوشت اون یکی رو نخوره خواست فرار کنه که طرف من اومد که بپره بره من ترسیدم با جیغ بیدار شدم کسی معنی این خواب و میدونه
0
0
中的確實 | ۲ سال پیش
من بد بخت میشوم .
3
0
پاسخ ها:
محمد | ۲ سال پیش
من خواب دیدم یه بچه گربه با مادرش که من اونارو میشناسم موتور زد به بچه و پاش قطع شد یعنی چی؟؟
1
8
Sh | ۲ سال پیش
خواب دیدم گربه قهوه ای رنگی میسوزه البته اولش دیدم کمی میسوزه تقلا نکردم انگار خاموش کنم بعد یهو دیدم تو اتیش میسوزه و جزغاله شد تعبیرش چبه؟
2
9
مبینا | ۳ سال پیش
خواب دیدم یه گربه از دستشویی بیرون اومد و من تو یه مغازه بودم و اون گربه نمیذاشت ک بیرون برم از مغازه و مامانم و بقیه از مغازه بیرون رفته بودن گربه شبیه شیطان شد و بالاش علامت بی نهایت ثبت شد حتی تو خواب معنی ک برداشت کردم این بود ک من مرتکب کار شیطانی شدم و این گربه بی نهایت بار ظاهر میشه و برام رنج و سختی میاره تو خواب از خدا طلب بخشش کردم
قبلش هم خواب دیدم رو میز اتاق یکی دستشویی کردم و اون نفر بهم گفت ازم بدش میاد بعد ادامش رفتیم مغازه
کلا خواب بی ربطی بود ولی گفتم شاید تعبیر داشته باشه
7
3
Mehhdi Atr | ۴ سال پیش
من خواب ديدم دو تا گربه دارم بعد يه گربه كوچيك تر پيدا كردم آوردمش گربه كوچكرو خونه تميزش كردم بعدش ميخواستم اون دوتا گربرو چون بزرگ شده بودن ول كنم برم يهو ديدم اون دوتا گربه زخمي شدن بعد فهميدم يه گربه سياه گربه امو اذيت ميكنه گربه سياه رو پيدا كردم اومدم بگيرمش منو چنگ زد منم عصباني شدم با لقت از بالا گذاشتم تو كمر گربه پاهاش شيكست تعبيرش چيه بعد از خواب بلند شدم
3
8
M | ۴ سال پیش
اگه در خواب یک دختر گربه زرد رنگ از آسمان بیفتد رو درستت و مرده تعبیرش چیه؟
7
15
hits